Polis, Asker ve Memur Hukuku | Mil Hukuk

Polis, Asker ve Memur Hukuku

Polis, Asker ve Memur Hukuku

Askeri Hukuk, Memur Hukuku, Polis Mevzuat, Sağlık Çalışanı Hakları

İdare hukuku başlı başına uzmanlık gerektiren bir alandır. Zira kendine özgü bir genel kanunu yoktur. Sadece usule ilişkin genel uyulması gereken kuralları içeren 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu bulunur. Bunun haricinde idareyi oluşturan her kurumun kendine has özel kanunları bulunmaktadır. Örneğin askerlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin kanunlar ile polis teşkilatına ilişkin atama ve yer değiştirmeye ilişkin kanun veya yönetmelikler farklılıklar göstermektedir. Yine öğretmenlerin ataması yer değiştirmesi, tayini, özlük haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar kendi içerisinde mevcut olan özel kanunlarına uymak zorunda oldukları gibi bu özel kanunlarda yer alan hususlara yönelik işlemlerin yerine getirilmesi bakımından usule ilişkin olarak bir çatı vazifesi gören yukarıda belirttiğimiz 2577 sayılı kanuna da uymak zorundadırlar. Polis hukuku, askeri hukuk, memur davası gibi spesifik konuların yerine getirilmesi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alandır. Kişiler geniş bir memuriyet hayatına sahiptirler. Nitekim girdikleri kurumlardan istifa etmedikleri ya da memuriyetten çıkarılma dıkları sürece emekli olacakları uzun bir süreç içerisinde hayatlarına mevcut meslekleri ile devam etmektedirler. Geçimlerini bu meslekten sağladıkları gibi hayatlarının uzun bir kısmı işlerinde, çalışma ortamlarında geçmektedir. Bu kadar önemi haiz olan bu durum karşısında çalıştırkları ortam bakımından herhangi bir hukuki olumsuzluk yaşanması koca bir memuriyet hayatını sekteye uğratabilecek ve kişiyi zor durumlara düşürebilecektir. Örneğin memuriyetten çıkarılma, tayin iptali, meb tayin, eş durumu tayin, askeri dava, jandarma atama, polis atama, memur atama gibi hususların iyi analiz edilmesi bu konulara hakim olarak hareket edilmesi şarttır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi verdiğimiz örneklerden birinde yaşanan olumsuz sonuç kişinin sonraki memuriyet hayatını aile hayatını çok büyük oranda etkileyecekitr. Bu yüzden hukuka aykırı idari işlemin ortadan kaldırılması polis, asker ve memurların geleceklerini önemli ölçüde düzene sokacak, huzurlu bir meslek hayatı geçirmelerine vesile olacaktır.

Polis Asker ve Memur Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

 • Yüksek Disiplin Kurulunda, Merkez Disiplin Kurulunda yapılacak sözlü savunmalar,
 • Sicil, Özlük ve Parasal Hakların Korunması.
 • Polis Okulu ve Askeri Okul Öğrencilerinin Sağlık Yönetmeliği,
 • Disiplin Cezaları
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönelik İptal Davaları.
 • Malullük davaları
 • Uzman Erbaş Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları
 • Sözleşmeli Er Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları
 • Genel Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları
 • Görev Yeri Değiştirme Davaları
 • Tayin Davaları
 • Terör ve Ödenek Ücret Davaları
 • Kurumlar Arası Geçiş Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • Asker, Memur, Polis Sicil İptal Davaları,
 • Özlük Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar,
 • Atama ve Tayinlerin İptaline İlişkin Davalar,
 • Disiplin Cezalarının İptali Davaları,
 • Her Türlü Disiplin Soruşturmasına İlişkin Savunma Hazırlanması,
 • Hukuki Danışmanlık ve Dilekçe Yazımı

Polis, Asker ve Memur Hukuku

Size nasıl yardımcı
olabiliriz?

Hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak ister misiniz?

İletişim
1