Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? | Mil Hukuk

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır
  • Anasayfa
  • Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı boşanma, kanunumuzun düzenlediği genel boşanma sebeplerinden biri olup mutlak boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda irade ilkesi geçerli değildir. Hakim kararı olmaksızın tarafların mahkeme dışında e

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

İçindekiler

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma ve nafaka hukuku kapsamında Anlaşmalı boşanma davası- Anlaşmalı boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma, kanunumuzun düzenlediği genel boşanma sebeplerinden biri olup mutlak boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda irade ilkesi geçerli değildir. Hakim kararı olmaksızın tarafların mahkeme dışında evlilik birliğine son vermeleri mümkün değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası; "evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması, ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakim tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. şeklindedir" Görüleceği üzere anlaşmalı boşanma protokolünün geçerli olabilmesi için kesin ve net bir biçimde hakimin onayı gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası çiftlerin her konuda anlaşmalarını gerekli kıldığı için anlaşmalı boşanma masraflarının ödenmesini de kendi aralarında kararlaştırabilecekleri gibi anlaşmalı boşanma davasını açan taraf da ödeyebilir. Anlaşmalı boşanma ücreti de taraflar arasında belirlenebileceği gibi harç ve masraflar haricinde vekalet verilen boşanma avukatına ödenecek ücret de taraflar arasında kararlaştırılabilir. Unutmayın anlaşmalı boşanma davasında ziynet alacağı davası açmadan, ziynet eşyalarına ilişkin düzenleme de yapılabilir. Anlaşmalı boşanma her türlü boşanma davası sebebinde uygulanabilir. Yeter ki eşler aralarında anlaşmış olsunlar. Örneğin duygusal şiddette, sosyal şiddette, cinsel şiddette hatta ve hatta eşlerden birisi zina eyleminde bulunmuşsa dahi anlaşıldığı takdirde anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir. Bu bakımdan iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi tazminat ve manevi tazminat ile velayet hususlarının düzenlenmesi ve bu konular hakkında yeteri seviyede bilgi sahibi olunması şarttır.

BUNU DA BİL; Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar ile ilgili videomuz için tıklayınız

İlgili Makaleler;

Anlaşmalı boşanma davasında duruşma yapılır mı?

Anlaşmalı boşanmada tazminat

Anlaşmalı boşanmada velayet

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka

Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar?

Anlaşmalı boşanma davası kaç celsede biter?

KUSURSUZ BİR ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ İÇİN ALANINDA UZMAN BİR AVUKATA DANIŞINIZ.

Anlaşmalı boşanma için kanun koyucunun gerçekleşmesini istediği koşullar bulunmakta olup bu koşullar madde metninden de anlaşılacağı üzere; evlilik süresi yeterli olmalıdır, eşlerden biri ya da her ikisi tarafından başvuru gerçekleşmeli, taraflar mahkeme huzurunda dinlenmeli, hakim tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmeli, düzenleme uygun bulunmalı, kusur araştırması yapılmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

  • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır

Anlaşmalı boşanma davasında davanın kabul edilebilmesi için evlilik süresinin kanunun önemle bahsettiği şekilde en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Dava açıldığı esnada 1 yıllık süre dolmamış ancak dava devam ederken 1 yıllık süre dolmuş olsa bile kanunun aradığı şart gerçekleşmediği için davanın reddedilmesi gerekmektedir. Zira kanun açık bir şekilde en az 1 yıl sürmüş evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandıracağını vurgulamıştır. Boşanmış eşler birbirleri ile yeniden evlenmiş ise anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim bu 1 yıllık süreyi re'sen araştıracaktır. 1 yıllık sürenin eşler tarafından beraber birlikte geçirilmesine gerek yoktur. Eşler evliliklerinden itibaren hiç bir araya gelmemiş olsalar dahi 1 yılın sonunda anlaşmalı boşanma davası yolu ile boşanabilirler.

  • Başvurma gerçekleşmelidir

Anlaşmalı boşanma davasının yürütülebilmesi için ya eşlerden birisinin davayı açıp diğeri tarafından davanın kabul edilmesi ya da eşlerin aynı dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma iradelerini ortaya koymaları gerekmektedir. Yargıtay eşlerin birlikte anlaşmalı boşanma yolunu seçmeleri durumunda tek başvurma harcı alınmasını yeterli görmüştür.

  • Taraflar bizzat hakim tarafından dinlenmelidir

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın anlaşma doğrultusunda gerçekleşebilmesi için eşlerin iradelerini bizzat açıklamaları gerekmektedir. Bu sebepten ötürü mahkeme tarafından taraflar bizzat dinlenmeli ve imzaları alınmalıdır. Aile mahkemesi hem davacı hem de davalıyı dinlemeden anlaşmalı boşanma kararı veremez. Mahkemece taraflar aynı anda dinlenmelidir. Burada amaç tarafların serbest iradeleri ile anlaşıp anlaşmadıklarının mahkeme tarafından ortaya çıkartılmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların dinlenmesi kamu düzenine ilişkin olduğundan usule uygun vekaletnamesi olan vekilin dinlenmesi ile boşanma kararı verilemez. Anlaşmalı boşanma davasının geçerli olabilmesi için duruşma zaptının her iki taraf tarafından da imzalanması gerekmektedir. Aile mahkemesi hakiminin tarafların iradelerini serbestçe açıkladıkları hususunda kanaate varması yeterlidir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma sebeplerini açıklamalarına gerek yoktur.

  • Anlaşmalı boşanma protokolünün uygun bulunması

Anlaşmalı boşanma davasında dava dilekçesinin eki olarak verilen anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından kabul edilmesi şarttır. Tarafların boşanmanın maddi sonuçları ile nafakalar konusunda anlaşmalarının yanında velayete ilişkin hususlarda da anlaşmış olmaları gerekir. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında çocukların durumlarının ne olacağı hususunda hakime açıklama yapmaları zorunludur. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi- Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemece uygun bulunması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası gereği, hakim anlaşmalı boşanma protokolünde geçen hususları uygun bulmalıdır. Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek protokolü uygun bulması gerekir. Boşanmanın mali sonuçları, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakasıdır. Tarafların boşanmanın mali sonuçları ile ilgili olarak anlaşmalı boşanma protokolünde mutabakat sağlamaları şarttır. Taraflar yine çocukların durumu hususunda da anlaşmalıdır. Taraflar, iştirak nafakası, çocuklar ile kişisel ilişki kurulması, velayet hususlarında anlaşmaya varmaları ve anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlara değinmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü kanuna aykırı olarak düzenlenmemiş olmalı ve herhangi bir koşula bağlanmamalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında yargılama giderleri tarafların istekleri doğrultusunda kararlaştırılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama işlemi uzman avukatlara bırakılması tavsiye olunur. 
Anlaşılır, açıklayıcı, ileride sorunlara yol açmayacak ve kanunun aradığı özelliklere sahip bir anlaşmalı boşanma protokolü için iyi bir boşanma avukatına danışmanız ve bu protokolün hazırlanmasını uzman kişilere bırakmanızı önemle tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır- Anlaşmalı boşanma davasında önce taraflar anlaşacakları hususlar konusunda birbirlerine istişarelerde bulunmalı hangi konularda anlaştıklarını belirtmelidirler. Sonra bu anlaşılan hususlar bir protokole dökülür yani anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlanır. Ancak bu protokolün hazırlanması ile işlemler tamamlanmaz. Analaşmalı boşanma dilekçesi de hazırlanıp tarafların bu dilekçenin ekine hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolünü de iliştirmeleri gerekir. İşte bu anlaşmalı boşanma dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması ile dava açılmış olacaktır. Ancak anlaşmalı boşanma davasının hak kaybına uğranılmadan açılması için alanında uzman boşanma avukatından destek alınması tavsiye olunur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir ya da eşler anlaştıklarından dolayı birlikte bulundukları yer aile mahkemesine de başvurabilirler. Anlaşmalı boşanma davasında önemli olan kusursuz bir boşanma protokolü hazırlanmasıdır. Kusursuz protokol boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da eşleri koruyacağından dikkatli bir protokol yapılması şarttır. Anlaşmalı boşanma davası taraflardan birinin anlaşmalı boşanma için açılan boşanma davasını kabul etmesi ile açılmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Ziynet Eşyaları

Anlaşmalı boşanma protokolünde ziynet eşyaları hakkında da anlaşma sağlanabilr. Örneğin taraflar evlendikleri sırada 60 adet küçük altın, 5 bilezik ve sair takı takılmış ise anlaşmalı boşanma protokolünde ziynet eşyalarının kime verileceği ya da kimde kalacağı ya da herhangi bir ortak mala özgüleneceği ve yahut karşılığında örneğin ortak hanenin kadına verileceği gibi hususlar düzenlenebilir. Önemli olan anlaşmalı boşanma protokolünün usulüne uygun olarak hazırlanması ve hakim tarafından tarafların dinelenerek ona göre bir karar verilmesi şarttır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede tamamlanır. Hakim huzurda tarafları dinler ve yapılan protokolün hukuka uygun olup olmadığını kontrol eder. Protokolde kanuna aykırı bir düzenleme bulmaz ise protokolü gerekçeli karara geçirir ve taraflar altını imzalar. Sonrasında mahkeme kalemine anlaşmalı boşanma davasına itiraz edilmeyeceğine dair feragat vererek kesinleşmesi sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Maddi Tazminat

Anlaşmalı boşanma protokolünde maddi tazminatın düzenlenmesi şarttır. Taraflar maddi tazminat haklarını saklı tutarak maddi tazminat konusunda anlaşma yapmadan haklarını saklı tutarak anlaşmalı boşanma gerçekleştiremezler. Kanun boşanmanın maddi konularından olan maddi tazminatın ki TMK 174. maddede düzenlenen boşanmada maddi tazminat konusunda tarafların anlaşmasını şart koşmuştur. Hakim TMK 174. maddeye göre bir maddi tazminat talebi yoksa re'sen karar veremeyeceği gibi tazminat hakkının saklı tutulması durumunda da anlaşmalı boşanmaya karar veremeyecektir. 

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada tazminat ödenmezse ne olur sorusuna geçmeden önce bir hususun kısaca açıklanması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası sonrasında hakim tarafların anlaşmış oldukları hususların kanuna ve ahlaka aykırı olmaması durumunda boşanmaya karar verecektir. Anlaşmalı boşanma davası sonrasında verilern karar kesinleştikten sonra artık bu karar mahkeme ilamıdır ve bu kararın taraflarca yerine getirilmesi zorunludur. Taraflar anlaştıkları hususlarda mahkeme ilamına uymalıdır. Örneğin anlaşmalı boşanma protokolünde erkeğin kadına 50.000,00 tl maddi tazminat vereceği kararlaştırılmış ve bu protokol hakim tarafından kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ve karar kesinleşmiş ise erkeğin kadına 50.000,00 TL ödemek zorunda olduğu kesinleşmiş demektir. Erkek anlaşmalı boşanma protokolünde kabul edilen bu bedeli ödemez ize yapılacak şey mahkeme ilamının icraya konulması suretiyle erkeğin mallarının hazcedilmesidir. Bu durumda ilamın icrası uygulaması ile icra dairesi tarafından erkeğe bir icra emri gönderilecek ve belirtilen sürede ödeme yapılmadığı takdirde mallarının haczedileceği bildirilecektir. Anlaşmalı boşanma tazminatı ödenmezse tazminat alacaklısı icra dairesine başvurup ilamlı icra takibi başlatacak ve icra emrinin borçluya gönderilmesini sağlayacaktır. Hatta borçlu sgk kapsamında sigortalı bir işte çalışıyor ise maaşına haciz uygulanacak, bankada ve sair yerlerde parası bulunuyorsa bu paraya el konulacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tanık Dinlenir mi?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma davasının ferileri konusunda anlaştıkları bir dava türü olup tek celsede biter. Anlaşma sağlandığından dolayı da çekişmeli boşanma davasına dönüşmez ve anlaşmalı boşanma davasında tanık ifadelerine gerek duyulmaz. Taraflar, boşanma ve ekleri konsunda anlaşıp da huzurda hakim tarafından dinlendikten sonra boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Anlaşmalı boşanmada çocuğun velayeti hususunda anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşma olması şarttır. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken müşterek çocuklarla kişisel ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini de belirtmelidirler. Taraflarca düzenlenecek kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hususun mahkemece uygun bulunması şarttır. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolüne müşterek çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin herhangi bir düzenleme eklememişlerse mahkemece yapılması gereken kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunmak ve bu önerinin kabul edilmesi durumunda kişisel ilişkinin düzenlenmesi olacaktır. Taraflar kişisel ilişkinin kurulması konusunda hakimin önerisini kabul etmezlerse boşanma davası anlaşmalı boşanmadan çıkacak ve davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilecektir. 

Taraflar önce velayet konusunda anlaşmalı sonrasında da velayetin bırakılmadığı tarafın müşterek çocukla kişisel ilişkiyi nasıl kuracağı konusunda anlaşmaya varmalıdırlar. Taraflar velayete ilişkin konu dışında anlaşmış olsalar da velayete ilişkin bir anlaşma söz konusu olmadığından dava çekişmeli olarak devam edecekitr. Unutulmamalıdır ki uygun bir anlaşmaya varılabilmesi için tarafların boşanmanın maddi ve manevi tazminat kısmında anlaşmaları, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, nafakalar hususunda anlaşmaları, velayet ve kişisel ilişki kurulması bakımından anlaşmaları şarttır. Bunların yerine getirilmemesi zaten anlaşmaya ters düşeceğinden ve usulüne uygun bir anlaşmanın ortaya konulamamasından dolayı anlaşmalı boşanmadan bahsedilemeyecektir. Tarafların belirtilen hususlarda anlaşmaya varamamış olmaları aralarında çekişme olduğunda delalet olduğundan boşanma davasına çekişmeli boşanma davası olarak devam edilecek ve tarafların delillerini sunmaları ile tanıklarının isimlerini bildirmeleri için kendilerin süre verilecektir. Bu durumda maddi manevi tazminat talepleri bulunmakta ise bu durumda mahkeme kusur araştırması da yapacak ve ona göre uygun bir karar verecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşmaz ve hakimin tavsiye etmiş olduğu önerilerde de ortak paydada buluşamazlarsa hakim davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek zorundadır. 

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma kararı ne zaman kesinleşir sorusu uygulamada çokça karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. Nitekim anlaşmalı boşanma davasında eşlerin boşanmalarına karar verildikten sonra bu boşanma kararının kesin hüküm ihtiva etmesi için yani eşlerin kesin olarak boşandıklarının hukuk aleminde anlaşılması için bu kararın kesinleşmesi şarttır. Uygulamada eşler anlaşmalı boşanma davasından çıkar çıkmaz boşandıklarını zannetmektedirler ancak bu doğru değildir. Nitekim anlaşmalı boşanma davasında düzenlenen duruşma tutanağına göre anlaşmalı boşanma davasına bakan mahkeme tarafından bir gerekçeli karar düzenlenmelidir. Bu gerekçeli kararın taraflara tebliğ olması ve tebliğden itibaren temyiz süresi yani üst derece mahkemesine başvurma süresi dediğimiz sürenin ki kanunumuzda 2 haftalık bu sürenin geçmiş olması şarttır. İki haftalık süre içinde taraflar bu protokole göre karar verilmiş anlaşmalı boşanmaya itiraz etmezlerse anlaşmalı boşanma davası kesinleşmiş olacaktır.

Taraflar bu iki haftalık süreyi beklemek zorunda değillerdir. Eğer gerekçeli kararın yazıldığı kendilerine tebliğ olduysa ya da gerekçeli kararın yazıldığını öğrenip de kendilerine tebliğe çıkmadığını öğrenmiş iseler bu durumda hem davacı hem de davalı mahkeme kalemine giderek anlaşmalı boşanma davasına ilişkin karara itiraz etmeyeceklerini bidliren bir yazı imzalarlar ve mahkeme kaleminden buna ilişkin yani kararın kesinleştiğine ilişkin bir kesinleşme şerhi alırlar. İşt bu durumda artık tarafların anlaşmalı boşanma davası kesinleşmiş ve resmi bir şekilde kesin olarak boşanmış olacaklardır.

Anlaşmalı Boşanma Protokol İhlali

Anlaşmalı boşanmada protokol ihlali genellikle kusursuz bir şekilde hazırlanmamış anşlaşmalı boşanma sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer anlaşmalı boşanmada protokol ihlali gibi bir durum ortaya çıkarsa ihlali gerçekleşitiren tarafa karşı icra takibi başlatılabilir. Bunu bir örnek ile anlatalım. Anlaşmalı boşanma protokolünde, maddi tazminatlar konusunda anlaşılmış ancak maddi tazminat yükümlüsü olarak kararlaştırılan ve ilama da esas alınan kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda o kişi aleyhine ilmalı icra takibi yoluyla takip yapılarak mallarına ve üçüncü kişilerde bulunan alacakları ile bankadaki malvarlığına haciz konulabilmektedir. Böylece anlaşmalı boşanma protokol ihlali durumunda ihlale uğrayan ve ilamda kararlaştırılan alacağını alamayan taraf ilamlı icra ile alacaklarını alabilecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazımı kolay bir husus değildir. Nitekim hakların yarışması ve kullanılması bakımından bazen olumsuzluklar doğabileceği gibi bilgisizlik nedeniyle büyük problemler de çıkabilir. Bu sebeple boşanma avukatına danışmak her zaman taraflar açısından hak kayıplarını ortadan kaldıracak ve kusursuz bir sonuç doğuracaktır.  Taraflar evlilik akdini sonlandırma noktasında anlaşmışlarsa yani boşanma kararı almışlarsa ya evliliklerini çekişmeli usule göre sonlandıracaklar ya da çekişmesiz usulu yani anlaşmalı boşanmayı tercih edeceklerdir. Taraflar için hızlı sonuç doğuran usuli yöntem çekişmesiz usul olan anlaşmalı boşanma yöntemidir. Ancak burada da dikkat edilmesi ve üzerinde çokça durulması gereken hususlar vardır. Zira eşler çalakalem hazırlanan bir anlaşmalı boşanma protokolü ile evliliklerini sonlandırmakta, başta bu hızlı bitiş için sevinmekte iken sonradan diğer tarafın açtığı davalarla karşı karşıya kalarak hayatını zindana çevirmektedir. İyi bir anlaşmalı boşanma protokolü ile ileride yaşanması muhtemel davaların, çekişmelerin önüne geçilmiş olunur. Nitekim, kötü hazırlanan anlaşmalı boşanma protokollerinden sonra bir çok dava açıldığına şahit olmuşsunuzdur. İşte bunların önüne geçmenin tek yolu kusursuz anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasından geçer. Taraflar, hızlı bir bitişi kafalarında hayal edip bir an önce birbirlerinden kurtulma çabası içerisinde olduklarından, mevcut durumun yarattığı psikolojik baskı ve stresin kucağında iken çoğu kez gerçeği göremez ve hak kayıplarının farkına varamaz. Sıcağı sıcağına yapılan, sabırsızca davranılıp düşünmeden hazırlanan, profesyonel ellerden geçmeyen anlaşmalı boşanma protokolleri saatli birer bomba gibidir. Zira zamanı gelince emin olun patlayacaktır. Bu patlamanın şiddetinin vermiş olduğu hasar ise yeniden şekillendirmeye başlanılan hayatları alt üst edecektir. Anlaşmalı boşanma kolay boşanma yöntemidir. Tek celsede boşanmaya olanak sağlayan bu boşanma türü için eşlerin anlaşmaları şarttır. Eşler boşanma protokolünü kusursuzca anlaşarak irade fesadına uğramadan bilerek isteyerek ve hür iradesiyle hazırlamalı ve bu boşanma protokolünün de hakim tarafından kabul edilmesi zorunludur. 

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açar?

Anlaşmalı boşanma davasını anlaşan eşlerden birisi açabileceği gibi eşler birlikte de başvuru yapabilirler. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerden birinin açacağı davada bir eş davacı diğer eş ise davalı gösterilmektedir. Bunun herhangi bir sorun yaratması mümkün değildir. Eşler genelde uygulamada her konuda anlaşsa da dava açılacağı sırada bu husus bazen problem çıkartabilmektedir. Ancak net bir şekilde söyleyebiliriz ki anlaşmalı boşanma davasında davacı ya da davalı olmanın herhangi bir sıkınıtısı ve hukuki açıdan aleyhe bir durumu söz konusu değildir. Taraflar anlaşmalı boşanma harcını ve gider avansını mahkeme veznesine yatırıp dava dilekçesi ve eki konumundaki boşanma protokolünü tevzi bürosuna teslim ettiklerinden sonra tevzi bürosu tarafından kendilerine bir evrak verilecektir. Bu evrak üzerinde davanın hangi mahkemede görüleceği ve dosya esas numarası yazması gerekmektedir. Bunu alan taraflar artık mahkemenin duruşma gününün kendilerine tebliğ olmasını bekleyecekler. Duruşma günü tebliğ edilip de o günde mahkemede hazır bulunduklarında anlaşmalı boşanma davası görülecektir. Taraflar avukat tutmadan da analşamalı boşanma usulünü yürütebilirler. Ancak her zaman dediğimiz gibi anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamak ya da davayı yönetmek kolay gelse de asıl sorunlar boşanmadan sonra ortaya çıkmaktadır. Çünkü bilinçsizce ve özellikle de hızlı bir şekilde hazırlanan anlaşmalı boşanma sözleşmeleri her zaman sorunlara gebedir. Bu yüzden uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye olunur.

Boşanma davasında feragat hakkında bilgi almak için izleyin 

Anlaşmalı Boşanmada Gerekçeli Karar Ne Zaman Tebliğ Edilir?

Boşanmada gerekçeli karar ne zaman tebliğ edilir sorusunda; Boşanma davalarında son karar duruşması yapıldıktan sonra bu duruşmada karar verilir. Ancak bu karar kesin bir karar değildir. Kararın kesinleşmesi için belirli usullerin tamamlanması şarttır. Boşanma davasındaki son karar duruşmasında verilen hükme göre hükmü veren mahkemenin gerekçeli bir karar yazması şarttır. Bu gerekçeli karar son duruşmanın olduğu andan itibaren 1 ay içinde yazılmalı ve bir ayın sonunda taraflara tebliğe çıkarılmalıdır. Ancak uygulamada dava yoğunluğu nedeniyle bazen aksaklıklar meydana gelebilmekte gerekçeli kararların yazımı aksayabilmektedir. Tarafların gerekçeli kararın yazılıp yazılmadığını mahkeme kaleminden öğrenmeleri tavsiye olunur.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Tebliğ Edilmezse Ne Olur?

Boşanma kararının taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Nitekim boşanma kararı taraflara tebliğ edilmez ise itiraz süreleri işlemeye başlamayacağından karar kesinleşmemiş olacak ve tarafların boşanmaları kesinleşmediğinden taraflar hala evli durumunda olacaklar ve nüfusta da böyle gözükeceklerdir. Taraflar gerekçeli kararın yazıldığını öğrendiklerinde mahkeme kalemini arayarak ya da avukatları vasıtası ile gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkartılmasını talep etmelidirler. Yoksa süreler işlemeye başlamayacağından boşanma kararı kesinleşmeyecek ve nüfusa bilgi verilemeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Kararının Alınmaması

Boşanma ilamını almamak aslında yukarıda da izah ettiğimiz üzere gerekçeli kararın tebliği ile ilgilidir. Gerekçeli kararın yazılı bulunduğu karar boşanma ilamıdır. Bu ilamın taraflara tebliğe çıkartılması ve tebliğ edilmesi sonucunda süreler başlayacağı için boşanma ilamının tebliğe çıkartılmamış olması boşanmanın gecikmesi anlamına gelecektir. Bu yüzden son duruşmadan sonra tarafların gerekçeli kararın yazılıp yazılmadığını ve taraflara tebliğe çıkartılıp çıkartılmadığını kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada İtiraz Süresi

Anlaşmalı boşanmada itiraz süresi 2 haftadır. Taraflar anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra yapılacak duruşmaya birlikte katılacaklar ve hakim huzurunda dinleneceklerdir. Bu dinleme sonrasında verilern anlaşmalı boşanma kararı kesin bir karar değildir. Taraflardan birisi duruşmadan çıktıktan sonra anlaşmalı boşanmadan dönmek istiyorsa anlaşmalı boşanmaya dair gerekçeli kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bu durumda itiraz eden taraf anlaşmalı boşanmadaki hangi hususlara itiraz ettiğini ve neden itiraz ettiğini, davaya çekişmeli olarak devam etmek istediğini belirten bir dilekçe sunmak zorundadır. Böylece anlaşmalı boşanma davası kesinleşmeden itiraz etmiş olunacak ve anlaşmalı boşanma protokolünün bir bağlayıcılığı kalmayacaktır.

İstinaf Aşamasında Anlaşmalı Boşanma Olur mu?

Taraflar çekişmeli boşanma davası açıp bu kararı istinaf etmiş olabilirler. Örneğin ilk derece mahkemesinde velayetin babaya bırakıldığı ve annenin bu kararı istinaf ettiğini düşünelim. İstinafta bu karar görülmekte iken taraflar bu konuda anlaşmışlar ise yani müşterek çocuğun velayetinin anneye bırakılması konusunda anlaşırlarsa baba istinaf mahkemesine yapacağı başvuru ile anlaşılan konu hakkında karar düzenlenmesini talep edebilecektir. Bu durumda karar kesinleşinceye kadar tarafların anlaşamadıkları hususlarda anlaşmaları hukukumuz bakımından mümkündür. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla evlilik birliği sona erer ve taraflar arasında birçok konuda anlaşma sağlanır. Bu anlaşmalardan biri de çocukların velayeti konusudur.

Velayet, boşanma sonrasında çocukların kimin yanında kalacağına karar veren ve çocukların yaşamını düzenleyen bir kavramdır. Anlaşmalı boşanma davasında, çiftler genellikle çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlamaya çalışırlar. Buna göre, çocukların velayeti genellikle anne veya babaya verilir.

Tarafların anlaştığı velayet düzenlemesi, boşanma protokolünde yer alır ve mahkeme tarafından onaylanır. Bu şekilde, çiftler çocukların velayeti konusunda anlaşmaya varmış olurlar ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda mahkemeye başvurma ihtiyacı ortadan kalkar.

Ancak, bazı durumlarda, taraflar çocukların velayeti konusunda anlaşamazlar ve bu durumda mahkeme çocukların velayetini belirlemek için karar verecektir. Bu durumda, mahkeme çocukların yararını göz önünde bulundurarak, en iyi çıkarlarına uygun bir karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası- Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların evlilik birliğinin sona ermesine ilişkin birçok konuda anlaşma sağlaması beklenir. Bu anlaşmalardan biri de nafaka konusudur.

Nafaka, boşanma sonrasında bir tarafın diğer tarafa maddi yardımda bulunması anlamına gelir. Bu maddi yardım, genellikle boşanma sonrasında daha zayıf ekonomik durumda kalan tarafın korunması için ödenir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar nafaka konusunda karşılıklı anlaşma yapabilirler. Bu anlaşma, boşanma protokolünde yer alır ve mahkeme tarafından onaylanır. Tarafların anlaştığı nafaka düzenlemesi, tarafların ekonomik durumlarına ve boşanma sonrası yaşam standartlarına göre belirlenir.

Eğer taraflar nafaka konusunda anlaşamazlarsa, mahkeme nafaka miktarını ve süresini belirler. Mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını, boşanma sonrası yaşam standartlarını ve çocukların durumunu göz önünde bulundurarak, adil bir nafaka kararı verir.

Nafaka, çocuklar için de talep edilebilir. Bu durumda, çocukların bakımı ve eğitimi için gerekli maddi kaynaklar sağlanır. Tarafların çocuklar için nafaka konusunda anlaşması beklenir. Eğer taraflar anlaşamazlarsa, mahkeme çocukların yaşına, ihtiyaçlarına ve tarafların ekonomik durumlarına göre nafaka kararı verir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların evlilik birliğinde edindikleri mal varlıklarının paylaşımı da önemli bir konudur. Bu mal paylaşımı, tarafların anlaşmasıyla veya mahkeme kararıyla yapılabilir.

Tarafların anlaşması halinde, boşanma protokolünde mal paylaşımı düzenlenir ve mahkeme tarafından onaylanır. Tarafların mal paylaşımı konusunda anlaşmaları durumunda, boşanma sonrasında her bir tarafın mal varlıkları, gelirleri ve borçlarına ilişkin yasal hakları korunur.

Ancak, taraflar mal paylaşımı konusunda anlaşamazlarsa, mahkeme mal paylaşımı konusunda karar verecektir. Mahkeme, tarafların evlilik birliği süresince edindikleri mal varlıklarını, gelirlerini ve borçlarını dikkate alarak, adil bir mal paylaşımı kararı verecektir.

Tarafların edindikleri mal varlıkları, taşınmazlar, araçlar, banka hesapları, yatırımlar ve diğer tüm varlıklar mal paylaşımına dahil edilir. Ancak, bazı durumlarda, tarafların özel bir anlaşması varsa veya belirli bir malın sahipliği konusunda anlaşmazlık yoksa, bu mal paylaşımına dahil edilmez.

Mal paylaşımı, tarafların ekonomik durumlarına, boşanmanın nedenlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Tarafların evlilik birliği sırasında edindikleri mal varlıklarının paylaşımı, anlaşmalı boşanma davalarında bile zaman alabilen ve dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konudur.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukatın önemi oldukça büyüktür. Boşanma süreci zorlu ve hassas bir süreçtir ve avukatın desteğiyle tarafların haklarının korunması ve adil bir sonuç elde edilmesi sağlanabilir.

Avukat, taraflara hukuki danışmanlık yaparak, boşanma sürecinin her aşamasında haklarını korumalarına yardımcı olur. Avukat, tarafların haklarını savunmak için gerekli belgeleri hazırlar ve mahkeme sürecinde tarafları temsil eder.

Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların haklarının korunması için birçok detayın dikkate alınması gerekir. Avukat, tarafları bu konularda bilgilendirerek, her iki tarafın da anlaşmalı bir şekilde hareket etmesini sağlayabilir. Bu nedenle, avukatın boşanma sürecinde tarafların yanında olması ve hukuki desteği sunması son derece önemlidir.

Ayrıca, tarafların anlaşmaya vardığı konuların protokole dökülmesi ve mahkeme tarafından onaylanması gerekmektedir. Avukat, tarafların anlaşmasının protokole uygun şekilde hazırlanması için gerekli desteği sunar ve mahkeme onayını almak için gerekli işlemleri gerçekleştirir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma davalarında avukatın önemi büyüktür. Avukatın desteğiyle tarafların hakları korunabilir, anlaşmanın protokole uygun şekilde hazırlanması sağlanabilir ve boşanma sürecinin daha kolay geçmesi sağlanabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mallar Nasıl Paylaşılır?

Boşanma ve nafaka hukuku kapsamında anlaşmalı boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 166/f.3 maddesinde düzenlenmiş olup, 1.boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşma sağlanmalıdır; Maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakası, 2. çocukların durumu hususunda anlaşma sağlanmalıdır; iştirak nafakası, kişisel ilişki, velayet. Mal paylaşımı bu hususların dışında tutulmuş olup anlaşmalı boşanma davasında düzenlenmesi yukarıda sayılanlar gibi zorunlu değildir. Taraflar mal paylaşımı hususunda bir tasarrufta bulunmasalar dahi anlaşmalı boşanma davası görülecektir. Anlaşmalı boşanma davasında eşler herhangi bir mal rejimi tasarrufunda bulunmazlar ise, mal rejimine ilişkin davayı sonradan da açabilirler. Burada önemli olan anlaşmalı boşanma davası sırasında mal rejimine ilişkin tasarrufta bulunmanın hukuki yaptırımıdır. Taraflar, anlaşmalı boşanma davasında varlığı zorunlu olmayan mal rejimine ilişkin hususu düzenleyip haklarından vazgeçmiş iseler, bu durum Yargıtay tarafından mahkeme içi ikrar kabul edilmekte ve sonradan mal paylaşımına ilişkin dava açılamamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmadan Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası

Dava anlaşmalı boşanma davasında düzenlenen protokolden kaynaklanan tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davacı anlaşmalı boşanma protokolünde kendisine bırakılan ve davalı eş adına kayıtlı taşınmazlara dair davalı eşinin edim borcunu yerine getirmesini ve bu taşınmazların adına tescilini, terdiden aile konutu olan ve davalı eşe bırakılan taşınmazın tapu kaydının iptali ile 1/2 sinin adına kayıt ve tescilini istemiştir. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolünden kaynaklı anlaşmazlıklarda taşınmazının aynının bulunduğu yer mahkemesi yetkili olmayıp genel yetki kuralı geçerlidir. Ayrıca dava terditli açılmış olup birlikte görülmesi gerekirken ilk derece mahkemesince davacının ilk talebinin tefrik edilerek yetkisizlik kararı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2019/6171 K. 2019/11983 T. 4.12.2019

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davası, yukarıda da izah ettiğimiz üzere tarafların öncelikle boşanma hususunda anlaşmaları üzerine kurulur. Anlaşma fikri olmadan tarafların anlaşması mümkün değildir. Nitekim sen bunu aldın, bende bu kaldı, sen daha fazla aldın ben az aldım şeklindeki yaklaşımlar anlaşmanın en büyük düşmanıdır. Öncelikle anlaşmalı boşanma davasında her iki taraf da sakin olacak, karşılıklı çıkar ilişkisi bir kenara bırakılıp eşit paylaşım yapılmaya çalışılacak ve hakkaniyetli olunacaktır. Tabi ki eşler anlaşma konusunda özgürdürler. İsterse tüm mal varlığını verebilir. Burada hiçbir beis yoktur. Ancak anlaşmalı boşanma davasında hakimin uygun görmesi gereken durumlar vardır ve duruşmada taraflara bu konularda sorular yöneltebilir. Örneğin çocuğun velayeti konusunda anlaşılmış olunsa bile önemli olan çocuğun üstün yararı ve korunması olduğundan bu anlaşmayı hakim değiştirebilir. Çünkü kanun açıkça anlaşmanın hakim tarafından onaylanmasını uygun görmüştür. Bu bakımdan anlaşma hakim tarafından da onaylanmışsa bu sefer taraflara soru soracak ve anlaştıkları yönünde hür iradelerini dinledikten sonra karar verecektir. Zira 4721 sayılı kanun gereği anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları huzurda bizzat dinlemesi gerekmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar- Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasının bir zıddı görünümündedir. Nitekim anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşmış oldukları hususlarda hazırlamış oldukları protokolü hakim önüne sunlarlar. Hakim önüne gelen anlaşmalı boşanma dilekçesi ve eki niteliğindeki anlaşmalı boşanma protokolünün usulüne göre düzenlenmiş olması şarttır. Aksi durumda anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından kabul edilmeyecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında hakim tarafları yapacağı duruşmada bizzat kendisi dinler. Huzurda dinlenilen tarafların anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma sözleşmesi hususlarında anlaştıklarına kanaat getirir ve protokolün hem kanuna hem ahlaka hem de dürüstlük kurallarına aykırı olmadığına kanaat getirirse tarafların boşanmalarına karar verecektir. Hakim anlaşmalı boşanma davasında taraflara protokolü kabul edip etmediklerini, anlaşamadıkları bir husus olup olmadığını protokolün baskı altında mı yoksa özgür irade ile mi hazırlanıp imza altına alınıp alınmadığı gibi soruları yöneltir. Uygulamada anlaşmalı boşanma davasındaki ilk duruşmada taraflar sorulan bu sorulara anlaşmalı boşanma protokolündeki hususlar çerçevesinde yanıt verdikleri takdirde aynı duruşmada boşanmaya karar verilecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği 2023

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği aşağıda sunulmuş olup kusursuz bir protokol için boşanma avukatına başvuru yapmanız tavsiye olunur.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ


DAVACI    : 

DAVALI    : 


Taraflar; … ile … mevcut bulunan evlilik birliğini sona erdirmek için, açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Medeni Kanun’un 166/3. maddesi uyarınca aralarında anlaşmışlardır:
                           
1- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat, yoksulluk nafakası, talep etmeyeceklerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini gayrikabili rücu olmak üzere ibra etmişlerdir.

2-EŞYALAR HUSUSU; Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin gayrimenkul ve menkul mallar konusunda birbirlerinden hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarını, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

3-VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFI; Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafı ve vekalet ücreti talep etmeyecektir.

SONUÇ; YUKARIDA AÇIKLANAN TÜM HUSUSLAR ÜZERİNDE TARAFLAR MUTABAKATA VARMIŞ OLUP İŞ BU PROTOKOL MAHKEME DOSYASINA SUNULMAK ÜZERE KARŞILIKLI TEATİ SONUCU 2 NÜSHA OLARAK … TARİHİNDE TANZİM VE İMZA OLUNMUŞTUR.

imza                                               imza 
(TC xxx)                                       (TC xxx)

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Ne Olur?

Taraflar daha doğrusu eşlerden biri anlaşmalı boşanma davası açmıştır dava açıldıktan sonra duruşma günü alınmış ve duruşmaya girmiştir. Taraflar yine duruşmada hakim önünde boşanma iradelerini ortaya koymuşlardır. Boşanmak istediklerini söylemişlerdir. Hakim de boşanma protokolü kapsamında anlaşmalı boşanmaya karar vermiştir. Bundan sonra ki aşama gerekçeli kararın yazılması süreci de ortalama 15 gün civarı sürmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra bu karar eşlere tebliğ edilmek zorundadır. Eşler yazılan kararı almak istiyorlarsa mahkeme kalemine giderek kalemde gerekçeli kararın tebliğ alabilirler. Eşlerden birisi gerekçeli kararı mahkeme kaleminde tebliği almadıysa o eşe posta yoluyla tebligat yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. Tebligat yapıldıktan sonra tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istinaf hakkı mevcuttur. Anlaşmalı boşanmayı hızlı bir şekilde bitirmek isteniyorsa bu 15 günü beklemek zorunda değillerdir. Eğer kalemde tebliğ alındıysa temyizden feragat dilekçesi verilerek itiraz süresi sona erdirilmektedir. Ancak eşlerden birine tebligat yapıldıysa bu tebligatın bir parçasının dönüşü beklenir. Böylece hakim veya mahkeme kalemi boşanmanın kesinleşmesi işlemini tamamlar. Kesinleşen boşanma kararı sonrasında kesinleşme şerhi alınır ve bu şerh boşanmanın kesinleştiğini gösterir.

 

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakim Tarafından Onaylanmazsa Geçersizdir

Mahkemece, kabul edilen kısım yönünden protokol yazılı belge kabul edilerek ispat yükü davalıya yüklenmiş ise de, anlaşmalı boşanmaya esas olmak üzere düzenlenen protokol hükümleri, anlaşmalı boşanma davası gerçekleşerek protokol onaylandığı takdirde geçerli bir hale gelir. Somut olayda, anlaşmalı boşanma davası sonucunda onaylanan protokol olmadığına göre geçerli bir protokolden bahsedilemez.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

24.01.2012 tarihli protokol tanzim edilerek anlaşmalı olarak (TMK madde 166/3) açılan anlaşmalı boşanma davasının yargılaması sırasında davalının duruşmaya gelmemesi sebebiyle dava evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK mad.166/1) nedenine dayalı boşanma davasına dönüşmüştür. Mahkemece tanıklar dinlenerek şiddetli geçimsizlik nedeniyle Türk Medeni Kanunu'nun 166/1. maddesi gereğince boşanmaya karar verilmiştir. Anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığından davaya devam edilip boşanmaya karar verildiğine ve boşanmanın mali hükümlerinin düzenlendiği boşanma protokolü taraflarca mahkemeye verilmiş olmasına rağmen hakim tarafından uygun bulunup hüküm fıkrasında tasdik edilmeyen protokol hükümsüz kalmıştır. Açıklanan nedenlerle, mahkemece iddia ve savunma çerçevesinde taraf delillerinin toplanarak tartışılması ve tüm deliller değerlendirildikten sonra davalı erkeğin banka hesaplarındaki para yönünden davacının katılma alacağı talebinin esası hakkında olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamıştır. Açıklanan yönlerden hüküm usul, Yasa ve Daire uygulamasına aykırı bulunmuş olup bozulmasına karar verilmiştir. T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2018/9159 K. 2019/9855 T. 5.11.2019

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolünden Nasıl Dönülür mü?

Anlaşmalı boşanmadan dönme- Anlaşmalı boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenmiş olup, kanunun aradığı koşullarda tarafların anlaşmalarını ve bunun da hakimin onayıyla hayat bulacağını bizlere göstermektedir. Taraflar, alanında uzman boşanma avukatı tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanarak boşanmaya karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi sonrası boşanmış olurlar. Peki ya eşler anlaşmalı boşanma protokolünün kendileri tarafından imzalanması sonrası bu protokolden dönebilirler mi? Başka bir deyişle anlaşmalı boşanma protokolü hakimin onayı ve boşanma kararı sonrası ortadan kaldırılabilir mi? Anlaşmalı boşanma protokolünden, hakimin onayından önce taraflarca dönülmesi mümkün olmakla birlikte taraflar imzaladıkları protokolden hakimin onayından önce dönerek 4721 sayılı kanunun 166/f.3 hükmünün şartlarının oluşmasına engel olabilirler. Hakimin onayından sonra ise taraflar arasında özel hukuk sözleşmesi niteliğini haiz anlaşma, boşanma ilamının bir parçası haline gelir ve nihai hüküm oluşturur. Bu aşamadan sonra artık taraflar kanun yolu açık mahkeme kararına itirazlarını ancak ve ancak üst derece mahkemesine başvurarak açıklayabilirler. Bu kararı temyiz etmekte hukuki yararı olan taraf açısından kanun yolları açıktır. Taraflardan birinin kararı süresi içerisinde yani kesinleşmesinden önce bir üst mahkemeye taşıması durumunda yargılama çekişmeli usulde devam eder. Yine taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken ve kanunun 166/3. maddesinde yer alan hususlarda anlaşamamışlarsa davaya çekişmeli usulde devam edilecektir. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 03.03.2015 tarih 2015/4801 E., 2015/3328 K. sayılı kararında; "Buna göre, eşlerin serbest iradesiyle boşanma kararı verilebilmesi için, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tarafların anlaşmış olmaları, taraflarca kabul edilen düzenlemenin de hakim tarafından uygun bulunması zorunludur. Aksi halde anılan hüküm gereğince boşanma kararı verilemez. Yargıtay, kanunun açık maddesine muhalif gördüğü diğer sebeplerle hükmü bozabileceğinden hükmün boşanma bölümünün davalı tarafından temyiz edilmemesi hukuksal bir sonuç doğurmaz. Mahkemece yapılacak iş velayet düzenlemesi yapılmayan ortak çocuk 04.01.1998 doğumlu ..... nın velayeti hakkında tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Aralarında boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususunda tam anlaşma olmadan TMK 166/3 maddesi uyarınca boşanma kararı verilemeyeceğinden velayet konusunda eşler arasında anlaşma olmadığı ve mahkemece getirilen öneri kabul edilmediği takdirde davaya çekişmeli boşanma olarak devam edilerek taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerinin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir..." şeklinde hüküm kurulmuştur.

Görüleceği üzere taraflar anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanmasından sonra protokolde geçen ve kanunen anlaşmaları gereken hususlarda anlaşamamışlarsa davaya çekişmeli usulde devam edilmelidir. Ya da ilk derece mahkemesince verilen ve protokolde yazan hususların onaylanması sonucu ortaya çıkan boşanma hükmü kesinleşmeden eşler anlaşmalı boşanma protokolünden dönmek istiyorlar ise yasal temyiz süresi içerisinde bir üst mahkemeye başvurarak taleplerini dile getirebilirler. Kanunumuzda, anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar, tarafların bu yöndeki irade beyanlarından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu da göstermektedir ki taraflar anlaşmalı boşanma kararı kesinleşinceye kadar bu iradelerinden dönerek kararı bir üst mahkemeye taşıyabilir ve davanın çekişmeli usulde devamını sağlayabilir.

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi hakkında konunun uzmanı boşanma avukatına danışınız. Boşanma avukatı hukuki değerlendirme- Boşanma evlilik birliğinin eşler tarafından anlaşılarak sonlandırılması olmakla birlikte, eşler anlaşmalı boşanma protokolü ile bağlı olmak istemiyorlarsa dava kesinleşene kadar bu taleplerinden dönebilirler. Nitekim yukarıda da değindiğimiz üzere taraflar bağlı olmak istemedikleri bir protokolden bu şekilde tek taraflı olarak dönme beyanında bulunup davanın çekişmeli olarak görülmesini isteyebilirler. Örneğin anlaşılan bir husus konusunda daha sonradan pürüz ortaya çıkması ya da kişinin boşanmayla ilgili lehe olabileceğini düşündüğü bir delil elde etmesi durumlarında kesinleşmeden önce yapacağı üst mahkeme itirazı ile davayı çekişmeli boşanma davası haline getirebilir. Boşanma davaları eşler için aslında fazlasıyla önemli bir husustur. Zira severek yapılan evlilikler ne yazık ki çekişmeli olarak son bulabilmektedir. Ancak bu durumun bir an evvel son bulmasından yana olan taraflar bazen hak mahrumiyetlerini kabul etmekte ve sonrasını düşünmemektedir. Bu sebeple yol gösterici bir boşanma avukatı ile çalışılması bundan dolayı fazlasıyla önemi haiz bir durumdur. Bu sebeple her zaman dediğimiz gibi profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışılmasını tavsiye ederiz. Hukukumuzda her ne kadar avukat ile dava takibi zorunlu olmasa da her işte olduğu gibi böyle önemli bir hususta davanın boşanma avukatı ile takibi tabi ki de fazlasıyla yararlıdır.

Boşanma Avukatı Hukuki Değerlendirme

Anlaşmalı boşanma avukatı- Aslında anlaşmalı boşanma tarafların uzun bir çekişmeli yargılama dönemine girmemeleri için bir nevi lehlerine bir durumdur. Ancak anlaşmalı boşanma protokollerinin nasıl hazırlanacağı ve hak kaybının yaşanmaması hususu da bir o kadar önemlidir. Anlaşmalı boşanma davası adı üstünde tarafların anlaşabilmelerine bağlı olduğundan taraflar her konuda hukuka ve ahlaka aykırı olamamak ve mülşterek çocuklar var ise onların kişilik haklarına ve mal varlıklarına zarar vermemek koşuluyla her konuda anlaşma sağlayabilirler. Eşler müşterek çocuklar, mal varlığı, nafaka ve tazminatlar konusunda anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamışlar ise hakim huzurunda dinlendikten sonra ve protokolün kabulünden sonra boşanabileceklerdir. Tek celsede boşanma sağlanacak ve anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra artık rahata ereceklerdir. 

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin bir yıldan beridir evli olmaları şarttır. Eşler bir yıl içinde anlaşmalı boşanma davası açarlarsa ve mahkeme tarafından bir yıl dolmadığı anlaşıldığında davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası uygulamada eşlerin daha az yıprandığı bir dava türüdür. Nitekim eşler talep ettiklerini çekişmeli boşanma davası dışında birbirlerinden almayı kabul ettikleri takdirde uzun uğraşlara gerek duyulmasına gerek yoktur. Anlaşmalı boşanma davasına boşanmanın mali sonuçları bakımından anlaşma sağlanmış olmalıdır. Maddi tazminat manevi tazminat yoksulluk nafakası iştirak nafakası konularında anlaşma sağlanmış olmalı müşterek çocuklar bulunmaktaysa çocuğun velayetinin kimde kalacağı belirtilmiş olmalıdır. Kusursuz bir boşanma protokolünde bulunması gereken hususların alanında uzman boşanma avukatına danışılması tavsiye olunur. Nitekim uygulamada ne yazık ki anlaşmalı boşanma davası protokolünün gelişigüzel hazrılandığına fazlasıyla rastalanılmaktadır. Eşlerin bu boşanma protokolüne büyük önem göstermesi bizce önerilir. Yoksa ileride yaşanacak olumsuzluklara gebe bir anlaşmalı boşanma protokolünün kimseye bir faydası yoktur. Bu yüzden anlaşmalı boşanma protokolünü sorunsuz hazırlayın ve ileride çıkacak olumsuzlukların önüne geçmiş olun. Zira yapılan anlaşmalı boşanma protokolündeki düzenlemelerin kanuna ve ahlaka aykrıı olmaması ile Türk Medeni Kanunundaki Dürüstlük kurallarını da ihlal etmemesi şarttır. 

1