Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi Nedir? - Haklarınızı Koruyun! | Mil Hukuk

Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi Nedir?

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi Nedir?

Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi Nedir?

Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi: Hakkınızı Koruyun! Talebinizin Önemi ve Etkisiyle İlgili Kapsamlı Bilgiler. Mil Hukuk Size Rehberlik Eder!

Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi Nedir?

Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi Nedir?

Boşanma davası açmadan önce boşanma davasının çekişmeli boşanma davası mı yoksa eşle anlaşma durumu varsa anlaşmalı boşanma davası olarak mı açılacağına karar verilmeli.

Tabii ki bu sürecin de profesyonel yardım alarak boşanma avukatı marifetiyle takip ettirilmesi tavsiye olunmaktadır. Boşanma davasının çekişmeli olarak açılmasına karar verdikten sonra ve boşanma avukatı ile anlaştıktan sonra tüm süreci sizin adınıza zaten avukatınız yürütecektir.

Boşanma avukatını yönlendiren ise siz olacaksınız. Çünkü örneğin çekişmeli boşanma davası açılacak diyelim, bu boşanma davasının özel boşanma sebeplerinden mi yoksa genel boşanma sebeplerinden mi olduğuna avukatınızla birlikte karar vermeniz gerekecektir. Çünkü zina sebebiyle boşanma davası açılabileceği gibi şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli boşanma davası da açılabilecektir. Bu durum haricinde tabii ki boşanma davasında deliller oldukça önemli olacak ve delillerin dışında mahkemeden yargılama sırasında sosyo ekonomik durum araştırması ve sosyal inceleme raporu hazırlanması talep edilecektir.

Boşanma avukatınız boşanma davanızda yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle maddi tazminat, manevi tazminat isteyebileceği gibi ziynet alacağı davasını da birlikte açabilecektir. Unutmayın mal paylaşımı davası, boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülecek bir dava çeşidi olarak karşımıza çıkacaktır. 

Gelelim asıl konumuza ve boşanma davasında taleple bağlılık ilkesini inceleyelim.

Boşanmada Taleple Bağlılık Ne Anlama Gelir?

Boşanma davası özel hukuka ilişkin bir dava türü olduğundan ve de hukuk muhakemeleri kanununa tabi olduğundan dolayı dava dilekçesinde ve diğer dilekçelerde açık bir şekilde talep sonucunun belirtilmesi gerekmektedir.

Tarafların boşanma avukatları nasıl bir hüküm kurulmasını istiyorlarsa bu durumu açık bir biçimde dilekçelerinde belirtmelidirler. Taleple bağlılık ilkesi; mahkemenin vereceği kararlarda, tarafların talepleriyle sınırlı olduğunu gösteren bir ilkedir. Hakim boşanma davasında tarafların talepleriyle bağlıdır ve ondan fazlasını yahut başka bir şeye karar veremez. Kanun gereği duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir.

Örneğin taraflar boşanmak istiyorlarsa hakim ayrılık kararı verebilir. Yahut tarafların tazminat talepleri örneğin 10 birim ise hakim 5 birime karar verebilir. Bunlar taleple bağlılık ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. Anlaşılacağı üzere boşanma davasında aile mahkemesi hakimi, tarafların talep etmediği hususlarda karar verme yetkisine sahip değildir. 

Boşanma Davası Devam Ederken Tazminat Talep Edilebilir mi?

Boşanma davası devam ederken ve de dilekçeler aşaması son bulmuşsa taraflar iddia ve savunmalarını genişletemeyecekleri için tazminat talep edemeyeceklerdir. Bunun istisnası ise dilekçelerin ıslahı yahut yeni bir dava açmak olacaktır. 

Boşanma Davasında Karşı Dava Açmadan Boşanma Talep Edilebilir mi?

Boşanma davasında karşı dava açılmadan boşanma talep edilebilirse de bu husus karşı tarafın boşanma taleplerinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Ancak boşanmaya karar verilebilmesi için en azından kusurun varlığı şarttır. Yani mahkeme kusur araştırması yapar ve sizi kusurlu bulursa bu durumda boşanma kabul edilse dahi karşı tarafın tazminat talepleri yahut yoksulluk nafakası talepleri varsa bunlar da kabul edilmiş olacak ve hak kayıpları gittikçe büyüyebilecektir. Bundan dolayıdır ki boşanma davasında karşı dava açılması ve karşı tarafın boşanmaya ilişkin kusurlarının ortaya konulması tazminatlar ve nafakalar bakımından etkileyici olacaktır.

Çekişmeli Boşanmada Karşı Dava Açılabilir mi?

Çekişmeli boşanma davasında karşı dava açılabilir. Çekişmeli boşanma davasında karşı dava açmak istiyorsanız cevap dilekçesi verme süresi içinde karşı davanızı açmak zorundasınız. Aksi durumda karşı dava açılmaz ise bu durumda karşı dava değil yeni bir boşanma davası açmak zorunda kalacaksınız. Bu hususu boşanma avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

En Hızlı Boşanma Davası Nasıl Olur?

Çekişmeli boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını beklemek abesle iştigal olacaktır. Zira, çekişmeli boşanma davasında delillerin tespiti, tanıkların dinlenmesi, yazılı yargılamanın son bulup sözlü yargılamaya geçilmesi ve tahkikat aşamasından sonra esas hakkındaki son savunmaların yapılması durumları davayı uzatmaktadır. En hızlı boşanma davası ise çekişmeli boşanma davası haricinde anlaşmalı boşanma davası olacaktır. Tabii ki bu durumda da anlaşmalı boşanmanın olabilmesi için tarafların anlaşmaları söz konusu olacaktır.

Boşanma Davasında Neler Delil Olabilir?

Boşanma davasında her türlü şey delil olabilir. Boşanma davasında her delil kullanılır. Boşanma davasında kesin delil kuralı yoktur. Çünkü kanun gereği yemin deliline dayanılamaz ve tarafların ikrarı hakimi bağlamaz. Hakim boşanma davalarında delilleri serbestçe takdir eder ve kararını da vicdani kanaatine göre verir. Tabii ki bunların da gerekçeli kararda açık bir şekilde belirtilmesi şarttır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında hakim ne sorar hakkında aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında Hakim Boşamazsa Ne Olur?

Boşanma davasının reddedilmesi durumunda bir daha aynı sebeplerden dolayı boşanma davası açılamaz. Taraflar aynı sebeple dava açamayacakları için eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davası açabileceklerdir ve bunun için de boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yılın geçmesi gerekecektir.

1