Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası | Boşanma Davasında Fiziksel Şiddet | Mil Hukuk

Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası
  • Anasayfa
  • Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma davasında fiziksel şiddet, eşlerin birbirlerine karşı fiziksel olarak müdahalede bulundukları, fiziksel bütünlüklerine saldırı gerçekleştirerek bedenen verdikleri zarardır. Bu zarar sebebiyle boşanma avukatı tarafından açılan dava ise fizikse

Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma Davasında Fiziksel Şiddet 

Boşanma davasında fiziksel şiddet, eşlerin birbirlerine karşı fiziksel olarak müdahalede bulundukları, fiziksel bütünlüklerine saldırı gerçekleştirerek bedenen verdikleri zarardır. Bu zarar sebebiyle boşanma avukatı tarafından açılan dava ise fiziksel şiddet sebebiyle çekişmeli boşanma davası olacaktır. Eş, diğer eşin hayatına kast ederek bu şiddeti gerçekleştirmişse özel boşanma sebebi olan hayata kast ve pek kötü davranıştan dolayı dava açılabilecekken, kadına şiddet yahut erkeğe şiddet bu seviyede ağır değilse şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılabilecektir. Fiziksel şiddet her türlü delille ispat edilebileceği gibi, boşanma davasında tanık delili, kamera kayıtları, darp raporu gibi delillerle ispat edilebilir. Aile içi şiddette en önemli delil, tanık delili olduğundan aile fertleri tanıklık edebileceği gibi komşular da bu duruma hem görgü hem de sesler duymuşlarsa duyuma dayalı tanıklık edebilirler. Boşanma davasını kocasından, eşinden şiddet gören herkes açabilir. Gerekçe olarak da fiziksel şiddeti gösterip tanıklarla ispatlayarak boşanma davasında maddi tazminat ile manevi tazminat talep edebilir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen boşanma avukatına danışınız. Unutmayın ki fiziksel şiddet mağduru olmak küçümsenicek bir durum olmayıp bu durumu sineye çekmek ve katlanmak yerine güvenilir kişilerden hukuki destek alıp üzerine gitmek, geleceğiniz ve sosyal hayatınız ile kişilik haklarınız bakımından daha yararlı olacaktır. Fiziksel şiddet sebebiyle boşanma davasından önce eşler boşanma konusunda anlaşmışlar ise anlaşmalı boşanma davası da açabilirler. Anlaşmalı boşanma davası hakkında ayrıntılı bilgi için videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. 

BUNU DA BİL; Çekişmeli boşanma davası hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında Fiziksel Şiddet Nasıl İspat Edilir

Boşanma davasında deliller somut olayın yani sizin boşanma davanıza göre değişkenlik gösterebilir. Her davada aynı deliller kullanılacak diye bir şart yoktur. Kadına şiddet en çok karşılaşılan boşanma davasıdır. Ancak burada bahsettiğimiz duygusal şiddet, sosyal şiddet yahut cinsel şiddet değil bilakis maddi boyut olan fiziksel şiddettir. Nitekim eşin maneviyatını hedef alan maddi varlığını etkilemeyen şiddet duygusal şiddet iken beden bütünlüğüne yapılan saldırı fiziksel şiddeti oluşturacaktır. Fiziksel şiddet, her türlü delille ispatlanabilir ancak en iyi delili tabiiki de darp raporu olmakla birlikte kamera kayıtları ile bu yoksa tanık delilidir. Aile içinde meydana gelen şiddetlerde ise en önemli tanık tabii ki de aile bireyleridir. Aile fertlerinin tanıklığına itibar edilmeyeceği şeklindeki bilgiler ise gerçeği yansıtmamaktadır. 

BUNU DA BİL; Evlilik içinde krediyle alınan mallar boşanmadan sonra nasıl paylaşılır? Bu konuda ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videomuzu da izleyebilirsiniz.

Aile İçi Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Aile İçi şiddet sebebiyle boşanma davasında, şiddet uygulayan eş aynı zamanda kasten yaralama suçunu da işlemiştir. Bu bakımdan şiddet mağduru olan eş aynı zamanda ceza davasında da katılan sıfatıyla yer alabilir. Ceza davasından alınacak mahkumiyet kararı da boşanma davasında lehe delil olarak sunulabilecek ve boşanma davasının kazanılması için en önemli yere sahip olacaktır. Boşanma avukatı tüm sürece hakim olacağı gibi ceza davası  bakımından ceza avukatı ile de dosyanızı takip etmeniz tavsiye olunmaktadır. 

Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanmada Manevi Tazminat 

Boşanma davalarında boşanma sebebi olarak ortaya konulacak olan fiziksel şiddet sebebiyle boşanma davasında boşanma davasının ferisi yani boşanma davasının eki niteliğinde olan manevi tazminat da talep edilebilecektir. Nitekim boşanma davasının eki niteliğinde olan manevi tazminatın boşanma davasında alınabilmesi için bazı şartları bulunmaktadır. Bu bakımdan fiziksel şiddet sebebiyle boşanma davasında manevi tazminat şartları;

  • Boşanmaya hükmedilmiş olması,
  • Fiziksel şiddet sebebiyle boşanma davasının açılması ve bunun ispatlanması,
  • Fiziksel şiddet uygulayan eşin bu kusurunun varlığı,

Şartlarının gerçekleşmiş olması gerekir. Burada en önemli durum tabii ki de boşanma avukatınız vasıtası ile delillerin değerlendirilerek sürecin yürütülmesi olup özellikle görgü tanıklarının tam anlamıyıla durumu ortaya koyabilecek şekilde dinletilmesidir. Boşanma davalarında profesyonel destek alıp da davanın sonuna kadar alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi sonuca ulaşmak için oldukça önemli olacaktır. 

Fiziksel Şiddet Sebebiyle Anlaşmalı Boşanma Davası 

Fiziksel şiddet sebebiyle boşanma davası açılmadan önce eşler aralarında anlaşmışlar ise daha doğru ifade ile boşanma avukatı tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü taraflarca imzalanmış ve anlaşmalı boşanma davası açılmış ise fiziksel şiddet sebebiyle anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olacaktır. Bunun haricinde anlaşmalı boşanma davasında taraflar nafakalar, çocuk varsa çocuğun velayeti ve maddi, manevi tazminatlar hususunda anlaşmış olmalıdırlar. Fiziksel şiddete uğrayan eş boşanma davası açmış olsa manevi tazminat hak etme durumu yüksek olduğundan boşanma avukatının anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususları da ele alması gerekmektedir. 

1