Bilgehan UTKU | Mil Hukuk

Bilgehan UTKU

Bilgehan UTKU

Bilgehan UTKU

Öz Geçmiş

Bilgehan Utku, 1983 yılında Ankara’da doğdu. Av. Bilgehan Utku başarılı bir eğitim öğretimin ardından girdiği Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesini aldı. Av. Bilgehan UTKU Ankara Barosuna kayıtlı olarak Ankara’da halen kurucusu olduğu MİL HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU’nda meslek hayatına devam etmektedir.

Av. Bilgehan UTKU özellikle Boşanma Hukuku  Tıp Hukukuİdare HukukuAskeri Ceza Hukuku, Memur Hukuku başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Av. Bilgehan UTKU; Boşanma hukukunda tazminat, boşanma davası ve sonuçları, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası hakkında bir çok çalışmaya imza atmış ve bu konularda yetkinliğini arttırmak için Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu kapsamında birçok seminer ile eğitime de katılmıştır.

Av. Bilgehan UTKU;

Boşanma Hukuku Sertifikaları;

 1. Aile Hukukuna Giriş, Temel İlkeler, Hakimin Evlilik Birliğine Müdahalesi ve 4787 sayılı Kanun’un Sağladığı Olanaklar, Boşanmaya Genel Bakış
 2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Giriş
 3. Bilirkişi uygulamaları ışığında mal rejiminin  tasfiyesi    
 4. Nişanlanma-Evlenme
 5. Evliliğin butlanla iptali
 6. Babalık ve soybağının iptali
 7. Genel ve özel boşanma sebepleri
 8. Boşanmada usul hükümleri
 9. Boşanmanın  fer’ileri  (Velayet, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat)
 10. Yargıtay uygulamaları ışığında mal rejiminin tasfiyesi 

konularında sertifika sahibidir.

Tıp Hukuku Sertifikaları;

 • Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku, Giriş ve Temel Kavramlar
 •  Yaşam Hakkı, Sağlık Hakkı, Hasta Hakları Ve Hasta Yükümlülükleri
 •  Tıbbi Müdahale Kavramı Nedir? Hukuka Uygunluk Şartları Nelerdir?
 •  Komplikasyon – Malpraktis Tanımları ve Ayrımı?
 •  Hekim Yükümlülükleri, Hekim Hakları, Hekim Sorumlulukları Nelerdir?
 •  Hasta Hekim İlişkisinin Değerlendirilmesi, Hukuki Niteliği
 •  Aydınlatma Rıza, Klinik Araştırmalarında Aydınlatma ve Rıza
 •  Tıbbi Müdahalede Hukuki Sorumluluğu
 •  Tıbbi Müdahalede Hekimin Cezai Sorumluluğu, Hekim Suçları
 •  Tıbbi Müdahalede İdarenin Sorumluluğu
 •  Tıbbi Bilirkişilik, Resmi Bilirkişilik, Adli Tıp Kurumu ve Raporlama
 •  Adli Vaka Kavramı, Adli Vaka Bildirimleri
 •  Defansif Tıp Uygulamaları
 •  Sağlık Hukukunda Yargı Kararları, AYM Bireysel Başvuru
 •  Sağlık Hukukunda İhtiyarı Arabuluculuk

 

Ayrıca ileri seviye İdare Hukuku sertikalarına da sahip olan Av. Bilgehan UTKU'nun idare hukuku sertifika içerikleri;

 1.  İdari Yargı Düzeni, Tarihçesi, Yargı Yerleri Ve Yargılama Hukuku
 2. II – İdari Dava Türleri
  1. A) İdari Uyuşmazlık Tanımı ve Kaynağı
   1. 1) İdari İşlem
   2. 2) İdari Eylem
   3. 3) İdari Sözleşme
  2. B) İptal ve Tam Yargı Davaları ve Koşulları
  3. C) İdari İşlemin Unsurları ve Hukuka Aykırı Kılan Nedenler
  4. D) İdarenin Tazminat Sorumluluğu ve Dayanakları
 3. III – İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
 4. IV – İdari Davanın Açılması, Dosyanın Tekemmülü ve Karara Bağlanması
  1. A) Dilekçeye İlişkin Usul Kuralları
  2. B) Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yeri
  3. C) Genel ve Özel İdari Dava Açma Süreleri, Hesaplanması
  4. D) Dilekçenin Verileceği Yerler ve Davanın Açılmış Sayılması
  5. E) Dilekçe Üzerine İlk İnceleme ve Sonuçları
  6. F) Yürütmenin Durdurulması
  7. G) Dilekçelerin Tebligata Çıkarılması, Duruşma
  8. H) Tarafların Kişilik ve Niteliklerinde Dava Devam Ederken Değişiklik ve Sonuçları
  9. I) Re’sen İnceleme Yetkisi, İvedi Yargılama Usulleri ve Dava Hakkında Karar
  10. J) Kararda Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi ve Açıklama

şeklindedir.

Hukuku güçlünün değil zayıfın silahı olarak gören Bilgehan UTKU, hayat tecrübeleri ve bakış açısı ile hukuku sadece meslek olarak değil inancı, yaşam tercihi ve hayat felsefesi olarak tatbik etmektedir.

Avukat

E-Posta

bilg[email protected]

Ofis

0312 2322645

Çalışma Alanları

Boşanma Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Tıp Hukuku

İdare Hukuku

Memur Hukuku

İletişim