Uzman Erbaş Sağlık Raporuna İtiraz | Mil Hukuk & Danışmanlık

Uzman Erbaş Sağlık Raporuna İtiraz

  • Anasayfa
  • Uzman Erbaş Sağlık Raporuna İtiraz

Uzman Erbaş Sağlık Raporuna İtiraz

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşı kadrolarında görev yapan kişileri ifade eden uzman erbaşlığa giriş koşulları 3269 Sayılı Kanunun "Göreve alınma" başlıklı 4'üncü maddesi ile Uzman Erbaş Yönet

Uzman Erbaş Sağlık Raporuna İtiraz

Uzman Erbaş Sağlık Raporuna İtiraz

Uzman erbaş sağlık raporuna itiraz ve Uzman Erbaş Başvuru Koşulları

Uzman çavuş sağlık raporundan dolayı sözleşme fesihler aşırı derecede fazladır. Sözleşmesi feshedilen uzman çavuşun derhal memur davalarına bakan avukatlardan yahut idari dava avukatından hukuki destek alması önemle tavsiye olunur. Nitekim uzman erbaş sağlık sebebiyle sözleşme feshinde kişi mesleğinden olacağı gibi haksız yere işsiz kaldığından dolayı da ekonomik buhran içine girebilecektir. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşı kadrolarında görev yapan kişileri ifade eden uzman erbaşlığa giriş koşulları 3269 Sayılı Kanunun "Göreve alınma" başlıklı 4'üncü maddesi ile Uzman Erbaş Yönetmeliğinin "Personelde aranacak nitelikler" başlıklı 6'ncı maddesinde sayılmıştır. Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde yapılan düzenleme kapsamında adaylarının ön başvurularının internet ortamında yapılması şartı aranmakta başvuru şartları uygun olan adaylar seçme sınavlarına çağrılmakta, seçme sınavından başarılı olan adaylardan sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; kendisine verilen sevk belgeleri ile beraber (3) iş günü içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelere “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere başvurmaları gerekmektedir. Sağlık raporuna itiraz hakkında makalemize de ulaşmak için sağlık raporuna itiraz ve iptal davası başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

BUNU DA BİL; İdari işlemin iptali davası hakkında bilgi için aşağıdaki videomuzu izlemenizi de tavsiye ederiz.

Sevk Belgeleri Kaç Gün Geçerlidir?

Sevk belgelerinin geçerlilik süresi 3 iş günü olup bu süreye hafta sonu ve resmi tatiller dahil değildir.  Geçerlilik süresi içinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan ve kullanılamaz hale getiren adaylara tekrar yeni sevk belgesi verilmemekte olup bu sebepten dolayı adayların adaylık işlemleri sonlandırılmaktadır. 

Sağlık Kurul Raporuna İtiraz Etme Hakkı Var mıdır?

Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtiraz işlemleri için; adayların “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. İtiraz sonucu yeni alınan sağlık raporu da olumsuz olan adayların adaylıkları sonlandırılmakta olup olumlu olan adaylar ise 3'üncü bir hakem hastaneye sevkini yaptırmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları zorunludur. Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından heyet sağlık raporlarının (1) nüshası posta yoluyla ilgili personel temin merkezine (Kara-Hava-Deniz Kuvvetlerine yapılan başvurular Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Merkezi Müdürlüğüne, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan başvurular ise JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına) gönderilmektedir.

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden tarafından aday hakkında tesis edilen “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olup bu sürenin geçmesi durumunda yeniden sağlık raporu alınması gerekmektedir. 

Sağlık Kurul Raporuna Karşı Dava Açma Hakkı Var mıdır?

Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların itiraz üzerine gönderildikleri yeni hastaneden de olumsuz karar verilmesi durumunda ya da ikinci hastaneden olumlu alıp yapılan başvuru sonrası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sevkedildiği "hakem hastane" tarafından olumsuz rapor verilip işlemlerinin sonlandırılması durumunda adayın hakkında tesis edilen işleme karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde idari işlemin iptali istemiyle yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Burada belirtilen 60 günlük süre İdari Yargılama Usul Kanunda belirlenen hak düşürücü nitelikte dava açma süresi olduğundan, süresi içerisinde İdari yargı merciine yani İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. (Sürenin geçirilmesi durumunda, idare mahkemesinin yapacağı ilk incelemede süre aşımı nedeniyle dava reddedilir). İdari davalarda sürelerin yanlış hesaplanması, tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi halinde dava süre aşımı dolayısıyla ya da idari davalardaki usül konusunda yetersizlik hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu nedenle İdare Mahkemesinde açılacak davaların idari davalar konusunda tecrübeli idare avukatı ya da idari davalarda yetkin idari dava avukatı ile yürütülmesi hak kayıplarını önleyecektir.

Güvenlik Soruşturması Sonrası Yeniden Sağlık Raporu Alınmalı mıdır?

Adayın yapmış olduğu başvuru sonrasında sağlık kurul raporu "uzman erbaş olur" şeklinde olupta güvenlik soruşturması sebebiyle işlemlerinin sonlandırılması durumunda yapılan yargılama ile adaylık işlemlerinin sonlandırılması işleminin iptaline ve adaylık işlemlerinin devamına karar verilmesi mümkündür. Bu karara istinaden (davanın süresi sebebiyle) adayın bir önceki sağlık raporu üzerinden 1 yıllık sürenin geçtiği gerekçe gösterilerek yeniden sağlık raporu alması amacıyla hastaneye sevki hukuka aykırı olup adayın bu işleme karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Nitekim adayın Güvenlik soruşturması sebebiyle işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin açmış olduğu davada iptal kararı verilmesi durumunda, iptal kararının hukuki sonucu gereği adaylık işlemleri kaldığı yerden devam etmekte olup adayın bir önceki sağlık raporu geçerliliği devam etmektedir. Aday kurum tarafından yeniden sağlık kurul raporu alması yönündeki sevk işlemine karşı idari yargı merciinde iptal davası açabileceği gibi hakkında yeni raporun "olumsuz" olması durumunda yukarıda belirtmiş olduğumuz süreler dahilinde iptal davası açabilecektir.

Yeniden Sağlık Raporu Alınmasına İtiraz

Yeniden sağlık raporu alınmasına itiraz idari mahkemeler tarafından incelemeye alınacak hususlardandır. Buna göre uzman erbaş tekrar sağlık raporu alınması için kazandığı dava sonrası hastaneye sevk edilirse bu sevk tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açmalıdır. Dava idare mahkemesinde açılır ve gerekçeli savunma yapılmalıdır. Bu konuda diğer makalelerimizi okuyabilir veya büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Bu tür davalarda idari dava avukatlarından hukuki destek alınması tavsiye olunur.

1