GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA HANGİ HUSUSLAR ARAŞTIRILIR

  • Anasayfa
  • GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA HANGİ HUSUSLAR ARAŞTIRILIR

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA HANGİ HUSUSLAR ARAŞTIRILIR

Vatandaşlarımızın ve özellikle de müvekkillerimizin çok merak ettiği konulardan birisi de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında hangi hususların araştırıldığı konusudur. Bu konuya açıklık getirecek olursak; kişi hakkında yapılan güvenlik

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA HANGİ HUSUSLAR ARAŞTIRILIR

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA HANGİ HUSUSLAR ARAŞTIRILIR?

Vatandaşlarımızın ve özellikle de müvekkillerimizin çok merak ettiği konulardan birisi de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında hangi hususların araştırıldığı konusudur. Bu konuya açıklık getirecek olursak; kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle, kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyruğuna girip girmediği, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı, Terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine aykırı olduğuna karar verilen yapı, gruplara üyeliğinin bulunup bulunmadığı, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, yabancılarla özellikle hasım ve hasım olması muhtemel devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgisi ve bunların nedenleri araştırılır.

İlgili Etiketler:
1