Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması | Mil Hukuk & Danışmanlık

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması

  • Anasayfa
  • Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması

Uzman erbaş güvenlik soruşturması uzman erbaş kanununda geçen personelde aranacak nitelikler başlıklı maddeye istinaden yapılmaktadır. Nitekim Uzman Erbaş kanunununa uygun olarak hazırlanan uzman erbaş yönetmeliğinin

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması

Uzman erbaş güvenlik soruşturması uzman erbaş kanununda geçen personelde aranacak nitelikler başlıklı maddeye istinaden yapılmaktadır. Nitekim Uzman Erbaş kanunununa uygun olarak hazırlanan uzman erbaş yönetmeliğinin 2. bölüm 6. madde g fıkrası güvenlik soruşturması uygun olmak şartını taşımaktadır. Uzman erbaşların güvenlik soruşturması ilgili kanun ve yönetmelikler baz alınarak 4045 sayılı kanun ve bu kanuna göre hazırlanmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Kişinin içinde bulunduğu ortam da dahil olmak üzere mevcut adresi baz alınarak yapılan güvenlk soruşturması neticesinde güvenlik soruşturması uygun olma şartını taşımayan uzman erbaş adaylarına "..., 20..-..Uzman Erbaş temini kapsamında girmiş olduğunuz sınav sonucunda hakkınızda yapılan güvenik soruşturması neticesinde uzman erbaş yönetmeliği bölüm 2, madde 6 personelde aranacak nitelikler başlığı altındaki g maddesinde belirtilen güvenlik soruşturması uygun olmak şartını sağlamadığınız tespit edilmiş olup işleminiz sonlandırılmıştır" şeklinde bildirimde bulunulur. Bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açmak gerekir. Dava açılmazsa hak kaybına uğranılıp süre sonunda bir daha bu hak kullanılamaz. Güvenlik soruşturması işlenen suç, devam eden soruşturma-kovuşturma, mahkumiyet, katalog suçlar, yasa dışı örgütler anne; baba; kardeş; eş ve kendisi hakkındaki istihbari bilgi gibi ve sair sebeplerden dolayı olumsuz gelebilir. Davalar yürütme durdurmalı açılmalıdır ve muhakkak alanında uzman idare hukuku avukatı ile çalışılması tavsiye olunur.

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması Emsal Mahkeme Kararı

T.C.
ANKARA
BÖLGE IDARE MAHKEMESI
1.IDARI DAVA DAIRESI

YÜRÜTMENIN DURDURULMASI ISTEMI HAKKINDA
VERILEN KARARA ITIRAZ EDEN (DAVACI) 
: ...
VEKILI                                                                                   AV. BİLGEHAN UTKU
KARSI TARAF (DAVALI)                                                       : JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI
VEKILI                                                                                    : AV....
ISTEMIN ÖZETI : Davacının, uzman erbas alımı kapsamında yaptıgı basvurusunun güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının olumsuz oldugundan bahisle reddine iliskin islemin iptali istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara 15. Idare Mahkemesi'nce verilen 12/09/2019 gün ve E:2019/... sayılı kararın; hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

"Incelenen olayda,...2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davacı ve esinin magdur ve sanık olarak "Basit yaralama, bıçak veya diger aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, tasıma veya bulundurma'' suçlarından yargılandıkları, yapılan yargılama sonunda anılan Mahkemenin 21/04/2016 tarih, Dosya No:2016/..., Karar No:2016/... sayılı kararı ile davacının ve esinin basit tıbbi müdahele ile giderilebilecek sekilde birbirlerini yaralamaktan suçlu bulundukları, her ikisine de para cezası verilmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildigi, ayrıca davacının evinde bulunan kesici aletin 6136 sayılı Kanun kapsamında degerlendirilerek bu Kanuna muhalefet suçundan 5 ay hapis ve 400 TL para cezasıyla cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildigi görülmektedir. Bakılan uyusmazlıkta, davacıya esiyle aralarında çıkan tartısma sonucunda kasten yaralama suçundan her iki taraf için de 120 gün adli para cezası ile evinde bulunan kesici alet nedeniyle 6136 sayılı Kanuna muhalefet ettiginden bahisle 5 ay hapis ve 400 TL para cezası verilmesine iliskin kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildigi, davacıya isnat edilen fiiller ve verilen cezanın miktarı ile olayın münferit ve aile içi olusu dikkate alındıgında, söz konusu ceza davasının sonucunun davacının güvenlik sorusturmasının olumsuz olarak kabul edilmesi gerektirecek nitelikte bulunmadıgı kanaatine ulasıldıgından, sözlesmeli uzman erbas olmak için yaptıgı basvurusunun kabul edilmemesine iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık görülmemistir. Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNE; YÜRÜTMESININ DURDURULMASINA..."

şeklinde hüküm tesis edilerek uzman erbaşın ataması yapılmış ve eğitim birliğine gönderilmiştir.

1