Faaliyetlerimiz | Mil Hukuk

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Alanlarımız

Mil Hukuk & Danışmanlık olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlar.

Boşanma Hukuku, Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı ve Boşanma Hukuku

Ankara boşanma avukatı olarak evlilik birliktelikleri sona ermiş olan ve artık son raddede boşanmaya karar vermiş çiftlerin vekillik hizmetini yapan hukuk büromuzda verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı Ankara ilinde faaliyet gösteren ve boşanma hukukunda uzmanlaşmış hukuk bürolarını tasvir etmek için kullanılan bir uzmanlık türüdür. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve kendisi için çekilmez hale gelmiş herkes boşanma davası açabilir. Boşanma davasının maddi sonuçları olduğu gibi manevi sonuçları da oldukça fazladır. Eşler boşanma davasında fevri hareket ederek zararlara uğrayabilmekte, biran evvel bitmesi için tavizler verebilmektedir. Ancak zaman sonra pişmanlık duymakta fakat geri dönülmez sonuçlarla bir ömür mücadele etmek zorunda kalınabilmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek için öncelikli olarak boşanma davalarında uzman bir yardım alınması ve boşanma avukatı ile davaların takip edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

BUNU DA BİL; ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDOMUZU İLEYİN.

Ankara'da ikamet eden ve boşanmaya karar vermiş çiftler Ankara boşanma avukatı arayışına girdikleri gibi örneğin İstanbul'da ikamet eden kişiler İstanbul Boşanma avukatı arayışına girebilirler. Fakat unutulmamalıdır ki ankara boşanma avukatı ya da İstanbul boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar başka illerde de boşanma davasında kişilerin vekilliğini üstlenebilmektedir. Bu bakımdan Ankara boşanma avukatı olan vekil, İstanbul'daki boşanma davasını takip edebilecektir. Kişilerin ankara boşanma avukatı ya da İstanbul boşanma avukatı seçiminde serbest olduklarını ve istedikleri kişileri vekil olarak tayin edebileceklerini belirtmekte fayda vardır.

Boşanma Davası Avukatı

Boşanma davası avukatı ünvanını alarak hukuk fakülterinden mezun olmak mümkün değildir. Ülkemizde avukatlar boşanma avukatı olarak herhangi bir hukuk fakültesinden mezun olamazlar. Yahut bu ünvan kendilerine resmi herhangi bir makam tarafından verilmez. Uzmanlık; yaparak, tecrübe kazanılarak, özellikle o konuda daha fazla dava edinerek kendiliğinden gerçekleşeceği gibi avukatın bu alanda kendi yetisini güçlendirmesiyle oluşmaktadır. Bu bakımdan bir avukatın boşanma davası avukatı ya da boşanma avukatı olarak adlandırılması çevresinde bu konuda duyulması ile de ortaya çıkabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, medeni kanunumuz içerisinde yer alan ve eşlerin bir yıllık evlilik sürelerini tamamlamasından sonra boşanmaya karar vermeleri durumunda yararlanabilecekleri bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanmaya karar veren tarafların bu konuda hukuka ve ahlaka uygun bir anlaşmalı boşanma sözleşmesi yapmaları şarttır. Ancak bu anlaşmalı boşanma sözleşmesinin uzman eliyle hazırlanması ve ileride herhangi bir sorun çıkmasını engelleyici hükümleri taşıması taraflar açısından bir zorunluluktur. Zira kimse boşanma davası bittikten ve kendisine yeni bir hayat kurduktan sonra önceki evliliğinden kalan hukuki sorunları yaşamak istemez. Hele ki tekrar evlenmiş ise. Bundan mütevellit anlaşmalı boşanma hususunda aralarında anlaşan eşler konunun uzmanı boşanma avukatından hukuki destek almaları kendi yararlarına olacaktır. Anlaşmalı boşanma avukatı diye bir tabir olmamakla birlikte boşanma avukatı taraflara uygun ve aralarında anlaştıkları hususları içeren anlaşmalı boşanma sözleşmesini hazırlayacak ve anlaşamalı boşanma davasını bu sözleşme ışığında açarak tarafların bir an evvel boşanmalarını sağlayacaktır.

Boşanma Avukatının Davadaki Önemi

Boşanma avukatı, uzmanlık alanında faaliyet gösteren ve boşanma hukuku alanında yetisini artırmış bir avukattır. Nitekim her dava türünde olduğu gibi boşanma davalarında da boşanma avukatının spesifik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Dava ve cevap dilekçelerinin hazırlanmasından tutun da delillerin ve tanıkların sunulması, sosyal inceleme raporlarına itiraz edlmesi, tanık ifadelerine karşı itiraz sunulmasına kadar tüm hususlar titizlikle yürütlmeli hak kayıplarının önüne geçilmesi için sürelere dikkat edilmelidir. Boşanma davasında boşanma avukatı özellikle tanıkların dinlenmesi sırasında tanıklara soracağı sorular ile olayı aydınlatabileceği gibi tanıkların görgü tanığı olup olmadığı noktasında mahkemeyi bilgilendirmeli ve sonuca yönelik savunmalarını süresi içerisinde mahkemeye sunmalıdır. Boşanma avukatının vekillik hizmetine ilişkin kurallar Türk Borçlar kanununda düzenlendiği gibi Avukatlık kanununda özel olarak da yer almaktadır. Boşanma avukatı vekilliğini üstlendiği müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunmalı, özen ve sır saklama yükümlülüğü içinde davayı anlaşılan çerçevede tamamlamalıdır. 

Boşanma Avukatı Tanıklara Soru Sorabilir mi?

Boşanma avukatı boşanma davasında dinlenen tanık duruşmasına kendisi katılabileceği gibi vekilliğini üstlendiği müvekkil ile birlikte de katılabilir. Boşanma davasında Tanıklar duruşma esnasında dinlenmeden önce yemin etmek mecburiyetindelerdir. Her tanık duruşmada ayrı ayrı dinlenir. Bir tanık dinlenirken diğer tanık dışarıda bekler. Tanığın dinlenmesinden sonra sırası gelen tanık duruşma salonuna alınır ve o da yemin ettikten sonra huzurda dinlenir. Boşanma davasında tanıklara hakim soru sorabileceği gibi boşanma avukatı da direkt olarak soru yöneltebilir. Vakıların açığa çıkartılması için tanık dinleten tarafın boşanma avukatı soru sorabileceği gibi diğer tarafın boşanma avukatı da soru sorabilir. Taraflar ancak hakim vasıtasıyla tanıklara soru yöneltebilir. Bu açıdan bakıldığında tanıklar üzerinde etki yaratılabilmesi için boşanma avukatının duruşmada tanıklara soru yöneltmesi her zaman daha iyi sonuçlar elde etmeye müsaittir. Tanıklar dinlendikten sonra boşanma avukatı tanık ifadelerin karşı beyan ve itirazlarını sunmak için hakimden süre isteyebilir yahut duruşma sonrası iki hafta içinde tanık ifadelerindeki aleyhe hususlara beyan ve itirazlarını sunabilir.

Boşanma Avukatı İletişim

Boşanma avukatları bulundukları illerde kendilerine has hukuk bürolarına sahiptir. Ankara'da ikamet eden ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmek isteyen kişi avukat tercihini Ankara'da faaliyet gösteren Ankara boşanma avukatından yana kullanmak istiyorsa iletişim olarak Ankara'da yer alan boşanma hukuk büroları ile irtibata geçecek iken İstanbul'da faaliyet gösteren İstanbul boşanma avukatından yana kullanmak istiyorsa İstanbul'da yer alan hukuk büroları ile iletişime geçecektir. Aynı durum İzmir boşanma avukatı ve Antalya boşanma avukatı için de geçerlidir. Önemli olan kişinin hangi ilde ikamet ettiği değil bu konuda en iyi boşanma avukatına nasıl ulaşacağı hususunda araştırma yapmasından geçmektedir.

Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda yer alan suç tiplerine göre yapılan yargılamalarda gündeme gelen bir hukuk türüdür. Askeri ceza hukukuna hakim olan askeri ceza avukatları vasıtasıyla takibi yapılan askeri davalarda kişinin hürriyeti bağlayıcı hapis cezası almaması için hukuki hizmet verildiği gibi öncelik beraatin sağlanmasıdır. Askeri Ceza Kanununa göre askeri personelin, rütbeli personelin en çok karşılaştığı suç tipleri;

 • Firar Suçu,
 • Kendini askerliğe yaramayacak hale getirme,
 • Amir veya üstü tehdit,
 • Amir ve mafevkine hakaret,
 • Emre İtaatsizlikte Israr,
 • Üste Fiili Taarruz,
 • Hak edilmemiş veya müsaade olunmamış disiplin cezası vermek,
 • Memuriyet nüfuzunun sair suretle kötüye kullanma,
 • Asta Hakaret,
 • Asta Müessir Fiil

şeklinde örneklendirilebilir. Nitekim bu suçlardan ötürü yarıglaması yapılan askeri personelin kendilerini mahkeme önünde iyi bir şekilde savunmaları şarttır. Zira alınacak mahkumiyet kararları ile mesleklerinden olma ihtimali çok yüksektir. 

Ceza Hukuku

Ceza Hukukunda verdiğimiz avukatlık hizmetlerimiz;

 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
 • Bilişim Davaları
 • Kovuşturma İşlemleri
 • Ceza Soruşturma İşlemleri
 • Suç Duyurusunda Bulunma
 • Ceza Kararlarına İtiraz
 • Cezalarda Mahsup Talebi
 • Ceza Kararlarının Temyizi
 • Ceza Kararlarının İstinafı
 • Çocuk Ceza Davaları

İdare Hukuku

İdare Hukuku- İdari Yargı- İdari Dava Takibi

İdare Hukuku, yönetim erkinin veya idarenin tabi olduğu hukuk süreçleridir. İdare hukuku konusu olan idare özel idareler değil kamu idaresidir. İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir.Başka bir deyişle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen özel hukuk kurallarını aşan hukuk kuralların bütünüdür. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir.

Mil Hukuk ve Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile idare hukuku alanında hizmet sunmaktayız. 

İdare Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

 • İdari İşlemin İptali Davası
 • Tam Yargı (Tazminat) Davası
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları,
 • Memur Davaları,
 • Askeri Personel Davaları,
 • Polis Mevzuatına İlişkin Davalar,
 • Disiplin Cezalarının İptali Davaları,
 • Memuriyet İle İlişiğin Kesilmesine İlişkin İptal Davaları,
 • Tayin İşleminin İptali Davaları,
 • Akaryakıt İstasyonlarına Kesilen İdari Para Cezalarının İptali Davası

 • Memur Sicil İptali Davaları,
 • Malpraktis Nedeniyle Oluşan Tam Yargı (Tazminat) Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • İmar Davaları 
 • Gümrük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin idari davalar
 • Mobbing davaları
 • Belediye hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Mecburi hizmete ilişkin idari davalar
 • Üniversite öğrencilerine ilişkin idari davalar
 • Sınavların iptaline ilişkin idari davalar
 • Ösym tarafından yapılan sınavlara ilişkin idari davalar
 • Yükseköğretim işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • İmar planı değişikliğinden kaynaklanan idari davalar
 • Aylıktan kesme idari davası
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması idari davası
 • Memurluktan çıkarma idari davası
 • Emeklilik işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Sağlık özrü nedeniyle atama idari davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar
 • Enerji idari davaları
 • Özel güvenlik görevlilerine ilişkin idari davalar
 • Çalışma süresi, nöbet ve mesaiye ilişkin idari davalar
 • Görevden uzaklaştırma ilişkin idari davalar
 • Rekabet hukukuna ilişkin idari davalar
 • İşyeri açma ve ruhsat alma işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Kamu ihale davaları
 • Terörle mücadele konusunda tam yargı davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Muvafakat verilmemesi nedeniyle atamama idari davaları
 • Atama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Paem, Pmyo ve Pomem sağlık idari davaları
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • Lojman işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Kademe derece ilerlemesine ilişkin idari davalar
 • Görevde yükselme sonucu yapılan atama idari davaları
 • Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakat idari davaları
 • Denklik verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Karayollarına ilişkin tam yargı davaları
 • 375 sayılı KHK kamu görevinden çıkarma idari davası
 • MSB mülakat davaları
 • MSB sağlık davaları
 • Yıkım işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Kentsel dönüşümden kaynaklı idari davalar
 • Memur özlük haklarına ilişkin idari davalar
 • Norm kadro nedeniyle atama idari davaları
 • İmar para cezasına ilişkin idari davalar
 • İlk atama, göreve başlama ve yeniden atama idari davaları
 • Meslekten ihraç davaları
 • Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Yoksun kalınan parasal hakların iadesine ilişkin idari davalar
 • Müstafi sayılma ve istifa işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Geçici görevlendirmeye ilişkin idari davalar
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesine ilişkin idari davalar
 • Eş özrü nedeniyle atama idari davaları
 • Silah taşıma ruhsatı verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar

Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku

Tıp Hukuku- Sağlık Hukuku- Hekim Hakları- Hasta Hakları- Malpraktis

Tıp biliminin gelişmesi ve hastaların tedavi süreçleri tıp hukukunda avukatlar bakımından da uzmanlaşmayı gerektirmiştir. MİL hukuk ve danışmanlık olarak hem hasta hakları bakımından hem de hekim hakları bakımından kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla hizmet verilmektedir. MİL hukuk sağlık hukuku, tıp hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Malpraktis davaları, doktor hatası davaları ya da doktor hatası tazminat davası alanlarıında hekim ve hasta haklarının kusursuzca savunulması davaların süreci bakımından çok ama çok önemlidir. Tıp avukatı ya da sağlık avukat vekalet sözleşmesi kurduğu müvekkillerinin haklarını özen yükümlülüğüne uyarak savunmalıdır. Hasta hakları, hekim hakları kusursuzca savunulmalı ve müvekkilin hakkı korunmalıdır. Tıp hukuku alanında doktor hatası tazminat davalarının yönetimi hekimin geleceği yönünden önemlidir. Malpraktis sebebiyle maddi tazminat, hekim hatası manevi tazminat davalarında görevli mahkeme ile yetkili mahkemenin tespiti de mühimdir. Ayrıca tıp hukuku avukatı ya da sağlık hukuku hukuk bürosunun tek görevi doktor hatası tazminat davasının yönetimi değil, özel hastane danışmanlığı da yapmaktır. Özel hastane danışmanlığında hasta ile hastane arasındaki sözleşmelerin yapılması, hastane çalışanlarının iş hukuku alanındaki davaları ile aydınlatılmış onam formlarının hazırlanması gibi bir çok hukuki danışmanlık çeşidi yerine getirilmektedir.

Tıp Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

Kadın Hastalıkları ve Doğum Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Çocuk Hastalıkları Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Plastik Cerrahi Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Kulak Burun Boğaz Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Organizasyon Kusuru Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Cerrahi Müdhale Malpraktis Davası Uzmanlık Alanlarımız

 • POST PARTUM KANAMA İNTRAABDOMİNAL HEMATOM
 • CİSİM UNUTMA
 • FİSTÜL
 • ANOMALİ TESPİTİNDE HATA
 • OMUZ DİSTOSİSİ
 • NÖROLOJİK HASARLI BEBEK (SP-HİE)
 • TÜPLERİN BAĞLANMASI
 • MYOMEKTOMİ HİSTEREKTOMİ(TAH) / BSO
 • ENFEKSİYON
 • AYDINLATMA
 • MEKONYUM ASPİRASYONU NEONATAL ÖLÜM
 • TÜP BEBEK
 • KÜRTAJ KARARINDA – UYGULAMADA HATA
 • MYOMEKTOMİBAĞIRSAK – MESANE-ÜRETER HASARI
 • SEZARYEN KOMPLİKASYONLARI
 • EKTOPİK GEBELİK
 • OVER KİSTİ HİSTEREKTOMİ(TAH)
 • İNTRAUTERİN ÖLÜM
 • BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
 • MEKONYUM ASPİRASYONU SP-HİE
 • PLASENTA DEKOLMANI
 • KOTER YANIĞI
 • KORDON DOLANMASI SP- ÖLÜ DOĞUM
 • PREEKLAMPSİ
 • SPİRAL (RİA)
 • GEBELİĞİ TEŞHİS EDEMEME
 • AMNİYOSENTEZ
 • YARDIMCI YÖNTEMLER (VAKUM-FORSEPS)
 • ASFİKSİ
 • HASTA KARIŞMASI
 • HİDROSEFALİ
 • KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE HATA
 • KONSEY KARARI-GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI
 • MESANE PROLAPSUSU
 • KIZLIK ZARI
 • İLAÇİLAÇ ALERJİ-YAN ETKİ
 • KANSER TEŞHİSİ
 • MYOMEKTOMİ ÜRETERO-VAJİNAL FİSTÜL
 • OVER KİSTİ ÜRETER YARALANMASI
 • KAN UYUŞMAZLIĞI
 • ROP
 • PNÖMONİ (ARDS)
 • HOSPİTALİZASYON EKSİKLİĞİ
 • YOĞUN BAKIM TAKİBİNDE EKSİKLİK
 • YENİ DOĞAN MUAYENESINDE HATA
 • ENFEKSİYONDİĞER
 • BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI
 • İLAÇUYGULAMA HATASI
 • KONJENİTAL KALP ANOMALİSİ
 • ANAL ATREZİ
 • APANDİSİT
 • CİSİM YUTMA
 • ENFEKSİYONERKEN YENİ DOĞAN ENFEKSİYONU
 • TANI KONULAMADAN EX
 • AMBULANS – SEVKTE HATA
 • ANİ BEBEK ÖLÜMÜ
 • ENFEKSİYONHASTANE ENFEKSİYONU
 • ENJEKSİYON-SİNİR HASARI
 • GASTROENTERİT
 • HİDROSEFALİ
 • MEKONYUM ASPİRASYONU
 • RADYAN ISITICI YANIĞI
 • SEREBRAL PALSİ
 • TESTİS TORSİYONU
 • EPİLEPSİ
 • ANİ İŞİTME KAYBI
 • BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
 • BEYİN TÜMÖRÜ
 • ENFEKSİYONEPSTEİN-BARR VİRÜS (EBV)
 • ENFEKSİYONMENENJİT
 • ENFEKSİYONMYOKARDİT
 • HATALI RAPOR-HATALI TANI
 • HİPOKSİ
 • KAN UYUŞMAZLIĞI
 • KANSER TEŞHİSİ
 • KRANİOSİNOSTOZ (KAFA TASINDA ÇÖKME)
 • OMUZ DİSTOSİSİ
 • SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA)
 • SÜRFAKTAN UYGULAMASI
 • SÜT ALERJİSİ
 • TURNER SENDROMU
 • YENİ DOĞAN SARILIĞI
 • MEME BÜYÜTME-KÜÇÜLTME
 • RİNOPLASTİ- SEPTOPLASTİ
 • LİPOSUCTİON
 • KARIN GERME
 • LAZER YANIĞI
 • FASİAL TRAVMA
 • GÖZ ALTI TORBASI
 • SAÇ EKİMİ
 • YÜZ GERME
 • AYDINLATMA ONAM
 • DOLGU
 • POPO ESTETİĞİ
 • BOTOX
 • BURUN DOLGUSU
 • CİSİM UNUTMA
 • ENJEKSİYON- SİNİR HASARI
 • GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ (PİTOZİS)
 • KARIN GERME
 • KOL GERME
 • KOMPARTMAN SENDROMU
 • KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE HATA
 • KONSULTASYON EKSİKLİĞİ
 • SİNİR YARALANMASI
 • VAJİNA ESTETİĞİ
 • ENFEKSİYON
 • RİNOPLASTİ -SEPTOPLASTİ
 • CİSİM UNUTMA
 • FASİAL SİNİR HASARI
 • MASTOİDEKTOMİ- OTİTİS MEDİA
 • BADEMCİK (TONSİLLEKTOMİ)- GENİZ ETİ
 • ENFEKSİYON
 • HATALI TANI
 • SİNİR YARALANMASI
 • SİNÜS CERRAHİSİ
 • TİROİD KANSERİ
 • TORP UYGULAMASI
 • UVULA KÜÇÜLTÜLMESİ
 • KOTER ALETİ ZARARLARI
 • CERRAHİ MÜDAHALE / OPERASYONDA CİSİM KIRILMASI
 • HASTANE ENFEKSİYONU
 • HATALI ORGANA MÜDAHALE
 • AMBULANSLA SEVK HATALARI
 • TIBBİ DONANIM- MALZEME EKSİKLİĞİ
 • HASTA GÜVENLİĞİ İHLALİ
 • NÖBET ORGANİZASYONU
 • HASTANE MAHREMİYETİ İHLALİ
 • BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
 • SAFRA KESESİ- SAFRA KAÇAĞI
 • MİDE KÜÇÜLTME
 • APANDİSİT
 • VOKAL KORD PARALİZİSİ (SES KISIKLIĞI)
 • GUATR
 • KASIK FITIĞI
 • YABANCI CİSİM UNUTMA
 • KANSER TEŞHİSİ
 • KOLONOSKOPİ
 • MASTEKTOMİ
 • ENJEKSİYON- SİNİR HASARI
 • KOLONOSKOPİ
 • KOTER YANIĞI
 • ASİSTAN SORUMLULUK
 • GÖBEK FITIĞI
 • REFLÜ CERRAHİSİ
 • UZMANLIK ALANI DIŞINDA MÜDAHALE
 • DAMAR YARALANMASI
 • DİYAFRAM FITIĞI
 • HATALI RAPOR – HATALI TANI
 • HEMOROİD
 • MİDE PERFORASYONU (DELİNME)
 • SİNİR YARALANMASI
 • EMBOLİ
 • ENFEKSİYON

Polis, Asker ve Memur Hukuku

Askeri Hukuk, Memur Hukuku, Polis Mevzuat, Sağlık Çalışanı Hakları

İdare hukuku başlı başına uzmanlık gerektiren bir alandır. Zira kendine özgü bir genel kanunu yoktur. Sadece usule ilişkin genel uyulması gereken kuralları içeren 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu bulunur. Bunun haricinde idareyi oluşturan her kurumun kendine has özel kanunları bulunmaktadır. Örneğin askerlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin kanunlar ile polis teşkilatına ilişkin atama ve yer değiştirmeye ilişkin kanun veya yönetmelikler farklılıklar göstermektedir. Yine öğretmenlerin ataması yer değiştirmesi, tayini, özlük haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar kendi içerisinde mevcut olan özel kanunlarına uymak zorunda oldukları gibi bu özel kanunlarda yer alan hususlara yönelik işlemlerin yerine getirilmesi bakımından usule ilişkin olarak bir çatı vazifesi gören yukarıda belirttiğimiz 2577 sayılı kanuna da uymak zorundadırlar. Polis hukuku, askeri hukuk, memur davası gibi spesifik konuların yerine getirilmesi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alandır. Kişiler geniş bir memuriyet hayatına sahiptirler. Nitekim girdikleri kurumlardan istifa etmedikleri ya da memuriyetten çıkarılma dıkları sürece emekli olacakları uzun bir süreç içerisinde hayatlarına mevcut meslekleri ile devam etmektedirler. Geçimlerini bu meslekten sağladıkları gibi hayatlarının uzun bir kısmı işlerinde, çalışma ortamlarında geçmektedir. Bu kadar önemi haiz olan bu durum karşısında çalıştırkları ortam bakımından herhangi bir hukuki olumsuzluk yaşanması koca bir memuriyet hayatını sekteye uğratabilecek ve kişiyi zor durumlara düşürebilecektir. Örneğin memuriyetten çıkarılma, tayin iptali, meb tayin, eş durumu tayin, askeri dava, jandarma atama, polis atama, memur atama gibi hususların iyi analiz edilmesi bu konulara hakim olarak hareket edilmesi şarttır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi verdiğimiz örneklerden birinde yaşanan olumsuz sonuç kişinin sonraki memuriyet hayatını aile hayatını çok büyük oranda etkileyecekitr. Bu yüzden hukuka aykırı idari işlemin ortadan kaldırılması polis, asker ve memurların geleceklerini önemli ölçüde düzene sokacak, huzurlu bir meslek hayatı geçirmelerine vesile olacaktır.

Polis Asker ve Memur Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

 • Yüksek Disiplin Kurulunda, Merkez Disiplin Kurulunda yapılacak sözlü savunmalar,
 • Sicil, Özlük ve Parasal Hakların Korunması.
 • Polis Okulu ve Askeri Okul Öğrencilerinin Sağlık Yönetmeliği,
 • Disiplin Cezaları
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönelik İptal Davaları.
 • Malullük davaları
 • Uzman Erbaş Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları
 • Sözleşmeli Er Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları
 • Genel Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları
 • Görev Yeri Değiştirme Davaları
 • Tayin Davaları
 • Terör ve Ödenek Ücret Davaları
 • Kurumlar Arası Geçiş Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • Asker, Memur, Polis Sicil İptal Davaları,
 • Özlük Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar,
 • Atama ve Tayinlerin İptaline İlişkin Davalar,
 • Disiplin Cezalarının İptali Davaları,
 • Her Türlü Disiplin Soruşturmasına İlişkin Savunma Hazırlanması,
 • Hukuki Danışmanlık ve Dilekçe Yazımı
1