Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Biter - En Hızlı Boşanma! | Mil Hukuk

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Biter
  • Anasayfa
  • Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Biter

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Biter

Anlaşmalı Boşanma Davalarınızı Hızlı ve Güvenilir Şekilde Sonuçlandırıyoruz. Mil Hukuk'a Başvurun, Yeni Bir Başlangıç İçin Adım Atın!

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Biter

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin her konuda anlaştıkları, boşanmaya ortak olarak karar verip de bunu sonlandırmak için adım attıkları bir davadır.

Tek celsede boşanma davasının mantığı anlaşma olduğu için çekişmeli boşanma davasından ayrılmaktadır. Nitekim anlaşma, boşanma konusunda çekişmenin olmadığının göstergesi olacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolünün taraflar arasında herhangi bir çekinceye mahal vermeyecek şekilde, şartsız olarak düzenlenmesinden sonra zaten çekişmeli bir husus varsa bu durum anlaşmanın zıttı bir durum yaratacağından protokolün sorunsuz hazırlandığından da bahsedilemeyecektir.

Celse, hukuk davalarının bir türü olan boşanma davasında, duruşmanın ve sair meclislerle heyetlerde müzakerelerin yapılması için, nisap dairesinde, azanın her toplantısına verilen isimdir. Duruşma ise; Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, Yargılamada iddia ve savunma makamlarının delillere dayanarak tartıştıkları, uyuşmazlıkların çözüldüğü süreç olarak tanımlanır. Burada duruşma ile celse arasında bir fark yoktur. Bu yüzden anlaşmalı boşanma davasında tek celse ve tek duruşma olur kavramları birbiri ile bağdaşan cümleler olarak tezahür edecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların anlaştıkları hususlar bakımından, aile mahkemesi hakimi yapılan boşanma protokolünü kabul ettiği takdirde ve başkaca hukuka aykırılık söz konusu olmadığında tek duruşmada, tek celsede boşanmaya karar verecektir. Ancak öncrelikli olarak anlaşmalı boşanma davası için bir protokol hazırlanması gerektiğini ve bu protokolün de ileride olumsuzluklar yaratamayacak şekilde sizi koruyucu hususlar içermesi gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın.

Hakim boşanma davasında tarafları bizzat anlaşmalı boşanma duruşmasında dinleyecek, burada anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar sorusu akıllara gelse de, hakim hür iradeleri ile anlaşmayı kabul edip etmediklerini taraflara soracaktır. Anlaşmalı boşanma davasında velayet, nafaka ve maddi tazminat ile manevi tazminata ilişkin düzenlenmenin aykırılıkları tespit edilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Tek Celsede Boşanma Davasıdır

Anlaşmalı boşanma davası, yukarıda da belirtmiş olduğumuz şekilde tarafların boşanmanın sonuçları bakımından her şekilde anlaştıkları bir boşanma davası olduğundan dolayı, birbirlerini sözleşme ile serbest bıraktıkları bir dava türüdür.

Örneğin eşiniz sizi aldattı diyelim. Zina sebebiyle boşanma davası açacaksınız. Bu durumda karşı tarafa dava açmadan önce boşanma avukatınız vasıtasıyla anlaştınız ve karşı taraf da boşanma avukatınızın kararlılığına dayanamayıp tüm mal varlığını anlaşma gereği size bıraktı diyelim. Bu durumda zina sebebiyle boşanma davası açılmasına gerek kalmayacak ve anlaşma protokolü ile haklarınızı almış olacaksınız ve çekişmeli boşanma davası açılmadığından dolayı da dava uzun sürmeyecek anlaşmalı boşanma davası sayesinde tek celsede boşanma gerçekleşecektir.

Ya da evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açacaktınız ki boşanma avukatınızın karşı tarafı ikna etmesiyle durumlar değişip anlaşmalı boşanma davasına döndü her şey diyelim. Bu durumda da çekişmeli boşanma davası için geçmesi gereken boşanma süreci de yaşanmadan yine tek celsede boşanma davası sonuçlanmış olacaktır. Zira anlaşmalı boşanma davasında her şey yolunda giderse tek bir duruşmada boşanma kararı verilerek taraflar evliliklerini sonlandırmış olabileceklerdir.

BUNU DA BİL; Boşanma davasında af sayılan davranışlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için boşanma davasında af sayılan davranışlar başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Tek Celsede Boşanma Nasıl Kesinleşir?

Tek celsede boşanma davası denilen anlaşmalı boşanma davası sonrasında uygulamada görülen durumlara göre durumu özetleyelim. Anlaşmalı boşanma davası duruşması yapıldı ve hakim tarafından uygun görülen anlaşmalı boşanma protokolü onaylanıp da tarafların boşanmalarına karar verildi diyelim. Bu durumda boşanma kararı verilmesine rağmen çiftler hemen boşanmış sayılmayacaklar. Çünkü boşanma davasında verilen boşanma hükmünün kesinleşmesi ile çiftler boşanabilirler.

Bundan mütevellit de boşanma davasının kesinleşmesi şarttır. Anlaşmalı boşanma davasından sonra bazı mahkemeler hemen gerekçeli kararı yazıp taraflara tebliğ ederler. Bu tebliğden sonra ise taraflar karara itiraz etmeyeceklerini şerh düşerek kararın kesinleşmesini ve kesinleşme şerhi düzenlenmesini davalarına bakan mahkemeninin kaleminden talep edebilirler. Bazen de gerekçeli savunma sonradan yazılmakta ve tebliğe çıkartılmaktadır. Bundan dolayı da gecikmeler söz konusu olabilir. Bu bakımdan nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda lütfen boşanma avukatınızla irtibata geçiniz.

BUNU DA BİL; Çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya dönüşmesi mümkün mü? Bu konuda bilgi almak için aşağıdaki videomuzu da izleyebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davası anlaşmalı boşanma protokolünün aile mahkemesine boşanma dava dilekçesi ile birlikte verilmesi ile başlar. Aile mahkemesi verilen dilekçeden sonra anlaşmalı boşanma davasının görülmesi için bir duruşma günü düzenler. Bu duruşma gününde taraflar da hazır olur ve protokolün hukuka ve ahlaka uygun olarak düzenlendiğine kanaat getiren mahkeme tarafların anlaşma dahilinde boşanmalarına karar verir.

Sonrasında gerekçeli karar hemen yazılmış ise taraflar gerekçeli kararı hemen yazı işlerinden tebliğ alırlar ve istinaftan feragat dilekçesi vererek anlaşmalı boşanma davasını kesinleştirirler. Gerekçeli karar hemen yazılmamışsa mahkeme gerekçeli kararın yazılmasından sonra bunu taraflara tebliğe çıkartır. Taraflar tebliğ aldıktan sonra gerekçeli kararı ya istinaftan feragat dilekçesi vererek hemen ya da istinaf süresi olan iki haftalık süreyi bekleyerek iki hafta sonra kararı kesinleştirmiş olurlar. Mahkemeden kesinleşme şerhini alarak ilgili nüfus müdürlüğünden gerekli işlemleri de yapabilirler. 

Anlaşmalı Boşanma Davası İlk Celsede Biter mi?

Anlaşmalı boşanma davasının özü tarafların boşanmanın ekleri ve boşanma konularında anlaşmalarına bağlıdır. Taraflar boşanma avukatları vasıtasıyla hukuka uygun olarak hazırlanan protokolün hakimin onaylamasından sonra boşanabilirler. Taraflar, profesyonel destek almaz ve bilmediklerinden dolayı uygunsuz bir protokol hazırlamışlar ise bu durumda hakim protokolü kabul etmeyecek ve kendisi bir düzenleme yapacaktır.

Bu düzenlemenin taraflarca uygun bulunması halinde boşanmaya karar verebilir. Ancak düzenlemenin yani anlaşmalı boşanma protokolünün tam anlamıyla nasıl bir hak kaybına yol açacağı neleri götürüp neleri lehe çevireceği profesyonelce bilinmediğinden yapılacak düzenleme ile taraflar bunu kabul etmezlerse artık boşanma davası çekişmeli boşanma davası haline dönüşecek ve anlaşma olmadığından dolayı da taraflar anlaşmalı boşanma davasını ilk celsede bitiremeyeceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davasında hakimin dikkat ettiği hususlar tamamen protokolün nasıl hazırlandığı ile hukuka ve ahlaka aykırı düzenlenip düzenlenmediğidir. Tarafların anlaşmalı boşanma davasında huzurda dinlenmesi şarttır. Hakim tarafları huzurda dinler ve anlaşmalı boşanma davası bakımından hür iradeleri ile hukuka uygun rızalarının olup olmadığına bakar. Tarafların özgür iradeleri ile anlaşmalı boşanma protokolünü hazırladıklarına ve de boşanma protokolünün anlaşmalı boşanma sözleşmesinin uygun olduğuna kanaat getirdiği durumda ilk celsede yani tek celsede boşanmaya karar verir. 

Anlaşmalı Boşanmada İlk Duruşmada Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada ilk duruşmada taraflar hakimin huzuruna bizzat çıkarlar ve hukuken uygun olarak düzenledikleri anlaşmalı boşanma protokolünün hür iradeleri ile özgür iradeleri ile imzalandığını ve boşanmak istediklerini dile getirirler.

Bu durum ilk duruşmada olur. Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmaya dair bir problem olup da eşlerin anlaşamadıkları bir husus ortaya çıkarsa anlaşma sağlanamaz ve taraflar anlaşmalı boşanma davası bakımından ilk duruşmada boşanamazlar ve artık anlaşma da olmadığından dolayı boşanmaya devam etmek istiyorlarsa bunu çekişmeli boşanma olarak devam ettirmek zorunda kalırlar.

Hakim Karar Verirken Neye Bakar?

Anlaşmalı boşanma davasında hakimin bakacağı ilk şey usulüne uygun bir anlaşmalı boşanma davası açılıp açılmadığı olacaktır. Anlaşmalı boşanma sözleşmesi, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmış mı, bu anlaşmalı boşanma protokolü hukuka ve ahlaka uygun mu bunları teker teker inceler. Protokolde yapılması gereken değişiklikler varsa bunları taraflara bildirir ve olması gereken şekliyle düzenler ve taraflar hakimin düzenlediği hususlarda da anlaşmış iseler bu durumda anlaşmalı boşanma sonuca erer.

Anlaşmalı boşanma davasında tanık olmaz, delil olmaz, haksız haklı taraf olmaz, kusur araştırması yapılmaz. Hakim delil olmadığından dolayı da delilleri inceleyemez. Delillerin incelenmesinde de vicdani kanaat kullanamaz. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka Ne Zaman Başlar?

Anlaşmalı boşanma davasından boşanma avukatınız tarafından düzenlenen protokolde nafaka da talep edilmiş ise taraflar bu nafakanın başlangıç tarihini belirleyebilirler. Nafakanın başlangıç tarihi taraflarca belirlenmemişse bu durumda aile mahkemesi hakimi nafakanın anlaşmalı boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren ödenmesine karar verecektir. 

İlgili Etiketler:
1