Kanunlar | Mil Hukuk

Kanunlar

Kanunlar

Kanunlar hakkında güncel dökümanların ve bilgi paylaşımının yapıldığı bir çeşit sanal kütüphane.

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği 27.04.2002 tarihli 24738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Değerli öğretmenlerimiz için hazırlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin amacı, öğretim ve eğitim hizmetlerinin etkin ve yararlı bir şekilde yürütülebilmesi için aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe yapılacak

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği resmi gazete 06.09.1961 Resmi gazete sayısı 10899 dur.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erba

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde uzman erbaş olacaklarda bulunması gereken nitelikler ile kendisinden istifade edilmeme sebepleri sayılmıştır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlendiği gibi birçok özel kanunda da yerini bulmuştur.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İDARE HUKUKU, İDARE AVUKATI, ANKARA İDARE AVUKATI'NIN VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLENENLERİN KOLAYCA ULAŞABİLECEĞİ VE BİRLEŞTİRİLMİŞ KANUN MADDELERİDİR.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İDARE HUKUKU, İDARE AVUKATI, ANKARA İDARE AVUKATI'NIN VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLENENLERİN KOLAYCA ULAŞABİLECEĞİ VE BİRLEŞTİRİLMİŞ KANUN MADDELERİDİR.

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Hasta hakları yönetmeliği ile hastaların haklarının neler olduğu belirtilmiş olup bu düzenleme ile amaç ve kapsam belirtilmiştir. MİL hukuk bürosu olarak hasta haklarının siz değerli okuyucularımızla paylaşılması ile daha kapsamlı bir tedavi hizmetin

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Tıbbi Deontoloji nizamnamesinde doktorun ve diş hekiminin mesleklerini icra ederken ahlaki ve etik kurallara uymalarını düzenleyen bir nizamnamedir

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN (2017, 2018 ve 2019 YILLARINDA YAPILAN DEĞİŞLİKLERLE BİRLİKTE) GÜNCEL PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN (2017, 2018 ve 2019 YILLARINDA YAPILAN DEĞİŞLİKLERLE BİRLİKTE) GÜNCEL PROTOKOL

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Adli Yardım Yönetmeliği

Adli Yardım Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik ile ilgili ik çalışma ve düzenleme 20 Ekim 2016 tarihinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik çıkartılması ile başlanmıştır.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Aile hekimliği uygulama yönetmeliği Aile hekimi olan ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile sağlığı çalışanlarının görevleri, sorumlulukaları hak ve yükümlülüklerinin usul ve esaslarını düzenlemek maksadıyla 25.01.2013 tarihli Resmî Gazete de yay

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Asistan Doktor Yönetmeliği Asistan doktor yönetmeliği olarak da bilinen ve Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim yönetmeliği ile tıpte ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi almak…

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek üzere; uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesisler

1