Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

  • Anasayfa
  • Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davası Türk medeni kanunumuzun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşma adı üzerinde tarafların boşanma konusunda çekişmeli boşanma davası açmadan boşanma kararı almaya çalıştıkları bir boşanma davası türüdür.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davası Türk medeni kanunumuzun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşma adı üzerinde tarafların boşanma konusunda çekişmeli boşanma davası açmadan boşanma kararı almaya çalıştıkları bir boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davası, boşanmaya sebep olan olaylar ne olursa olsun tarafların boşanma konusunda anlaşmaları ile ortaya çıkar. Örneğin boşanma gerekçeniz; eşinizin size hakaret edip hakaret suçunu işlemesi sebebi ise ve siz yine de anlaşmak istiyorsanız boşanma sebebinin hakaret davası olmasının bir önemi olmayacaktır. Çünkü hakim anlaşmalı boşanma davasında, sen hakarete uğramışsın neden anlaşıyorsun ya da eşin sana karşı kasten yaralama suçu işlemiş neden anlaşmayı kabul ettin gibi sorular yöneltmez. Anlaşmalı boşanma davasında hakimin bakacağı tek şey tarafların yapmış oldukları protokolün, yine taraflarca hür iradeleri ile hazırlanıp hazırlanmadığıdır. Tarafların boşanma avukatı olsa dahi huzurda dinleneceklerdir. Hakim, tarafları huzurda bizzat dinler ve iradelerini serbestçe açıklayıp açıklamadıklarına bakar. Bu hususlarda bir problem yoksa hakim tarafları anlaşmalı olarak boşayacaktır. 

Boşanma davasında tarafların anlaşması gereken durumlar ise kanunda düzenlenmiştir. Bunlar velayet, maddi ve manevi tazminat ile nafakalardır. 

BUNU DA BİL; Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar hakkındaki videomuzu izlemek için tıklayınız.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Karşısına Çıkılır mı?

Anlaşmalı boşanma davasında kural anlaşma metnini hür iradeleri hazırlayan çiftlerin bu irade beyanlarını hakim huzurunda da belirtmeleridir. Taraflar anlaştıkları hususları içerir protokolü, anlaşmalı boşanma davasının eki yaparak mahkemeye sunarlar. Bundan sonra hakim duruşma günü tertipler ve taraflara tebliğ eder. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında hakim karşısına çıkarlar ve huzurda dinlenirler. Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları huzurda dinler.

BUNU DA BİL; Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar adlı kısa videomuzu izlemek için tıklayınız.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim İlk Kime Sorar?

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ilk kural olarak davacıya soru soracak ve anlaşma maddelerini iradesini sakatlayacak herhangi bir şey olmadan mı imzalamış yoksa baskı altında mı buna bakacaktır. Bir de yeri gelmişken bahsedelim, anlaşmalı boşanma davasında da davacı ve davalı yer alır. Burada davacı yahut davalı olunmasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü usul gereği açılacak davanın davacısı ve davalısı olması gerektiğinden bu durum böyledir. Anlaşmalı boşanma davasında davacı olan taraf ile davalı olan taraf arasında hukuki hiçbir fark olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Neye Dikkat Eder?

Anlaşmalı boşanma davasında hakim öncelikli olarak duruşma günü düzenler. Gönderilen dilekçe üzerinde bulunan adreslere tebligat yapılmasını ister ve yaptırı. Yapılan tebligatta duruşma gün ve saati yer alır. Tarafaların anlaşmalı boşanma davası duruşmasına bizzat katılmaları şarttır. Çünkü hakim kararını, bu taleplerin karşılıklı hür irade ile kabul edilip edilmediğine bakarak karar verir. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında İlk Duruşmada Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların anlaşmaları hukuka uygunsa, kanunun aradığı şartları taşıyorsa ve eşler hür iradeleri ile anlaştıklarını huzurda belirtmişler ise ilk duruşmada karar verilecektir. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede boşanma anlamına gelmektedir ve aksi bir durum olmadığı müddetçe zaten ikinci bir duruşma yapılmadan ilk duruşmada boşanma kararı verilerek anlaşma sağlanacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Delil Sunulur mu?

Anlaşmalı boşanma davasında, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davası  gibi bir usule işlem bulunmamakta olup temeli oluşturan hususlar anlaşma olduğundan dolayı delil araştırması yapılmasına da gerek yoktur. Çünkü delil çekişmeli olan bir durumu açıklığa çıkartmak için kullanılan bir yöntemdir. Anlaşma sağlanan hususlarla ilgili delil sunulmasının da mantığı olmayacaktır. 

1