Boşanma Davasında İlk Duruşma

Boşanma Davasında İlk Duruşma
  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında İlk Duruşma

Boşanma Davasında İlk Duruşma

Boşanma davasında ilk duruşma her zaman çok merak edilen bir husustur. Bu konuda makaleye başlamadan önce belirtmemiz gereken husus ise boşanma davasındaki ilk duruşmanın ön inceleme duruşması olduğudur. Kendi davanızla ilgili hususları bilemediğimiz

Boşanma Davasında İlk Duruşma

Boşanma Davasında İlk Duruşmada Ne Olur?

Boşanma davasında ilk duruşma her zaman çok merak edilen bir husustur. Bu konuda makaleye başlamadan önce belirtmemiz gereken husus ise boşanma davasındaki ilk duruşmanın ön inceleme duruşması olduğudur. Kendi davanızla ilgili hususları bilemediğimizden davanızı yöneten boşanma avukatınızdan detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz. Çünkü burada anlatacaklarımız genel geçer kurallar olup davanızda yaşanan gelişmeleri ne yazık ki kapsamayacaktır. Fakat davanıza özgü bir durum yok ise yapılacaklar aşağıda yer verdiğimiz şekilde olacaktır. Boşanma davasında ilk duruşmada ister şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası olsun ister özel boşanma sebeplerine dayalı boşanma davası olsun, bakılacaklar kısaca; maddi tazminat ya da manevi tazminat istenmiş mi, velayet talep edilmiş mi, yoksulluk nafakası yahut iştirak nafakasının talep edilip edilmediğinin çekişmeye konu olup olmadığıdır. Güncel bilgiler için boşanma hakkında her şey başlıklı  youtube kanalımızdaki videoları izlemenizi tavsiye ederiz. 

Boşanma Davasında İlk Duruşma

Boşanma davasında yapılacak ilk duruşmada bilinmesi gerekenden önce bahsetmek gerekir ki boşanma davasında duruşma yapılmadan önce kanun gereği dilekçeler aşamasının bitmiş olmasıdır. Dilekçeler aşaması;

  • Dava dilekçesi,
  • Cevap  dilekçesi,
  • Cevaba cevap dilekçesi,
  • İkinci cevap dilekçesinden oluşmaktadır.

Bu dilekçeler için kanuni süre yani siz davayı açtıktan sonra örneğin cevap dilekçesinin verilme süresi 2 haftadır. Dilekçeniz karşı tarafa ulaşacak yani tebliğ edilecek ve tebliğden itibaren süre başlayacak ve 2 hafta sonra dava dilekçesine cevap verilmemiş ise dava dilekçesinde yer alan hususların hepsi inkar edilmiş sayılacaktır. Eğer cevap dilekçesi verilir ise aynı şekilde yukarıda bahsettiğimiz hususlar ve süreler yine geçerlidir. 

BUNU DA BİL; Boşanma davasında dilekçeler aşaması ve sonrası için ayrıntılı bilgiye çekişmeli boşanma davası başlıklı makalemizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tebligat Ne Zaman Gelir?

Boşanma davası açıldıktan sonra tebligat dava dilekçesinin onaylanmasından sonra mahkeme kalemi tarafından hemen yapılır. Ancak burada tabiki de yapılacak tebligatta tensip zaptı da bulunacağından biraz zaman alabilmektedir. Ancak davanızı takip eden bir boşanma avukatınız varsa bu durumda avukata tebligatlar artık elektronik posta üzerinden yapıldığından dolayı postada geçecek süre egale edilmiş olacak daha hızlı tebligat yapılmış olacaktır. Dosyanızı takip eden boşanma avukatınız ile bu konuda irtibata geçerek daha sağlıklı bilgi alabilirsiniz. Çünkü sizin dosyanızda başka gelişmeler ve sair olmuş olabilir. Bu da tebligat sürelerinin değişmesine olanak sağlamış olabilecektir.

Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Boşanma davasında ilk duruşma mahkemelerin yoğunluğuna, bulunduğunuz ildeki boşanma davasının miktarına, aile mahkemesinin duruşma yapma sıklığına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama olarak davanın açılmasından sonra 3- 4 ay içinde ilk duruşma yapılmaktadır. Tabi bu hususlar değişkenlik göstermektedir. Kesin ve net bir bilgi değildir. Çünkü değişkenler çok fazladır. Burada süreden çok dosyanıza ve yapılması gerekenlere odaklanır avukatınıza doğru ve tam bir bilgi verirseniz davanızın geleceği için daha hayırlı olacaktır. 

BUNU DA BİL; Zina sebebiyle boşanma davası hakkında bilgi için aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

 

Boşanma Davasında Tensip Zaptı Nedir?

Boşanma davasında ilk duruşmadan önce tensip zaptı düzenlenir. Davalıya bu tensip zaptı gönderilir ve tensip zaptının yanında davacının dilekçesi de yer alır. Bu zabıtta; 

Davacı tarafça yatırılan gider avansı kullanılarak çıkartılacak davetiyede; “HMK’nın 139.maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlıkları yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği, ayrıca HMK'nın 150.maddesi gereğince duruşmaya gelmedikleri ya da gelip de davayı takip etmedikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağının ihtarına,” şeklinde düzenleme yapılır ve taraflara tebliğ edilir. Bu tensip zaptıdır ve tensip zaptından sonra taraflar ön inceleme duruşmasına çağrılır. Örnek bir ön inceleme tensip tutanağına yer verecek olursak;

Mahkememize açılan boşanma davası dosyasının incelenmesinde, dava şartlarının mevcut olduğu, dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurların tamam olduğu, dava dilekçesinin davalıya 10/06/2022 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 24/06/2022 tarihinde cevap dilekçesini verip davacıya 02/07/2022 tarihinde tebliğ edildiği, davacının 18/07/2022 tarihinde cevaba cevap dilekçesi verip davalıya 25/07/2022 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 31/08/2022 tarihinde 2. cevap dilekçesi verip davacıya 05/09/2022 tarihinde tebliğ edildiği, davacının 2 cevap dilekçesini 06/09/2022 tarihinde verdiği davalı vekiline 11/09/2022 tarihinde verdiği, bu suretle dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Tarafların ön inceleme duruşması için çağrılmasına,

Ön inceleme tensip tutanağı ekli duruşma davetiyesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin tebliği ile ihtarına,

Ön inceleme duruşmasının 03/11/2022 günü saat 10:00 'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 09/09/2022” şeklinde taraflara tebliğ edilecektir. İşte örnekte de görüldüğü üzere boşanma davasında ilişkin duruşma günü gösterilen mahkemede boşanma davasında ilk duruşma yapılacaktır.

Boşanma Davasında İlk Duruşmada Ne Yapılır?

Boşanma davasında ilk duruşma biraz önce de değindiğimiz üzere ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında;

Dava şartları ve ilk itirazlar hakim tarafından incelenir.

Davacı ve davalının anlaştıkları yahut anlaşamadıkları hususlar tespit edilir. Bu tespit tek tek olacak şekilde yapılır.

Davacı ve davalı sulhe ve arabuluculuğa hakim tarafından yönlendirilmeye çalışılır. 

Davacı ve davalı sulh ya da arabuluculuk sürecini kabul etmedikleri takdirde anlaşmadıkları yani çekişmeli olan durumlar ön inceleme tutanağına yazılır. Bu tutanağın altı davacı ve davalıya imzalatılır ve bütün boşanma davasına ilişkin tahkikat bu tutanakla yürütülür. Anlaşılacağı üzere boşanma davasının yol haritasını boşanma davasında ilk duruşmada düzenlenen ön inceleme tutanağı oluşturacaktır.

BUNU DA BİL; Boşanma davasını ilk kimin açtığının önemi hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında İlk Duruşmada Hakim Ne Sorar?

Boşanma davasında ilk duruşmada hakim yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde tarafları sulhe ve arabuluculuğa teşvik eder. Bunun haricinde en önemli hususlardan bir tanesi de boşanma davasına has olan özel durumlardan; çocukların geçici velayeti, ortak hanenin kime özgüleneceği, tedbir nafakasının başlamasına ilişkin kararlar yer alır. Eğer ön inceleme duruşmasına kadar ekonomik durum araştırması bitmiş ise nafaka ile ilgili karar verilecektir. Uygulamada davanın açılmasından sonra ara karar ile nafakaya hükmedilmeyip ön inceleme duruşmasında karar verildiğinden davanın açıldığı tarihten ön inceleme duruşmasının yapıldığı tarihe kadar geçen sürede toplu nafaka miktarı çıkabilmektedir. Bundan dolayı bu hususlara yani toplu ödemelere dikkat edilmesi gerekir.

Boşanma Davasında İlk Duruşma ve Sonuçları?

Boşanma davasında ilk duruşma sonrasında aile mahkemesi hakimi yeni bir duruşma günü verir. Bu duruşmada tanık dinlenecekse bir sonraki celse tanık dinleneceğini ve tanıkların adreslerine tebligat gönderilmesini yapılan duruşma sonrasında düzenlenen zabta yazdırır. Boşanma davasında ilk duruşmada belirtmiş olduğumuz hususlar yer alır ve siz kendi davanızla ilgili avukatınıza yine de danışınız. Ancak her davada ön inceleme duruşma zaptı yol haritası olur ve buna göre dava yönetilir.

BUNU DA BİL; Boşanma davası ne kadar sürer hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanmada İlk Duruşma

Anlaşmalı boşanmada ilk duruşmada tahkikat aşamasına geçilip de karar verilir. Nitekim eşler arasında sağlanmış olan anlaşmayı hakimin uygun bulması ile boşanma gerçekleşecektir. Bundan dolayı anlaşmalı boşanma davasına halk arasında tek celsede boşanma davası da denilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasındaki duruşmada hakim tarafların boşanmanın ferileri konusunda anlaşıp anlaşamadıklarını, bu anlaşmanın hukuka, kanunlara, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediğini araştırır. Anlaşmalı boşanma protokolünün şarta bağlı olarak yapılıp yapılmadığını tespit eder. Hukuka aykırı bir beis görmediği müddetçe de tarafların boşanmalarına karar verir. Bundan dolayı anlaşmalı boşanma davasında ilk duruşma ile çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma birbirinden farklı olacaktır. Zira çekişmeli boşanma davasında hakim tarafları sulhe ve arabuluculuğa teşvik edecekken, anlaşmalı boşanma davasında zaten taraflar anlaşarak duruşmaya gelmişlerdir. Huzurda tarafların hukuka uygun bir şekilde düzenledikleri anlaşma metninin kabulü ile de boşanmaya karar verilecek ve eşleri bir pürüz çıkmadan tek celsede boşanacaklardır.

1