Zina Sebebiyle Boşanma Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Zina Sebebiyle Boşanma Davası
  • Anasayfa
  • Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina sebebiyle boşanma davası, adından da anlaşılacağı üzere eşlerin sadakat yükümlülüklerini ihlal ettikleri bir boşanma davası türüdür. Zina sebebiyle boşanma davasında, zina eylemini gerçekleştirmiş olan eş, diğer eşin aslında kişisel haklarına da

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina sebebiyle boşanma davası, adından da anlaşılacağı üzere eşlerin sadakat yükümlülüklerini ihlal ettikleri bir boşanma davası türüdür. Zina sebebiyle boşanma davasında, zina eylemini gerçekleştirmiş olan eş, diğer eşin aslında kişisel haklarına da manevi bütünlüğününe de zarar verdiğinden mütevellit manevi tazminat yükümlüsü de olma ihtimali oldukça yüksektir. Zina nedeniyle, eşin aldatması nedeniyle boşanma davalarına oldukça sık rastlanılmakta ve boşanma davalarının gerekçesini bu ve benzeri durumlar fazlasıyla işgal etmektedir. Şimdi zina sebebiyle boşanma davasını genel nitelik ve özellikleriyle anlatmaya çalışalım. Ancak konuya geçmeden önce belirtmekte fayda vardır ki özellikle boşanma davalarındaki hak kayıplarının fazlalığı sebebiyle bu tür davaların alanında uzman boşanma davası avukatı vasıtasıyla takip ettirilmesini önemle tavsiye ederiz. 

Aldatma Sebebiyle Boşanma Zina

Zina sebebiyle boşanma davası daha doğru tabiri ile zina 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun boşanma başlıklı ikinci bölümünün boşanma sebepleri başlıklı 161. maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik birliği içinde eşlerden birisinin zina etmesi, eşini bir başka kişiyle aldatması halinde diğer eşin boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki zina eden eşin affedilmesi durumunda artık kişinin dava açma hakkı olmayacaktır.

Zina Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Zina sayılan davranışlar kanunda düzenlenmemiştir ancak somut olayın özeliğine ve yargıtay içtihatlarına göre çıkarımlar yapılabilmektedir. Buna göre zina eylemi olarak tabir edilebilecek davranışlar;

Eşin bariz bir şekilde bir başka kişi ile cinsel ilişkiye girmesi,
Eşin herhangi bir zorunluluk yokken karşı cinsten bir kişi ile aynı evde kalması,
Eşin karşı cinsten bir kişi ile zorunluluk hali yokken geceyi aynı yerde geçirmesi,
Eşin bir başka kişiyle aynı otel odasında zorunluluk hali yokken kalması gibi durumlar örnek olarak verilebilir. Tabi ki bu hususlar çoğaltılabilir ki bir eşin başka bir kişi ile cinsel ilişkiye sebebiyet verme ihtimali olduğu bir ortamda kaldığı durumlar zinaya girebilecektir.

Zina Davasında Zamanaşımı Var mıdır?

Zina davası Türk Medeni Kanunumuzun 161. maddesinde düzenlenmiştir ve madde gereği zina sebebiyle boşanma davasının açılabilemesi belirli bir süreye bağlanmıştır. Buna göre Zina sebebiyle boşanma davası zina eyleminin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılmalıdır. Ancak her halükarda zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmemiş olmalıdır. Eş zina eylemini öğrendikten itibaren 6 ay içinde dava açmaz ise artık zinaya dayalı olarak dava açamayacaktır. Fakat unutulmamalıdır ki bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılması nedeniyle dava açılabilecektir. Ancak eşin affedilmiş sayılması hususlarına da dikkat edilmelidir. Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi affeden tarafın dava hakkı olmayacaktır. Affetmeye örnek verecek olursak kişinin aldatma eylemini öğrenmesinden sonra dava hakkını kullanmayıp aldatan eşle aynı evde yaşamaya devam etmesi ve bunun makul kabul edilebilecek sürenin üzerinde olması, çevresindekilere eşini affettiğini ve bir daha olması durumunda boşanmaya karar vereceğini söylemesi gibi durumlar örnek verilebilir.

Aldatıldım! davayı ne zaman açmalıyım başlıklı yotube shorts videosu için tıklayınız.

Zina Davası İle Genel Boşanma Davası Arasındaki Fark Nedir?

Zina davası ile genel boşanma davası dediğimiz evlilik birliğinin temelden sarsılması ya da eski tabiri ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası arasındaki fark zinanın özel bir boşanma sebebi olmasıdır. Yani kanun zina ve birkaç hususu özel olarak düzenlemiş ve zina sebebiyle açılacak boşanma davalarında zina hususunun ispat edilmesi ile birlikte artık evlilik birlikteliğinin sarsılıp sarsılmamadığının araştırılmasına geçilmeyecek mahkeme davayı açan eş için evliliğin çekilmez hale geldiğine kanaat kılacaktır. Anlaşılacağı üzere zinanın ispatı yeterli olacaktır. Peki kişi zina sebebiyle boşanma davası değil de genel sebebe dayanarak sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle evlilik birlikteliğinin sarsılmasından dolayı boşanma davası açamaz mı? Tabi ki de açabilir. Ancak burada davayı açan kişinin diğer eşin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini ortaya çıkartması yani ispatlaması ile bu hususun kendisi için evliliği çekilmez hale getirdiğini ortaya koyması gerekecektir. Zina sebebiyle boşanma davası evliliğin çekilmezlik koşulunun araştırılmasına gerek kalmadığından dolayı mutlak boşanma sebeplerindendir. 

Zina Davasında Telefon Kayıtları

Zina davasında telefon kayıtları oldukça önemli yer tutmaktadır. Zira zina davasında önemli olan zinanın ispatlanmasıdır ve bu ispat araçlarının hukuka uygun şekilde elde edilmesi şarttır. Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki kimsenin telefon konuşmalarının içeriğine ulaşması mümkün değildir. Yani ne senin ne de eşinin konuşma kayıtlarına (konuşma içeriklerine) gsm operatörü tarafından ulaşılması mümkündür. Anlaşılacağı üzere kimsenin telefon dinlemesi yapılamaz. Telefon dinlemesi için mahkeme kararı şarttır. Karar olmadan dinleme yapılamaz. Peki nasıl bu kayıtlara ulaşılabilir? Örneğin eşin telefon arama kayıtlarının çıkartılarak aldattığı düşünülen kişi ile yapmış olduğu konuşma süreleri ve ne zaman arama yapıldığı gsm operatörlerinden istenebilir. Bu durumda uygunsuz saatlerde yapılan uzun görüşmeler ortaya çıkartılır. Yine eşin whatsapp konuşmalarının içeriklerine ulaşılmış ise bu hususlar mahkemeye delil olarak sunulabilir. Yine sosyal medyada gizli farklı isimlerle açmış olduğu sahte hesapların kullanıldığı tespit edilirse buradaki konuşmalar çıkartılabilir. Yine sosyal medyadan kendi hesabından yaptığı konuşmalar da delil olarak sunulabilir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller ile ispat mümkün olmadığından delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesi şarttır. Yani kumpas kurarak dedektif tutarak, ses kaydı düzeneği kurup da ağzından laf almak için konuşturarak delil elde edilebilmesi mümkün değildir. Fakat başka türlü delil elde etme imkanının olmadığı, o anda sıcağı sıcağına durumu kanıtlamak maksadıyla elde edilen deliller Yargıtay içtihatlarına göre hukuka uygun delil olarak kabul görmektedir.

Aldatılan Eşin Hakları Nelerdir?

Aldatılan eşin zina sebebiyle boşanma davası açıp da bu hususu ispat ettirmesi durumunda aynı boşanma davası içinde ya da sonradan açacağı davalar ile maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Tabi ki bu tazminat talepleri TMK 174. maddeye ilişkin tazminat talepleri olmalıdır. Aynı şekilde müşterek çocuk bulunmakta ise bu çocuk ya da çocukların da velayeti talep edilebilir. Yine çocuklar için tedbir ve sonrasında iştirak nafakası ile eşin kendisi için tedbir ve sonrasında yoksulluk nafakası talepleri mahkemeden istenir. Zina sebebiyle boşanma davasında davacı eşin yani zina mağduru olan aldatılmış eşin en büyük haklarından bir tanesi boşanma davası sonrasında görülecek olan mal paylaşımı davasındaki kanunen düzenlenmiş olan haklarıdır. Eşler evlilik birlikteliğinin başlamasından itibaren kanunen edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Bu bakımdan boşanma davası sonrasında açılacak mal paylaşımı davasında evlilik birliği içinde elde edilmiş olan malların yarı yarıya paylaşımı yapılacaktır. Ancak zina sebebiyle boşanma davası sonrasında açılacak mal paylaşımı davasında hakim, zina eden eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Anlaşılacağı üzere eşin normalde hakkı olan mal paylaşımında elde edeceği değer zina ettiğinden dolayı hakim tarafından azaltılabilir yahut kaldırılabilir.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Zina sebebiyle boşanma davalarında boşanma davasının açılması ile birlikte ve kazanılmasından sonra aldatan eş aleyhine kendiliğinden manevi tazminata hükmedilmeyecektir. Unutulmamalıdır ki mahkemeler taleple bağlıdır ve aldatılan eş zina sebebiyle boşanma davasında manevi tazminat istiyorsa bunu talep etmek zorundadır. Mahkeme re'sen tazminata hükmedemeyecektir. Bundan dolayı zina sebebiyle boşanma davalarında boşanma davası avukatından hukuki destek alınmasını önemle tavsiye ederiz. Sadakatsizlik gerekçesiyle açılan boşanma davalarında, aldatma fiili ve fiilin gerçekleştirilme şekli, dava açan eşin kişilik haklarının ihlal edildiği en bariz durumdur. Boşanma davasına bakan aile mahkemesi yargıcı, davayı açan kusuru olmayan kişinin maddi ve manevi tazminat talep edip etmeyeceğine karar verebilmesi için davadaki her iki tarafın da ekonomik ve sosyal durumunu araştıracak ve bunun için emniyet güçlerinden yardım alacak müzekkere yazarak incelenmesini talep edecektir.

Aldatma Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatma boşanma davalarında süre, yargıcın karar vereceği çeşitli hususlara göre uzatılır veya kısaltılır. Velayet, nafaka, tazminat, ziynet gibi hususlar aldatma boşanma davalarında sürenin uzamasında veya kısaltılmasında rol oynar. Velayet verilecek veya ziynet konusunda karar verecek bir bilirkişi getirmek gerekirse, dosya ziynet bilirkişine gideceği için dava yine de sonuçlandırılacaktır. Normal şartlarda ortalama çekişmeli boşanma davası 8 ay ile 1 yıl arasında sona ermektedir. İlk duruşma, davanın sunulmasından yaklaşık 2 ila 3 ay sonra yapılır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tanık İfadeleri

Aldatma nedeniyle boşanma davasında tanık ifadeleri tabi ki de oldukça önemlidir. Ancak buradaki tanık ifadelerinin görgüye dayalı en azından tanıkların bilfiil kendilerinin duyumuna dayalı olması şarttır. Aksi durumda tanık ifadeleri hükme esas teşkil etmeyecektir. 

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Ön İnceleme Duruşması

Aldatma sebebiyle boşanma davasında dilekçelerin verilmesinden sonra mahkeme tarafından ön inceleme duruşması yapılır. Aile mahkemesi ön inceleme sırasında dava şartları ve ilk itirazları inceler ve uyuşmazlığı tam anlamıyla belirler. Aile mahkemesi ön incelemeyi tamamlamadan ve kanunda yer bulan gerekli kararları almadan tahkikata geçemez. Aile mahkemesi hakimi dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra ön inceleme için duruşma günü verir ve hem davacıya hem de davalıya bu durumu tebligat ile bildirir. Aile mahkemesi hakimi hazırlatacağı ve taraflara çıkartacağı bu tebligatta kanunda yer alan hususlara dikkat eder. Tebligatta özellikle davacının veya davalının duruşmaya gelmemesi durumunda eğer isterlerse yargılamaya devam edebileceklerini ve gelmeyen diğer tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğini bu davetiyede belirtir. Ayrıca bu tebligatın tebliğinden itibaren iki hafta içinde dilekçelerinde belirttikleri fakat mahkemeye sunmadıkları hususları mahkemeye sunmaları bu süre içinde belgelerin sunulmaması durumunda belirtilen delillere dayanılmaktan vazgeçildiği de ihtar edilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması

Hakim, eşlerin iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri değerlendirir. Tüm tahkikat hakkında duruşmada hazır bulunan taraflara açıklanma yapmaları için söz verir. Kanun gereği mahkeme, tarafların açıklama yapmalarından sonra tahkikatın bittiğini taraflara aynı gün bildirir. Yüzlerine söyler. Bundan sonra mahkeme aynı duruşma sırasında sözlü yargılamaya geçer. Sözlü yargılamaya geçtiğini belirten hakim durumu taraflara bildirir. Taraflardan birisi sözlü yargılamaya geçildikten sonra esas hakkında son savunmaların yapılabilmesi için mahkemeden süre isterse mahkeme duruşmayı erteler. Bu durumda mahkeme sözlü yargılamanın yapılacağı günü belirtir bir davetiye göndermez. 

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında İspat

Zina sebebiyle boşanma davasında ispatın konusu boşanma davasının taraflarının anlaşmaya varamadıkları ve anlaşmazlığın giderilmesinde önemi olan çekişmeli hususlar oluşturur ve bu hususların kanıtı için ispat aracı gösterilir. Boşanma davasında hakim delilleri serbestçe takdir eder. Tarafların ikrarı hakimi bağlamaz. 

Boşanmada Aldatma Delilleri Nelerdir?

Boşanma davasında hukuka uygun olarak elde edilen delillerin hepsi aldatma davasında da kullanılabilir. Nitekim telefon kayıtları, ses kayıtları, mesajlaşmalar, otel kayıtları, kamera görüntüleri, tanık, hts kayıtları, gsm kayıtları gibi deliller boşanmada aldatma delilleri olarak kullanılabilir. Tabi ki bu delillerin hukuka uygun yöntemlerle elde edilmesi şarttır. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller ile esasa ilişkin hüküm kurulamaz. Bundan dolayı bu konuda hukuki destek almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

boşanma davasında sosyal medya hesapları ile ilgili bilgi için Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları Kullanılabilir mi? başlıklı makalemize ulaşabilirisiniz.