Boşanma Davasında Telefon Kayıtları ve Mesajlar Delil Olur mu | Mil Hukuk & Danışmanlık

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları ve Mesajlar Delil Olur mu

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında Telefon Kayıtları ve Mesajlar Delil Olur mu

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları ve Mesajlar Delil Olur mu

Boşanma davası eşlerin birbirlerinden bir an evvel kurtulmaya çalıştıkları ancak bu kurtulma sürecinde sakince ve bilinçli hareket etmedikleri bir süreçtir. Olması gereken bilinçli hareket ederek özellikle çekişmeli boşanma davalarında delillerin top

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları ve Mesajlar Delil Olur mu

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları ve Mesajlar Delil Olur mu?

Boşanma davası eşlerin birbirlerinden bir an evvel kurtulmaya çalıştıkları ancak bu kurtulma sürecinde sakince ve bilinçli hareket etmedikleri bir süreçtir. Olması gereken bilinçli hareket ederek özellikle çekişmeli boşanma davasında delillerin toplanmasının kolaylaştırılması ve davadaki boşanma avukatına yardımcı olunmasıdır. Eğer bir boşanma davası açacak isen alanında uzman boşanma avukatından hukuki destek alman tavsiye olunur. Örneğin zina sebebiyle boşanma davasında deliller çok önemli olup bu tür davalarda telefon kayıtları ile mesajlar çok önemli yere sahiptir. Zira boşanma davasındaki talepler iddia ile kalmış, boşanma davasında deliller ile ispat edilememişse hiçbir önemi yoktur. Hızlı bitmesi istenen boşanma davası sürecinde dava hızlı bitmiş olsa da elinizde ne ev ne araba kalmış olabilir.  Çocuklarınızın velayeti eşinize verilmiş ve iştirak nafakası yükümlüsü olduğunuz gibi bir de eşinize yoksulluk nafakası ödemek zorunda kalabilirsiniz. Hızın yanında sonuçlara odaklanmanız ve çekişmeli boşanma davasında neyi nasıl ispat edeceğiniz önemlidir. Yoksa davanın 6 ayda bitmesinin bir önemi kalmayacak kalan yaşantınızı pişmanlık ve keşkelerle geçirmek zorunda kalabileceksiniz. Ayrıca tek celsede biten boşanma davası sadece anlaşmalı boşanma davası olup evlilik birliğinin sarsılmasından dolayı boşanma davası uzun sürmektedir. Aşağıda ayrıntıya girmekle birlikte yasa dışı delillerin boşanma davasında kullanılamayacağı unutulmamalıdır. Boşanma davasında kullanılmaması gereken delillerle ilgili olarak sondakika.com sitesindeki yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Kısa video için tıklayınız

BUNU DA BİL; Boşanmada mal paylaşımı için makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Boşanma davasının en önemli delilleri somut olarak ortaya konulmuş delillerdir. Her boşanma davasında iddia eden kişi bu durumu ispatla yükümlüdür. Siz eşim beni aldatıyor der ve buna ilişkin herhangi bir delil sunmaz iseniz ne yazık ki davanız reddolacaktır. Telefon konuşmalarına ilişkin telefon görüşme dökümleri de delil olarak sunulmuş ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının getirilmesi mahkemeden istenmiş ise mahkemece, bu deliller toplanmadan nihai karar kurulması yargıtayca bozma sebebidir. Adli yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkının bir gereği olarak bu talepler dikkate alınmalıdır. 

Youtbe short videosunda mesajlar kanıt niteliği taşır mı başlıklı videomuzu izleyebilirsiniz.

Boşanmada Telefon Kayıtlarının Delil Olma Şartları Nelerdir?

Boşanma davasında telefon Kayıtları öncelikli olarak yasal yollardan elde edilmiş olmalıdır. Yasanın izin vermediği yollarla ele geçirilmiş olan telefon kayıtılarının mahkeme tarafından hükme esas alınması kanuna aykırı olacaktır.

Eşinizin telefonunu dinlemek için bir düzenek tertiplemiz ve bu düzeneğe göre düzen kurarak önceden plan yaparak telefon kaydı elde etmiş iseniz ne yazık ki düzen kurarak elde ettiğini telefon kayıtlarının hukuka uygun yollarla elde edilmediği gerekçesiyle herhangi bir değeri kalmayacak ve hakim bu durumu da hükme esas alamayacaktır. Telefon kayıtlarının doğal yollarla elde edilmesi şarttır. 

Unutmayınız ki davalarda GSM operatörlerinden eşininizin ses kayıtlarının elde edilmesi mümkün değildir. Hiçbir gsm operatörü ses kaydı tutamaz. Bu konuşmalara ilişkin içerikleri mahkemeye sunamaz. Bu hem ceza kanunları bakımından suçtur hem de böyle bir durum olsa dahi bu ses kayıtlarının mahkemece delil olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir. Telefon dinlenmesi sadece mahkeme kararı ile gerçekleşebilir ve geçmişe yönelik ses kaydının elde edilebilmesi mümkün değildir. Ancak sadece arama kayıtlarına ilişkin dekontlar gsm operatöründen istenip eşin sıkça yaptığı konuşmalara ilişkin numaralar tespit ettirilip bu yönde bir çıkarıma gidilebilir. Telefon kayıtlarına göre tespit edilen bazı numaralarla çok sayıda ve sıklıkta görüşmeler yapıldığı dosyadan anlaşılıyor ise mahkeme tarafından bu numaraların kime ait olduğu tespit ettirilip sonuca gitmesi gerekir.

Örneğin bir yargıtay kararında; "Erkek tarafından müşterek haneye eşinden gizli olarak yerleştirilen dinleme cihazına kaydedilen konuşmalarında başka bir erkekle evli bir kadına yakışmayacak şekilde uygunsuz konuşmalar yapmak suretiyle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilse de erkek tarafından sunulan ses kaydı hukuka aykırı delil niteliğinde olup hükme esas teşkil edilemez" şeklinde hüküm tesis edilmiştir.Zira düzenek tertiplenerek gizli olarak elde edilen ses kayıtlarının boşanma davasında delil teşkil etmesi mümkün değildir.

Nasıl ve hangi koşullarda elde edildiği bilinmeyen ses kayıtları hukuka aykırı delil olup kayıtlarda yer alan hususlar hükme esas teşkil edemez. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21.05.2013 tarih, 2012/5-1270 esas ve 2013/248 karar sayılı ilamında açıkça işaret edildiği üzere; kişinin kendisine karşı işlenmekte olan suça ilişkin delil elde etmek amacıyla yapılan kaydın hukuka uygunluğu “bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmaması” ve “yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumların varlığı" şeklinde gelişen iki koşula bağlanmıştır. Doktrınde de desteğini bulan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu yorumu; kişilerin mağduru oldukları bir olay ve haksız saldırı nedeniyle delilleri koruma imkanına kavuşmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusu olacaktır. Kişinin söz konusu konuşmayı yapmaya zorlaması, ona yönelik bir plan kurması ve-veya kayda ilişkin bir düzenek kurması söz konusu değilse ve eşin "güven sarsıcı" davranışına ilişkin konuşmalarına tesadüfen tanık olunmuşsa ve bu durumun tespitine ilişkin başkaca bir imkanı mevcut bulunmayan kişinin bu konuşmayı delil olarak kullanmak amacıyla kayda almışsa bu husus hayatın olağan akışına uygundur. Hayatın olağan akışına ve hakkaniyet ilkesine uygun olan bu durumun hukuka aykırılığından da söz edilemez.

Boşanma Davasında Mesaj Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Mesaj kayıtları (whatsapp konuşmaları) da boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Boşanma davası açan taraf eşinin bazı numaralarla ya da telefonunda kayıtlı olduğu numaralar ile fazlaca mesajlaştığını iddia etmiş ve mesaj kayıtlarını talep etmiş ise bu durumda mahkeme telekominikasyon şirketlerinden telefon döküm kayıtlarını isteyip buna göre karar vermelidir. 

BUNU DA BİL; Boşanmada ziynet alacağı davasına ilişkin makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanmada Telefon Kaydına İlişkin Yargıtay Kararları

Boşanma Davasında Dedektif Tutmak Kusur Sayılır

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi ve aleyhine hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı kadına yüklenen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve dedektif tarafından çekilen fotoğrafların hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle kusur belirlemesinde esas alınamayacağı, ancak yapılan yargılama ve toplanan diğer delillerden davalıya ait telefon görüşme dökümlerine göre davalı kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun, ayrıca davacı erkeğin de dedektif tutmak suretiyle kusurlu olduğunun... Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/1268 E.  ,  2019/3978 K.

Kişilerin Haberi Olmaksızın Alınan Ses Kayıtları Hukuka Aykırıdır

Aynı ortamda bulunan kişilerin haberi olmaksızın yaptığı ses kayıtlarına ilişkin CD içerikleri hukuka aykırı delil niteliğinde olup, kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Toplanan diğer delillerden; davacı-davalı kadının başka bir erkekle telefon görüşmelerinin bulunduğu, tanık Neriman'ın davacı-davalı kadın ile o kişinin birlikte çekilmiş samimi fotoğraflarını gördüğünü beyan ettiği ve kadının kendisi tarafından yazıldığını kabul ettiği el yazısı mektupta eşine yönelik olarak "güvenini sarstım, kendimi biraz özgür hissetmek istedim, sana duyduğum hisleri kimseye karşı hissetmedim" şeklinde beyanlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu tür davranışlar diğer eşin güvenini sarsacak nitelikte olup, bu şekilde gerçekleşen davranışların sadakatsizlik olarak kabulü mümkün değildir. Tarafların gerçekleşen bu kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebep olan olaylarda aynı oranda kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Mahkemece, delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde kusur belirlemesi yapılması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/23960 E.  ,  2018/10956 K.

Boşanmada Hukuka Aykırı Delil Hükme Esas Alınamaz

Mahkemece, davalı erkek kusurlu kabul edilerek kadının boşanma davası kabul edilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı kadın tarafından sunulan ses kayıtlarına ilişkin CD'nin erkeğin "özel hayatının gizliliği" ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil, hükme esas alınamaz. Davalı erkeğin boşanmayı gerektirecek başkaca kusurlu bir davranışı ise kanıtlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda davalının kusuru ispatlanamadığından boşanma davasının reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/24760 E.  ,  2018/10726 K.

Nasıl Elde Edildiği Anlaşılamayan Ses Kaydı Hukuka Aykırıdır

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı kadın tarafından dosyaya sunulan nasıl ve ne şekilde elde edildiği anlaşılmayan ses kaydının hukuka aykırı delil olduğu, bu nedenle hükme esas alınamayacağı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/22631 E.  ,  2018/10353 K.

Konuşmanın Habersizce Kayda Alınması Hukuka Aykırıdır

Davalı-karşı davacı erkeğe yüklenen eşini tehdit etme vakıasının ise davacı-karşı davalı kadının taraflar arasında geçen konuşmayı davalı-karşı davacı erkeğin haberi olmaksızın kayıt etmesi sonucunda oluşturulan ses kaydına dayandırıldığı ancak elde edilen bu kaydın hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu ve kusur belirlemesine esas alınamayacağı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/16767 E.  ,  2018/8668 K.

Telefona Program Yükleyerek Elde Edilen Ses Kaydı Hukuka Aykırıdır

Mahkemece boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu bulunarak her iki tarafın davasının kabulüne karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı delil olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında bu delil hukuka aykırı nitelikte olduğundan kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve kadına kusur olarak yüklenemez. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/16760 E.  ,  2018/5112 K.

Casus Yazılım İle Elde Edilen Görüşmeler Hukuka Aykırıdır

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-karşı davacı kadına ait bir sosyal paylaşım sitesi hesabında yer alan görüşmelerin casus yazılım ile elde edildiğinin ve hukuka aykırı delil niteliğinde olan bu görüşmelerin kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağının Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/15763 E.  ,  2018/4706 K.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı erkeğin eşinin telefonuna casus program yükleyerek ele geçirdiği ses kayıtları hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde dikkate alınamaz Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/26918 E.  ,  2017/6688 K.

Araca Takip Cihazı Takılıp Telefona Casus Yazılım Yüklenmesi Hukuka Aykırıdır

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı erkek tarafından, davalı-karşı davacı kadının aracına ... cihazı taktırılması ve telefonuna casus yazılım yüklenmesi hukuka aykırı delil niteliğinde ise de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/3808 E.  ,  2017/10105 K.

Yasal Olarak Elde Edilip Edilmediği Belli Olmayan Ses Kaydı Hükme Esas Teşkil Etmez

Yasal olarak elde edilip edilmediği belli olmayan ve süresinden sonra sunulan görüntü kayıtlarına ilişkin CD'nin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunun Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/19512 E.  ,  2016/11915 K.

Habersiz Ses Kaydı Özel Hayatın Gizliliğini İhlaldir ve Hükme Esas Alınamaz

Ses kayıtlarına ilişkin CD'nin kadının "özel hayatının gizliliği" ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil, hükme esas alınamaz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/12257 E.  ,  2016/4800 K

1