Ankara Avukat | Mil Hukuk & Danışmanlık

Ankara Avukat

Ankara Avukat

İdare hukukunda Ankara avukat Ankarada hizmet veren avukatları nitelendirmek için kullanılan bir terimdir. Avukatlık mesleği kendine özgü bir meslek olup kutsal bir görevin ifasıdır. Ankara avukat Ankara barosuna kayıtlı olan avukat anlamına gelir.

Ankara Avukat

Ankara Avukat

İdare hukukunda Ankara avukat Ankarada hizmet veren avukatları nitelendirmek için kullanılan bir terimdir. Avukatlık mesleği kendine özgü bir meslek olup kutsal bir görevin ifasıdır. Ankara avukat Ankara barosuna kayıtlı olan avukat anlamına gelir. Avukatlar resmi olarak avukatlık hizmetlerini vermeden önce baroya kayıtlı olmak zorundadırlar. Baro kaydı olmayan avukatın serbest olarak avukatlık hizmeti vermesi mümkün değildir. 

Ankara avukat tabiri yukarıda ifade ettiğimiz üzere Ankara barosuna kayıtlı olan avukatları nitelendirmek için kullanılan bir avukat olduğundan mütevellit MİL hukuk bürosu avukatları da Ankara avukat olarak nitelendirilmektedirler. 

Avukatların resmi olarak belirli konularda uzmanlaşması kanunen şart koşulmamıştır. Ancak Ankara avukatının herhangi bir alanda kendisini geliştirmesi kendisini toplum karşısında boşanma avukatı, ceza avukatı ya da ankara boşanma avukatı veya ankara ceza avukatı  idare avukatı ankara askeri ceza avukatı olarak tanıtmasına yol açabilecektir.

Hukukmuzdaki mevzuat fazlalığı ve kanunların ayrıntılı olması aslında belirli bir konuda uzmanlığı da kendiliğinden getirmektedir. Örneğin Ankara avukatı olarak Ankara'da faaliyetini icra eden bir avukatın toplumda askeri ceza avukatı olarak lanse edilmesi doğaldır. Bu alanda tanınan bir avukatın kendisinin böyle bir nitelendirme ile karşılaşması bizce doğal karşılanmaktadır.

Ankara Avukat Şubeleşebilir mi?

Ankara avukatı olarak hizmet vermek isteyen hukuk fakültesi mezunu bir kişi öncelikli olarak stajyer avukat ünvanı ile Ankara Barosunda staj eğitimini tamamlamaktadır. Staj kesintisiz bir yıl olarak devam eder ve stajın sonunda yapılan sınavı geçen Avukat adayı resmi olarak gerçekleştirilen yemin töreni ile ruhsatını almaya hak kazanır. Ankara avukatı olarak ruhsat almış olan bir avukatın Ankara haricinde hizmet veremeyeceği gibi bir düşünce yanlıştır. Nitekim Ankara avukatı olarak hizmet veren ve Ankarada bulunan hukuk bürosuyla vergi levhası bulunan bir Ankara avukat da İstanbul'da İzmir'de ve sair tüm illerde avukatlık hizmeti verebilir. İstanbul avukatı olarak hizmet veren bir avukatın da Ankara'da hizmet vermesini engelleyecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bakımdan avukatlar avukatlık hizmetlerini Türkiye'nin her yeride verebilirler. Bunun için diğer barolara kaydolmalarına gerek yoktur. Ancak Ankara avukatı olarak hizmet veren bir avukatın Türkiye'nin başka bir yerinde hukuk bürosu açması ise yasaktır. Zira avukatlık kanununa göre avukatlar şubeleşemezler. Anlaşılacağı üzere Ankara'da hukuk bürosu olan bir Ankara avukatının Türkiye'nin başka bir şehrinde hukuk bürosu açıp şubeleşmesi yasaktır. Ancak ve ancak Ankara barosuna kayıtlı ve Ankara avukat olarak Ankara'da hukuk bürosu bulunmak koşuluyla ve şubeleşme yasağına tabi olarak sadece Ankara dışındaki avukatlık hizmetlerini yürütebilir. Bu kapsamda Ankara avukat İstanbul'da da İzmir'de de ya da Türkiye'nin bilimum diğer yerlerinde de müvekkil elde edebilir. Fakat değindiğimiz gibi şubeleşemez.

Ankara Avukat Serbest Çalışabilir mi?

Ankara avukat serbest çalışabileceği gibi ruhsatnamesi ile birlikte bir başka avukatın yanında onun çalışanı olarak da hizmet verebiir. Avukatlık özgür bir meslektir ve hiçkimsenin düşünce ve emirlerine tabi değildir. Görevini icra ederken savunmanın dokunulmazlığı ilkesinden yararlanır ve müvekkilini hukuka uygun her türlü delil ile savunabilir.

Ankara Avukat Baro Levhasına Kaydolmalıdır

Ankara avukat baro levhasına kaydolmalı ve mesleğini bu levhaya kayıtlı olarak icra etmelidir. Ankara avukat başka bir yerde hizmet vermek istiyorsa oraya naklini yaptırmalı örneğin İstanbul'a yerleşecekse İstanbul Baro Levhasına kaydolmalıdır.

Ankara Avukat Baro Kaydı İçin Sözlü Sınava Tabi Tutulur

Ankara avukat baro kaydı için staj bitimi sonrası sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınavda yıl boyu işlenmiş ve üzerinde durulmuş konular ağırlıklı olmak üzere ankara avukat adayının bilgi düzeyi ölçülmeye çalışılır. Ankara avukat bu sınavda fanustan bir soru seçer ve bu soru kendisine yöneltilir. Soruya doğru yanıt verilmesi üzerine ve diğer soruların da doğru cevaplanması sonrası aday salondan çıkartılır ve aynı gün sonuçlar açıklanır. Ankara avukat bir yıllık staj eğitimi sürecinde yetkinliğini arttırmak için çok çalışmalı ve verilen konuları analiz ederek hukukun gücünün tecelli etmesi için çabalamalıdır. 

Ankara Avukat Staj Süresince Hangi Eğitimleri Alır

Ankara avukat staj süresi olan bir yıllık eğitimi boyunca 6 ayı adliye stajı 6 ayı da avukat yanında staj olmak üzere staj sürecini tamamlar. Ankara avukat ilk altı aylık dönemde adliye stajında eğitim görür. Burada savcılık ve asliye ceza, ağır ceza olmak üzere ceza safahatını tamamlar. Sonrasında asliye hukuk, icra hukuk, sulh hukuk mahkemelerindeki aşamaların da bitirilmesi üzerine ikinci altı aylık döneme geçer. Bu ilk altı aylık süreçte mahkeme safahatında mahkemelerdeki savunmalar, dilkçe örneklerini somut olarak görür ve inceler. Hakimlerle istişare görüşmelerinde bulunur. Bu görüşmeler sonrasında hakimler süreci değerlendirir ve bir sonraki aşamaya geçilir. İkinci aşama avukat yanı stajıdır. Bu staj sürecinde iyi ve bilindik bir hukuk bürosunda staj yapılması aslolandır. Zira asıl süreç burada başlamakta ve yetkinlik burada elde edilmektedir. Dilekçelerin hazırlanması, savunmaların yapılması, dosya takibi, dosyalama, müvekkil ağırlama, müvekkil ile konuşma, diyalog, insan ilişkileri, büro yönetimi gibi hususlar bu aşamada öğrenilir. En önemli unsur diyebileceğimiz ikinci altı aylık dönemde yetkinliğini geliştiren ankara avukat stajyeri artık iyi bir ankara avukat olma yolundaki ilk adımlarını da atmış olacaktır. Aslında en iyi ankara avukat olma fırsatının ilk adımları işte bu süreçte gelişir.

Ankara Avukat Nasıl Bulabilirim

Ankara avukat olan bir kişinin baro levhasını sorgulamak yahut Ankara'da kayıtlı avukatlık yapıp yapmadığını sorgulamak için Ankara barosu levhasına giriş yapıp avukatın ad ve soy adının ilgili hanelere yazılması gerekir. Arama sonrasında o kişinin Ankara'da avukatlık yapıp yapmadığı daha doğrusu Ankara Barosu Levhasına kayıtlı olup olmadığı bu sorgu neticesinde ortaya çıkacaktır. Aynı hususu Türkiye Barolar Birliğinin levha sorgulama hanesinden de yapmak mümkündür. Aynı yolu burada deneyerek avukata ulaşabilecek ve kendisini avukat olarak izah eden kişinin gerçekten avukat olup olmadığı buradan yapılacak sorgu sonrasında aydınlığa kavuşacaktır.

Ankara Avukat Olmak İçin Ne Kadar Staj Görülür

Ankara avukat olmak için Ankara Barosuna müracaat edilir ve burada bulunan Ankara Barosu Eğitim Merkezinde 1 yıl süreyle kesintisiz staj eğitimi alınır. Eğitimin ilk 6 ayı mahkeme süreci ikinci 6 ayı ise bir avukatın yanında resmi olarak staj yapmaktan geçmektedir. Buradan alınacak olur yazısı ile birlikte diğer işlemlerini de tamamlayan Ankara avukat adayı kişi Ankara Barosunun düzenlediği sözlü mülakatı da geçtikten sonra ruhsat almaya hak kazanacak ve Ankara Barosu Levhasına kayıt olacaktır. Serbest avukatlık yapmak isteyen Ankara avukat bir hukuk bürosu kurup burada mesleğini icra edebilecektir.

Ankara Avukat Bürosu

Ankara avukat bürosu Ankara şehrinde hizmet veren avukatlık büroları için kullanılan bir ifadedir. MİL Hukuk bürosu da Ankara'da hizmet veren hukuk bürosu olduğundan mütevellit ankara avukat bürosudur.

Ankara Avukat Telefon Numaraları

Ankara avukat telefon numasından MİL hukuk bürosuna 0312 232 26 45 numaralı sabit hattı arayarak ulaşabilir ve çıkan operatöre tuşlama yaparak ilgili hukuk dalından ilgili avukatımıza ulaşabilirsiniz. MİL hukuk bürosunun telefon numarası 0312 232 26 45 dir.

Ankara En İyi Avukat

Ankara en iyi avukat ise vatandaşların sosyal mecralardan özellikle de google arama motorundan yaptıkları aramalar sonrasına yer etmiş bir kelimedir. Bu kelime ile yapılan aramalarda ankara en iyi avukat kelimesi ile kişiler ulaşacakları avukatlar ile temasa geçebileceklerdir. Ancak hangi uzmanlık alanı ile ilgili avukat arıyorlarsa bu kelime grubu ile yapılan aramalar sonrasında ulaşılan ankara en iyi avukat bürosuna hangi konuda sıkıntılarının olduğunu iyi bir şekilde izah etmeleri en iyi hukuk hizmetini almaları için bizce zaruridir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN DİĞER MAKALELERİMİZİ OKUYABİLECEĞİNİZ GİBİ BÜROMUZLA DA İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.

1