Güvenlik Soruşturması Avukatı | Mil Hukuk

Güvenlik Soruşturması Avukatı

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması Avukatı

Güvenlik Soruşturması Avukatı

Güvenlik soruşturmasında profesyonel hareket etmek, sonucun olumlu olması bakımından hayati öneme haiz bir durumdur. İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı olduğundan güvenlik soruşturmasının baştan sona iyi takip edilmesi ve mahkemeyi ikna

Güvenlik Soruşturması Avukatı

Güvenlik Soruşturması Avukatı

İdare hukuku kapsamında idarenin kamu ajanları tarafından yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz gelmesi durumunda kişinin ya ataması iptal edilecek, ya da memurluğa başladı ise yani ataması yapıldıktan sonra, atamasının yapıldığı yere gidip çalışmaya başladı ise ilişiği kesilerek işlemleri sonlandırılacaktır.

Devletle ilişiği kesilmiş, memurluktan çıkartılmış bir kişinin ise tekrar memur olma imkanı bulunmamaktadır. İşte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olması nedeniyle ilişiği kesilmiş memurların ya da memur adaylarının, görevlerine dönebilmeleri için yapılması gereken şey dava açıp hak arama özgürlüklerini kullanmak ve bu işlemlerini de profesyoneller vasıtasıyla yapmaktır. Çünkü kişinin geleceğini ilgilendiren hatta ve hatta ileride kendi alt soyuna dahi yansıyacak bu durumun üstesinden gelebilmek kendine özgü, gerekçeli savunmalar yaparak mümkün olmaktadır. Bundan dolayıdır ki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz gelmiş olan kişilerin idare hukukunun kendine has kurallarını bilen gerekçeli savunmalar yapabilecek kanun ve yönetmeliklere hakim bir idare hukuku avukatı ile güvenlik soruşturması avukatı ile çalışmalarını tavsiye ederiz.

İdare hukuku kendine has kuralları olan hatta kendine has yargılama usulü bulunan bir kamu hukuku dalıdır. Özel hukuktan farklı olan idare hukukunun inceliklerini bilmek davanın geleceği açısından büyük önemi haizdir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 4045 sayılı kanuna göre yapılmakla birlikte bu kanuna göre hazırlanmış olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. 

Okuyucularımızın şu hususta dikkatini çekmek isteriz; İdarenin yapmış olduğu her işlem hukuka uygun olacak diye bir kaide yoktur. İdare kendine has kuralları ve takdir yetkisini kullanarak bazı idari işlemler tesis ederek güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi sebebiyle kişinin işlemlerini sonlandırabilir. Bu sonlandırma işlemleri hukuka aykırı olabilmektedir. İdare işlemi tesis ederken size göre eleme sebebi olmayan veya kanuna göre eleme sebebi olmayan bir durumu kullanıp kişinin ilişiğini kesebilir. Hatta açılan davalarda idare tarafından genellikle seçim hakkının en uygun adaydan yana kullanıldığı dahi söylenir. Burada yapılması gereken hemen harekete geçip yapılan bu işlemin hukuka aykırı olduğunu dile getiren gerekçeli, hukuki dayanaklı ve emsal kararların bulunduğu bir dilekçe ile dava açıp işlemin iptalini istemektir. Unutmayınız ki idari işlemlerin tebliğinden itibaren bu idari işlemlere karşı 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir. Aksi durumda davanız süre aşımından dolayı reddedilecektir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA AİLEYE BAKILIR MI?

Güvenlik soruşturmasında aileye bakılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 11'inci maddesi başlığı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar olup şu hususlara yönelik olarak araştırma yapılmaktadır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak yapıldığından ve memuriyete girişlerde doldurulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunda kişinin anne, baba, kardeşlerine ilişkin bilgiler de bulunduğundan, güvenlik soruşturmasında kişinin ailesinin de kaytılarına bakılmaktadır. 

ŞİKAYETÇİ OLMAK, MÜŞTEKİ OLMAK GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Hak arama özgürlüğü kapsamında herhnagi bir olay sebiyle herhangi bir kişiden şikayetçi olmak, ceza davasında müşteki olmak, hukuk mahkemelerinde tazminat davasında davacı-davalı olmak güvenlik soruşturmanızı olumsuz yapmamaktadır. Kişi şikayetçi ise yani müşteki konumunda ise herhangi bir şekilde güvenlik soruşturması kesinlikle olumsuz gelmeyecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus kişi ceza davasında hem müşteki hem de sanık konumunda ise bu durumda işlenen suçun da özelliği gereği güvenlik soruşturması olumsuz gelebilmektedir.

İCRA DOSYASI GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

En çok karşılaşılan sorulardan birisi de icra dosyalarıyla ilgilidir. İcra dosyasının bulunması güvenlik soruşturmasına etki etmemektedir. Ancak okuyucularımızın şu hususu unutmaması gerekir. Nİtekim Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde paraya düşkün olduğunun saptanması durumunda kişinin güvenlik soruşturması olumsuz gelecektir.

DAVACI, DAVALI OLMAK GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Hukuk mahkemelerinde örneğin ticaret mahkemelerinde, iş mahkemelerinde, aile mahkemelerinde, tüketici mahkemelerinde davacı ya da davalı olmak kesinlikle güvenlik soruşturmanızı olumsuz etkilemez. 

BOŞANMA DAVASI GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Hakkınızda boşanma davası olması, davacı ya da davalı konumunda bulunmanız güvenlik soruşturmanız olumsuz etkilemeyecektir. Hakkınızda açılmış bir boşanma davası olup da güvenlik soruşturmanız olumsuz gelmiş ise bunun sebebi kesinlikle boşanma davası değildir. 

AMCA, DAYI, HALA, ENİŞTE, TEYZE GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Hukuki olarak bakıldığında amca, dayı, hala, teyze veya enişte hakkında elde edilen istihbari bilgilerin güvenlik soruşturmasını olumsuz olarak etkilememesi gerekir. Ancak idare bazen takdir yetkisini aşacak kararlar vererek hukuka aykırı işlemler tesis etmekte ve kişiyi akrabaları sebebiyle eleyebilmektedir. Burada yapılması gereken gerekçeli, anlamlı, hukuki savunmalarda bulunup bu durumun üstesinden gelmektir. Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi idarenin yaptığı her işlemin hukuka uygun olması diye bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı dava açıp kazanmak en doğal yöntemdir. Aksi durum idarenin yargı denetimi dışında bırakılmasına yol açar ki bu da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA TELEFON KONUŞMALARINI DİNLİYORLAR MI?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında telefon konuşmalarının dinlenmesi, mesajların okunması ve takip edilmesi diye bir şey yoktur. Telefon konuşmalarınıza ve mesajlarınıza kimse bakmaz. Böyle bir durum hukuka aykırıdır. Güvenlik soruşturmasında araştırılacak hususlar yukarıda belirttiğimiz yönetmelikte düzenlenmiştir. 

OTEL KAYITLARI GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Otel kayıtlarınız kişinin yaşam şeklini ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığının ortaya çıkartılması için yapılan bir araştırmadır. Ancak otel kayıtlarınızın güvenlik soruşturmasına etki edebilmesi için bu kayıtların çok sık olması, kaldığınız kişilerin özelliği gibi hususların, hakkınızda inceleme yapan kişiye ahlaki anlamda bir olumsuzluk oluşturması gerekir. Aksi durum otel kayıtları ile elemeye sebep değildir.

YURTTA KALMAK GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Yurtta kalmak ve kalınan yurdun bazı yasa dışı örgütlerle bağlantısının olması durumu açık bir şekilde eleme sebebidir. Örneğin FETÖ/PDY müzahir şahıslarla birlikte yurt kaydının bulunmuş olması güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanmasına yol açacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus sadece bu kayıtların yeterli olmadığı konusunda mahkemenin ikna edilmesidir. Bu da gerekçeli ve hukuki savunmalar yapmaktan geçmektedir ki bu iş gerçekten uzmanlık gerektiren bir durumdur. 

ÜNİVERSİTE VE OKUL GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Üniverisite, okul ve bunların bağlantılı olduğu yasa dışı örgütler güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesine yol açacaktır. Ancak yurt, okul ve üniverisite kayıtlarının bulunması yeterli olmamakta bu kayıtların tarihleri de bizlere savunma yapmakta yardımcı olmaktadır. İstihbari bilgi sebebiyle ilişiği kesilen kişilerin atamasının tekrar yapılabilmesi için önemli olan nokta bu sürecin dikkatli bir şekilde yürütülerek hukuka uygun ve emsal kararların eklendiği savunmalarla yürütülmesidir. Bazı önemli noktaların üzerinde durulması, bu önemli noktalara dikkat çekilerek mahkemenin ikna edilmesi son derece önemlidir. 

DERSHANE GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ EDER Mİ?

Dersane kaydı, gidilen dersanenin terör örgütleri ile bağlantısının bulunması yapılan istihabarat ile ortaya çıkartılacak ve kişinin güvenlik soruşturması olumsuz gelecektir. Yapılması gereken husus ise bu kayıtların elenme sebebi olarak gösterilmeye yetmeyecek şekilde bulunduğunun açığa çıkartılması ile somut verilerin bu durumu kanıtlar nitelikte olmadığının belirtilmesi durumudur. Önemli olan dava dilekçesi ve savunmaya cevap dilekçelerinde gerekçelerin altının çizilmesi ve kişiye özel savunmaların geliştirilmesidir.

BERAAT KARARI GÜVENLİK SORUŞTURMASINI ETKİLER Mİ?

Beraat kararı güvenlik soruşturmasına etki etmez. Kişi artık hem toplum önünde hem de kanunlar yasalar önünde suçsuz bir birey gibi yer almaktadır. Bu yüzden beraat kararı sebebiyle ilişiği kesilen bir kişinin açılan davasında bu hususların mahkemeyi ikna edecek şekilde masumiyet karinesinin üzerinde durularak üstesinden gelinmesi mümkündür.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI GÜVENLİK SORUŞTURMASINI ETKİLER Mİ?

HAGB kararının güvenlik soruşturmasına etki edip etmeyeceği hususu kanunlarda yer alan alan katalog suçlar itibariyle farklılık göstermektedir. Örneğin kişi yaralama suçundan dolayı hagb kararı almış ve 5 yıl denetimli serbestlik uygulanmış ise bu durumda yapılacak gerekçeli savunmalarla geri dönecek ancak katalog suçlar sebebiyle hagb almış mesela dolandırıcılık suçundan dolayı ise bu durumda geri dönmesi mümkün olmayacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA AMCA OĞLU, AMCA KIZI, KUZENLERE BAKILIR MI?

Güvenlik soruşturmasında amca oğlu, amca kızı, kuzenlere bakılmaz. Ancak bazen idare takdir yetkisini aşarak karar vermekte olup bu durumlardan dolayı eleme yapabilmektedir. Bunun üstesinden gelinmesi ise emsal kararların yer aldığı savunmalarla daha güçlü hale getirilmekte ve idarenin yapmış olduğu hukuka aykırı işlem ortaya çıkartılabilmektedir. 

18 YAŞIN ALTINDA İŞLENEN SUÇUN GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

18 yaşın altında işlenen suçların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına etki etmemesi gerekirken ne yazık ki idare bu duruma aykırı hareket etmekten vazgeçmemekte ve büyük hukuksuzluklara sebep olmaktadır. Özellikle bu davalarda yapılacak savunmaların önemi çoktur. En son Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların incelenerek davaya emsal karar olarak eklenmesi gerekir ki gerekçeler hukuki olarak güçlendirilebilsin. Adli sicil ve Arşiv kaydı kanununa göre 18 yaşın altında suça sürüklenen çocuk olarak işlenen suçların kayıtlarına erişim yasak olmasına karşın bu durumun aksi yaşanmakta ve idare farklı işlemler tesis edebilmektedir. Çocuk Koruma Kanunu ve Adli Sicil Kanunu önemle incelenmeli, savunmalar bunlara uygun olarak gerekçeli olarak yapılmalıdır. 

TAKİPSİZLİK KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

Takipsizlik kararına rağmen uygulamada ne yazık ki çok fazla kişinin güvenlik soruşturmasından elendiği bilinen bir gerçektir. Mahkemenin masumiyet karinesi gereği yapılan bu işlemlerde kanuna aykırılık bulunduğu hususunda ikna edilmesi zorunluluktur. Bu hususta da her durumda olduğu gibi emsal karar, gerekçeli savunma hayat kurtaracaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA AKRABALARA BAKILIYOR MU?

Güvenlik soruşturmasında sadece ve sadece anne, baba, kardeş varsa çocuklara bakılmaktadır. Onun haricinde diğer akrabalardan dolayı işlem tesis edilmemelidir. Ancak idare takdir yetkisini aşan işlemlerle akrabalar hakkındaki istihbari bilgi sebebiyle eleme yapabilmektedir. Genelde gerekçe olarak seçimin en uygun adaydan yana yapıldığı dile getirilmekte ise de bu takdir yetksinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu hususu Mahkemeyi ikna edici profesyonel bir hukuki dille dile getiirilmelidir.

İlgili Etiketler:
1