Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Davası

  • Anasayfa
  • Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Davası

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası ki şu andaki kanuni tabiri ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşamayan geçinemeyen, artık evlilikten beklenen faydanın kalmadığı, evliliğin eşler için çekilmez hale geldiği durumlarda açılan

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası ki şu andaki kanuni tabiri ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşamayan geçinemeyen, artık evlilikten beklenen faydanın kalmadığı, evliliğin eşler için çekilmez hale geldiği durumlarda açılan boşanma davasıdır. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davası, eski kanun tabiri olup yeni kanunda evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle açılan boşanma davası olarak tanımlanmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası ortalama olarak boşanma davasında ilk duruşma da dahil olmak üzere 2-3 yıl sürmekte ve kesinleşmektedir. Tabi bu durum her boşanma davasına göre değişkenlik gösterebilir. Konu hakkında boşanma avukatından da destek almanızı tavsiye ederiz. Bu boşanma davasında eşler, boşanma konusunda anlaşmış iseler anlaşmalı boşanma davası açarak Tek celsede boşanmayı da gerçekleştirebilirler. Tek celsede boşanma şartları ki bunlar eş anlamlı olarak anlaşmalı boşanma şartlarıdır; eşlerin en az bir yıldır evli olmalarına, velayet, maddi manevi tazminat ve nafaka konularında anlaşmış olmalarına bağlıdır. Siz boşanmak istiyor ve eşiniz istemiyorsa bile boşanma davasında eşinizin kusurunu ispatlayarak ve de bu davranışların sizin açınızdan çekilmezlik seviyesine geldiğini ortaya koyarak boşanabilirsiniz. Bu konularda lütfen profesyonel destek almayı da unutmayın. Şiddetli geçimsizlik yani evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davalarının genellikle boşanma sebebini; saygı ya da güven kaybı, iletişimsizlik, aldatma (zina), sürekli kavga etmek, kadına şiddet oluşturmaktadır.

Şiddetli geçimsizlik örnekleri;

Evlilik Birliğinin Sarsılması Dava Şartları Nelerdir?

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası eski kanunda yer alan bilinen haliyle şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli boşanma davasının şartları her ne kadar kanunda yazmasa da uygulamada bilindiği şekliyle maddelendirilecek olunursa;

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması şartı

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davalarında ilk unsur tabi ki de evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasıdır. Her aile yapısından yaşanan olaylar bakımından tabi ki de somut olay yani sizin açtığınız davanın içerik bakımından önemi çok fazladır. Unutmayın her yaşanan sorun evlilik birliğini sonlandırmayı gerektirecek nitelikte olmaz. Evlilik birliğinin sarsılması olayının şiddetli olması yani evlilik birliğini temelinden sarsacak nitelikte bulunması şarttır. Eşe hakaret etmek, eşi tehdit etmek, eşin ailesine hakaret etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, eşi hor görmek, eşi küçük düşürmek, eşe karşı fiziksel şiddet uygulamak, yalan söylemek, eşi aldatmak, evlilik birliğinin yükümlülüklerini bilerek ve isteyerek yerine getirmemek, eşini sevmediğini söylemek boşanma sebebidir ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığını bizlere gösterebilecek yapıdadır. 

Bundan başka sadece evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması da boşanma davasının kazanılmasını gerektirmez. Hakim ayrıca evlilik birliğinin ortak hayatı çekilmez kıldığına da kanun gereği bakmak zorundadır. 

Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi

Davacı eş bakımından boşanma davasının açılması sonrasında evlilik birliğinin temelinden sarsan olayın davacı eş bakımından ortak hayatı çekilmez hale getirmesi de gerekmektedir. Ortak hayat çekilmez hale geldiğinde ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması şartı gerçekleştiğinde işte o zaman boşanmaya karar verilecektir. Ancak burada yargıtayın da kararlarına göre hareket etmek gerek. Bu şartlar haricinde de şartlar bulunmakta. Şimdi onları da başlıklara ekleyelim.

Davacı Eş Tam Kusurlu Olmamalıdır

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davalarında davayı açan eşin kusurunun tam olmaması şarttır. Yani diyelim ki bir eş diğer eşin hayatına kast etti ve sonrasında boşanma davası açtı ise tam kusurlu olduğundan dolayı dava reddedilecektir. Kimse kendi kusurundan hak elde edememelidir. Bu hukukun en temel prensiplerinden olan medeni kanun başlangıç hükümlerine aykırılık teşkil edip iyi niyet kuralına ve hakkın kullanılması kurallarına da uymayacaktır. 

Davalı Eşin Az da Olsa Kusuru Bulunmalıdır

Davacı eşin tam kusurlu olmaması yanında davalı eşin boşanmaya sebebiyet veren olaylar bakımından az da olsa kusurunun bulunması şarttır. Zira tam kusurlu eş boşanma davası açınca nasıl ki reddedilecekse aynı şekilde hiç kusuru olmayan eşe karşı açılan dava da reddedilecektir. 

Davacının Kusuru Ağır İse Davalının İtiraz Etme Hakkı Vardır

Boşanma davasını açan tarafın yani davacının kusuru ağır ise davalının bu boşanma davasına yani boşanmaya itiraz etme hakkı vardır. Ben boşanmak istemiyorum, bu evlilik bitmesin deme hakkıdır bu. Ancak bu itiraz, yani boşanmak istemediğini belirtmek hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamı davalı eş ve müşterek çocuklar için korunmaya değer bir husus taşımıyorsa hakim boşanmaya karar verebilecektir. Olay örgüsünün takibinin yapılması şarttır ve konu hakkında danışmanlık aldığınız avukatınıza durumu izah etmeniz tavsiye olunur.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Nasıl Olur?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamalarını aşağıda bir bir maddeler halinde anlatalım;

  1. Öncelikli olarak boşanma davası kusurlu eş tarafından da açılabilir. Sadece tam kusurlu olunmaması davanın reddi bakımından önemlidir. Kusurlu ya da az kusurlu eş de boşanma davası açabilecektir.
  2. Boşanma davasını açmak için bir gerekçeniz olması yani eşinizin size göre bir kusurunun olması ve bu kusurun evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini belirten bir dava açmalısınız. Örneğin ekonomik şiddet mağduru olduğunuzu ve bu durumun evliliği sürdürmenizi olanak dışı bıraktığını ispatlamanız şart. Aksi durumda davanızı kaybedersiniz.
  3. Yaşamış olduğunuz boşanma davası sebebiniz ne ise onu ispatlamanız gerekeceğinden ispat vasıtalarını toplamanız ve davanızda hangi olayın hangi delillerle ispatlanacağını belirtmeniz de kanun gereği. Boşanma avukatınız varsa ona delilleri tamamen göstermeli ve buna ilişkin bir savunma hazırlamasını tavsiye etmelisiniz. Unutmayın, boşanma davasını eşinizin kusurunu ispatlayarak kazanabilirsiniz. Tanığınız varsa hangi olaya ilişkin tanıklık edeceğini boşanma avukatınıza söylemelisiniz.
  4. Boşanma davaları dilekçeler üzerine kurulu davalardan olduğundan, aslolanın yazılı yargılama süreci olması gerektiğinden ve boşanma davalarında ikinci aşamanın sözlü yargılama olduğu hususu göz önünde bulundurularak dilekçeler aşamasını iyi kurgulayın. Yazılması gereken her şeyi belirtin. Unutmayın ki dilekçelerinizde yer almayan hususlar, boşanma davasında belirtilse dahi hüküm altına alınmaz ve ne yazık ki bu sebeplerden ötürü boşanmaya karar verilemez. Aile mahkemesi hakimi, dilekçende bahsetmediğin çekişme konusu yapmadığın hususlarla ilgili boşanma kararı veremeyecektir. Örneğin, fiziksel şiddetten boşanma dilekçelerinde bahsetmedin diyelim. Davada fiziksel şiddete ilişkin tanık dinletsen dahi bu karşı tarafa kural gereği kusur olarak yüklenemez. 
  5. Boşanma davasına ilişkin dilekçelerden sonra delillerin süresinde mahkemeye ulaştırılması ve sunulması gerekir. Dellilerin süresi içinde mahkemeye sunulmaması o delili kullanmaktan vaz geçtiğin anlamına gelecek ve artık mahkeme tarafından o delil kullanılamayacaktır. 
  6. Hukuka aykırı elde edilen delilleri boşanma davasında kullanamazsınız. Çünkü hukuka aykırı deliller boşanma davasında hükme esas teşkil etmeyecek ve hakim bu delile dayanarak boşanmaya karar veremeyecektir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanmanın En Kolay Yolu Nedir?

Şiddetli geçimsizlik yani evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklinde açılan davalarda boşanmak için en kolay yol tabi ki de eş ile anlaşmak ve anlaşmalı boşanma davasını açmaktır. Ancak eşiniz anlaşmıyorsa tabi ki de anlaşmalı boşanma davası açılamayacağından dolayı mecburen çekişmeli boşanma davası açmak zorunda kalacaksınız.

Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davalarında boşanma davasının geri alınması ile boşanma olmaz. Bunun haricinde boşanma davası açılmış ancak eşin affedilmesi yani boşanma davasından feragat edilmesi ile de boşanma olmayacaktır. Bunlar gönüllü olarak boşanma davasında vaz geçilmesi sonucu yaşanacak durumlardır. Ancak siz boşanmayı isteseniz de bazen davanızı ispat edemediğiniz hallerde ne yazık ki davanız reddedilebilir. Bu durumda da boşanma olmayacaktır. Örneğin eşinize yüklediğiniz kusurları ispat edemezseniz yahut boşanma davasının açılmasında tüm kusur sizde ise yani tam kusurlu taraf siz iseniz boşanma davanız reddedilecek ve boşanma olmayacaktır. Yine Kanun gereği boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Ayrıca boşanma davası açtıktan sonra boşanmaya ilişkin tüm hususları ispatladınız diyelim. Bu durumda aile mahkemesi hakimi boşanmaya yahut ayrılığa karar verebilecektir. Ancak unutmayın davanızı sadece ayrılığa ilişkin açtıysanız bu durumda hakim boşanmaya karar veremez. Ve fakat davanızı boşanmaya ilişkin açmış olsanız dahi evlilik birliğinin yeniden kurulması ihtimali varsa aile mahkemesi hakimi ayrılığa karar verebilecek ve bu durumda da boşanma olmayacaktır.

Boşanma Davasında Hakim Neye Dikkat Eder?

Boşanma davasında hakim boşanma davasının açılmasının hukuka uygun olup olmadığı ile tarafların iddia ettikleri boşanma sebeplerinin ispat edilip edilmediğine dikkat eder. Nafakanın hesaplanmasında sosyal ekonomik durumunuza dikkat eder. Velayetin verilmesinde sosyal inceleme raporuna dikkat eder. Maddi manevi tazminat talep edilmişse kusur durumu ile maaşınıza, kazancınıza ve mal varlığınıza dikkat eder. Boşanma davasında boşanma avukatınıza güvenin ve bu süreci onunla omuz omuza vererek atlatacağınıza inanın. 

Boşanma Davasında Hakim Tanığa Ne Sorar?

Boşanma davasında hakimin tanığa sorduğu ilk soru anlattığı hususların hangi döneme ilişkin olduğu ile olayları görüp görmediğidir. Bundan dolayı varsayıma dayalı tanıklarınız varsa onları tanık olarak göstermeyin. Tanıkların görgüye dayalı tanık olması çok önemlidir. Ayrıca anne babadan, yakın akrabalardan da tanık olabilir. Bu tür yakın akrabalıklar tanıklık değerini düşürmez, inandırıcılığı zedelemez. Tanıkların duruşmadan önce yeminle dinlendiğini unutmayın. Yalan yere aleyhinize tanıklık eden kişilerin yalan tanıklık ettiğini belgeleyebiliyorsanız bunu derhal boşanma avukatınızla paylaşın ve aile mahkemesine tanık ifadelerine karşı beyanda bulunmasını sağlayın. Ayrıca yalancı tanık hakkında cumhuriyet başsavcılığına şikayet ederek adli işlem yapılmasını da sağlayın ki durumun vahametini hem karşı taraf anlasın hem de tanık, yalan yere tanıklık etmenin cezasını çeksin.

Boşanmada Hakim Boşamazsa Ne Olur?

Boşanma davaları evlilik birliğinin artık eşler için çekilmez hale geldiğini gösteren, eşlerin yeni hayat sürmek için kendilerini evlilikten uzaklaştırdıkları ve bir an evvel boşanmaya odaklandıkları bir süreçtir aslında. Bundan dolayı boşanmak için tüm delilleri sunar ve tüm silahlar çekilir, saldırıya geçilir. Ancak bazı durumlarda iddialar ispatlanamaz ve istenen boşanma gerçekleşmez ise hakim tarafları boşamaz. İşte bu durumda kanunumuz bununla ilgili de düzenleme yapmıştır. Nitekim, hakim boşamaz ve sonrasında eşler tarafından ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Unutmayın! Aile mahkemesi hakim boşanma davasında boşanma sebebi ispatlanmışsa boşanmaya karar verebilecektir. Boşanma sebebi ispatlanamamışsa hakim tarafları boşamaz. Burada unutmamak gerekir ki taraflar davayı açtılar ve hakim boşamadı davayı reddetti diyelim. Ret kararının kesinleşmesinden itibaren taraflar 3 yıl ortak hayatı tekrar kuramamışlar, bir araya gelmemişlerse eylemli ayrılık dediğimiz husus gerçekleşmiş olacak ve eylemli ayrlık sebebiyle açılacak boşanma davası sonrasında boşanma kararı verilebilecektir.

Boşanma Davasını Kim Açmalı?

Boşanma davasını ilk kimin açtığının önemi olup olmadığı herkes tarafından merak edilse de bu durumun boşanma davasının sonucu bakımından hiçbir önemi yoktur. Boşanma davasında ispat varsa, karşı tarafın ağır kusuru ispatlanmışsa yahut karşı tarafın daha ağır kusurlu olduğu ortaya konmuşsa boşanma için yeterlidir. Bundan dolayı boşanma davasını önce eşinizin açmasının hiçbir avantajı yoktur. Boşanma davanızı önce açmaya değil, nasıl ispatlarım ile nasıl kazanırıma odaklanın. En çok boşanmanın evliliğin 5. yılı ile 15. yılı olduğu düşünüldüğünde, yetişkinlik dönemine giren eşlerin boşanmayı ilk açanın daha karlı olacağını düşünmeleri de beklenmeyecektir. 

Boşanmada Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Boşanma davasında mahkeme masrafları davayı kaybeden tarafından ödenir. Mahkeme masraflarının ne kadar olacağı mahkemenin gerekçeli kararının en altında yazılır. Buna göre bu ücretler davayı kazanan tarafça icraya konularak tahsil edilmektedir. 

En Hızlı Boşanma Nasıl Olur? 

Boşanma davasında hızdan çok sonuca odaklanmakta fayda var. Kaybettiğiniz davanın bir ayda bitmesinin yahut hak kaybına uğradığınız anlaşmalı boşanma davasının hemen sonuçlanmasının size hiçbir faydası bulunmamakta. Boşanma davasının erkenden bitmesine değil, davanıyı kazanmaya odaklanın. Tazminat ödemek zorunda kalıp bir ayda boşanmanın size hiçbir faydası olmayacaktır. Tabi somut boşanma durumuna göre eğrisi ve doğrusu tartışılıp hak kaybı olmadan anlaşarak boşanmak her zaman daha uygundur. Ancak bir an evvel bitsin düşüncesi ile olmayacak anlaşmalara imza atmak da sonradan pişmanlığa sürükleyebilmektedir. 

1