Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir?

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir?

Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir?

Boşanma davasının ferileri oldukça fazla araştırma konusu yapılmasına rağmen kişilerin doğru bilgiye ulaşma noktasında bazı sorunları bulunmaktadır. Zira arama motorunda boşanma davasının ferileri hakkında çokta makale bulunmasına karşın nitelikli ve

Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir?

Boşanma Davasının Ferileri Nelerdir? Boşanma Davasının Ekleri

Boşanma davasının ferileri oldukça fazla araştırma konusu yapılmasına rağmen kişilerin doğru bilgiye ulaşma noktasında bazı sorunları bulunmaktadır. Zira arama motorunda boşanma davasının ferileri hakkında çokça makale bulunmasına karşın nitelikli veri elde etme noktası hala zayıftır. Bundan dolayı bu makalemizde boşanma davasının ferileri hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Ziynet alacağı boşanma davasının ferisi olmadığından dolayı boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davası sonrasında alacak zamanaşımı süresi içinde de açılabilir. Boşanma sebepleri her ne olursa olsun, örneğin özel boşanma sebepleri olan zina, hayata kast, terk gibi boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri olan evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma davasında da boşanmanın ferileri talep edilebilecektir. Boşanmanın ferilerinden olan maddi ve manevi tazminata ilişkin taleplerin kabul edilebilmesi için boşanma davasında kusur araştırması yapılması gerektiğini de unutmamak gerekir. Boşanma davasının ferileri; boşanma davasına bağlı olan boşanmanın eki niteliği anlamına gelmektedir. Unutmayın talep edilen maddi ve manevi tazminat boşanma davasının eki niteliğinde değilse reddedilir. Yani nişanlıklıkta alınan eşyalara ilişkinse, nişan harcamalarına ilişkinse, eşe verilen borç paraya ilişkin bir tazminat talebiyse talepleriniz reddedilecektir. 

Boşanma Davasının Ferileri

Boşanma davasında öncelikli olarak fer’i kelimesinin anlamını çıkartmakta fayda vardır. Fer’i kelimesi; boşanma davasının sonuçlarına bağlı olan anlamına gelir. Yani bunlar sırasıyla;

Olarak belirlenmiştir. Bu hususlar dışında hiçbir şey boşanma davasının ferisi olamayacaktır. Bundan dolayı halk arasında ziynet alacağı davası ya da mal paylaşımı davası boşanmanın sonuçlarına ilişkin dava türleri içinde yer almadığından boşanmanın ferisi olamayacaktır. 

Konu hakkında sizin davanız ile ilgili hususlar çerçevesinde boşanma avukatınızdan bu konularla ilgili destek almanızı tavsiye ederiz. Nitekim boşanmanın ferileri hakkında ankara boşanma avukatı büroları ile de iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davasının Ferisi Maddi Tazminat

Boşanma davasının ferilerinden ilki maddi tazminattır. Ancak buradaki maddi tazminat 4721 sayılı kanunda yer alan maddi tazminat olup 174. Madde kapsamına girmesi gerekir. Yoksa genel geçer nitelikte boşanmanın ferisi niteliğinde olmayan maddi tazminatın genel görevli mahkemeler olan asliye hukuk mahkemesinin görev alanına gireceği unutulmamalıdır. Uygulamada ne yazık ki genel maddi tazminata ilişkin hususlar tazminat taleplerine eklenmekte boşanma davasının ferisi niteliğinde zannedilip de talep edilmektedir. Örneğin; kredi kartı borcu sebebiyle alacak talebi, eşe verilen borç sebebiyle alacak istemi, eşin yakınlarına verilen borç istemi, kira talebi, aile konutunun kendisine özgülenmesinin talebi, ziynet talebi boşanmanın eki niteliğinde olmadığından harca tabi olduğu gibi medeni kanun 174. Madde niteliğinde bir maddi tazminat da değildir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için boşanmada maddi tazminat başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davasının Ferisi Manevi Tazminat

Boşanmanın ferilerinden olan manevi tazminatın talebi de aynı boşanmada maddi tazminat hükümlerine tabidir. Yani boşanma davasının ferisi niteliğinde olmayan manevi tazminat talepleri harca tabi olacağı gibi medeni kanununun 174. Maddesindeki tazminat taleplerine ilişkin olmadığından reddine gerekçe olarak gösterilebilecektir. Örneğin; üçüncü kişilerin davranışları nedeniyle, çalışmama sebebiyle, boşanmaya sebep olmayan olay nedeniyle talep edilen manevi tazminat talebi bulunuyorsa bu durumda boşanmanın ferisi olmadığı için bu talepler reddedilecektir. Konu hakkında boşanma davası avukatınızdan hukuki destek almanızı önemle ama önemle rica ederiz. Çünkü bu konular ileride hak mahrumiyetine yol açabilmektedir. Ayrıca konu hakkında ayrıntılı bilgi için makalemizi okuyabileceğiniz gibi videolarımızı da izlemenizi önemle tavsiye ederiz.

Boşanmanın Ferisi Nafaka Talebi

Boşanmanın ferilerinden bir diğeri ise nafaka talepleridir. Nafaka boşanam davasında eşler için talep edilenine yoksulluk, müşterek çocuklar için talep edilenine ise iştirak nafakası olarak tanımlanmaktadır. Her iki nafaka türü de boşanmanın ferisi niteliğindedir. Nafaka hakkında ayrıntılı bilgi için nafaka çeşitleri ve nafaka davası başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca aşağıda yer alan videolarımızı da izleyebilirsiniz.

Erkek Hangi Durumda Nafaka Ödemez

Yoksulluk Nafakasının Şartları Nelerdir?

Kadın Çalışıyorsa Nafaka Alabilir mi?

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Çocuk İçin Nafaka

Geçici Tedbir Nafakası Ne Zaman Başlar?

 

Boşanmanın Ferisi Velayet

Boşanmanın ferilerinden son olanı ise velayete ilişkindir. Taraflar boşanma davasında müşterek çocukların velayetini talep etmiş olabilirler. Mahkeme velayete ilişkin olarak müşterek çocuğun üstün yararına göre karar verecektir. Zira tarafların müşterek çocuklarının velayetini talep etmeleri ebeveynlik duygusu ve çocuklarına hiç şüphesiz mükemmel bakacakları hususlarıyla bağlantılı olmayıp tamamen müşterek çocuğun üstün yararına ilişkin olacaktır. Müşterek çocuğun üstün yararı neyi öngörüyorsa ona göre karar verilecektir. 

Velayet bakımından en önemli hususlardan bir tanesi de mahkeme tarafından pedagog vasıtası ile yaptırılan SİR olarak kısaltılan sosyal inceleme raporudur. Sosyal inceleme raporunda eve inceleme için gidecek olan pedagog çocuğu ve ebeveynleri dinleyecek sonra bir rapor yazacaktır. İşte bu rapora göre pedagogun yazacağı hususlarla birlikte çocuk için en uygun olan kişinin seçileceği ve velayetin ona verileceği unutulmamalıdır. Velayeti elinde bulundurmayan tarafın boşanma davasında karşılaşabileceği ekonomik hususlar ise; çocuğun bakım, eğitim, yeme, içme, barınma masrafları için ödenmesi gereken tedbir ve iştirak nafakası olacaktır. Yalnız velayeti elinde bulundurmayan kişilerin yaptıkları bu ödemelerin müşterek çocukları için yaptıklarını ve ödedikleri bedelin çocuklarının yaşam koşullarını sağlamak için olduğunu unutmamaları gerekir. Eşten çıkartılmak istenen acıların, müşterek çocuğun haklarını zedeleyerek elde edilmeye çalışılmasının eşten çok müşterek çocuğun zarar verdiği akıldan çıkartılmamalıdır. Bundan dolayı davanızı yöneten, takibini yapan boşanma avukatınızla durumu sürekli istişare ederek onun sözünden çıkmayın ve müşterek çocuklarınızı boşanma davasında silah olarak kullanmayın.

BUNU DA BİL; Boşanma davasında tazminat neye göre belirlenir hakkında aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanmanın Ferileri

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın ferilerine ilişkin yapılan anlaşmanın hakim tarafından kabul görmesi şarttır. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma davasında gerçekleşen süreç ile çekişmeli boşanma davasındaki süreç birbirinden farklıdır. Nitekim anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma sözleşmesinin boşanmanın ferilerini içermesi ve tarafların maddi tazminat, manevi tazminat, velayet ve nafakalar hususunda hür iradeleri ile rıza göstererek anlaşmayı imzalamaları ve hakimin de uygun görmesi şarttır. 

1