Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

  • Anasayfa
  • Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı boşanma davasında velayete ilişkin hususlarda dikkat edilmesi gerekenlere geçmeden önce anlaşmalı boşanma davasına kısa bir giriş yapılmasında fayda vardır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı boşanma davasında velayete ilişkin hususlarda dikkat edilmesi gerekenlere geçmeden önce anlaşmalı boşanma davasına kısa bir giriş yapılmasında fayda vardır. Anlaşmalı boşanma davasının kabulü için eşlerin velayet konusunda da anlaşması şarttır. Anlaşmalı boşanma davasında velayetin kime verileceği tarafların anlaşmasına bağlı olduğu gibi hakimin bu anlaşmayı uygun bulması şartını gerektirir. Bunun için uygun, hukuka ve ahlaka aykırı olmayan kanuna bağlı bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamanızı ve bir boşanma avukatından hukuki hizmet almanızı önemle tavsiye ederiz. Unutmayın ki anlaşmalı boşanma davasında taraflar hakim huzurunda bizzat dinlenecektir. Bu zorunlu bir kuraldır. Bir de eşler çekişmeli boşanma davası konusu olabilecek olumsuz bir durum yaşamışlarsa da mesela zina sebebiyle boşanma davası açmak yerine yahut çekişmeli boşanma davası açmak yerine anlaşmaya varacaklarsa anlaşmalı boşanma davası da açabilirler. Yani eşim beni aldattı illa çekişmeli boşanma davası açmalıyım gibi bir şart yoktur. Karşı taraf, taleplerinizi karşılıyor ve anlaşmaya yanaşıyorsa tek celsede boşanmak her zaman daha mantıklıdır. Ancak konu hakkında lütfen davanıza bakan avukatınızdan konu hakkında görüş alınız.

Anlaşmalı boşanmada velayet babaya da verilebilir, velayet anneye de verilebilir. Burada önemli olan husus tarafların velayetin hangi tarafa verileceği noktasında duraksamaya varmayacak şekilde hür iradeleri ile bir protokol oluşturmaları ve bu protokolün de hakim tarafından onaylanması, uygun görülmesi hususu. 

Anlaşmalı Boşanmada Velayet Kime Verilir?

Anlaşmalı boşanma davasında velayet anlaşmayı yapan taraflardan birine, anlaşmanın da bu kondaki maddeyi içermesi şartıyla, tarafların tercihlerine göre verilecektir. Örneğin ik çocuk var ve birisi annede birisi babada kalacak şekilde anlaşıldı bu durumda hakim de bu anlaşmayı onayladı ise velayet konusu çekişme konusu yapılmayacak ve tarafların düzenlediği sözleşmeye göre anlaşmalı boşanma gerçekleşecektir. Anlaşmada önemli olan durum, tarafların huzurda dinlenmesi ve hangi tarafa hangi çocuğun verileceğinin belirtilmesinden geçer. Bundan dolayı anlaşmalı boşanma davasının velayete ilişkin kısmında zaten çekişme söz konusu ise yani çocuğun n

Velayette Hakim Çocuğun İsteğini Dikkate Alır mı?

Velayet davalarında çocuk belirli bir yaşı geçmiş ve kendisi karar verebilecek duruma gelmiş ise çocuğun üstün yararı yanında kendi talepleri de mahkeme tarafından hükme esas teşkil edecektir. Menfaat her şeyden önce gelir. Üstün yarar her şeyden önce gelir ki taraflar bu konuda hemfikir olsalar dahi hakimin müdahalesi gerekebilir.

BUNU DA BİL;  Velayet davasında çocuğun dinlenmesi hakkında makalemizi de okumanızı tavsiye ederim.

Ancak bu husus çekişmeli boşanma davasına ilişkin bir durum olup anlaşmalı boşanma davalarında hakimin çocuğu dinlemesi yahut onun isteğine göre karar vermesi mümkün olmayacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar mahkeme huzurunda anlaşmak isteyip istemedikleri, boşanma konusunda kararlı olup olmadıkları ve hür iradeleri ile mi boşanma protokolü hazırlayıp hazırlamadıkları konusunda dinlenmektedirler. Bundan dolayı anlaşmalı boşanma davasında müşterek çocukların da dinlenmesi şeklinde bir usul yoktur. Kanun tarafların bizzat huzurda dinlenmesini şart koştuğu için anlaşmalı boşanma davasında huzurda bulunması gerekenler sadece boşanmak isteyen eşler olacaktır. 

Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet Olur mu?

Anlaşmalı boşanma davasında ortak velayet olmaz ki kanunumuzda da buna ilişkin herhangi bir düzenlenme bulunmaktadır. Kanun açık bir şekilde velayet hususunda anlaşmayı ve çocukların bir tarafta kalıp da diğer tarafla kişisel ilişki kurulmasına yönelik düzenlemenin mahkeme tarafından onaylanmasını kabul etmekte olup, bunun dışında yapılan düzenlemeler mahkeme tarafından kabul görmeyecektir. Hakim protokolün revize edilmesini ve buna göre düzenlenen anlaşmanın taraflarca onaylanmasını talep edecek taraflar bu anlaşmayı kabul ettikleri takdirde boşanma kararı verilebilecektir. 

1