Kanunlar

Kanunlar

Kanunlar hakkında güncel dökümanların ve bilgi paylaşımının yapıldığı bir çeşit sanal kütüphane.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye…

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Asistan Doktor Yönetmeliği Asistan doktor yönetmeliği olarak da bilinen ve Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim yönetmeliği ile tıpte ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi almak…

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Maddeleri Aile hekimliği uygulama yönetmeliği Aile hekimi olan ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile sağlığı çalışanlarının görevleri, sorumlulukaları hak ve yükümlülüklerinin…

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik ile ilgili ik çalışma ve düzenleme 20 Ekim 2016 tarihinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması…

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM: I GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1 – Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı…

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı…

Adli Yardım Yönetmeliği

Adli Yardım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci…

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği BÖLÜM I Genel Hükümler AMAÇ MADDE 1. Bu Yönetmelik, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları yönetici…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN (2017, 2018 ve 2019 YILLARINDA YAPILAN DEĞİŞLİKLERLE BİRLİKTE) GÜNCEL PROTOKOL 1. TARAFLAR,…

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi Tıbbi Deontoloji nizamnamesinde doktorun ve diş hekiminin mesleklerini icra ederken ahlaki ve etik kurallara uymalarını düzenleyen bir nizamnamedir. Hekimin ve diş hekiminin…

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 8/5319 - 10.9.1982 Resmi Gazete: 13 Ocak 1983 - 17927 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME…

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ Hasta hakları yönetmeliği ile hastaların haklarının neler olduğu belirtilmiş olup bu düzenleme ile amaç ve kapsam belirtilmiştir. MİL hukuk bürosu olarak hasta haklarının…

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kanun Numarası : 2577 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Kapsam ve nitelik: Madde 1 – 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve…

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlendiği gibi birçok özel kanunda da yerini bulmuştur. Doktor, öğretmen, asker, imam-hatip, sivil memur, memur…

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde uzman erbaş olacaklarda bulunması gereken nitelikler ile kendisinden istifade edilmeme sebepleri sayılmıştır. Özellikle bu yönetmelikte güvenlik soruşturmasına ilişkin de düzenleme bulunmaka olup…

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve…

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik…

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği resmi gazete 06.09.1961 Resmi gazete sayısı 10899 dur.   TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ   A) ESASLAR  …

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN Madde 1 – Münhasıran röntgen şuaı vasıtasile teşhis veya hem teşhis ve hem tedavi yahut…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Değerli öğretmenlerimiz için hazırlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin amacı, öğretim ve eğitim hizmetlerinin etkin ve yararlı bir şekilde yürütülebilmesi için aday…

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği 27.04.2002 tarihli 24738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.   SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ     BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve…