İstihbari Bilginin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

İstihbari Bilginin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir

  • Anasayfa
  • İstihbari Bilginin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir

İstihbari Bilginin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir

İstihbari bilginin güvenlik soruşturmasına etkisi- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine uygun olarak ve kişinin içinde bulunduğu ortam da dahil olmak üzere yapılır.

İstihbari Bilginin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir

İstihbari Bilginin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?

İstihbari bilginin güvenlik soruşturmasına etkisi- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine uygun olarak ve kişinin içinde bulunduğu ortam da dahil olmak üzere yapılır. Kişinin içinde bulunduğu ortamdan kasıt ise kişinin anne baba ve kardeşleridir. Bu durumda kişinin kendisi hakkında elde edilen İstihbari bilgi sebebiyle elenmesi mümkün olmakla birliikte anne baba ve kardeş hakkında elde edilen olumsuz istihbari bilgi sebebiyle elenmesi de ihtimal dahilindedir. Yapılması gereken şey 60 gün içinde dava açmak ve idari işlemin iptalinin sağlanarak atamanın gerçekleştirilmesidir.

İstihbari Bilgiye İlişkin Güvenlik Soruşturması Emsal Karar

T.C.
ANKARA
12. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO                                                    : 2018/...
KARAR NO                                                 : 2019/...
DAVACI                                                       : ...
VEKİLİ                                                        : Av. Bilgehan UTKU Eti Mahallesi Toros Sokak 39/9 Çankaya/ANKARA
DAVALI                                                       : Jandarma Genel Komutanlığı/ANKARA
VEKİLİ                                                         : ...
DAVANIN ÖZETİ                                         : Jandarma Genel Komutanlıgı bünyesinde 2017/10 Sözlesmeli Uzman Erbas alımına basvuru yapan davacı tarafından, güvenlik sorusturması uygun olma sartını saglamadıgı gerekçesiyle islemlerinin sonlandırılmasına iliskin islemin; güvenlik sorusturmasının olumsuz olarak degerlendirilmesine neden olacak herhangi bir olumsuzlugu bulunmadıgı, hukuka ve mevzuata aykırı oldugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETI : Usül yönünden davanın süre asımı nedeniyle reddi gerektigi, esas yönünden ise davacı hakkında yapılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının olumsuz olarak degerlendirildigi, tesis edilen islemin hukuka ve mevzuata uygun oldugu ileri sürülerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.
TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 12. Idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü:
Davalı idarenin usule iliskin itirazı yerinde görülmeyerek isin esasına geçildi. Dava; Jandarma Genel Komutanlıgı bünyesinde 2017/10 Sözlesmeli Uzman Erbas alımına basvuru yapan davacı tarafından, güvenlik sorusturması uygun olma sartını saglamadıgı gerekçesiyle islemlerinin sonlandırılmasına iliskin islemin iptali istemiyle açılmıstır.

Olayda: davacının güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının olumsuz olarak degerlendirilmesine dayanak olarak davacının babası ... hakkındaki "... Grubu yanlısı kesimde 1993 yılı itibariyle yer aldıgının belirtildigi ve ... ... örgütü faaliyetlerinden cezaevi çıkıslı oldugu", annesi ... hakkındaki "... Grubu yanlısı kesimde 1998 yılı itibariyle yer aldıgının belirtildigi" seklindeki istihbari bilgilerin alındıgının görülmesi üzerine Mahkememizin ...2019 tarihli ve E:2018/... sayılı ara kararıyla istihbari bilgiyi davalı idareyle paylasan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan istihbari bilgilere dayanak açıklayıcı tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesi üzerine mahkememiz kayıtlarına ...2019 tarihinde giren cevabi yazıda "MİT'in görev ve faaliyetleri ile bu görevler kapsamında elde edilen istihbaratın paylasılacagı kurumlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli Istihbarat Teskilatı Kanun'unda belirlenmis olup, bu dogrultuda elde edilen istihbari bilgiler ilgili makamlarla paylasılmaktadır." seklinde cevap verildigi ve söz konusu istihbari bilgilere iliskin açıklayıcı bilgi ve belgenin Mahkememiz tarafından istenilmesine ragmen gönderilmedigi görülmüstür. Bu durumda; davacının güvenlik sorusturmasının olumsuz olarak degerlendirilmesine iliskin istihbari kayıtlar incelendiginde davacı hakkında güvenlik sorusturmasının olumsuz olarak degerlendirilmesini teskil edecek herhangi bir kaydın bulunmadıgı, anne ve babası hakkında yer alan kayıtların ise somut ve kanıtlayıcı bilgi ve belgelere dayandırılmadıgı ve eski tarihlere dayandırıldıgı, 1993 ve 1998 yıllarından sonra hiçbir tespitin yapılmadıgı göz önüne alındıgında davacının güvenlik sorusturmasının olumsuz olarak degerlendirilerek uzman erbaŞ adaylığına son verilmesine ilişkin dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin iptaline...

şeklinde karar verilmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 4045 sayılı güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine uygun olarak yapılması gereken bir husustur. Bu bakımdan mevcut gerekçeler ve istihbari bilgi nedeniyle ilişiği kesilen ya da işlemleri sonlandırılan uzman çavuşların ya da uzman çavuş adaylarının bu hususlara çok dikkat etmesi ve alanında uzman bir idari dava avukatı ya da askeri ceza avukatından hukuki destek almaları önerilmektedir. 

Güvenlik soruşturması ve aşriv araştırmasında en önemli hususlardan bir tanesi de davalarda emsal kararların kullanılmasıdır. Burada yer alan emsal kararlar ile birlikte mahkemenin bu konulara ilişkin verilen kararlar hakkında Anayasal Eşitlik ilkesi gereği karar vermesinin gerektiği hususlarında gerekçeli savunmalarda bulunulmuş olunacaktır. Bir diğer husus ise yapılan bu savunmalarda emsal kararların sunulmasının yanında bir an evvel karar verilmesini sağlamak maksadıyla yürütmeyi durdurmalı dava açılmasıdır. Yürütme durdurma işlemi davanın devam etmesine karşın yapılan işlemin dava süreci boyunca geriye alınmasını yani yürütmesinin durdurulmasını sağlayan bir işlemdir. Yürütme durdurma kararı verilebilmesi için güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi sebebiyle ilişiği kesilme işleminin açık bir şekilde hukuka aykırı olması ve uygulanması ile telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkması hususlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yürütmenin durdurulması ve idari işlemin iptali davası ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzla irtibata geçebileceğiniz gibi idare hukukunda yürütmenin durdurulması veya idari işlemin iptali davası başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz. 

İlgili Etiketler:
1