TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Asistan doktor yönetmeliği olarak da bilinen ve Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim yönetmeliğ...

Devamı
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile aile hekimlerinin konuşlanması görevlerinin ne olduğu, aile ...

Devamı
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği sağl...

Devamı
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarihli Resmi...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği 12 Nisan 2014 CUMARTESİ günü 28970 sa...

Devamı
Adli Yardım Yönetmeliği

Adli yardımın nasıl alınacağı, kimler tarafından alınacağı hususları tek tek sayılmış ve adli yardım...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

17789 sayılı Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği...

Devamı
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN (2017, 2018 ve 2019 YILLARINDA YAPILAN DEĞİŞLİKLERLE BİRLİKTE) GÜNCEL PROTOKOL

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin eczanelerden ilaç teminine ilişkin güncel protolü...

Devamı
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ile hekimin ve diş doktorunun mesleklerini icra ederken hangi kurallara...

Devamı
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Hakkında ...

Devamı
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Hasta Hakları Yönetmeliği ile amaçlanan "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti v...

Devamı
İdari Yargılama Usulü Kanunu

İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2577 Nolu Kanun Hakkında Bilgi, İdari Yargılama Usulü Kanun Maddeleri...

Devamı
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlendiği gibi b...

Devamı
UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde uzman erbaş olacaklarda bulunması gereken nitelikler ile kendisinden isti...

Devamı
SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama esa...

Devamı
SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ

Sözleşmeli Erbaş ve Er adaylarında aranacak nitelikleri, sözleşme süreleri, sözleşme fesih durumları...

Devamı
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nin tam metni ve hakkında detaylı bilgi

Devamı
RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun Tam Metni...

Devamı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Hakkında Detaylı Bilgi...

Devamı
SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği 27.04.2002 tarihli 24738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmışt...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık