Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka
  • Anasayfa
  • Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı boşanma hangi boşanma sebebine dayanıyorsa dayansın tarafların anlaşmasına bağlıdır. İşte bu davada taraflar nafakalar konusunda anlaşmalıdırlar. Örneğin eşler boşanma avukatı ile hazırlayacakları boşanma protokolüne çekişmeli boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların kanunda belirtilen hususları yerine getirdiği çekişmeli boşanma davası gibi uzun sürmeyen ve tek celsede boşanabilecekleri ancak anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanması şartı gerektiren bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma hangi boşanma sebeplerine dayanıyorsa dayansın tarafların anlaşmasına bağlıdır. İşte bu davada taraflar nafakalar konusunda anlaşmalıdırlar. Örneğin eşler boşanma avukatı ile hazırlayacakları boşanma protokolüne çekişmeli boşanma davasında hükmedilemeyecek bedelleri dahi nafaka olarak kararlaştırabileceklerdir. Bu bakımdan anlaşmalı boşanma davasında kişiyi ekonomik bakımdan zorlamayacak kadar kabul edilebilir nitelikteki nafaka miktarları belirlenebilecektir. Kanunumuzda nafaka çeşitleri; eşler için verilene yoksulluk nafakası çocuk için verilene iştirak nafakası olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda ayrıntılı ile yer verdiğimiz hususlarla ilgili olarak tarafların özellikle çocuklar için belirledikleri nafakalar ekonomik durum ve enflasyon oranında erimiş ve azalmış ise yahut kendi adlarına belirledikleri nafakalar aynı şekilde azalmış ise nafaka artırım davası açılarak üstesinden gelinebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede boşanma davası olduğundan dolayı sosyal inceleme raporu aldırılması yahut sosyo ekonomik durum araştırması yapılmasına da gerek yoktur.

BUNU DA BİL; Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar hakkında bilgi almak için bağlantıyı tıklayınız.

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasında kadının hakları dediğimizde anlaşmalı boşanam protokolünde bulunması gereken tüm hususlarda anlaşmaya varılmış ise kadının hakları da ortaya çıkacaktır. Örnek vererek açıklayacak olursak, kadın çalışıyor olsa dahi nafaka alacağına ilişkin madde metni düzenlenebilir. Yani anlaşmalı boşanma davasında kadının nafaka alma hakkı bulunmaktadır. Bunun yanında müşterek çocuk varsa onun velayetinin alınması haricinde müşterek çocuk için de nafaka alınacağı düzenleme altına alınabilir. Bunun dışında nafaka talepleri haricinde kadının maddi tazminat ve manevi tazminat talep etme hakkı da vardır. Unutmayın, boşanma davasında eşler anlaştıkları takdirde birbirlerinden dilediklerini talep edebilirler. Önemli olan anlaşmanın varlığıdır ve hukuka ahlaka uygunluğudur. 

BUNU DA BİL; Ziynet alacağına ilişkin dava için boşanmada altınları alabilir miyim başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Anlaşmalı boşanma davasında yoksulluk nafakası kararlaştırılması tarafların serbest iradesine bırakılmıştır. Uygulamada çalışan eşlerin boşanma davasında birbirlerinden talep ettikleri nafakalar pek kabul edilmemekle birlikte anlaşmalı boşanma davasında çalışan eş lehine dahil nafakaya hükmedilebilir. Bu bakımdan sözleşme serbestisi gereği ahlaka, kanuna aykırı olmamak kaydıyla anlaşmalı boşanma davasında çalışan eş lehine dahi yoksulluk nafakası verileceği düzenlenebilir. Anlaşmalı boşanmada kadın nafaka alabileceği gibi erkek de anlaşmalı boşanma davsında nafaka alabilir. Tarafların tamamen anlaşmış olmaları yeterlidir. İlla nafaka düzenlenecek diye bir husus söz konusu da değildir. Nafakaya verilmeyeceğine ilişkin anlaşma da geçerli olacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında çalışan kadın da eşinden nafaka alabilecektir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası Talebi

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar birbirlerinden herhangi bir şekilde nafaka talep etmemiş iseler sonradan dava açarak nafaka talebinde bulunamazlar. Çünkü her ne kadar anlaşmalı boşanma olsa da sonuçta hakim tarafından uygun görülüp de boşanma hükmü verildiğinden dolayı kesin mahkeme hükmü olacak ve bir daha yoksulluk nafakası talep edilemeyecektir. Çünkü önceki anlaşmaya göre gerçekleştirilen boşanma davası kesinleşmiş ve kesin hüküm teşkil edecek konuma gelmiştir. Dava şartlarından bir tanesi de tarafları ve konusu aynı olan bir dava görülmüş ve kesin hüküm verilmiş ise bir daha aynı konuda aynı tarafların dava açmaları usulen mümkün olmayacaktır. Bundan mütevellit dava kesin hüküm şartı sebebiyle usulden reddedilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuk İçin Nafaka

Çocuk için nafaka/İştirak nafakası boşanma davasında çocuklar için düzenlenen ve velayet kendisinde bulunmayan tarafın çocuğun giderlerine iştirak ettiği nafakadır. Çocuk için verilecek olan iştirak nafakası müşterek çocuğun eğtim, barınma, ulaşım, yeme içme ve sair hususlarını içinde barındıran bir nafaka türü olup eşler diledikleri takdirde anlaşmalı boşanma davasında kesenin ağzını açabilirler. Ancak şunu izah etmek gerekir ki fevri davranışlarla hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolleri sonradan dava konusu edilerek yenilenmesi revize edilmesi yahut arttırılması talep edilmektedir. Birden fazla çocuk bulunmakta ise her çocuk için ayrı ayrı nafaka bedeli belirlenmelidir. Ortak bir meblağın yazılması mahkeme tarafından uygun görülmeyecektir.

İştirak nafakası anlaşmalı boşanma davasında çocuk için özgülenen nafaka olmakla birlikte taraflar nafakanın içeriğini de bölebilirler. Örneğin nafaka haricinde eğitim giderlerinin de yarı oranında karşılanacağına ilişkin bir düzeneleme yer alabilir. Anlaşmalı Boşanmada çocuk için verilecek nafaka miktarı eşlerin ekonomik durumlarına ve çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eşlerin özgür iradelerine göre belirlenecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Çocuk İçin Nafaka İstenebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar çocuklar için verilen nafaka olan iştirak nafakası hususunda anlaşmamışlar daha doğru ifade ile iştirak nafakası hakkında bir düzenleme yapmamışlar ancak sonradan değişen koşullar sebebiyle iştirak nafakası talepli dava açmış iseler, kesin hüküm bulunduğundan bahisle dava reddedilmeyecektir. Zira burada yoksulluk nafakasından farklı olarak çocuğun korunan hukuki yararı ve üstün yararı gereği iştirak nafakası davası görülecektir.

1