Çekişmeli Boşanma Soru Cevap

  • Anasayfa
  • Çekişmeli Boşanma Soru Cevap

Çekişmeli Boşanma Soru Cevap

Çekişmeli boşanma davası genel bir tabir olup, anlaşmalı boşanma haricinde açılacak dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Eşler, anlaşmalı boşanma ile maddi tazminat, manevi tazminat, çocukların velayeti ve nafakalar konusunda anlaşamamışlarsa ve

Çekişmeli Boşanma Soru Cevap

Çekişmeli Boşanma Soru Cevap 2023

Çekişmeli boşanma davası genel bir tabir olup, güncel bir bilgi olarak bilinmesi gereken husus ise anlaşmalı boşanma haricinde açılacak davanın çekişmeli boşanma davası olacağıdır. Eşler boşanmak istiyorlarsa ve anlaşamışlar ise açacakları dava çekişmeli boşanma davası olmalıdır. Hakim kararı olmadan boşanmak mümkün değildir. Eşler, anlaşmalı boşanma ile maddi tazminat, manevi tazminat, çocukların velayeti ve nafakalar konusunda anlaşamamışlarsa ve boşanma konusunda kararlı iseler mecbur çekişmeli boşanma davası açılması gerekecektir. Hukukumuzda, boşanmak için hakim kararı şarttır. Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafların özgür iradeleri ile boşanmak isteyip istemediğini sorarak boşanmaya karar verecektir. Çekişmeli boşanma davası bu yüzden hangi boşanma sebebine dayanırsa dayansın, anlaşmalı boşanma davasının açılmayacağı her durumda açılacak dava türü olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden boşanmada kusurlu davranışların ortaya çıkartılması, bu kusurlara ilişkin olarak boşanma davasında tanık ifadelerine yer verilmesi ve davanın ispatlanması şarttır. Hiç kimse kendi kusurundan hak yaratamayacağından dolayı da tam kusurlu eş boşanma davası açamayacak, açsa dahi reddedilecektir. Bundan dolayı, karşı tarafın kusurlu davranışlar ve açılacak boşanma davası ile ilgili ayrıntılı bilgi için boşanma avukatından hukuki destek almanızı önemle tavsiye ederiz.

BUNU DA BİL; Çekişmeli boşanma davası özel hukuk davalarından olup hukuk muhakemeleri kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davasının kaç celsede bitmesi gerektiğine ilişkin bir kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte, somut olayın özelliğine tanıkların dinlenme süreleri ile sosyal inceleme raporunun hazırlanma süresine ve tanıkların başka bir ilde talimat yoluyla  dinlenmesi durumlarına göre değişkenlik gösterecektir. Ancak bir çekişmeli boşanma davası ortalama olarak 1- 1.5 yıl sürmektedir. Ancak şunu dile getirmekte fayda vardır ki çekişmeli boşanma davasında önemli olan süre değil iddialarınızı ispat edip davanızını kazanmanızdır. Erken biten ancak reddedilen yahut kaybedilen bir davanın size yararı olmayacaktır.

BUNU DA BİL; Anlaşmalı boşanma davası kaç celsede biter hakkında bilgi sahibi olmak için makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasının şartları içinde tabi ki de hukuka uygun olarak yazılmış bir boşanma davası dilekçesi olması şarttır. Çünkü çekişmeli boşanma davasının yol haritası bu dilekçeler olacaktır. Çekişmeli boşanma davası hukuk sistemimize göre özel hukuk içinde yer alıp hukuk muhakemeleri kanununa tabidir usul bakımından. Boşanma davalarının özel hukuk ilişkisi gereği hakim taleple bağlıdır ve bu sebeple kendiliğinden hareket etme reaksiyonu yoktur. Taraflar taleplerini eksiksiz bir şekilde dile getirmek zorundadırlar. Bundan dolayı hakim talep sonuç ile bağlı olup, siz talep etmeden haklı dahi olsanız mahkemece tazminata hükmedilemeyecektir.

BUNU DA BİL; Sosyal medya kayıtları boşanmada delil olur mu hakkında bilgi için makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Neler Olur?

Çekişmeli boşanma davasında taraflar dilekçelerini mahkemeye sunarak davaya başlarlar. Bundan sonraki aşama dilekçelerin bitimine müteakip başlayacak olan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama aşamalarıdır. Ön inceleme duruşmasına davet ile öncelikli olarak mahkeme tarafları ön inceleme duruşmasına çağırır. Ön inceleme duruşmasında çekişmeli olan hususların nelerden ibaret olduğu duruşma zaptına işlenir ve zaptın altı taraflarca imzalanır. Bu zapt baz alınarak duruşmaların tamamı yönetilir. Zapta geçirilmemiş hususlar hükme esas teşkil edemeyeceği gibi ön inceleme duruşmasına davetiyeden itibaren iki hafta içinde deliller sunulmamışsa artık o delillere dayanılmaktan vaz geçilmiş sayılır. Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir ve tanıklar dinlenir. Tüm aşamalar sona erip dosya tekemmül etmiş ise tahkikat aşamasının bittiği ve sözlü yargılamaya geçildiği belirtilir. Sözlü yargılamada taraflara boşanma davasının esası hakkında savunma yapmaları istenir. Sonrasında da hüküm verilir.

BUNU DA BİL; Nafaka artırım davası hakkında bilgi almak için makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Boşanma davasında eşlerden birisi boşanmak istemez ve çekişmeli boşanma davasının reddini isterse, bu durumda evliliğin devamının çocuklar ve eşler açısından korunmaya değer bir kısmı kalmış mı ve eşin boşanmaya itirazının haklı bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına bakılır. Davacı eş, boşanma davası açmakta tam kusurlu ise boşanma davası reddedilir yahut kusur ispatlanamamışsa yine dava reddolur.

Çekişmeli Boşanmada Kaç Duruşma Olur?

Çekişmeli boşanma davası biraz önce de ifade ettiğimiz üzere kısa süren bir dava türü değildir. İlk duruşma, tanık duruşması, arada yapılan diğer işlemlere ilişkin duruşma, karar duruşması olmak üzere ortalama 4- 5 duruşma olur. Bu duruşmalardan az ya da fazla sürmesi, sizin kendi davanız ile ilgili özelliklerden dolayı olabileceği gibi, hakimin mazeretli olması, sosyal inceleme raporlarının geç çıkması, tebligat süreleri ve sair sebeplerden dolayı da olabilir.

Çekişmeli Boşanmada Ev Kime Kalır?

Çekişmeli boşanma davasında ortak konutun özgülenmesi diye bir husus vardır. Boşanma davası öncesinde kadın çocukları ile birlikte evi terk etmiş ise ortak konutun kendisine ve çocuklara özgülenerek burada kalmaya devam edilmesini talep edebilir. Ayrıca ortak konutun satışının engellenmesi için de tapudan şerh konulması talep edilebilir. 

Boşanmada Ağır Kusurlar Nelerdir?

Boşanma davasında kusurlu davranış yoksa, ispat yoksa boşanma kararı verilemez. Bu yüzden kusurun varlığı şarttır. Kusurlu davranışlar ispat edilmez ise de boşanmaya karar verilemeyecek çünkü iddialar gerekçesi kalacaktır. Bundan dolayı karşı tarafın kusurunun her türlü delil ile ispatlanması zorunludur. Boşanma davasında ağır kusurlar ise; fiziksel şiddet, sürekli küçük düşürmek ve hakaret, pek kötü davranışlar sergilemek, kasten yaralama ve bunların sürekli olması, onur kırıcı hareketlerde bulunmak sürekli bir şekilde, hayata kast, yüz kızartıcı suçlar işlemiş olmak eşe karşı gibi ağır kusur olarak değerlendirilecektir. Boşanmada karşı dava açmanın kusurların yarışması bakımından önemi büyüktür. Bu sebeple alanında uzman boşanma avukatından destek almanızı ve aklınıza takılan sorular hakkında danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Bittikten Sonra Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davası bittikten sonra, örneğin taraflar boşandı ve davanızı kazandınız diyelim. Bu durumda kaşı taraf istinafa başvurmuş ise ve de boşanma kararına da itiraz etmiş iseler kararın kesinleşmesi istinaf aşamasının sonuna kalacaktır. Ancak taraflar çekişmeli boşanma davası duruşmasından sonra çıkartılacak gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içinde kararı istinaf etmezler yahut istinaf etmeyeceklerine yönelik olarak feragat dilekçesi verirlerse bu durumda çekişmeli boşanma davası kesinleşir ve taraflar boşanmış olurlar.

Çekişmeli Boşanmada Hemen Boşanılır mı?

Çekişmeli boşanma davası ne yazık ki uzun süren bir dava türüdür. Hangi sebeple açtığınızın da bir önemi bulunmaktadır. Örneğin zina sebebiyle boşanma açmış iseniz zinanın ispatı deliller ve sair hususlar zaten zaman alacaktır. Ya da evlilik birliğinin temelden sarsılması yani şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim. Bu durumda da iddiaların ispatı, tanıkların dinlenmesi, delillerin sunulması ve sair hususlar ile birlikte ne yazık ki davanın süresi de uzayacaktır. Örneğin whatsApp kayıtlarının sunulması için taraflara ön inceleme duruşması öncesinde çıkartılan ön inceleme duruşma tebliğinde 2 hafta içinde bu kayıtların sunulması daha doğru ifade ile delillerin sunulması gerektiği bildirilecektir. Eşler hızlı bir şekilde boşanmak istiyorlarsa, boşanma avukatına hazırlatacakları anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlayıp anlaşmalı boşanma davası açar ve mahkeme tarafından kabul kararı çıkarsa boşanabileceklerdir. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi tek celsede boşanma davası değildir.

Boşanmadan Önce Evden Ayrılmak Suç mu?

Boşanmadan önce evden ayrılmak duruma göre kusur bakımından değişkenlik göstermektedir. Boşanmadan önce evden ayrılan eş, evi terk etmek konusunda haklı sebeplere dayanıyorsa, örneğin darp ediliyor, sürekli hakaret uğruyor, cinsel davranışlar bakımından suistimal edilip kişilik hakları ihlal ediliyor, örneğin ters cinsel ilişki talep edilip de baskı yapılıyor ise bu durumlarda evi terk eden tarafın haklı gerekçeleri olacaktır. Ancak, hiçbir haklı gerekçe olmadan sadece sevgisi bittiğinden ve artık sevmediğinden, hoşlanmadığından ötürü ev terk edilmiş ise bu durumda terk eden taraf kusurlu olduğundan dolayı kendisine boşanma davası açılabilecektir. İlk verdiğimiz örnekte evi terk etmek zorunda bırakılan taraf kusurlu değil, evi terke zorlayan taraf kusurludur ve açılacak davada evi terke zorlayan eş mevcut hakaretlerine göre tazminat yükümlüsü de olabilecektir. Bundan dolayı kusur araştırması direkt evi terk eden üzerinden yapılmaz. Evi terk eden eş de her zaman kusurlu kabul edilmez. Her ne kadar evlilik birliği içinde eşler birlikte yaşamak zorunda olsalar da bu durum haklı gerekçelerle bertaraf edilebilecektir.

En Hızlı Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur?

Çekişmeli boşanma davasından hız beklemek biraz abesle iştigal etmek olacaktır. Çekişmeli boşanmanın hızlı bitmesi için tanıkların hemen dinlenmesi, itirazların zamanında tebliğ edilip cevaplandırılması, sosyal inceleme raporu ve araştırmaların hemen tamamlanması gerekir. Ancak özellikle büyükşehirlerde duruşma araları zaten 3-4 ay süre olduğundan dolayı en az üç duruşma olması demek bir yılı gözden çıkarmak anlamına geleceğinden çekişmeli boşanma davası en hızlı 8- 9 ayda bitebilecek diyebiliriz.

Çekişmeli Boşanmada Taraflar Gelmek Zorunda mı?

Çekişmeli boşanma davasında dava, boşanma avukatı ile takip ediliyor ise tarafların direkt olarak duruşmaya gelmelerine gerek yoktur. Ancak boşanma avukatı ile değil de kendileri tarafından takip edilen bir durum varsa bu durumda davanın takip edilmesi şarttır. Bir kere davacının mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi karşı tarafın boşanmak isteyip istememesine göre değişkenlik göstermekle birlikte, karşı taraf boşanmak istemiyorsa ve davayı takip etmeyecek ise bu durumda dosyanın işlemden kaldırılmasına sebebiyet verecektir. Davalı, boşanma davasını takip etmez ise bu sefer davacının yokluğunda yapmış olduğu işlemlere itiraz hakkı olmayacaktır. Bir de unutmayın işlemden kaldırılan dosya üç ay süre içinde yenilenmezse dava açılmamış sayılacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neye Dikkat Eder?

Çekişmeli boşanma davasında hakim tarafların iddialarını inceler. Hakim, tarafların boşanma davasına ilişkin dilekçelerinin içeriği ile bağlıdır. Dilekçelerde yer almayan hususlar hükme esas teşkil edilemeyecektir. Örneğin davanızı açtınız ve hakaret suçundan bahsetmediniz. Ancak dinlettiğiniz tanık hakaretten bahsetmiş olsa dahi hakim hakaretten dolayı karşı tarafı sorumlu tutamayacak ve bunu karşı tarafa kusur olarak yükleyip manevi tazminata da hükmedemeyecektir. Hakim, boşanma davasında tarafların dayanmış olduğu ve iddia ettikleri ve delil sundukları olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları aydınlatılmış sayamaz. Bundan dolayı, hakimin dikkat edeceği hususlardan bir tanesi yaşanan ve iddia edilen olayların gerçekleştiğine yönelik inanca sahip olup olmadığıdır. Boşanma davasında hakimi ikna etmek ve olayların yaşandığı kanaatine varmasına sebep olmak, davayı kazanmak açısından oldukça önemlidir.

Hakim Boşanma Davasını Reddederse Ne Olur?

Hakim boşanma davasını reddederse, taraflar aynı sebebe dayanarak bir daha boşanma davası açamazlar. Yeni bir olay meydana gelmesi şarttır. Ayrıca boşanma kararının kesinleşmesinden sonra eşler 3 yıl içinde bir araya gelmemişler ise, fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası açabileceklerdir.

Boşanmak İstiyorum Ama Eşim İstemiyor Ne Yapmalıyım?

Boşanma davalarında karşı tarafın boşanmak istememesinin bir önemi yoktur. Siz, açmış olduğunuz boşanma davasında haklıysanız, karşı tarafın boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğunu ispatlamış iseniz, karşı tarafın boşanmaya karşı çıkmasının hiçbir önemi kalmayacaktır. Örneğin ekonomik şiddet sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim. Karşı taraf da bu boşanma davasına karşı çıkıyor. Ancak siz açtığınız boşanma davasında ekonomik şiddeti kanıtladınız ve bunun artık evlilik briliği içinde sizin açınızdan çekilmez hale geldiği hususunda hakimde de vicdani kanaat yarattınız diyelim. Bu durumda karşı taraf istediği kadar boşanmaya karşı çıksın boşanma kararı alınacaktır. Hatta, talep halinde ve kusurun ispatlanması koşuluyla maddi ve manevi tazminat da alınabilecektir. Konu hakkında avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında Kadın Nasıl Haksız Olur?

Boşanma davalarında kusurlu davranışlar kanunda sınırlı sayıda sayılmamıştır. Sadece özel boşanma sebepleri olarak kanunda düzenlenen zina, terk, haysiyetsiz yaşam sürme, akıl hastalığı, suç işleme gibi boşanma sebepleri bulunmaktadır. Bunlar hakkında direkt dava açılabileceği gibi evlilik birliğinin sarsılması yani şiddetli geçimsizlik nedeniyle de boşanma davası açılabilir. Şiddetli geçimsizlik sebepleri ise duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, sosyal şiddet olabilir. Örneğin, kadın boşanmaya sebep olan olaylar bakımından eşinin ailesi ile görüşmesine hiçbir haklı gerekçe olmadan karşı çıkıyor ise, eşini sevmediğini söylüyor ise, eşi ile yatakları ayırıp ona cinsel şiddet uyguluyor ise ve bu durumlar boşanma davasında gerekçe olarak gösterilip de ispat da edilmiş ise bu durumda kadın boşanma davasında haksız olacak ve erkek davayı kazanabilecektir. 

Boşanmada Eşit Kusur Nedir?

Boşanma davası kusur üzerine kurulu bir dava türüdür. Boşanmaya sebep olan olayların varlığı şarttır. Ben sıkıldım artık boşanmak istiyorum diye bir yaklaşım söz konusu olamaz. Ama evlilikten sıkılma sebebi örneğin erkeğin kusurundan kaynaklanmış ise yani kadının yaşam sevinci erkeğin evlilik birliği içindeki kabul edilemez davranışlarından kaynaklı olarak azalmış ise bu durumda boşanma davasının gerekçesi oluşturulmuş olacaktır. Tabi bu durumda kadının da boşanma davasına gerekçe gösterilebilecek bir kusuru varsa ve kusurlar arasında kimin ağır kimin hafif olduğu net değilse, her iki tarafın da kusuru eşitse mahkeme yine boşanmaya karar verecek ve fakat maddi manevi tazminat talepleri varsa tarafların bu talepler reddedilmiş olacaktır. 

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davasını ilk kimin açtığının boşanma davasında hiçbir önemi yoktur. İster kadın açsın ister erkek açsın boşanma davasında önemli olan kusurun kimde olduğu, boşanmaya sebep olan olaylarda kimin ağır kusurlu olup da haksız olduğudur. Boşanma davasını ilk açan da davasını kaybedebileceği gibi ilk açan tarafa karşı boşanma davası açan taraf da davasını kaybedebilir. Dilekçeler çok ama çok önemlidir boşanma davasında. Talep ettiğiniz hususlar ve gösterdiğiniz delillerin nerede kullanılacağını bilmek uzmanlık gerektirir. Kullandığınız ve sunduğunuz deliller ile davanızı kazanırsınız. İlk erkek boşanma davası açmış olsa dahi vereceğiniz gerekçeli cevap dilekçesi ve açacağınız karşı dava ile her şeyi tersine çevirip davayı kazanabilir, tüm taleplerinizi elde edebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Dönüşmesi

1