ASKERİ CEZA AVUKATI | Mil Hukuk & Danışmanlık

ASKERİ CEZA AVUKATI

ASKERİ CEZA AVUKATI

Polis, asker ve memur hukuku kapsamında Askeri ceza avukatı, askeri konularda uzman avukat, askeri olaylara bakan avukatlar uzmanlık gerektiren ve önemli bir kutsal hizmettir.

ASKERİ CEZA AVUKATI

ASKERİ CEZA AVUKATI

Polis, asker ve memur hukuku kapsamında Askeri ceza avukatıaskeri konularda uzman avukat, askeri olaylara bakan avukatlar uzmanlık gerektiren ve önemli bir kutsal hizmettir. MİL hukuk bürosu olarak avukatlarımız, asker kökenli olup bu konudaki yeteneklerini yaşayarak, bilfiil Silahlı Kuvvetlerde görev yaparak geliştirmişler, hukuk fakültesini bitirdikten sonra, derin askeri tecrübelerini hukuk ile harmanlamışlardır. Müvekkillerimiz ankara askeri ceza avukatı, istanbul askeri ceza avukatı, izmir askeri ceza avukatı olsun bir çok yerde en iyi askeri ceza avukatı ile çalışmak istemektedir. En iyi askeri ceza avukatını ya da askeri ceza avukatını bulmak için derin bir araştırma yapmak gerekmektedir. Asker veya sivil memurlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları esnada karşılaştıkları hukuki problemlerin çözümü için tecrübeli avukat, tuttuğunu koparan avukat ile çalışmak istemekte davalarını emin ellere emanet etmektedirler. Askeri ceza konularına özellikle uzman erbaşların çok ama çok dikkat etmesi gerekmekte. Nitekim uzman erbaş ceza davası oldukça önemli. Çünkü uzman erbaşların, uzman çavuşların alacağı herhangi bir ceza durumunda ne yazık ki uzman çavuş sözleşme feshi de kendisini takip edecek. İşte bu yüzden uzman çavuşların sözleşme feshinden kurtulabilmesi için öncelikle ceza davalarından da kurtulması gerekecek. Askeri ceza davaları sivil mahkemlerde görülmeye devam etmekle birlikte memurluğa etki eden suçlardan birinden alınacak 1 günlük para cezası dahi sözleşme feshinizi gerektirebilir. 

Askeri ceza davaların içerikleri ve bağlantılı olduğu konular;

Askeri ceza hukuku/ Askeri ceza, bilindiği üzere asker kişiler tarafından işlenen suçlara verilen cezaları ifade etmektedir. Askeri ceza mahkemelerinin kaldırılması ile birlikte sivilleşen mahkemeler askeri suçlardan dolayı yargılaması yapılacak asker kişilerin davalarına bakmatadırlar. Şu anda her ilde bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemeleri askeri davalar ile ilgili yargılamaları yapmakla görevlendirilmişlerdir. Bu görevlendirme tabi ki de askeri mahkemelerin kapatılması sonrasında yapılan düzenleme ile gerçekleştirilmiştir. Asker kişilerin askeriyede işledikleri suçlar bakımından askeri ceza kanunu hükümleri uygulanacak ve bu uygulama neticesinde asker kişi hakkında ceza verilebilecektir. 

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kılınmışlardır. Bu açıdan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa hakim avukatlar ile çalışmak gerekmektedir. Nitekim askeri ceza bakımından ve askeri hukuk bakımından uzman askeri ceza avukatı ile çalışmak davanın süreci açısından daha yararlı olacaktır. Askeri ceza avukatının üzerinde düşen vazife dava takibini mükemmel bir şekilde yapıp müvekkilin haklarına halel getirmeyecek şekilde mevcut olumsuzluktan bir an evvel kurtulunmasını sağlamaktır. İşte bu yüzden askeri ceza avukatı, disiplin hukuku avukatı ya da memur hukuku avukatı, askeri avukat ile çalışmakta her zaman yarar vardır.

askeri ceza avukatı | askeri ceza hukukunda uzmanlaşmış kadromuz ile müvekkillerimize, memur hukuku, askeri ceza hukuku, disiplin hukuku, sivil memur hukuku, disiplin cezalarının iptali, alanlarında kusursuz bir şekilde askeri ceza avukatı olarak çalışılmaktadır.

Askeri Ceza Avukatının Yükümlülükleri Nelerdir?

Askeri ceza avukatının yükümlülüklerine örnek verecek olursak sır saklama yükümlülüğü, özen gösterme yükümlülüğünü verebiliriz. Nitekim her avukatın uymak zorunda olduğu yükümlülüklerden olsa da bu yükümlülükler temel yükümlülüklerdir. 

Askeri ceza avukatı yapacağı savunmalar ile müvekkilinin sadece ceza almasını engellemiş olmayacak aynı zamanda müvekkilinin silahlı kuvvetlerden ilişiğinin kesilemesine de engel olmuş olacaktır.

Askeri ceza avukatlarının yükümlülükleri, müvekkillerinin savunma haklarını korumak ve adil bir yargılama sürecinin sağlanmasını sağlamaktır. Bu amaçla, askeri ceza avukatlarının aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

 • Müvekkillerine dürüst ve adil bir şekilde hizmet etmek: Askeri ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını koruyarak adil bir yargılama sürecinin sağlanmasını sağlamak için çalışırlar.
 • Konuyla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak: Askeri ceza avukatları, askeri ceza hukuku ve askeri disiplin hukuku konusunda uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, müvekkillerinin savunmasında en iyi şekilde hizmet verebilmek için konuyla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekir.
 • Müvekkilin savunma stratejisini belirlemek: Askeri ceza avukatları, müvekkillerinin savunma stratejisini belirler ve bu stratejinin müvekkilin en iyi çıkarına uygun olmasını sağlar.
 • Müvekkillerini mahkemede temsil etmek: Askeri ceza avukatları, müvekkillerini askeri mahkemelerde, askeri idari kurullarda ve askeri disiplin komitelerinde temsil ederler.
 • Müvekkilin haklarını savunmak: Askeri ceza avukatları, müvekkillerinin tüm yasal haklarını savunarak adil bir yargılama sürecinin sağlanmasını sağlarlar.
 • Gizlilik ve gizlilik konusunda hassas olmak: Askeri ceza avukatları, müvekkillerinin bilgilerinin gizliliğini korur ve müvekkilin durumunu herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmazlar.
 • Etik standartlara uymak: Askeri ceza avukatları, mesleki etik standartlara uygun hareket etmeli ve müvekkilin çıkarlarını en üst düzeyde korumalıdırlar.

Askeri Ceza Avukatının Sır Saklama Yükümlülüğü

Askeri ceza avukatının en temel yükümlülüğü sır saklama yükümlülüğüdür. Askeri ceza avukatı müvekkilinin tüm bilgilerine vakıf olur onun özeline girer ve hatta suçu gerçekten işleyip işlemediği hakkında bilgi dahi edinir. Olayların nasıl geliştiği disiplin suçunun ya da askeri ceza suçunun nasıl oluştuğu hakkında tüm olaylara vakıf olur. Ancak bu bir sırdır. Sır hiçbir zaman müvekkil ile konuşma yapılan ortamdan çıkmamalıdır. Onu küçük düşürecek maneviyatına zarar verecek davranışlardan uzak durmalıdır. Askeri Ceza Avukatı müvekklinin yerine kendisini koyarak empati yeteneği güçlü bir şekilde davranmalı müvekkilini bulunduğu sıkıntıdan bir an evvel uzaklaştırmalıdır. Askeri Ceza avukatının görevi müvekkilinin sırlarını açıklayarak mağduriyetine mağduriyet katmak değil müvekkilinin derdine derman olabilmektir. Askeri ceza avukatının sır saklama yükümlülüğü bir yükümlülükten öte ahlakidir ve olması gereken hukuki sürecin sorunsuz bir şekilde yönetilmesidir.

Askeri Ceza Avukatının Özen Gösterme Yükümlülüğü

Askeri ceza avukatının sır saklama yükümlülüğü haricinde diğer önemli yükümlülüğü özen gösterme yükümlülüğüdür. Askeri ceza avukatı dava sürecinin tüm aşamalarında müvekkilinin haklarını en ince ayrıntısına kadar savunmalı, müvekkilinin müşküliyetini özenli bir şekilde çalışarak ve savunma yaparak gidermelidir. Askeri ceza avukatının özen gösterme yükümlülüğünün içerisinde ahlaki unsurlar da gizlidir. Nitekim askeri ceza avukatı avukatlık mesleğinin vermiş olduğu ahlak ile özen gösterme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla dosyaya kendisini adayan askeri ceza avukatı müvekkilinin ceza almamasını beraatini sağlamaya yönelik tüm savunmları yapmalı en azından lehe olan hükümlerin uygulanmasını sağlayarak olumsuzlukları bertaraf etmelidir. 

Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar

Askeri mahkemelerle ilgilenen avukatlar veya askeri konularda uzman avukatlar askeri ceza kanununa hakim olmalıdır. Askeri ceza kanununa hakim olmakla birlikte askeri davalar bakımından da çokça çeşitli dosyaya sahip olmalıdırlar. Nitekim kanuna hakimiyet kadar tecrübeli avukat olmak da gerekliliklerden bir tanesidir. Askeri mahkemelerle ilgilenen avukatların geçmişinde genelde asker oldukları da ortaya çıkmaktadır. Ancak tabi ki bu bir zorunluluk değildir. Ancak dava süreçlerine kendi askerlik yaşantıları ile yaşayarak tanık olmuş olmaları yapacakları savunmada işlerine yarayabilir.

Askeri Ceza Avukatı Nedir?

Askeri ceza avukatı askeri davalar ile ilgilinen avukat olmakla birlikte genelde kamu oyunda asker kökenli avukat olarak tanımlanmaktadır. Askeri davalar ve askeri ceza davaları diğer hukuki konulardan biraz farklı olduğu için ve kendine has bir Askeri Ceza Kanunununun varlığından mütevellit bu yaşam koşullarını solumuş bir avukattan hizmet almayı isteyen vatandaşlar bulunmaktadır. Aslında her şey uzmanlaşmaya bağlıdır. Ne kadar çok dosya içeriğine hakim olunursa ne kadar çok farklı dava konuları ile ilgilenilirse bu alandaki uzmanlıkta tecrübe bakımından farklılık gösterecektir. Askeri ceza avukatı tanımı yukarıda da dile getirdiğimiz üzere baronun belirlemiş olduğu bir sınıflandırma değildir. Nitekim ülkemizdeki hukuk düzeni içerisinde avukatların uzmanlık alanları bakımından bir ayrıştırmaya tutulması kanunen mümkün değildir. Daha doğru bir ifade ile avukatların uzmanlık alanı olması gerektiği hususunda bir kanun yoktur. Askeri ceza alanında kendisini geliştirmek isteyen her avukat bu alana herhangi bir koşul olmadan girebilir. Kendisini askeri ceza davalarında geliştirmiş bir avukat da kamu oyunda askeri ceza avukatı olarak isimlendirilebilir. 

Askeri Cezanın Kapsamı Nedir?

Askeri cezanın kapsamı ve sırf askeri suçlar Askeri Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Askeri ceza mahkemeleri kaldırılmadan önce askeri konular ile ilgili suçlarda görevli mahkemeler askeri mahkemeler iken askeri ceza mahkemelerinin kapatılması ile birlikte bu görev sivil mahkemelere verilmiştir. Buna göre her ilde bulunan 3. Asliye Ceza mahkemeleri askeri konulardaki ceza davalarına bakmakla görevlendirilmiştir. Bu bakımdan dosya yoğunluğuna göre başka düzenlemeler de yapılabilir. 

Askeri Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Askeri ceza avukatı tutmak zorunlu değildir. Kişi tüm ceza davası sürecini kendisi de takip edebilir. Ancak askeri ceza davasında alınacak bir hürriyeti bağlayıcı cezanın aynı zamanda askerlik mesleğinin sonunu da getireceği göz önünde bulundurulduğunda askeri ceza avukatı ile tüm sürecin yönetilmesi tavsiye olunur. Askeri ceza avukatı ile anlaşılmış ise vekalet sözleşmesi gereği ve tarafların anlaşmalarına göre askeri ceza avukatı tüm dava sürecini en iyi bir şekilde takip edecek öncelikli olarak müvekkilinin beraat alması için çabalayacak en kötü ihtimalle en az zarar görebileceği durumlar ile yetinilmesini sağlayacaktır.

Askeri Ceza Avukatını Nereden Bulurum?

Askeri ceza avukatlığı uzmanlık gerektiren bir hukuki disiplin olduğundan mütevellit askeri ceza avukatları ile anlaşılması durumunda bu avukata vekaletname vermek zorunludur. Vekalet olmadan askeri ceza avukatının davayı takip etmesi mümkün değildir. Mahkemeye vekaletsiz girmiş olsa dahi hakim vekaletname sunması için avukata gelecek celseye kadar süre verebilecektir.

Askeri Ceza Avukatına Vekalet Nerede Verilir?

Askeri ceza avukatına vekalet noterden verilmektedir. Askeri ceza avukatı ile kişi anlaştıkları takdirde askeri ceza avukatının bilgileri alınır ve notere gidilir. Noterde askeri ceza avukatının bilgileri paylaşılır ve adına vekalet çıkartılır. Noterden çıkartılan vekalet askeri ceza avukatına ulaştırılır ve askeri ceza avukatı bu vekaleti mahkemeye sunarak tüm duruşmaları bu vekalet ile takip eder ve kanun yollarına ve sair yerlere başvuruyu bu vekaletname ile yapar. 

Askeri Ceza Hukuku Nedir?

Askeri ceza avukatı, askeri olaylara bakan avukatlar, Uzman çavuş avukatları- askeri ceza mahkemelerinin kaldırılmış olmasıyla birlikte sivil mahkemelerde görülen davalarda yine askeri ceza kanunu uygulandığından aslında hukuki anlamda bir değişiklikten tam da söz etmek mümkün değildir. Nitekim askeri vesayetin önüne geçmek ve çift başlı mahkeme sistemini ortadan kaldırmak için yapılan yenilik sonucunda asker kişilerin yargılanması bakımından hakim olmayan kişilerin yargılama yapmasının da önüne geçilmiş olundu. Bu bakımdan askeri mahkemelerin kaldırılması ile büyük bir hedefe ulaşılmış olundu. Askeri mahkemelerin kaldırılması ile sadece askeri ceza yargılaması değil askeri idari yargıda da reform yapıldığından idari bakımdan sivil mahkemelerin görevleri de fazlalaştı. Asker kişilerin idareye karşı açmış olduğu davalarda artık askeri yargı değil idari yargı görevli olduğundan davalar idari mahkemelerde görülmeye başlanmıştır. Bu bakımdan askeri ceza avukatının hem askeri cezaya hem de askeri idare hukukuna hakim olması 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunundaki hükümlere vakıf olması şarttır. Yargılama süresince mahekemeyi yönlendirecek olan askeri ceza avukatıdır. Askeri ceza kanunundaki hususların dikkatlice incelenmesi suçun maddi ve manevi unsurlarının iyi tahayyül edilmesi, idari davalarda ise idari işlemin özelliğine göre 2577 sayılı kanun kapsamında usul hukukuna dikkat edilmesinin yanında özel kanun yönetmelik yönerge ve talimatlara hakim olunması gerekir ki örneğin uzman çavuş avukatları olarak 3269 sayılı kanuna hakim olmayı gerektirir..

Sırf askeri suçlar, askeri suçlar sonucunda alınacak cezalar ile askeri suç nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ederken disiplin cezası işlemlerinin uygulanması ve verilecek disiplin cezaları ile ilgili olarak hukuk büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Askeri ceza avukatlığı yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususların haricinde vakıf olduğu askeri konuların haricinde işleyişi de bilen bir avukat ise konunun takibinin daha da ileri seviyeye gideceği tartışmasızdır. Niteki askeri terimlerin ve askeri yaşam koşullarının da bilinmesi olaya vakıfiyeti artıracak ve davanın seyrini etkileyecektir. Yaşanmışlıklar ve askeri hayattaki tecrübelerin davaya yansıtılması ve bu durumun bilincinde olarak hareket tarzı sergilenmesi askeri ceza avukatının olaya vakıf olma kabiliyetine katkı sağlayacaktır.

Buna bir örnek vermek gerekirse askeri terimler bakımından ve yaşanmışlıklar itibarı ile yanaşık düzen eğitiimi sırasında emir tekrarı yaptırılması esnasına veya içtimada verilen emirlerin yerine getirilmesi sırasında emrin hizmete ilişkin bir emir mi yoksa hizmet gerekleri dışına taşan bir talep mi olduğunun tespiti açılacak idari davalarda ya da askeri ceza mahkemeleri kalkmış olsa da ceza davalarında olayın seyrini oldukça fazla değiştirecektir. 

Askeri Cezada Yargılama Nasıl Yapılır?

Askeri ceza mahkemelerinin kapatılması ile birlikte artık askeri ceza kanuna muhalefetten yargılanan asker kişiler sivil mahkemelerin karşısına çıkmakta ve sivil mahkemelerde yargılanmaktadırlar. Tabi bu durum çift başlılığı ortadan kaldırmış olmakla birlikte birçok yararı da beraberinde getirmiştir. Askeri mahkemelerin kalkması ile kişi hakkında açılan askeri davalara 3. Asliye Ceza Mahkemelerinde bakılmakta ve kararlar bu mahkemelerde verilmektedir. Asliye ceza mahkemesinin konusuna giren suçlarda yargılama 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacaktır. Örneğin Hatay'da işlenen bir askeri suçtan ötürü yargılanan asker kişi hakkında iddianeme düzenlenmiş ise bu davaya Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesi bakmakla görevli olacaktır.

Askeri Davalara Bakan Avukatlar

Askeri davalara bakan avukatlar her dava türünde olduğu gibi uzmanlaşmayı gerektiren konulardan birisidir. Askeri davalar kendine has özel kanunlarda yer alan hususlarla ilgili asker kişiler ile Silahlı Kuvvetler arasındaki husumetlerin giderilmesinde açılan davalardandır. Asker kişiler haklarını aramak için idari yargıda dava açtıklarında dava açmış olmaları kendilerine karşı herhangi bir olumsuzluk doğurmaz. Çünkü dava açma ve hak arama özgürlüğü Anayasal bir haktır ve hiçbir zaman bu hak engellenemez.

Askeri Konularda Uzman Avukat Ankara

Askeri konularda uzman avukat Ankara, Ankara'da avukatlık hizmeti veren avukatları nitelendirmek için kullanılan bir tanımlamadır. Bazı idari davaların açılması idari işlemi yapan merciin bulunduğu yer idare mahkemesinde görülmeye bağlı kılınmıştır. Bu bakımdan kişiler Ankara dışında bulunsa dahi Ankara'da faaliyet gösteren askeri konularda uzman avukat Ankara arayışına girişebilirler.

Askeri Ceza Avukatı Hakkında Kısa Bir Bilgi

Askeri ceza avukatı askeri hukuk konularıyla ilgilnenen askeri ceza kanununa vakıf olan avukatlık olarak tanımlanabilmekle birlikte geniş kapsamlı bir tanımlamadır. Askeri ceza kanunu bakımından askeri suçlara vakıf olunmasının yanında ceza hukukunun ve ceza muhakemesi kanununun da bilinmesi ve bunlara vakıf olunması gerekir. Suçun askeri suç olup olmadığı sırf askeri suçlar içerisinde bulunup bulunmadığı hususlarının iyi değerlendirilmesi savunmaların bu şekilde anlamlı ve kapsamlı bir şekilde yapılması dosya takibi için olmazsa olmaz hususlar içinde yer alır. Çünkü suçun askeri ceza kanununa tabi bir suç olmaması verilecek cezlar ve suçun takibi bakımından önemlidir. Örneğin asta hakaret suçu askeri ceza kanunlarında yer almayan bir suç tipidir ve Türk Ceza Kanununa göre takibinin yapılması şarttır. Askeri ceza kanununda yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değilken hakaret suçu TCK'da soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlar içinde bulunur. Bunun için fiilin oluştuğu andan itibaren 6 ay içinde müşteki tarafından şikayet edilmesi şarttır. Aksi durumda süreler kaçırılmış olacak ve şikayet hakkı kullanılmadığından soruşturma sonrasında iddianame hazırlanamayacaktır. 

Askeri ceza avukatları, askeri ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. Bu avukatlar, askeri ceza yargılamalarında, askeri personelin ceza davalarında ve askeri mahkemelerde savunma yapmak için çalışırlar.

Askeri ceza avukatları, askeri hukukun karmaşık yapısı ve askeri disiplin hukukunun özel kuralları konusunda bilgi sahibidirler. Askeri personelin savunma haklarını koruyarak, cezai işlemlerde adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar.

Askeri Avukat Ne İş Yapar?

Askeri ceza avukatları, askeri personelin karşılaşabileceği birçok suçlama ve suçlama türüyle ilgilenirler. Bunlar arasında uygun davranış, görev ihmal, disiplin ihlalleri, askeri kanun ve yönetmelikleri ihlal etmek gibi suçlamalar yer alabilir.

Eğer bir askeri personelin ceza davasıyla karşı karşıyaysanız veya bir askeri personeli savunmak istiyorsanız, bir askeri ceza avukatından yardım almanızı öneririm. 

Askeri ceza avukatları, askeri ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış ve askeri yargılamalarda savunma yapmak için lisanslı avukatlardır. Bu avukatlar, askeri personelin ceza davalarında, askeri mahkemelerde ve askeri yargılamalarda savunma yapmak için çalışırlar.

Askeri ceza avukatları, askeri hukukun karmaşık yapısını ve askeri disiplin hukukunun özel kurallarını bilirler. Askeri personelin savunma haklarını koruyarak, cezai işlemlerde adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar.

Eğer bir askeri personelin ceza davasıyla karşı karşıya kaldıysanız veya bir askeri personeli savunmak istiyorsanız, bir askeri ceza avukatıyla çalışmanız gerekebilir. Bu avukatlar, konuya özgü bilgi ve tecrübeye sahip olduklarından, size en iyi şekilde yardımcı olabilirler.

Askeri ceza avukatları, askeri personelin karşı karşıya kalabileceği birçok suçlama ve suçlama türüyle ilgilenirler. Bunlar arasında, askeri ceza hukuku çerçevesinde yargılanan askeri personelin savunması yer alır.

Askeri ceza avukatları, askeri yargılamalarda, askeri mahkemelerde ve askeri disiplin davalarında savunma yapmak için çalışırlar. Askeri personel, askeri kanun ve yönetmelikleri ihlal etmek, görev ihlali, uygun davranışa uymamak gibi suçlamalarla karşılaşabilirler.

Askeri ceza avukatları, aşağıdaki gibi mahkemelerde ve askeri yargılamalarda savunma yapabilirler:

 • Jandarma Meslekten Çıkarma Yüksek Disiplin Kurulu Sözlü Savunma
 • Jandarma Meslekten Çıkarma Merkez Disiplin Kurulu Sözlü Savunma
 • Jandarma Meslekten Çıkarma Yüksek Disiplin Kurulu Yazılı Savunma
 • Jandarma Meslekten Çıkarma Merkez Disiplin Kurulu Yazılı Savunma
 • Her Türlü Meslekten Çıkarma İptal Davası
 • Devlet Memurluğundan Çıkarma İptal Davası
 • Atamanın İptali Davası
 • Sicil İptal Davası
 • Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Ceza Davası
 • Askeri Tazminat Davası
 • Malullük Davası
 • OYAK Parasal Haklar Davası 
 • Yoksun Kalınan Parasal Haklar Davası
 • Maddi Tazminat Davası
 • Meslekten Çıkarma İptal Davası
 • Terör Tazminatı Davası
 • Askeri Personel Şahsi Davaları

Askeri ceza avukatları, müvekkillerinin savunma haklarını koruyarak, adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına yardımcı olurlar.

Askeri ceza avukatı olarak tabir edilen kavram bu tür davalarla ilgilenen avukatların tasvir etmek tanımlamak için kullanılmaktadır. Kanunumuzda avukatların, hekimlerde olduğu gibi herhangi bir dava türünde yahut herhangi bir hukuk dalında uzmanlaşması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Avukat ilgi alanı duyduğu konulara yönelmekte serbesttir. Eğer ilgi alanı askeri davalar askeri cezalar ise bu durumda bu konular hakkında fazlaca dosyası bulunduğundan dolayı askeri ceza avukatı ya da askeri dava avukatı olarak anılması gayet doğaldır. Askeri ceza avukatı, yargılamalar sırasında müvekkilinin haklarını tamamen savunmalı, gerekçeli kararların verilmesini sağlamalı ve müdafiilik pozisyonun da olduğunu unutmayarak savunmasını özgür ve hür iradesi ile birlikte yapmalıdır. Burada önemli olan husus suçun, müvekkili açısından oluşmadığını, asker kişi üzerine atılan isnatların fiillerin gerçekleşmediğini ortaya çıkartmaktır. Olması gereken müafii olarak müvekkilin haklarının tamamını korumaktan geçtiğinden hem soruşturma aşamasında aleyhe delillerin haricinde lehe olan delillerin de toplanmasının sağlanması ve kovuşturma aşamasına geçilmiş ise müvekkilinin beraat etmesine odaklanmakla birlikte ceza verilecekse dahi en az cezanın verilmesini sağlayabilmekten geçmektedir. 

Askeri Cezalar Nelerdir?

Askeri ceza davaları, askeri personelin karşı karşıya kalabileceği suçlamaların asliye ceza yahut ağır ceza mahkemelerince yargılandığı davalardır. Bu tür davalar, sivil ceza davalarından farklılık gösterir ve askeri yargılama süreci ve askeri ceza hukuku kurallarına uygun olarak yürütülür. İşte askeri ceza davaları hakkında bilinmesi gereken bazı önemli noktalar:

 • Askeri disiplin yasaları ve yönetmelikleri geçerlidir: Askeri personel, askeri disiplin yasalarına ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Bu yasalar, askeri ceza davalarının temelini oluşturur.
 • Askeri personel, askeri ve sivil ceza hukuku kurallarına tabidir: Askeri personel, askeri ve sivil ceza hukuku kurallarına tabidir. Bu nedenle, askeri personelin karşı karşıya kalabileceği suçlamalar sivil ve askeri ceza hukuku kurallarına göre değerlendirilir.
 • Askeri personel, askeri disiplin davalarında disiplin cezasına çarptırılabilir: Askeri personel, askeri disiplin davalarında disiplin cezasına çarptırılabilir. Bu cezalar arasında, askeri mahkumiyetler, askeri disiplin cezaları, askeri hapis cezaları ve askeri cezaevi cezaları yer alır.
 • Askeri personel, sivil mahkemelerde de yargılanabilir: Askeri personel, sivil mahkemelerde de yargılanabilir. Bu durumda, askeri personel, sivil ceza yasalarına ve sivil mahkeme kurallarına tabidir.
 • Askeri ceza davaları, diğer ceza davalarından farklılık gösterir: Askeri ceza davaları, diğer ceza davalarından farklılık gösterir. Bu tür davalar, askeri disiplin yasaları ve askeri mahkemeler tarafından yönetilir ve askeri personelin karşı karşıya kalabileceği suçlamaların çoğu askeri ceza hukuku çerçevesinde değerlendirilir.
 • Askeri personel, askeri ceza davalarında avukat tutabilir: Askeri personel, askeri ceza davalarında avukat tutabilir. Bu avukatlar, askeri ceza hukuku konusunda uzmanlaşmıştır ve müvekkillerinin savunma haklarını koruyarak adil bir yargılama sürecinin yürütülmesini sağlar.

Askeri Ceza Avukatının Uyması Gereken Kurallar


Askeri ceza avukatı, görevini ifa ederken ve sorumluluklarını yerine getirirken öncelikle;

Askeri ceza avukatı, müvekkilinin sırlarını ortaya çıkartmamalı, bilmesi gereken prensibi gereği mahkemede açıklanması gerekenler dışında kimseyle bu bilgileri paylaşmamalı sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmemelidir.

Askeri ceza avukatı, dürüst davranmalı, almayacağı bir dava olduğunda bunu müvekkil adayı ile derhal paylaşmalı ve durumu izah etmelidir.

Askeri ceza avukatı, almış olduğu askeri ceza davasını tam anlamıyla yerine getirmeli, özen göstermeli, dosyanın sürüncemede bırakılmasını engellemeli ve özen gösterme yükümlülüğüne sadık kalmalıdır.

Askeri Suçlar Nelerdir?

Askeri suçlar askeri ceza kanununda yer alan suçlar olup en çok karşılaşılma ihtimali olan askeri suçlar;

 • Firar Suçu
 • Kendini Askerliğe Elverişsiz Hale Getirme Suçu
 • Amir veya Üstü Tehdit Suçu
 • Amir veya Üste Hakaret Suçu
 • Emre İtaatsizlikte Israr Suçu
 • Amir veya Üste Fiili Taarruz Suçu
 • Astının Şikayetini Saklama Suçu
 • Hak Edilmemiş Displin Cezası Verme Suçu
 • Memuriyet Nüfusunu Kötüye Kullanma Suçu
 • Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk ve kaybetme Suçu
 • Asta Müessir Fiil Suçu dur.

Bu saymış olduğumuz suçlar askeriyede en çok karşılaşılan suç tipleri olup sonuçları bakımından çok ama çok önemli hususları içinde barıdırmaktadır. 

Askeri Ceza Davasının Uzman Erbaşlar İçin Önemi

Askeri ceza davasının uzman erbaşlar için önemi çok fazladır. Nitekim bazı suçlar katalog suçlar içinde yer almakla birlikte ceza alındığı takdirde sözleşmeleri de feshedilebilmektedir. 3269 sayılı kanun gereği uzman erbaş katalog suçları;

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarıdır. 

Yukarıda yer vermiş olduğumuz katalog suçlardan askeri ceza kanununda yer alan suçlar;

Firar suçu,
Amir veya Üste Fiilen Taarruz,
Emre İtaatsizlikte Israr
Üste hakaret suçlarıdır. Bu suçlardan dolayı; uzman erbaşa verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi mahkum olunmuş ise bu ne yazık ki uzman erbaşın sözleşmesi de feshedilecek ve mesleğinden de olmuş olacaktır.

Askeri Cezada Cezanın Ertelenmesi Mümkün mü?

Askeri ceza kanununda yer alan suçlar bakımından cezaların ertelenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu hükümleri aynen uygulanır. Ancak askeri ceza kanununda cezaların ertelenemeyeceği haller de düzenlenmiştir. Buna göre askeri cezada cezaların ertelenmesinin mümkün olmayacağı haller;

 • Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması,
 • Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi,
 • Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi,
 • Daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkum olunması, hallerine verilen ceza ertelenemeyecektir.

Askeri Cezada Şikayet

Unutulmamalıdır ki askeri suçların takibi şikayete bağlı değildir. 

Askeri Cezada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Askeri ceza davalarında yapılan yargılamalarda mahkemeler hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. Ancak kanun gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

 • Sırf askeri bir suçtan dolayı altı ay veya daha az süreli hapis cezasına hükmedilmesi,
 • Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmemesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmemesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratmaması ya da büyük bir zarar meydana getirmemesi,
 • Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmemesidir. Bu dört hususun birlikte gerçekleşmesi halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için yine Ceza Muhakemeleri Kanununun 231. maddesinde yer alan şartların da varlığı olmazsa olmazdır.

Askeri Ceza Avukatı Ücret Sözleşmesi 

Asgari avukatlık ücreti tarifesi kapsamında avukatlık ücreti belirlenemez. Ücretsiz dava Kabul halinde durum baro yönetim kuruluna bildirilir. Vekalet ücretinin kararlaştırılmamış olması veya taraflarca aralarında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı veya ücret sözleşmesinin net olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücret hükmünün geçersiz sayıldığı durumlarda; Asgari ücret tarifelerinin altında olmamak kaydıyla değeri para ile ölçülebilen iş ve hallerde. Davanın kazanılan kısmı için avukatın ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından emeğine göre kesin hüküm tarihindeki muddaabih değerinin yüzde on ila yüzde yirmisi aralarında vekalet ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen davalar ve öte yandan avukatlık için asgari ücret tarifesi uygulanmaktadır.

1