Emre ASAN | Mil Hukuk

Emre ASAN

Emre ASAN

Emre ASAN

Öz Geçmiş

1982 yılında Tokat’ta doğan Av. Emre ASAN, ilk orta ve lise öğrenimini başarıyla bitirmesinin ardından dereceyle girdiği Hukuk Fakültesini bitirerek Lisans derecesini almıştır. Av. Emre ASAN; Askeri Ceza Hukuku, Disiplin Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Start-up Hukuku ve Bilişim Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte aynı zaman faaliyet konularıyla ilgili sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuki çalışmalarda bulunmaktadır.

Av. Emre ASAN; ceza hukuku, bilişim hukuku ve askeri ceza hukuku ile idare hukuku hakkında bir çok çalışmalarda bulunmuş ve bu konularda yetkinliğini arttırmak için Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu kapsamında birçok seminer ile eğitime de katılmıştır.

Av. Emre ASAN'ın Askeri Ceza Hukuku ve Disiplin Hukuku kapsamında almış olduğu sertifika içerikleri;

 • Emre İtaatsizlik suçu ve emre itaatsizlik disiplinsizliği arasındaki farklar ile suç ve disiplin cezalarının soyut görünüşü,
 • Amir veya üstü tehdit suçunun oluşumu ve mesleğe etkisi,
 • Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliğindeki usul ve esaslar ile Uzman Erbaş sözleşme fesih türleri ile iptal davasında gerekçeli savunma,
 • Uzman Erbaş Kanunu çerçevesinde kendisinden istifade edilememe sebepleri ve sözleşme fesih süreci ile feshe etkisi,
 • Asta Müessir Fiil suçunun sonuçları  ve suçun maddi- manevi unsurlarının ceza davasına etkisi,
 • Amir ve mafevkine hakaret suçunun katalog suçlar içinde yer alıp almadığı ve sözleşme sürecine etkisi,
 • Emre İtaatsizlikte Israr suçunda failin kusur ve kastının ceza davasına etkisi, Emre itaatsizlikte ısrar suçunda Uzman Erbaş Sözleşme Feshi,
 • Üste Fiili Taarruz suçunun unsurları ile askeri suçlar bakımından sonuçları,
 • Hak edilmemiş veya müsaade olunmamış disiplin cezası vermek ve iptal davası sürecinde süreler,
 • Memuriyet nüfuzunun sair suretle kötüye kullanması ve bu suçun memuriyete etkisi,
 • Asta Hakaret suçunda görevli ve yetkili ceza mahkemesi ve mesleğe etkisi,
 • Firar Suçunda suçun maddi ve manevi unsuru ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sonuçları,

Av. Emre ASAN'ın idari davalar bakımından görmüş olduğu sertifiklar;

 1. – İdari Yargı Düzeni, Tarihçesi, Yargı Yerleri Ve Yargılama Hukuku
 2. II – İdari Dava Türleri
  1. A) İdari Uyuşmazlık Tanımı ve Kaynağı
   1. 1) İdari İşlem
   2. 2) İdari Eylem
   3. 3) İdari Sözleşme
  2. B) İptal ve Tam Yargı Davaları ve Koşulları
  3. C) İdari İşlemin Unsurları ve Hukuka Aykırı Kılan Nedenler
  4. D) İdarenin Tazminat Sorumluluğu ve Dayanakları
 3. III – İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
 4. IV – İdari Davanın Açılması, Dosyanın Tekemmülü ve Karara Bağlanması
  1. A) Dilekçeye İlişkin Usul Kuralları
  2. B) Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yeri
  3. C) Genel ve Özel İdari Dava Açma Süreleri, Hesaplanması
  4. D) Dilekçenin Verileceği Yerler ve Davanın Açılmış Sayılması
  5. E) Dilekçe Üzerine İlk İnceleme ve Sonuçları
  6. F) Yürütmenin Durdurulması
  7. G) Dilekçelerin Tebligata Çıkarılması, Duruşma
  8. H) Tarafların Kişilik ve Niteliklerinde Dava Devam Ederken Değişiklik ve Sonuçları
  9. I) Re’sen İnceleme Yetkisi, İvedi Yargılama Usulleri ve Dava Hakkında Karar
  10. J) Kararda Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi ve Açıklama
 5. V – Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun İdari Davada Uygulanması
 6. VI – İdari Yargı Kararının Sonuçları ve Sorunlar
 7. VII – Kanun Yolları ve Yargılama Kuralları
  1. A) Yürürlükte Olan Sisteme Göre Kanun Yolları
   1. 1) İtiraz
   2. 2) Temyiz
   3. 3) Kararın Düzeltilmesi
   4. 4) Yargılamanın Yenilenmesi
   5. 5) Kanun Yararına Temyiz
  2. B) Yürürlüğe Girmesi Beklenilen Sisteme Göre Kanun Yolları
   1. 1) İstinaf
   2. 2) Temyiz
   3. 3) Yargılamanın Yenilenmesi
   4. 4) Kanun Yararına Temyiz

Av. Emre ASAN'ın Start-up Hukuku ve Bilişim Suçları Bakımından yetkinlikleri;

 • BİLİŞİM SUÇLARI
 • YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR
 • ELEKTRONİK İMZA KANUNU’NDA YER ALAN SUÇLAR
 • FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA YER ALAN SUÇLAR
 • 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNTERNET ERİŞİMİNE VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
 • SAYISAL (DİJİTAL) DELİL KAVRAMI VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA SAYISAL DELİLLER
 • BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARACILIĞIYLA İŞLENEN HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI
 • ADLİ BİLİŞİM
 • ELEKTRONİK HABERLEŞME HUKUKU

şeklindedir.

E-Posta

[email protected]

Ofis

0312 2322645

Eğitim

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Çalışma Alanları

Askeri Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İdare Hukuku

Disiplin Hukuku

Bilişim Hukuku

İletişim

1