Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi
  • Anasayfa
  • Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi

Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi

Velayet davasında boşanma ve nafaka hukuku kapsamında çocuğun dinlenmesi davanın seyri bakımından oldukça elzemdir. Mahkemeler özellikle 8 ve 8 yaşından büyük çocukların pedagog eşliğinde dinlenmesine karar vermeli ve bu pedagoglar vasıtasıyla sosyal

Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi

Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi

Velayet davasında boşanma ve nafaka hukuku kapsamında çocuğun dinlenmesi davanın seyri bakımından oldukça elzemdir. Mahkemeler özellikle 8 ve 8 yaşından büyük çocukların pedagog eşliğinde dinlenmesine karar vermeli ve bu pedagoglar vasıtasıyla sosyal inceleme raporu hazırlanmalıdır. Müşterek çocukların evlilik birliğinin sonlanması sonrasında ortaya çıkan velayet hususu çocuğun geleceği bakımından eşlerin boşanmalarından daha öte bir önemi haizdir. Nitekim çocuğun gelişimi çocuk için elzem olduğu gibi ilerideki aşamalarda toplumsal ilişkileri sebebiyle toplumu da ilgilendiren bir husustur. Bu sebeple küçüğün velayetinin taraflardan hangisine verileceği hususu boşanma davalarında karar verilmesi gereken en önemli hususlardan biri olduğu gibi boşanmadan sonra açılacak olan velayet davalarında da büyük derecede önemlidir.

Müşterek çocuk pedagog vasıtasıyla dinlenir ve pedagog tarafından bir sosyal inceleme raporu hazırlanır. Bu sosyal inceleme raporunda çocuğun şimdiki velayetinin bulunduğu ebeveyn de dinlenerek bir sonuca ulaşılır. Psikolog ya da pedagogun, bizzat velayetin kendisinde bulunan kişinin hanesine gitmesi ve orada inceleme ve araştırmalarını yapması karar verme açısından bizce çok önemlidir. Nitekim çocuğun odası, evin durumu, velayetin kendisinde bulunana tarafın eğer yeniden evlendiyse eş durumu, çocuğa davranış şekilleri, hanede başka yaşayan kişi var ise bunların hal ve tavırları ile konutun durumu hakkında yerinde bilgi alınması verilecek kararı etkileyecek hususlardandır. Pedagog vasıtasıyla hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu ve bu raporda yapılan değerlendirmeler mahkemenin velayetin hangi tarafa verileceği noktasında yol gösterici olacaktır. Pedagog hazırladığı sosyal inceleme raporunda velayet davasında çocuğun hangi tarafa verilmesi konusunda kanaatte bulunup çocuğun hangi ebeveynin yanında kalırsa daha iyi eğitim göreceğine, daha iyi şartlarda yetişeceğine dair ip uçları verecektir. 

Velayet davasında çocuğun dinlenmesi yukarıda bahsettiğimiz hususlar çerçevesinde önemlidir. Aslolan velayet davasında çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun üstün yararı hangi tarafta kalmasını gerektiriyorsa o tarafa velayetin verilmesi gerekmektedir. Anne ya da babanın isteğinden daha önemli olan husus çocuğun üstün yararıdır. Annenin ya da babanın isteklerinin yarışmasından daha çok çocuğun geleceği daha önemli olduğundan mütevellit çocuğun velayetinin üstün yarar ilkesi gözetilerek taraflardan birisine verilmesi mahkemenin dikkat etmesi gereken bir noktadır.

Velayet davasında çocuk sosyal inceleme raporu hazırlanması sırasında pedagog vasıtasıyla dinlenebileceği gibi tarafların talebi doğrultusunda ve hakimin de uygun görmesi sonrasında huzurda da dinlenebilir. Bunun için özellikle konunun uzmanı bir velayet avukatı ile çalışılması tavsiye olunur. Çünkü avukatın velayet davasını yönlendirmesi tarafların davayı yönlendirmesinden daha profesyonel olacaktır. Velayet avukatı duruşma esnasında müşterek çocuğun hakim tarafından da dinlenmesini, çocuğun hakim tarafından dinlenip gözle görülmesini, hele ki sosyal inceleme raporunda çocuğun talepleri ve düşüncelerinin, isteklerinin aksine bir kanaatte bulunulmuşsa çocuğun huzurda olmasa da mahkeme ortamı dışında tarafların avukatlarının bulunması koşuluyla uygun bir ortamda dinlenilmesini talep etmesi son derece elzemdir. Çocuk sosyal inceleme raporu hazırlanması için yapılan görüşmelerde babasının ya da annesinin yanında kalmak istediğini belirtmesine karşın pedagog aksi bir kanaat ile çocuğun talep etmediği yerde kalmasını uygun görmüşse bu durumda velayet avukatına büyük iş düşmektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususlar çerçevesinde müşterek çocuğun isteklerinin hakim huzurunda ya da hakimin uygun göreceği başka bir yerde velayeti talep edilen çocuk tarafından dile getirilmesinin sağlanması sosyal inceleme raporundaki kanaatlerin haricinde hakim tarafından da bir kanaat elde edilmesini sağlayabilecektir. 

Velayet davasında çocuğun dinlenmesi çocuğun üstün yararının belirlenmesi bakımından çok ama çok önemlidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği de çocuğun dinlenerek buna göre bir karar verilmesi gerekmekte olup velayet avukatının bu hususlarda tecrübelerini iletmesi gerekmektedir.

Velayet Davasında Dava Kime Karşı Açılır

Velayet davasında dava velayet hakkı kendisinde bulunan kişiye karşı açılır. Davalı olarak velayetin bulunduğu eş taraf olarak gösterilecektir.

Velayet Davasında Dava Hangi Mahkemede Açılır

Velayet Davasında Dava Aile mahkemesinde açılmaktadır. Davada görevli mahkeme aile mahkemesi olduğundan dolayı velayet talep eden taraf davayı aile mahkemesinde açacaktır.

Velayet Davasında Dava Nerede Açılır

Velayet davasında dava davalının yerleşi yeri Aile mahkemesinde açılacaktır. Daha doğru ifade ile velayet davasında yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri aile mahkemesidir. 

Velayet Davasında Dava Harç ve Masrafları

Velayet Davasında Dava harç ve masrafları davayı açan tarafa ait olup davanın kazanılmasından sonra bu harç ve masraflar mahkeme tarafından davalı üzerinde bırakılacağından davalıdan alınıp davayı açan tarafa verilecektir.

Velayet Davasında Avukata Nasıl Vekalet Verilir

Velayet Davasında avukata vekalet verilmeden önce velayet davası avukatı ile her konuda anlaşılmalı yapılan vekalet sözleşmesi hükümleri taraflarca kararlaştırılmalı ve ücretler belirlenmelidir. Bundan sonra avukatın bilgileri alınarak notere verilir ve noterde velayete ilişkin dava vekaletnamesi düzenlenir. Bu vekaletname ile avukat davayı vekili olduğu kişi adına açabileceği gibi tüm dava sürecini de profesyonel olarak yönetebilecektir.

Velayet Davasında Çocuk Dinlenmeden Verilen Kararlar Bozma Sebebidir

Velayet davasında yukarıda da değindiğimiz üzere belirli bir yaşı almış ve durumun farkında olan çocuklar dinlenmelidir ve çocuğun da görüşü alınmalıdır. Bu bakımdan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirtilen hükümlerin gereği yerine getirilmiş olacaktır.

Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi Yargı Kararları

"Velayet düzenlemesinde asıl olan çocukların yararıdır ve bu düzenlemede ana ve babanın yararı ile çocuğun yararı çatıştığı takdirde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gerekir. Çocuğun üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi de mümkündür. Bu nedenle, müşterek çocuğun velayeti konusunda mahkemece görüşünün alınması, bu görüşün değerlendirilmesi ve gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekir." Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

"İdrak çağında olan müşterek çocuğun uzmanlar tarafından alınan beyanında hem annesi hem de babası ile olmak istediğini ifade ettiği, herhangi bir tercihte bulunmadığı belirtilmiştir. Küçüğün kendi arzu ve isteklerini belirleyebilecek, bunları ifade edebilecek olgunlukta olduğu, bu nedenle çocuğun beyanlarının dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Kaldı ki, dava tarihinden itibaren küçüğün yaşadığı veya yaşamak istediği ortamı değerlendirmesine imkan verecek, dolayısıyla velayeti konusunda görüşünün alınmasını gerektirecek ölçüde uzun süre geçtiği de görülmektedir. Açıklanan nedenlerle mahkemece yapılacak iş; yeterli idrak gücüne sahip olduğu kabul edilen çocuğa, kendisini doğrudan ilgilendiren velayet konusunda danışılarak, görüşünü gerekçeleriyle birlikte ifade etme olanağının sağlanması; ifade edeceği bu görüşün, çocuğun kendi çıkarına ters düşmediği takdirde, buna önem verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi olmalıdır." Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

 

1