Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

  • Anasayfa
  • Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası boşanma avukatı tarafından hazırlanmış ve ileride sorun yaratmayacak şekilde kurgulanmış sözleşme maddelerinden oluşan bir protokoldür. Uygulamada anlaşmalı boşanmış çiftlerin daha sonradan ne yazık ki problem yaşadıklarına t

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası boşanma avukatı tarafından hazırlanmış ve ileride sorun yaratmayacak şekilde kurgulanmış sözleşme maddelerinden oluşan bir protokoldür. Uygulamada anlaşmalı boşanmış çiftlerin daha sonradan ne yazık ki problem yaşadıklarına tanık olunmaktadır. Çünkü taraflar, hem sözleşme hazırlamayı bilmediklerinden hem de genelde haklarından bir haber olduklarından ve de bir an evvel boşanma telaşesi yaşadıklarından üstün körü anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlamakta ve ne yazık ki ileride çok büyük pişmanlık yaşadıkları gibi hak kayıpları ile de karşılaşmaktadırlar. Bundan dolayı neyin nasıl yazılması gerektiği boşanma protokolüne hukuka ve ahlaka uygun bir şekilde eklenmelidir.  Unutmayın anlaşmalı boşanma davasında ziynet alacağı davası açmadan ziynet eşyalarına ilişkin düzenleme de yapılabilir. Anlaşmalı boşanama davasında da duruşma yapılır.

BUNU DA BİL; Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

BUNU DA BİL; Boşanma davasında özellikle eşlerin delil elde etme telaşesi içinde birbirlerinin kişisel verilerini elde ettikleriyle karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı kişisel verileri ele geçirme ve yayma suçu hakkında makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşmalı Boşanmada Maddi Tazminat

Anlaşmalı boşanma davasında maddi tazminata ilişkin hususlar tarafların anlaşmalarına göre belirlenir. Taraflar birbirlerinden maddi tazminat talep ediyorlarsa buna ilişkin protokolde açık bir şekilde ne kadar maddi tazminat talep edildiği yazılmalıdır. Miktar bakımından taraflar özgürdürler. Çünkü bu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşılan hususlar çerçevesinde protokol maddesi hukuka, kanuna ve ahlaka aykırı olmadığı sürece tarafların miktar konusunda mutabakata varmış olmaları aile mahkemesi hakimi tarafından kabul edilebilecektir. İster milyon dolarlık bir tazminat ister üç beş kuruşluk bir tazminat belirleyin burada önemli olan tazminatın ödeme şekli ile tahsilatına ilişkin sizi güvenceye alacak hususların hukuki olarak düzenlenmesi olacaktır. İşte burada boşanma avukatının önemi ve tecrübesi ortaya çıkacaktır. 

Anlaşmalı Boşanmada Manevi Tazminat

Anlaşmalı boşanmada manevi tazminat da maddi tazminat gibidir. Çekişmeli boşanma davasında tarafların birbirlerinden talep ettikleri manevi tazminat için medeni kanunun 174. Maddesindeki hükmün gerçekleşmiş olması şart iken anlaşmalı boşanma davasında manevi tazminat talep eden tarafın kusursuz olması yahut tazminat verecek tarafın kusurlu olması aranmaz. Anlaşmalı Boşanma davasında manevi tazminat alacak taraf kusurlu olsa dahi taraflar tazminat verilmesi ve alınması konusunda anlaşmışlar ise bu durum hukuka aykırı olmayacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında aslolan hukuka, ahlaka ve kanuna uygun maddelerin bulunmasıdır. Yoksa istediğiniz şekilde anlaşabilirsiniz. Örneğin eşinizin zina yaptığını ve zina sebebiyle boşanma davası ile de uğraşmak istemiyor ve bir an evvel tek celsede boşanmak istiyorsunuz diyelim. Eşiniz de zina etmesine rağmen hemen boşanmak için sizden tazminat talep ediyor diyelim. Bu durumda tabi ki de anlaşarak hatalı, boşanmada kusurlu taraf zina eden eş olmasına rağmen manevi tazminat vermeyi ve anlaşmayı kabul etmiş iseniz bu şekilde de anlaşmalı olarak boşanabilirsiniz. Yani hakim, kardeşim senin eşin zina etmiş bak ama sen anlaşmalı boşanma davası açmışsın ve manevi tazminat vermeyi de kabul etmişsin bundan dolayı karşı taraf kusurlu olduğundan manevi tazminat verilemez gibi bir yaklaşım sergileyemeyecektir. Böyle bir durum hakimi hiçbir şekilde bağlamaz. 

Anlaşmalı Boşanmada Erkeğin Hakları

Anlaşmalı boşanma davası tarafların tamamen maddi ve manevi tazminat, çocukların velayeti ve nafakalar konusunda anlaşmış olmalarına bağlıdır. Burada kadın, erkeğin taleplerini kabul etmiş ise örneğin araba ve ev erkekte kalacak, yazlık kadında kalacak şeklinde bir protokol düzenlenmiş ise bu durumda erkeğin hakları daha fazla olabilecektir. Çünkü her şey anlaşmaya bağlıdır. Hakim, sen bu kadar ev almışsın sen şu kadar araba almışsın, senin maaşın fazla ve sair gibi bir yorum yapmayacaktır. Aslolan boşanma protokolünün özgür hür irade ile taraflarca imzalanmış olmasıdır. Geri kalan özellikle müşterek çocukların velayetine ilişkin hususlar haricindekiler hakim tarafından kolayca onaylanır. Sadece müşterek çocukların velayetine ilişkin hususlarda ise müşterek çocuğun üstün yararı ve onun hakları daha ön planda tutulacaktır.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Dönüşmesi

Çekişmeli boşanma davası süreci devam ederken eşler her halde ve durumda anlaşıp çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanma davasına dönüştürebilirler. Taraflar çekişmeli boşanma davasının devam ettiği süre içinde sürecin kendileri için hemen bitmesine karar vermişler ise çekişmeli olarak açılan boşanma davası sırasında hakime durumu izah ederek anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesini ve anlaşma protokolünün mahkemeye sunulacağını hakime bildirebilirler. Bu durumda hakim bir sonraki celseye kadar taraflara süre verir ve taraflar hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunarak hakimin de onayı ile anlaşmalı olarak boşanabilirler. 

1