Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri aslında her evliliğin kendi içinde barındırdığı özelliklere, yaşantılara göre değişkenlik göstermektedir. Kanunda boşanma sebepleri olarak özel boşanma sebepleri sayma suretiyle düzenlenip ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Bunun

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri aslında her evliliğin kendi içinde barındırdığı özelliklere, yaşantılara göre değişkenlik göstermektedir. Kanunda boşanma sebepleri olarak özel boşanma sebepleri sayma suretiyle düzenlenip ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra bunlar dışında çok sebep olduğundan da genel boşanma sebebi şeklinde evlilik birliğinin temelden sarsılması düzenlemesi yer almıştır. Boşanma sebepleri bu bakımdan ele alındığında özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ister kadının boşanma sebepleri isterse de erkeğin boşanma sebepleri olarak belirtilebilir. Bu konuda bir ayrım yoktur. Boşanma nedenleri bakımından cinsiyet ayrımına gidilmemiştir. Özellikle boşanma sebepleri yani mutlak boşanma sebepleri haricindeki boşanma sebepleri boşanma avukatının somut olayın hukuki durumunu gözlemlemesiyle ve hukuki görüşüne göre kusur karşılaştırması yapması dahilinde de belli olabilecektir. Boşanma davasındaki boşanma sebeplerini birden fazla boşanma sebebine dayalı olarak mahkemeden talep edebilirsiniz. 

Erkek 5 şeyle boşanır başlıklı videomuzu izlemek için tıklayınız.

Özel boşanma sebepleri;

Genel Boşanma Sebepleri;

BUNU DA BİL; Boşanma davasında af sayılan davranışlar için boşanma davasında af sayılan haller başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Tek celsede boşanma sebepleri diye bir düzenleme kanunda yer almamaktadır. Aslında halk ağzında tek celsede boşanmanın hukuki karşılığı anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşma metnini mahkemeye sunup hakim tarafından huzurda yapılan duruşmada dinlendikten ve de anlaşma kabul edildikten sonra tek celsede boşanırlar. Ancak iş çekişmeli boşanma davasına kalmış ise bu durumda ne yazık ki tek celsede boşanma mümkün olmayacaktır.

Boşanmada Ağır Kusurlar Nelerdir?

Boşanma davasında ağır kusurların başında tabi ki de zina gelmektedir. Yine hayata kast, pek kötü davranış da ağır kusur olarak tanımlanabilir. Ayrıca suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme de eşlerin birbirlerine karşı davranışlarında ağır kusurlarının varlığına delalettir. Burada üzerinde durulması gereken davanın işleyişi sırasında ağır kusurların ispat edilmesidir. Ayrıca boşanma davasında kadının ya da erkeğin kusurlu davranışları sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmak, evlilik birlikteliğinin yükümlülüklerini yerine getirmemek, duygusal şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet gibi davranışlardır. Unutmayın boşanmada delil yoksa hakim boşanma kararı veremeyecek ve davayı reddedecektir. 

BUNU DA BİL; Evlilikte eşlerin ayrı odalarda yatması da boşanma sebebi olup videomuzu izleyebilirsiniz.

Boşanmadan Önce Evden Ayrılmak Suç mu?

Boşanmadan önce evden ayrılmak boşanma davası bakımından taraflara nasıl kusur olarak yüklenebilir? Boşanma davasından önce evden ayrılan eş, eğer evden ayrılma gerekçesi karşı tarafın davranışlarından ve kusurundan kaynaklanmakta ise evden ayrılma hakkına sahiptir. Ancak hiçbir şey yokken tamamen “ben bıktım seni sevmiyorum” şeklindeki bir yaklaşımla evden ayrılmış ise bu husus kendi aleyhine delil olarak kullanılabilecektir. Bakılacak nokta evden ayrılışın diğer eşin kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır. 

Mutlak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Mutlak boşanma sebepleri kanunda yer almış olan ve artık hakimin evlilik birliğinin çekilmez hale gelip gelmediğini araştırmasına gerek kalmayan, ispat edildiği halde boşanmaya karar verilecek olan sebeplerdir. Mutlak boşanma sebepleri; zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl hastalığı, Anlaşmalı boşanmadır. Kesin boşanma sebepleri de diyebiliriz aslında ispatları halinde. Nisbi boşanma sebepleri dediğimiz boşanma davası ise evlilik birliğinin çekilmezlik koşulunun da gerçekleşip gerçekleşmediğinin sorgulandığı boşanma davası olan evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle açılan boşanma davasıdır.

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebepleri yukarıda da izah ettiğimiz üzere evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasıdır. Genel boşanma sebeplerine örnek verecek olursak; eşini küçük düşürme, dedikodu yapma, eşe hakaret etme, eşin ailesine hakaret, eşe para vermeme, eşi yalnız bırakma, eşe iftira atma, eşi aşağılama, eşi hor görme, eşe yalan söyleme, evlilik birliğinin giderlerine katılmama, ekonomik özgürlüğü sınırlandırma, çocuklarla ilgilenmeme, eşe fiziksel şiddet uygulama gibi sebeplerdir.

1