Mil Hukuk ve Danışmanlık

bürosu, sahip olduğu deneyimli ve tecrübeli ekibiyle müvekkillerine; Güvenlik Soruşturması, Memur&Asker Hukuku, İdare Hukuku, Tıp Hukuku, Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş ve Ticaret Hukuku başta olmak üzere Özel ve Kamu Hukukunun birçok alanında kusursuzu hedefleyen bir çalışma prensibiyle hizmet vermektedir. Günümüz şartlarında, Avukatlık mesleğinde, gelenekselliğin ve bireyselliğin yetersiz olduğuna inanan büromuz, kurumsallığın ve takım çalışmasının iş hayatındaki öneminin bilincindedir. Ve bu bilinç ile kişilere, ulusal ve uluslararası firmalara ekip olarak %100 memnuniyet ile kusursuz bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanmaktadır.
MİL Hukuk&Danışmanlık, 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

SON EKLENEN BLOG YAZILARIMIZ

Adli Kontrol Nedir
Adli Kontrol Nedir

Adli kontrol, nitelik itibariyle koruma tedbiridir ancak esas itibariyle tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Adli kontrole ka...

Devamı
Görev Sırasında Amirine Sözle Saygısızlık Etmek
Görev Sırasında Amirine Sözle Saygısızlık Etmek

Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek disiplinsizliği 6578 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesinin C fıkrasının "e" fıkrasında...

Devamı
Tutukluluk Kararı ve Tutukluluğa İtiraz
Tutukluluk Kararı ve Tutukluluğa İtiraz

Tutukluluk kararı ve tutukluluğa itiraz ceza yargılamasının önemli koruma tedbirlerindendir. Tutuklamanın maksadı, tutuklunun kanıtları yok etmesinin ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık