Boşanma Hukuku Uzmanı - Ankara Boşanma Avukatı | Mil Hukuk

Boşanma Hukuku, Boşanma Avukatı

  • Anasayfa
  • Boşanma Hukuku, Boşanma Avukatı

Boşanma Hukuku, Boşanma Avukatı

Boşanma Hukuku ve Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı olarak evlilik birliktelikleri sona ermiş olan ve artık son raddede boşanmaya karar vermiş çiftlerin vekillik hizmetini yapan hukuk büromuzda verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı Ankara ilinde faaliyet gösteren ve boşanma hukukunda uzmanlaşmış hukuk bürolarını tasvir etmek için kullanılan bir uzmanlık türüdür. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve kendisi için çekilmez hale gelmiş herkes boşanma davası açabilir.

Boşanma davasının maddi sonuçları olduğu gibi manevi sonuçları da oldukça fazladır. Eşler boşanma davasında fevri hareket ederek zararlara uğrayabilmekte, biran evvel bitmesi için tavizler verebilmektedir. Ancak zaman sonra pişmanlık duymakta fakat geri dönülmez sonuçlarla bir ömür mücadele etmek zorunda kalınabilmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek için öncelikli olarak boşanma davalarında uzman bir yardım alınması ve boşanma avukatı ile davaların takip edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

BUNU DA BİL; ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDOMUZU İLEYİN.

Ankara'da ikamet eden ve boşanmaya karar vermiş çiftler Ankara boşanma avukatı arayışına girdikleri gibi örneğin İstanbul'da ikamet eden kişiler İstanbul Boşanma avukatı arayışına girebilirler. Fakat unutulmamalıdır ki ankara boşanma avukatı ya da İstanbul boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar başka illerde de boşanma davasında kişilerin vekilliğini üstlenebilmektedir. Bu bakımdan Ankara boşanma avukatı olan vekil, İstanbul'daki boşanma davasını takip edebilecektir. Kişilerin ankara boşanma avukatı ya da İstanbul boşanma avukatı seçiminde serbest olduklarını ve istedikleri kişileri vekil olarak tayin edebileceklerini belirtmekte fayda vardır.

Boşanma Davası Avukatı

Boşanma davası avukatı ünvanını alarak hukuk fakülterinden mezun olmak mümkün değildir. Ülkemizde avukatlar boşanma avukatı olarak herhangi bir hukuk fakültesinden mezun olamazlar. Yahut bu ünvan kendilerine resmi herhangi bir makam tarafından verilmez. Uzmanlık; yaparak, tecrübe kazanılarak, özellikle o konuda daha fazla dava edinerek kendiliğinden gerçekleşeceği gibi avukatın bu alanda kendi yetisini güçlendirmesiyle oluşmaktadır. Bu bakımdan bir avukatın boşanma davası avukatı ya da boşanma avukatı olarak adlandırılması çevresinde bu konuda duyulması ile de ortaya çıkabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, medeni kanunumuz içerisinde yer alan ve eşlerin bir yıllık evlilik sürelerini tamamlamasından sonra boşanmaya karar vermeleri durumunda yararlanabilecekleri bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanmaya karar veren tarafların bu konuda hukuka ve ahlaka uygun bir anlaşmalı boşanma sözleşmesi yapmaları şarttır. Ancak bu anlaşmalı boşanma sözleşmesinin uzman eliyle hazırlanması ve ileride herhangi bir sorun çıkmasını engelleyici hükümleri taşıması taraflar açısından bir zorunluluktur.

Zira kimse boşanma davası bittikten ve kendisine yeni bir hayat kurduktan sonra önceki evliliğinden kalan hukuki sorunları yaşamak istemez. Hele ki tekrar evlenmiş ise. Bundan mütevellit anlaşmalı boşanma hususunda aralarında anlaşan eşler konunun uzmanı boşanma avukatından hukuki destek almaları kendi yararlarına olacaktır. Anlaşmalı boşanma avukatı diye bir tabir olmamakla birlikte boşanma avukatı taraflara uygun ve aralarında anlaştıkları hususları içeren anlaşmalı boşanma sözleşmesini hazırlayacak ve anlaşamalı boşanma davasını bu sözleşme ışığında açarak tarafların bir an evvel boşanmalarını sağlayacaktır.

Boşanma Avukatının Davadaki Önemi

Boşanma avukatı, uzmanlık alanında faaliyet gösteren ve boşanma hukuku alanında yetisini artırmış bir avukattır. Nitekim her dava türünde olduğu gibi boşanma davalarında da boşanma avukatının spesifik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Dava ve cevap dilekçelerinin hazırlanmasından tutun da delillerin ve tanıkların sunulması, sosyal inceleme raporlarına itiraz edlmesi, tanık ifadelerine karşı itiraz sunulmasına kadar tüm hususlar titizlikle yürütlmeli hak kayıplarının önüne geçilmesi için sürelere dikkat edilmelidir.

Boşanma davasında boşanma avukatı özellikle tanıkların dinlenmesi sırasında tanıklara soracağı sorular ile olayı aydınlatabileceği gibi tanıkların görgü tanığı olup olmadığı noktasında mahkemeyi bilgilendirmeli ve sonuca yönelik savunmalarını süresi içerisinde mahkemeye sunmalıdır. Boşanma avukatının vekillik hizmetine ilişkin kurallar Türk Borçlar kanununda düzenlendiği gibi Avukatlık kanununda özel olarak da yer almaktadır. Boşanma avukatı vekilliğini üstlendiği müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunmalı, özen ve sır saklama yükümlülüğü içinde davayı anlaşılan çerçevede tamamlamalıdır. 

Boşanma Avukatı Tanıklara Soru Sorabilir mi?

Boşanma avukatı boşanma davasında dinlenen tanık duruşmasına kendisi katılabileceği gibi vekilliğini üstlendiği müvekkil ile birlikte de katılabilir. Boşanma davasında Tanıklar duruşma esnasında dinlenmeden önce yemin etmek mecburiyetindelerdir. Her tanık duruşmada ayrı ayrı dinlenir. Bir tanık dinlenirken diğer tanık dışarıda bekler. Tanığın dinlenmesinden sonra sırası gelen tanık duruşma salonuna alınır ve o da yemin ettikten sonra huzurda dinlenir.

Boşanma davasında tanıklara hakim soru sorabileceği gibi boşanma avukatı da direkt olarak soru yöneltebilir. Vakıların açığa çıkartılması için tanık dinleten tarafın boşanma avukatı soru sorabileceği gibi diğer tarafın boşanma avukatı da soru sorabilir. Taraflar ancak hakim vasıtasıyla tanıklara soru yöneltebilir. Bu açıdan bakıldığında tanıklar üzerinde etki yaratılabilmesi için boşanma avukatının duruşmada tanıklara soru yöneltmesi her zaman daha iyi sonuçlar elde etmeye müsaittir.

Tanıklar dinlendikten sonra boşanma avukatı tanık ifadelerin karşı beyan ve itirazlarını sunmak için hakimden süre isteyebilir yahut duruşma sonrası iki hafta içinde tanık ifadelerindeki aleyhe hususlara beyan ve itirazlarını sunabilir.

Boşanma Avukatı İletişim

Boşanma avukatları bulundukları illerde kendilerine has hukuk bürolarına sahiptir. Ankara'da ikamet eden ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmek isteyen kişi avukat tercihini Ankara'da faaliyet gösteren Ankara boşanma avukatından yana kullanmak istiyorsa iletişim olarak Ankara'da yer alan boşanma hukuk büroları ile irtibata geçecek iken İstanbul'da faaliyet gösteren İstanbul boşanma avukatından yana kullanmak istiyorsa İstanbul'da yer alan hukuk büroları ile iletişime geçecektir. Aynı durum İzmir boşanma avukatı ve Antalya boşanma avukatı için de geçerlidir. Önemli olan kişinin hangi ilde ikamet ettiği değil bu konuda en iyi boşanma avukatına nasıl ulaşacağı hususunda araştırma yapmasından geçmektedir.

Boşanma Hukuku, Boşanma Avukatı

Size nasıl yardımcı
olabiliriz?

Hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak ister misiniz?

İletişim
1