Boşanma Davasında Dikkate Alınması Gereken Unsurlar | Mil Hukuk

Boşanma Davasının Unsurları Nelerdir?
  • Anasayfa
  • Boşanma Davasının Unsurları Nelerdir?

Boşanma Davasının Unsurları Nelerdir?

Boşanma davasının unsurları dediğimizde aslında boşanma davası sürecinden farklı olarak boşanma boşanma davasının açılmasından önceki durum aklımıza gelmelidir.

Boşanma Davasının Unsurları Nelerdir?

Boşanma Davasının Unsurları ve Boşanma Psikolojisi

Boşanma davasının unsurları dediğimizde aslında boşanma davası sürecinden farklı olarak boşanma, boşanma davasının açılmasından önceki durum aklımıza gelmelidir. Boşanma sebepleri ve boşanma davasının çekişmeli boşanma davası olarak mı yoksa anlaşmalı boşanma davası olarak mı açılacağına karar vermek ile başlanmalı bu sürece. Tabii ki bu konuda en iyi desteği de boşanma avukatınızdan alacaksınız. Çünkü boşanma davasının ispatı için gerekli olanlar ile boşanma davası delillerinin nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılara ulaşmak da şart. Unsurların içine sizin boşanma davasında talep edeceğiniz boşanma sebebiyle maddi tazminat ile boşanma sebebiyle manevi tazminat da girecek. Boşanma davasının ferisi yani boşanmanın eki niteliğindeki talepleri boşanma davası ile birlikte mi talep etmeli yoksa boşanma davasının kesinleşmesinden sonra mı istemeli bunlar tartışılmalı dava açmadan önce. 

Bunların yanı sıra boşanmaya sebep olan olaylar kişi üzerinde tabii ki de psikolojik etki de yaratmakta. Nitekim özel boşanma sebeplerine yahut genel olarak evlilik birliğinin sarsılması boşanma sebeplerine yol açan davranışların eş üzerinde yarattığı psikolojik etkiler yadsınamaz boyutta olacaktır. 

Boşanma Davası İçin Ne Gerekli?

Boşanma davası için ne gerekli sorusu aslında boşanma davasının temelini oluşturacak nitelikte olan delillerin bize en gerekli unsur olduğunu göstermekte. Boşanma davanı kazanmak istiyorsan öncelikli olarak profesyonel bir destek almanızı ve boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye etmekle birlikte boşanmaya karar verilebilmesi için iddialarınızı ispatlamanız da şart olmakta. (Örneğin sosyal medya kayıtlarının sunulması, whatsapp yazışmalarının sunulması, tanık ifadeleri, sosyal inceleme raporu ki bu rapor mahkeme tarafından kendiliğinden alınır ama aleyhe durumlarda itiraz etmek gerekir, otel kayıtları gibi.) Bunun için en gerekli husus deliller. Bunun dışında usulen gerekli olan hususlar ise eğer bir avukata vekalet verecekseniz tabii ki de fotoğraflı ve boşanma davasına ilişkin özel düzenlenmiş noter vekaletnamesi vermeniz gerekecek. Gerekli olanlardan birisi bu olmakla birlikte ikincisi hangi davayı açmanız gerektiğine karar vermek olacaktır.

Boşanma Davasında Kusur Nedir?

Boşanma davasında kusur, hafif kusur veya ağır kusur olarak nitelendirilebilir. Boşanmaya karar verilmesi için davalının az da olsa kusurunun bulunması şarttır. Hiç kusuru olmayan bir davalı taraf varsa bu durumda hakim davanızı reddedecektir. Eşit kusurlu olunması durumu boşanma davasının kabul olmasını sağlar. Ancak eşit kusurulu iseniz bu sefer maddi tazminat manevi tazminat alamayacaksınız. Boşanma davasında maddi tazminat alınması için tazminat talep edilen tarafın kusurunun tazminat talep eden tarafın kusurundan daha ağır olması gerekir. Boşanma davasında kusurlu davranışlara örnek vermek gerekirse duygusal şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet, cinsel şiddet örnek olarak verilebilir. 

Boşanma Davasında Kusur Nasıl Belirlenir?

Boşanma davasında kusur delillerle ispat edilmelidir. Boşanma davasında mahkemeye verilen boşanma davasına ilişkin dilekçelerde karşı tarafın kusurlarının yer alması şarttır. Kusurlardan sonra bu kusurların ispatlanması da gerekir. Zira boşanma davasında önemli olan ispattır. Davanızı ispatlayamazsanız kazanamazsınız. Boşanma davasında hakim delilleri vicdani kanaatiyle takdir eder ve kusur araştırmasını da buna göre yapar. Boşanma dava dilekçelerinde yer alan hususların kusur niteliğinde olup olmadığına ve evlilik birliğini temelden sarsıp sarsmayacak nitelikte olup olmadığına ve bunun eş için çekilmez bir hal alıp almadığına bakar. Kusurlu davranışlar bu şekilde ortaya çıkartıldıktan sonra hafif kusur mu ağır kusur mu olduğuna göre davaların ispatlanıp ispatlanmadığına göre karar verilir. 

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Tek celsede boşanma anlaşmalı boşanma olarak nitelendirdiğimiz bir boşanmadır. Çekişmeli boşanma davası ne yazık ki bu kadar kısa sürmez. Anlaşmalı boşanma ile tek celsede boşanılır ve bu tek celsede boşanma için kusurun ispatlanmasına da gerek yoktur. Hakim sadece anlaşma var mı ona bakar ve anlaşmanın uygun bulunması ile taraflar tek celsede boşanır.

Boşanmak İçin Yeterli Sebepler Nelerdir?

Boşanma, evliliği veya evlilik sürecini birlikteliğini sona erdiren yasal bir süreçtir. Her iki eşin yasal görev ve sorumlulukları da dahil olmak üzere evlilik ilişkisinin resmi olarak sona erdirilmesini içerir. 

Boşanma Nedenleri:

Boşanma, aşağıdakileri içerebilecek çeşitli nedenlerle başlatılabilir:

  • Evliliğin telafisi olmayan çöküşü: Bu, evliliğin kurtarılamayacak bir noktaya geldiğini gösteren yaygın bir boşanma nedenidir.
  • Zina: Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi.
  • Terk: Eşlerden birinin geçerli bir sebep olmaksızın ve diğer eşin rızası olmaksızın ortak yaşanılan konuttan, aile evinden ayrılmasıdır.
  • Mantıksız davranış: Bir eşin diğer eşin evliliğini sürdürmesini zorlaştıran davranışı ifade eder.

Boşanma Davasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aşağıdaki bilgilerin genel bir bakış sağladığını ve belirli bir yetki alanı için geçerli olmayabileceğini anlamak önemlidir. Boşanma yasalarında yaygın olarak bulunan bazı önemli hususlar şunlardır:

Boşanma Gerekçeleri: Çoğu yargı alanı, eşlerden hiçbirinin evliliğin sona ermesi için diğerinin hatalı olduğunu kanıtlaması gerekmediği, kusurlu boşanmaya izin verir. Bu gibi durumlarda, uzlaşmaz farklılıklar veya evliliğin telafisi mümkün olmayan şekilde bozulması, çoğu kez boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Bazı yargı bölgeleri ayrıca zina, şiddet, terk etme veya haysiyetsiz hayat sürme, evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi hataya dayalı gerekçeleri de tanır.

İkamet Gereksinimleri: Birçok ülkede boşanma davası açmadan önce yerine getirilmesi gereken ikamet gereksinimleri vardır. Bu, tipik olarak, davacının veya davalının yargı alanında belirli bir süre yaşamış olması gerektiği anlamına gelir.

Mal Paylaşımı: Boşanma yasaları tipik olarak evlilik sırasında edinilen evlilik varlıklarının ve borçların bölünmesine ilişkin hükümler içerir. Mülkiyet paylaşımına ilişkin özel kurallar, topluluk mülkiyetinden (varlıkların eşit olarak bölündüğü) adil dağıtıma (varlıkların adil bir şekilde bölündüğü, ancak eşit olması gerekmediği) kadar değişir.

Çocuk Velayeti ve Nafakası: Boşanma kanunları, çocuk velayeti ve nafakası ile ilgili konuları ele alır. Bu, çocuğun yüksek yararının belirlenmesini, velayet düzenlemelerinin oluşturulmasını (tek velayet, ortak velayet veya kişisel ilişki kurulması gibi) ve gelir, çocuğun ihtiyaçları ve velayet düzenlemeleri gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak nafaka yükümlülüklerinin belirlenmesini içerir.

Eş Desteği veya Yoksulluk Nafakası: Boşanma yasaları, mali açıdan dezavantajlı eşe eş desteği veya yoksulluk nafakası ödenmesini sağlayabilir. Desteğin miktarı ve süresi, evliliğin uzunluğu, her bir eşin kazanma gücü ve her birinin maddi ihtiyaçları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Durumunuz için geçerli olan boşanma yasalarını ve prosedürlerini anlamak için bir aile hukuku avukatına danışmak veya yargı bölgenize özel yasal tavsiye almak çok önemlidir. Kanunlar değişebilir ve genel düzenlemeler boşanma işlemlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

1