İdare Hukuku |Mil Hukuk

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku- İdari Yargı- İdari Dava Takibi

İdare Hukuku, yönetim erkinin veya idarenin tabi olduğu hukuk süreçleridir. İdare hukuku konusu olan idare özel idareler değil kamu idaresidir. İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir.Başka bir deyişle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen özel hukuk kurallarını aşan hukuk kuralların bütünüdür. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir.

Mil Hukuk ve Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile idare hukuku alanında hizmet sunmaktayız. 

İdare Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

 • İdari İşlemin İptali Davası
 • Tam Yargı (Tazminat) Davası
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları,
 • Memur Davaları,
 • Askeri Personel Davaları,
 • Polis Mevzuatına İlişkin Davalar,
 • Disiplin Cezalarının İptali Davaları,
 • Memuriyet İle İlişiğin Kesilmesine İlişkin İptal Davaları,
 • Tayin İşleminin İptali Davaları,
 • Akaryakıt İstasyonlarına Kesilen İdari Para Cezalarının İptali Davası

 • Memur Sicil İptali Davaları,
 • Malpraktis Nedeniyle Oluşan Tam Yargı (Tazminat) Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • İmar Davaları 
 • Gümrük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin idari davalar
 • Mobbing davaları
 • Belediye hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Mecburi hizmete ilişkin idari davalar
 • Üniversite öğrencilerine ilişkin idari davalar
 • Sınavların iptaline ilişkin idari davalar
 • Ösym tarafından yapılan sınavlara ilişkin idari davalar
 • Yükseköğretim işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • İmar planı değişikliğinden kaynaklanan idari davalar
 • Aylıktan kesme idari davası
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması idari davası
 • Memurluktan çıkarma idari davası
 • Emeklilik işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Sağlık özrü nedeniyle atama idari davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar
 • Enerji idari davaları
 • Özel güvenlik görevlilerine ilişkin idari davalar
 • Çalışma süresi, nöbet ve mesaiye ilişkin idari davalar
 • Görevden uzaklaştırma ilişkin idari davalar
 • Rekabet hukukuna ilişkin idari davalar
 • İşyeri açma ve ruhsat alma işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Kamu ihale davaları
 • Terörle mücadele konusunda tam yargı davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Muvafakat verilmemesi nedeniyle atamama idari davaları
 • Atama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Paem, Pmyo ve Pomem sağlık idari davaları
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • Lojman işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Kademe derece ilerlemesine ilişkin idari davalar
 • Görevde yükselme sonucu yapılan atama idari davaları
 • Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakat idari davaları
 • Denklik verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Karayollarına ilişkin tam yargı davaları
 • 375 sayılı KHK kamu görevinden çıkarma idari davası
 • MSB mülakat davaları
 • MSB sağlık davaları
 • Yıkım işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Kentsel dönüşümden kaynaklı idari davalar
 • Memur özlük haklarına ilişkin idari davalar
 • Norm kadro nedeniyle atama idari davaları
 • İmar para cezasına ilişkin idari davalar
 • İlk atama, göreve başlama ve yeniden atama idari davaları
 • Meslekten ihraç davaları
 • Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Yoksun kalınan parasal hakların iadesine ilişkin idari davalar
 • Müstafi sayılma ve istifa işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Geçici görevlendirmeye ilişkin idari davalar
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesine ilişkin idari davalar
 • Eş özrü nedeniyle atama idari davaları
 • Silah taşıma ruhsatı verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar

İdare Hukuku

Size nasıl yardımcı
olabiliriz?

Hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak ister misiniz?

İletişim
1