Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur? - Kozlar Elinizde! | Mil Hukuk

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur

 • Anasayfa
 • Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur

Boşanma Davasında Altın Anahtar! Avantajlı Sonuçlar İçin Mil Hukuk'un Sırlarını Keşfedin. Doğru Kararlar İçin Şimdi Ziyaret Edin!

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma Hukuku/ Boşanma davasında mahkemeye ilk kimin başvurduğunun yani boşanma davasını ilk kimin açtığının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan boşanma davasına konu olan boşanma sebeplerinin ortaya çıkartılması ve boşanma davasında deliller ile birlikte mahkemeye sunulmasıdır. Unutmayın evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasını ilk açan değil boşanma sebeplerini ispatlayan davasını kazanacaktır. Boşanma davasını kazanan talep etmiş ise boşanma davasında maddi tazminat ile manevi tazminat taleplerine de hak kazanabilecektir. Örneğin boşanma avukatınız boşanma davanızı ilk açan taraf olsun. Ancak karşı tarafın boşanma avukatı da sonradan karşı dava açmış olsun. Bu durumda çekişmeli boşanma davasının kazananı davasını ispatlayarak karşı tarafın kusurunu ortaya çıkartan taraf olacaktır. Mesela zina sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim. Zina sebebiyle boşanma davasında, zina sayılan davranışları ortaya çıkartabildiysen ve davanı ispatladıysan kazancaksın. 

BUNU DA BİL; Boşanma davasında karşı dava nasıl açılır hakkında aşağıdaki vidomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

Boşanan Kadın Erkekten Ne Alır?

Boşanan kadın erkekten ilk başta, tabii ki de talep etmişse, boşanma avukatına durumu izah edip neleri isteyeceğini anlatmışsa yoksulluk nafakası alabilecektir. Onun haricinde boşanma davasının eki dediğimiz diğer taleplerinin de koşulları varsa kabul olma durumu söz konusu olabilecektir. Boşanma davasında fiziksel şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet gibi şiddet türlerinin ortaya çıkartılması ile birlikte, erkeğin ağır kusurlu olduğu ortaya koyulmuş ise kusur sayılan davranışlar da gerçekleşmişse tabii ki de talep edilenlere hak kazanılacaktır.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Hakim Ne Yapar?

Eşlerden birisi boşanmak istemiyorsa hakim, boşanmak istemeyen eşin neden boşanmak istemediğini ve karşı tarafın kendi hakkında ileri sürdüğü olaylara yapılan itirazların doğru olup olmadığını anlamaya çalışır. Hakim boşanma davasında delilleri vicdani kanaatiyle takdir eder ve ona göre karar verir. Hakim, boşanma davasında ileri sürülen vakıaların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır, bunlara itiraz var mı onlara bakar ve özellikle şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası olan ve özel boşanma sebebi olmayan boşanma davalarında; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olayları inceler ve bu olayların eşler açısından ortak hayatı çekilmez kılıp kılmadığına kanaat getirir. Eşin boşanma davasına yaptığı itirazın, itiraz eden eş ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalıp kalmadığı ile itirazın hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup olmadığını inceler.

Kadın Hangi Durumda Boşanmak İsteyebilir ?

Kadın; fiziksel şiddet görmüşse, ekonomik şiddete maruz kalmışsa, duygusal şiddet yaşamışsa, sosyal şiddete maruz kalmış örneğin; arkadaşlarıyla görüşmesine izin verilmemişse, yalnız bırakılmışsa, cinsel şiddet uygulanıp ters ilişkiye zorlanmışsa, cinsellik bakımından sürekli aşağılanmışsa, hakkında eşi tarafından dedikodu yapılmışsa, erkek sürekli içki içiyorsa, erkek sürekli eve sarhoş geliyorsa, çocuklarıyla ilgilenmiyorsa, çocukların bakımına ve ortak giderlere katılmıyorsa bu durumda kadın boşanmak isteyebilir ve boşanma davası açabilir.

Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Boşanma davasının kabul edilmesi için iddiaların ispatlanması gerekir. Bundan dolayı boşanma davası açan taraf iddialarını ispatlayamamışsa boşanma davası reddedilecek ve boşanmaya karar verilmeyecektir. Ancak unutmayın ki boşanma avukatınıza her olayı ince ayrıntısına kadar anlatmaktansa asıl önemli olan ve son zamanlarda yaşanmış yeni olayların anlatılması işinize daha çok yarıyacaktır. Çünkü evliliğin ilk zamanlarında gerçekleşmiş, sonrasında evliliğe devam edilmiş ancak aradan geçen uzun zamana karşı boşanma sebebi olarak sunulmuş gerekçeler boşanma davasına konu olamayacaktır.

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanan kadının hakları;

 • Müşterek çocuğun velayetini alma hakkı, eğer velayet alınamamışsa çocukla kişisel ilişki kurma hakkı,
 • Yoksulluk nafakası talep etme hakkı,
 • Müşterek çocuk kendisine verilmiş ise çocuk için iştirak nafakası isteme hakkı,
 • Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenmiş ise maddi tazminat isteme hakkı,
 • Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğramış ise manevi tazminat talep etme hakkı,
 • Boşanma davasının eki niteliğinde olmasa da ziynet alacağı hakkı,
 • Boşanma davasının eki niteliğinde olmasa da mal paylaşımı davası açma hakkı,
 • Boşandığı eşinin soy adını taşıma hakkı,
 • Aile konutunun boşanma davası devam ederken kendisine tahsis edilmesini isteme hakkı,
 • Koca tarafından herhangi bir şiddet görme ihtimaline karşı 6284 sayılı yasa gereği önlem alınmasını talep etme hakkı 

Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kimin Olur?

Evliyken alınan ev, boşanınca mal paylaşımı davasının konusu olabilecektir. Eğer eş mal paylaşımına konu olan bu eve katkı da sağlamışsa katılma payı alacağı haricinde katkısı oranında katkı alacağına da hak kazanacaktır. 

Boşanmada ev araba kimde kalır hakkında ayrıntılı bilgi için krediyle alınan ev boşanma davası sonrasında nasıl paylaşılır başlıklı videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Boşandıktan Sonra Altınlar Kimde Kalır?

Boşanma davası sonrasında altınlar hakkında ziynet alacağı davası açılabileceği gibi yargıtayın yerleşik içtihatları gereği ziynet eşyalarının kadının hakkı olduğuna karar verilmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken husus ise her zaman bu kararların somut olaya göre değişkenlik gösterebileceğidir. Zira yapılacak gerekçeli savunmalarla birlikte somut olayın özelliğine göre farklı kararlar verilip de hak kayıplarının önüne geçilebilecektir. Düğünde takılan takılar boşanma davası ile birlikte açılacak ziynet alacağı davası ile istenebileceği gibi ayrı açılacak bir dava ile de istenebilir.

Boşanmada İlk Duruşmada Hakim Ne Sorar?

Boşanma davasında ilk duruşma hukuk muhakemeleri kanunu gereği ön inceleme duruşmasıdır. Taraflar ön inceleme duruşmasında sulha teşvik edilir hakim tarafından. Anlaşıp anlaşamadıklarına bakılır. Hakim tarafından boşanma davasının konusu ortaya konulur ve tarafların birbirlerinden ne talep ettikleri tutanağa geçirilir. Örneğin, maddi manevi tazminat, velayet, nafakalar ve sair hususlar gibi. Çekişmeli boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılmış ise ön inceleme duruşmasında, mal paylaşımı davasının tefrik edilerek farklı bir esas numarası ile kaydedilmesi sağlanır ve o davanın boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görüleceğine dair karar verilerek boşanma davası bekletici mesele yapılır.

Boşanmada Ağır Kusurlar Nelerdir?

Boşanma davasında ağır kusur kavramı oldukça önemlidir çünkü ağır kusurun varlığı durumunda davayı açan tarafın ağır kusurlu olduğu ortaya çıkarsa ne yazık ki davasını kaybeder. Boşanma davasında ağır kusurlar ise; zina, hayata kast, darp, kasten yaralama, hakaret, küçük düşürme, cinsel şiddet ağır kusurlu davranışlar olarak geçmektedir. Ağır kusurlu eş de boşanma davası açabilir. Ancak karşı taraf boşanmak istemiyorsa davası reddedilebileceği gibi boşanmak ister ve de tazminat, nafaka talepleri olursa bunlara da hak kazanabilir. Bu sebeple boşanma davasının sizlere külfet olmaması açısından kusur araştırmasında karşı tarafın kusurlarının daha ağır olduğunu ortaya koymakta fayda olacaktır.

Eşler Ne Kadar Ayrı Kalırsa Boşanır?

Eşlerin ayrı kalmaları durumunda boşanmaları için kanunen şu kadar süre geçmelidir diye bir sınırlama yoktur. Bu her somut evlilik için değerlendirme yapılması gereken bir durumdur. Örneğin eşiniz gerçekten evi terk etmiş ve büyük bir kavga sonrasında geri dönmeyeceğini belirtmiş yahut siz bu terk edişi kesin bir bitiş olarak kabul etmiş iseniz boşanma davasını hemen açabilirsiniz. Evi terk etmenin ise kusurlu bir davranış olup olmadığı ise terk etme sebebine göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin evi terk etme sebebi eşinizden kaynaklı ise bu durumda terk eden taraf değil, terke zorlayan taraf kusurlu olmuş olacaktır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen uzman bir boşanma avukatından danışmanlık alınız.

Kadın İstemediği Halde Boşanma Gerçekleşir mi?

Boşanma davası erkek tarafından açılmış ancak kadın boşanmak istemezse bunu delilleriyle birlikte mahkemeye sunmak zorundadır. Boşanmak istemediğini ve evliliğin sonlandırılmasına ilişkin taleplerde kusursuz olduğunu asıl kusurlu tarafın erkek olduğunu ortaya koymalı ve evlilik birliğinin devamında korunmaya değer bir yararının bulunduğunu ispatlamalıdır. Bunları profesyonel bir şekilde yaptığı durumda tabii ki de boşanma olmayacaktır. Boşanma olmadığından dolayı da erkek taleplerine ulaşmayacaktır. 

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse ise durum tam tersi olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanmada Delil Yoksa Ne Olur?

Boşanma davasında deliller çok önemlidir. Davanın kabul edilmesi için yani davanızı kazanmanız için iddia ettiğiniz hususları ispatlamanız şart. Örneğin eşiniz sizi aldattı ise mahkemeye, eşim beni aldattı demek yetmez. Bu vakıayı ispatlamanız ve iddianızı somutlaştırmanız şarttır. Bundan dolayı boşanmada delil yoksa davanız reddedilir. İddialarınız asılsız olur ve hakim elinde somut bir şey olmadan sizin boşanma davanızı kabul edemez. Buna kanaat getiremez. Çünkü hakim boşanma davalarında tüm delilleri vicdani kanaatiyle takdir eder. Nitekim kanuni tanımıyla "hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz." şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

Boşanmada Whatsapp Kayıtları Delil Olur mu?

Boşanma davasında whatsapp kayıtları eğer hukuka uygun olarak elde edilmiş ise tabii ki de delil olarak mahkemeye sunulabilir. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde bu whatsapp kayıtlarının delil olarak kullanılması mümkün olmayacak ve bu deliller hükme esas teşkil etmeyeceklerdir. Delillerin elde ediliş şekli ve mahkemeye ne zaman sunulacağına ilişkin hususlar hakkında profesyonel destek alınması tavsiye olunur. Zira davaların kazanılması için hukuken iddia edilen vakıların ispatlanması, buna göre de mahkemelerin bu delilleri hükme esas tutup tutmayacağını değerlendirmesine göre değişkenlik olacaktır. 

Başkasıyla Mesajlaşma Aldatma Sayılır mı?

Başkasıyla mesajlaşma, evlilik birliği içinde tasvip edilmeyen, eşin zina sayılan davranışları içinde yer almasa da güven kırıcı, güven sarsıcı davranışlar olarak ortaya çıkan davranışlarıdır. Zina sebebiyle boşanma davası için cinsel birlikteliğin ortaya çıkartılması şarttır. Ancak aldatma için cinsel birliktelik şart değildir ve mesajlar, konuşma içerikleri aldatma sayılan davranışlar olarak ortaya çıkıp eşin gururunu kırar ve cinsel şiddet, duygusal şiddet olarak boşanma davalarının konusu olur. Bu mesaj kayıtlarının eşin telefonundan gizlice alınması, kaydedilmesi de boşanma davalarında delil olarak mahkemeye sunulup hükme esas teşkil edilerek karşı tarafın kusurlu davranışı olarak ortaya çıkartılabilir.

1