Bilgehan UTKU

Bilgehan UTKU

Bilgehan UTKU

Öz Geçmiş

Bilgehan Utku, 1983 yılında Ankara’da doğdu. Av. Bilgehan Utku başarılı bir eğitim öğretimin ardından girdiği Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesini aldı. Av. Bilgehan UTKU Ankara Barosuna kayıtlı olarak Ankara’da halen kurucusu olduğu MİL HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU’nda meslek hayatına devam etmektedir.

Av. Bilgehan UTKU özellikle Boşanma Hukukuİdare HukukuAskeri Ceza Hukuku, Memur Hukuku başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Av. Bilgehan UTKU; Boşanma hukukunda tazminat, boşanma davası ve sonuçları, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası hakkında bir çok çalışmaya imza atmış ve bu konularda yetkinliğini arttırmak için Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu kapsamında birçok seminer ile eğitime de katılmıştır.

Av. Bilgehan UTKU;

Boşanma Hukuku Sertifikaları;

 1. Çekişmeli Boşanma Davası
 2. Boşanma Davası Nedir?
 3. Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur mu?
 4. Boşanma Davasında Kusur Sayılan Davranışlar Nelerdir?
 5. Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar Yargıtay Kararları
 6. Kadına Karşı Şiddet ve 6284 Sayılı Kanun
 7. Nafaka Çeşitleri ve Nafaka Davası
 8. Boşanma Davasında Af Sayılan Haller Nelerdir?
 9. İştirak Nafakası Nedir? İştirak Nafakası Nasıl Hesaplanır?
 10. Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Cinsel Şiddet Yargıtay Kararları
 11. Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Ekonomik Şiddet Yargıtay Kararları
 12. Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Duygusal Şiddet Yargıtay Kararları
 13. Yoksulluk Nafakası Nedir Yoksulluk Nafakasını Kimler Alabilir?
 14. Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Zina Sayılan Davranışlar
 15. Zina Sebebiyle Boşanma Davası
 16. Boşanma Davasında Hakim Neye Dikkat Eder?
 17. Tedbir Nafakası Nedir Tedbir Nafakasını Kimler Alabilir?
 18. Boşanmada Maddi Tazminat
 19. Boşanmada Manevi Tazminat
 20. Kadının Nafaka Alma Şartları Nelerdir?
 21. Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları Kullanılabilir mi?
 22. Boşanma Davasında Telefon Kayıtları ve Mesajlar Delil Olur mu?
 23. Boşanma Davasında Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 24. Ziynet Alacağı Davası
 25. Anlaşmalı Boşanma Davası
 26. Özel ve Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?
 27. Boşanma Davasında Tanık Delili
 28. Nafaka Artırım Davası
 29. Aile Mahkemesinin Görevleri
 30. Boşanmada Mal Paylaşımı
 31. Boşanma Davası Delilleri Nelerdir?

konularında sertifika sahibidir.

Ayrıca ileri seviye İdare Hukuku sertikalarına da sahip olan Av. Bilgehan UTKU'nun idare hukuku sertifika içerikleri;

 1.  İdari Yargı Düzeni, Tarihçesi, Yargı Yerleri Ve Yargılama Hukuku
 2. II – İdari Dava Türleri
  1. A) İdari Uyuşmazlık Tanımı ve Kaynağı
   1. 1) İdari İşlemin İptali davası
   2.     İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davası
   3. 3) İdari Sözleşme
  2. B) İptal ve Tam Yargı Davaları ve Koşulları
  3. C) İdari İşlemin Unsurları ve Hukuka Aykırı Kılan Nedenler
  4. D) İdarenin Tazminat Sorumluluğu ve Dayanakları
 3. III – İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
 4. IV – İdari Davanın Açılması, Dosyanın Tekemmülü ve Karara Bağlanması
  1. A) Dilekçeye İlişkin Usul Kuralları
  2. B) Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yeri
  3. Askeri tazminat davaları
  4. Yanlış tedavi nedeniyle doktor hatası tazminat davasında hastanenin kusuru
  5. İdari işlemin unsurları
  6. Memur disiplin soruşturma aşamaları
  7. C) Genel ve Özel İdari Dava Açma Süreleri, Hesaplanması
  8. D) Dilekçenin Verileceği Yerler ve Davanın Açılmış Sayılması
  9. E) Dilekçe Üzerine İlk İnceleme ve Sonuçları
  10. F) Yürütmenin Durdurulması
  11. G) Dilekçelerin Tebligata Çıkarılması, Duruşma
  12. H) Tarafların Kişilik ve Niteliklerinde Dava Devam Ederken Değişiklik ve Sonuçları
  13. I) Re’sen İnceleme Yetkisi, İvedi Yargılama Usulleri ve Dava Hakkında Karar
  14. J) Kararda Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi ve Açıklama
  15. Meslekten çıkarma işleminin incelenmesi
  16. Devlet memurluğundan çıkarma işleminin iptali 
  17. Hizmet kusuru

şeklindedir.

Hukuku güçlünün değil zayıfın silahı olarak gören Bilgehan UTKU, hayat tecrübeleri ve bakış açısı ile hukuku sadece meslek olarak değil inancı, yaşam tercihi ve hayat felsefesi olarak tatbik etmektedir.

Avukat

E-Posta

[email protected]

Ofis

0312 2322645

Çalışma Alanları

Boşanma Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Tıp Hukuku

İdare Hukuku

Memur Hukuku

İletişim

1