GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN UZMAN ERBAŞ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ | Mil Hukuk & Danışmanlık

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN UZMAN ERBAŞ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ
  • Anasayfa
  • GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN UZMAN ERBAŞ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN UZMAN ERBAŞ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Kararın Özeti; uzman erbaş temini kapsamında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan davacının güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılmış, atamanın yapılmamasına ilişkin idari işleme karşı davacı tarafından idari işlemin iptali davası açılmış

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN UZMAN ERBAŞ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

İçindekiler

Kararın Özeti; uzman erbaş temini kapsamında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan davacının güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılmış, atamanın yapılmamasına ilişkin idari işleme karşı davacı tarafından idari işlemin iptali davası açılmış, ilk derece mahkemesince idari işlem iptal edilmiş, sonrasında Bölge İdare Mahkemesinde de idari işlemin iptali kararı onaylanarak uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN UZMAN ERBAŞ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Ankara 15. İDARE MAHKEMESİ

Esas : 2017 / Karar : 2018 / Karar Tarihi :

Konu : İdari İşlemin İptali

İstemin Özeti : Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen 2017 Yılı Uzman Erbaş Temini kapsamında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle uzman erbaş olarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Anayasanın 38. maddesindeki ceza sorumluluğunun şahsi olduğu ilkesi göz önünde alındığında, atanmak için aranılan genel ve özel şartları taşıdığı açık olan, kişisel bir olumsuzluğu bulunmayan, açılmış bir kamu davası sonucunda tespit edilmiş bir suçu da bulunmayan davacının, KARDEŞİNİN OKUDUĞU ÜNİVERSİTE NEDENİYLE GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE, uzman erbaşlığa kabul edilmemesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali.... şeklinde kurulan hüküm sonucunda uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

İlgili Etiketler:
1