Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu

Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu
  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu

Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu

Boşanma davasında sosyal inceleme raporu dediğimiz kısaca SİR olarak adlandırılan rapor boşanma davasında hem geçici velayetin hem de kesin velayetin hangi eşe verileceği bakımından aile mahkemesi hakimi tarafından yaptırılan bir incelemedir. Çekişme

Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu

Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporu

Boşanma davasında sosyal inceleme raporu dediğimiz kısaca SİR olarak adlandırılan rapor boşanma davasında hem geçici velayetin hem de kesin velayetin hangi eşe verileceği bakımından aile mahkemesi hakimi tarafından yaptırılan bir incelemedir. Çekişmeli boşanma davasında eşler velayet konusunda da çekişme halindeler ise yani müşterek çocuklarının kendileri ile kalmalarını talep etmekte iseler bu durumda sosyal inceleme raporu aldırılması ve müşterek çocuğun hangi eşin yanında kalmasının kendisi için zaruri olduğunun tespiti şart olacaktır. Konu hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler için boşanma avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. 

Boşanma Davasında Sosyal İnceleme Raporunu Kimler Düzenler?

Boşanma davasında sosyal inceleme raporunun düzenlenmesi pedagoglar vasıtası ile yapılmaktadır. Her aile mahkemesine en az birer ve iş durumuna göre olanaklı düzeyde psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun sosyal çalışma görevlisi Adalet Bakanlığı tarafından atanmaktadır. Atamada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir. 

Sosyal inceleme raporları psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında ihtisas yapmış kişiler tarafından öncelikli olarak düzenlenir. 

Boşanmada Sosyal İnceleme Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sosyal inceleme raporunu hazırlayacak olan görevli;

Sosyal inceleme raporu hazırlayacağı çocukla, isteği doğrultusunda yeterli süre ve sayıda görüşmekle serbesttir.

Sosyal inceleme raporu hazırlamakla görevli kişi Çocukla ilgili kararların yerine getirilmesinde veya çocuğun kapasitesinin araştırılması ile görevli adli mercilerce tayin edilen uzmanlar dahil olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile çocuk hakkındaki kararın amaca ulaşmasını sağlamak üzere işbirliği yapmak ve uzmanlık alanına giren konularda görüşlerini bildirmek suretiyle bu kişilere yardımcı olmakla da mükelleftir.

Sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasında çocuğun geçirdiği gelişim aşamaları dikkate alınmalıdır.

Müşterek çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal durumunun ne durumda olduğu, bulunduğu ebeveyn yanında mevcut halinin nasıl olduğu belirtilmelidir.

Çocuğun anne ve baba ile olan ilişkisi sorgulanmalı nasıl bir duygu durumunda olduğu araştırma konusu yapılarak sonuç kısmına iliştirilmelidir.

Sorunun ortaya çıkmasında etkili olabilecek bireysel özellikler üzerinde durulur. Psikososyal ve bedensel sağlık, olgunluk düzeyi, özürlülük durumu, insani ilişkiler kurmadaki kapasitesi ve güçlü yanları da ele alınır. Bu bilgiler hem sorunun ortaya çıkışı, hem de çözümlenmesi açısından önemlidir.

Velayeti talep edilen çocuğun anne ve baba ile olan ilişkisi ile okul hayatı ile boş zamanlarını nasıl değerlendirildiği belirtilmelidir.

Sosyal inceleme uzmanı çocukla görüştüğü esnada tespit ettiği hal ve hareketleri, raporuna eklemeli çocuğun huzursuz olup olmadığı değerlendirme altına alınmalıdır.

BUNU DA BİL; Aldatılan eşin hakları için aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz

Boşanmada Sosyal İnceleme Raporu Ne Zaman İstenir?

Boşanmada sosyal inceleme raporu boşanma davasının açılmasından sonra aile mahkemesi hakimi tarafından velayete ilişkin bir talep ve çekişme varsa derhal istenir. Mahkeme sosyal inceleme raporu hazırlaması için durumu ilgili görevlilere müzekkere yazarak iletir ve bu talep ilgili uzmanlara iletildiğinde sosyal inceleme raporu hazırlanması için uzman tarafından davacı ve davalıya ulaşılır. Davanızı takip eden bir boşanma avukatınız varsa sosyal inceleme uzmanı kendisi ile iletişime geçecek ve avukatınız durumdan sizi haberdar edecektir. Sosyal inceleme uzmanı iletişime geçtikten sonra belirtilen tarihte tarafların kaldığı adrese giderek incelemelerde bulunacak, burada taraflarla konuşup müşterek çocukla da iletişime geçecektir. Çocuğun yaşı iletişime geçmeye elverişli ise çocukla yapılan görüşme de rapor sonucuna eklenmeli ve çocuk kendisini ifade edebilecek yaşta ise hangi ebeveynin yanında kalmak istediğini belirtmiş ise bu da rapora işlenecektir. Sosyal inceleme uzmanı görevini bitirip taraflarla görüşme sağladıktan sonra hazırladığı raporu mahkemeye iletecek ve mahkeme tarafından da rapor davacı ve davalıya tebliğ edilecektir.

BUNU DA BİL; Boşanma davası hakkında boşanmada konuşmada içeriklerine ulaşmak mümkün mü? başlıklı videomuzu izlemenizi de tavsiye ederiz.

Boşanmada Sosyal İnceleme Raporu Neden İstenir?

Boşanma davasında sosyal inceleme raporu velayeti talep edilen müşterek çocuğun sosyal durumununun fiziksel ve ruhsal halinin hangi ebeveynin yanında kalması ile artacağını belirlemek için mahkeme tarafından talep edilir. Mahkeme velayetin belirlenmesinde çocuğun üstün yararına göre karar vermelidir. Aslolan çocuğun üstün yararıdır ve ebeveynlerin talepleri ikinci plandadır. Çocuk kendini hangi tarafta iken rahat ifade edecek, geleceğini daha iyi şekillendirecek, ekonomik durumu daha iyi olacak ise ve duygusal olarak kendini en iyi nerede iyi hissedecek ise o ebeveyn diğerine göre daha şanslıdır velayeti almakta. 

Boşanmada Sosyal İnceleme Raporuna İtiraz

Boşanma davasında velayetin tespit edilmesi, hangi ebeveynin geçici ve kalıcı velayete hak kazanacağı konularında mahkeme müşterek çocuğun üstün yararını gözetmek kaydıyla sosyal inceleme uzmanları vasıtasıyla bir sosyal inceleme raporu düzenletir. Düzenlenen ve hazırlanan sosyal inceleme raporu taraflara mahkeme aracılığıyla tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren iki hafta içinde sosyal inceleme raporuna itiraz edilir ve aleyhe hususlar hakkında ya yeniden rapor aldırılması ya da mahkemenin rapora bağlı kalmadan karar verilmesi talep edilir. Zira sosyal inceleme raporunun sonuç kısmında çocuğun psikolojik, zihinsel, fiziksel gelişim için hangi ebeveynde kalmasının uygun olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. İşte bu durumda örneğin anneye verilmesinin uygun bulunduğu bu rapora gerekçeleri de iletilmek maksadıyla itiraz edilmesi durumu mevcut olay içinde değerlendirilmelidir. Nitekim, sosyal inceleme raporunu düzenleyen sosyal inceleme uzmanının raporun sonuç kısmına yazdığı görüş her zaman hukuki denetime elverişli olmayabilir. Gerçekten de müşterek çocuğun üstün yararı, raporda belirtilenin aksinin uygulanmasını gerektirebilecek nitelikte olabilir. İşte bu durumda davalı ya da davacı olsun aleyhine rapor düzenlenen anne yahut baba sosyal inceleme raporuna itiraz edebilir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için boşanma avukatınızdan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

BUNU DA BİL; Boşanmada ilk duruşmada neler yapılır ne olur hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Örnek Sosyal İnceleme Raporu

T.C.
ANKARA
ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

SOSYAL İNCELEME RAPORU

: Velayet - Kişisel İlişki Kurulması

DAVA TÜRÜ : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
GÖREVLENDİREN MAHKEME : Ankara 17. Aile Mahkemesi GÖREVLENDİREN MAHKEME DOSYA NO : 2022/... Hukuk Dava Dosyası

GÖRÜŞMELERİN ÖZETİ:

Tarafların Kişisel Bilgileri:

... ile yapılan görüşmede; lise mezunu olduğu, 36 yaşında olduğu, kendi iş yerinde reklam üzerine çalıştığı, sabit bir aylık gelirinin olmadığı, aylık gelirinin 5000-10.000 tl arasında değiştiği, ... kendisine ait olan 3+1 konutta yalnız yaşadığı, önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı, sabıka kaydının olmadığı, sigara kullandığı, alkol, madde ve benzeri madde kullanımı olmadığı, bilgilerine ulaşılmıştır.

... Hanım ile yapılan görüşmede; 31 yaşında olduğu, ev hanımı olduğu, ... annesi, babası ve müşterek çocuğu ile ikamet ettiği, annesi ve babasının ... Bakanlığı’ndan emekli olduğu, kendisinin ... eğitim aldığı ve ... bir kolejden mezun olduğu, annesi ... Hanım’ın 65 yaşında olduğu, babası ... Bey’in 65 yaşında olduğu ve önemli bir sağlık sorunlarının bulunmadığı, ikamet edilen konutun 3 oda 1 salon şeklinde olduğu ve yaşanabilir standartlarda olduğu, müşterek çocuk ... ... 2017 doğumlu olduğu ve önemli sağlık sorunu bulunmadığı, kendilerinin de önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı, sigara, alkol ve benzeri madde kullanımı olmadığı, boşanma davası konuları dışında devam eden bir davasının bulunmadığı, bilgilerine ulaşılmıştır.

Yapılan görüşmelerde;

... ile yapılan görüşmede; ... ile 2015 yılında evlendikleri, bu evlilikten 2017 doğumlu ... ... isimli çocuğun dünyaya geldiği, Ramazan Bayramından itibaren ayrı yaşadıkları, son 1 aydır ... Hanım ve müşterek çocukla görüşmedikleri, çocukla en son 3 hafta önce görüşme yaptıkları, ... Hanım’ın çocuğu kaçırma ve hakaret iddialarından dolayı tedbir aldırdığını söylediği, ... Hanım’ın kendisini boşanma protokolünü konuşmak için parka çağırdığı ve burada konuşurken anlaşmazlıklar yaşadıkları, ... Hanım’ın polisleri çağırdığı lakin kendisinin zarar verici bir davranışının olmadığı, ... Hanım ile ailevi sorunlardan dolayı anlaşamadıkları, kendisinden kaynaklı maddi-manevi ilgisizlik, sadakatsizlik gibi sorunlar olmadığı, ... Hanım’ın kendi ailesine yönelik kin ve nefretten dolayı anlaşamadıkları, müşterek çocuk konusunda şu an velayet talebi olmadığı, neden olarak velayet şartlarını sağlamaya çalışacağı, ailesinin İstanbul’da ikamet ettiği ve kendi ailesini Ankara iline taşıyabileceği, kendisinin home-office çalıştığı ve çocuğu ile ilgilenebilecek düzeyde ayarlamalar yapabileceği, müşterek çocuğunu annesinden ayırmak istemediği lakin ... Hanım’ın müşterek çocuğa hem kendi kök ailesi ile hem de kendisi ile görüştürmeme konusunda baskı yaptığını düşündüğü için velayeti almayı isteyebileceği, müşterek çocuğun şu an özel kreşe gittiği, müşterek çocuğun ayrılık sürecinden etkilenmemesi adına 1.5 aydır özel bir pedagoga gittiği ve seans başı ücretin 200 tl olduğu, kendisinin maddi olarak gerekirse desteklerini sunduğu, müşterek çocuğu ile mahkemenin uygun gördüğü zamanlarda her şekilde görüşmek istediği, telefonla görüşme yapmak istediği ama kendisinin telefonda ... Hanım tarafından engellendiği için görüşemediklerini belirttiği, bilgilerine ulaşılmıştır.

... ile müşterek çocuk konusunda yapılan görüşmede; müşterek çocuğun 2017 yılında doğduğu, çocuğun önemli bir sağlık sorununun olmadığı, kreşe gittiği için hafif rahatsızlıklar yaşadığı, 24 Haziranda çocuğun 5 yaşına gireceği, müşterek çocukla düzenli olarak görüşemedikleri, görüştüklerinde ise çocuğun kendisine ‘ben sana gelmem, sen de yemek yemem, dedemlerle görüşmem’ tarzında cümleler kurduğu zamanın olduğu, müşterek çocuğu ile ilgilenmek adına bir baba olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini belirttiği, şu an velayeti alabilme şartlarını hazırlamak istediği için velayet talebinde olmadığı, çocuğu ile düzenli olarak görüşmek istediğini belirttiği, bilgilerine ulaşılmıştır.

... Hanım ile yapılan görüşmede; 2015 yılında ... Bey ile evlendikleri, bu evlilikten 2017 doğumlu .. ... isimli çocuğun dünyaya geldiği, ... Bey ile Ramazan Bayramı döneminden mayıs ayından itibaren ayrı yaşadıkları, ayrı yaşama sırasında müşterek çocuğun kendisi ile kaldığı, ayrı yaşama sürecinde müşterek çocukla babanın, kendileri babayı ararsa görüşebildiği, babanın çocuğu aramadığını belirttiği, evlilikleri süresince ailevi sorunlar yaşadıkları ve buna dair örnekler verdiği, ailevi sorunlardan dolayı ... Bey’in kendi ailesinin yanında boşanma davası açmak için izin istediği ve kendisini bulundukları konuttan gitmesi için gönderdikleri bir zamanın olduğu, .... Bey’in müşterek çocukla iletişiminin çok iyi olmadığını ve ... Bey’in müşterek çocukla maddi düzeyde ilgilenmeyi sevdiğini belirttiği, müşterek çocuk konusunda kendisinin velayet talebi olduğu, müşterek çocukla ilgisinin ve iletişiminin iyi olduğunu belirttiği, bilgilerine ulaşılmıştır.

... Hanım ile müşterek çocuk konusunda yapılan görüşmede; çocuk konusunda velayet talebi olduğu, ... Bey ile ayrı yaşamaya başladıkları zamanın ilk aylarında kendisinin müşterek çocuğu babaya her hafta görüşmesi için gönderdiği, babası ile 1 gece kalan çocuğun öz bakım becerilerinde babanın yetersiz olduğunu belirttiği, müşterek çocuğun babasında sıkıldığını düşündüğü, müşterek çocukla görüşme konusunda babanın, kendileri görüş teklif ederse, gördüklerini belirttiği, bunun dışında babanın çocuğu görmek yönünde bireysel talebinin olmadığı, müşterek çocuğun ... Hastanesi’nde pedagoga gittiği ve destek aldığı, kendisinin de ...dozu ile ilaç kullandığı, .... Bey’in ilaç durumunu kendisi yönünde ‘deli’ diyerek kullandığını ve kendisinin bundan rahatsızlık duyduğunu belirttiği, müşterek çocuğun mayıs ayından itibaren pedagog ile görüşmelerine devam ettiği, pedagogun çocuk hakkında, çocuğun aile içinde yaşananlardan etkilendiğini belirttiği, müşterek çocuğun ... Anaokuluna gittiği, anaokulu zamanlarının sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında olduğu, müşterek çocuğun hafta sonu hariç diğer günler anaokuluna gittiği, kök ailesinin çocuk konusunda destek olduğu, müşterek çocuğun beslenmesinde, uyku düzeninde, tuvalet eğitiminde sorun olmadığı, kendisinin müşterek çocukla güzel vakit geçirdiği, ikamet edilen konutu... yakın olduğu ve burada müşterek çocukla oyun alanlarına gittikleri, tiyatroya, sinemaya gittikleri, evde oyunlar oynadıkları, müşterek çocuğun dede ve anneanne ile de oyunlar oynadıkları, ikamet ettikleri konutta kedi ve köpek olduğu, müşterek çocuğun hayvanları da sevdiği, müşterek çocuğun baba ile görüşmesine engel olmadığı lakin babanın yanında yatılı olarak kalmasını istemediği, müşterek çocuğun tuvalet konusunda poposunu başkasına yıkatmak istemediği için büyük dışkısını babasının yanında ve dışarıda hiçbir yerde yapamadığını belirttiği, babası ile kaldığı zamanlarda müşterek çocuğun baba ile uyuduğunu ve bunun da olmasını istemediğini belirttiği, bunlardan dolayı baba ile yatılı şahsi ilişki kurulmasını istemediği, baba ile boşanma konusunda parkta yapılan görüşmede babanın çocuğu alarak ‘annende mi kalacaksın yoksa bende mi kalacaksın’ diyerek çocuğu ağlattığı, çocuğun ‘anneme gidecem’ diyerek ağladığı ve o an parkta bulunanların da bu duruma müdahil oldukları, kendisinin polisi aradığı ve devamında uzaklaştırma sürecinin başladığını belirttiği, bilgilerine varılmıştır.

MÜŞTEREK ÇOCUĞUN MEVCUT DURUMU

Müşterek çocuk ... ... ile yapılan görüşmede; şu an annesi, dedesi ve anneannesi ile yaşadıkları, bu düzeninden memnun olduğu, annesi ile oyunlar oynadıkları ve parka gittiği, annesini çok sevdiği, babası ile görüştüğü zamanların olduğu, babası ile de oyunlar oynadıkları, rafadan tayfayı izledikleri, avm ye gittikleri, babasının yanından dışarıdan yemek yedikleri, kumpir yemeyi çok sevdiği, babasının ailesinin ve babasının annesine bağırdığı zamanları hatırladığını ve üzüldüğünü belirttiği, babasını da sevdiğini söylediği, aile içinde yaşananlardan etkilendiğinin görüldüğü, hane içerisinde yaşananları sürekli anlatmasının çocuğu olumlu yönde etkilemeyeceğinin düşünüldüğü, bir ebeveyn olarak anne ve babaya olan sevgisinin devam ettiğinin gözlendiği, psikolojik destek alarak sürecin yaşına göre anlamlandırmasına yardım edilmesinin gerekeceği, bilgilerine ulaşılmıştır.

SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ:

Taraflarla ve müşterek çocukla görüşme yapılmıştır ve rapor sunulmuştur.

Yapılan görüşmelerde;

Yapılan görüşmelerde; ebeveynler arasında nitelikli bir iletişim olmadığı, evlilik sorunlarının çocukla olan ilişkiye yansıdığı, çocuğun bakımı konusunda, yatılı şahsi ilişki kurulması yönünde, annenin babaya güven duymadığı hususların bulunduğu, müşterek çocuğun evlilik sorunlarından bağımsız olarak baba ile görüşmelerine devam etmesinin gelişimsel olarak gerekli olacağı, baba ile kurulacak şahsi ilişkinin çocukla baba arasındaki görüşmelere göre düzenlenebileceğinin uygun olacağı, danışmanlık sürecinde baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişki konusunda çocuk bakımı konusunda babaya rehberlik edilmesinin gerekli olacağı, çocuğun baba ile kalmak konusunda olumsuz bir geribildirim vermediği, görüşmelerden önce annenin de duygusal olarak çocuğu hazırlamasının gerekebileceği, bilgilerine varılmıştır.

Neticede; 

Müşterek çocukla baba arasında kurulacak şahsi ilişki şu şekilde olmalıdır:

1- Her ayın 1. ve 3. haftası Cuma günü saat 17.00, Pazar günü saat 17.00 arasını,
2- İlk ara tatilde (1 haftalık olan tatilde) babası ile yatılı şahsi ilişki kurulması ve sömestr tatilinin ilk 1 haftasında babası ile yatılı şahsi ilişki kurulması,
3- Yaz tatilinde 1 Ağustos- 31 Ağustos arasını,
4- Babalar gününün olduğu hafta sonu Cumartesi saat 10.00, pazar günü saat 18.00 arasını,
5- Dini Bayramların ikinci günü saat 10.00 dan, üçüncü günü saat 13.00 e kadar,
6-Çocuğun doğum gününde, her yıl olacak şekilde, sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00 arasını babası ile geçirmesi,
7-Tekli yıllarda 31 Aralık günü saat 12.00 den takip eden 01 Ocak günü saat 17.00 ye kadar babası ile geçirmesi,
8- Hafta içi her gün baba ile saat 19.00 ile 19.30 da çocuğun telefon, internet vs. gibi iletişim araçları ile görüntülü görüşme yapmasının,

müşterek çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatine varılmıştır. Takdir yetkisi mahkemenizindir.

...Adli Destek Görevlisi

Sosyal İnceleme Raporu Yargıtay Kararları

"Bölge Adliye Mahkemesince ergin olmayan ortak çocukların velâyetine yönelik psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşturulacak heyete inceleme yaptırılarak, ortak çocukların fiilen bulunduğu yerin barınma ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alınması, idrak çağında olan çocukların beyanı da alınmak sureti ile toplanılan tüm deliller birlikte değerlendirilerek ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının çocukların menfaatine olacağı tespit edilip, sonucuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir." T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2023/25 K. 2023/3734 

"Mahkemece alınan sosyal inceleme raporunda velayetleri anneye bırakılan 2000 doğumlu M.'nin babayı istediği, 2005 doğumlu O. F.'nin ise abisiyle birlikte olmak istediğini söylediği anlaşılmaktadır. Sosyal inceleme raporunda çocukların baba yanında kaldıkları ve annelerinin kendilerine kötü davrandığını beyan ettikleri belirtilmiştir. Mahkemece büyük çocuk M.'nin tercihi de nazara alınarak çocukların üstün yararı gereği velayetinin babaya verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır."  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/20258 K. 2013/6337

"Mahkemece tarafların ortak çocuklarının velayetleri davalı kadına verilmiş, davacı baba ile çocuklar arasında kişisel ilişki kurulmuştur. Ortak çocuk, mahkemece tanık olarak dinlenmiş, davacı babasıyla görüşmek istemediğini, babasının içki içerken kendisine ve kardeşine de verdiğini, kendileriyle ilgilenmediğini beyan etmiştir. Mahkemece yargılama sırasında sosyal inceleme raporu aldırılmış ise de, uzman sadece davacı baba ile görüşmüş, davalı anne ve çocuklar görüşmeye katılmamışlardır. Bu sebeple düzenlenen sosyal inceleme raporu, kişisel ilişkiye yönelik hüküm tesisi yönünden yeterli değildir. Gerçekleşen bu durum karşısında, 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi gereğince Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, her iki ebeveyn ve çocuklarla görüşmek suretiyle inceleme ve rapor istenip; tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocukların sağlıklı gelişimi için davacının kişisel ilişkiye engel bir durumun bulunup bulunmadığının araştırılması, mahkemece idrak çağındaki çocukların dinlenerek, kişisel ilişki yönünden görüşleri alınıp ve diğer deliller de göz önüne alınmak suretiyle kişisel ilişki konusunda bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."   T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/364 K. 2018/1341

1