Yetkili Olmadığı Halde Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu | Mil Hukuk

Yetkili Olmadığı Halde Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu

  • Anasayfa
  • Yetkili Olmadığı Halde Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu

Yetkili Olmadığı Halde Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu

Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarının değiştirmek veya silmek 7068

Yetkili Olmadığı Halde Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu

İçindekiler

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu

Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen güncel bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarının değiştirmek veya silmek 7068 sayılı yasa gereği meslekten çıkarma sebebidir. Nitekim 7068 sayılı kanun polis memurlarını ve jandarma genel Komutanlığı nda görev yapan rütbeli personeli ilgilendirmektedir. Söz konusu suç, bir disiplin suçu olup bu disiplin suçunu işleyenlerin meslekten çıkartılmasına sebep olacağı ve meslekten çıkarma cezalarının ise polisler bakımından ayrı jandarma genel Komutanlığı nda çalışan personel bakımından ayrı olarak düzenlendiği 7068 sayılı kanunda görülecektir. Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı bir şekilde log kayıtlarına ulaşmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek meslekten çıkarma cezasını gerektiren bir suç tipi olmakla birlikte suçun oluşmasının çeşitli hukuki sebepleri bu makalemizde ele alınacaktır. Unutmayın! Adli olarak da bu fiilin suç olduğu gerçeği karşısında hakkınızda adli soruşturma da başlatılmış olabileceğinden kişisel verileri ele geçirme verme suçu hakkındaki makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca memur davalarına bakan avukatlar ile idari dava avukatından da hukuki sürecin takibi bakımından hukuki destek alınması önemle tavsiye olunur.

Bilindiği üzere meslekten çıkarma cezası ağır bir disiplin cezası olup kişinin mesleğine son verildiği gibi ekonomik özgürlüğünün de elinden alınmasına sebep veren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

BUNU DA BİL; Bilgisayar logolarında kişisel verileri sorgulama değiştirme silme suçu hakkındaki bilgilendirici youtube kısa videomuz için tıklayınız.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun Faili

Bilgisayar logolarında kişisel verileri sorgulama değiştirme silme suçunun faili 7068 sayılı kanunda yer alan ve emniyet Genel müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlar, jandarma genel Komutanlığı ve sahil güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan; sözleşmeli subay sözleşmeli Assubay, subay, astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma olabilir.

BUNU DA BİL; Bilgisayar loglarını ele geçirme ve değiştirme disiplinsizliği meslekten çıkarma sebebi olup bu bir idari işlemdir. İdari işlemler idari işlemin iptali davasının konusu olurlar. Bu yüzden idari yargıda istinaf başvurusu hakkında idari yargıda istinaf başlıklı makalemizi okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun Konusu

Bilgisayar loglarında kişisel verileri sorgulama değiştirme suçunun konusu emniyet Genel müdürlüğü, jandarma genel Komutanlığı ya da sahil güvenlik Komutanlığı nda çalışan personelin yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak verileri elde etmesidir.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun Maddi Unsuru

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun maddi unsurunu bilgisayar loglarıdan ve kişisel verilerin yetkili olmadan hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, sorgulanması paylaşılması duyurulması, değiştirilmesi yahut silinmesidir.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun Manevi Unsuru

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun manevi unsuru suçun kasten işlenebiliyor olmasıdır. Her ne kadar 7068 sayılı kanunda disiplinsizliği kasten veya taksirle işlenebileceği düzenlenmiş olsa da suçun tanımından da görüleceği üzere icra iyi bir hareketin olması gerektiği vurgulandığından kasten işlenmesi gerekmektedir. Ancak şurada dikkat çekmek isteriz ki suçun tanımında log kayıtlarını değiştirmek yahut silmek de suçun oluşması için yeterli olduğundan dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla log kayıtlarının silinmesi durumunda da meslekten çıkarma cezası verilebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun Şartları

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunun oluşması için kanunda yer alan ve tanımında belirtilen şartların yani tipiklik unsuru’nun gerçekleşmiş olması şarttır. İşbu disiplin suçunun oluşabilmesi için;

  • Kişinin yetkili olmadan fiili gerçekleştirmiş olması şarttır:

kanundaki tanımından da görüleceği üzere bilgisayar notlarında kişisel verileri sorgulayan paylaşan duyuran değiştiren yahut silen kişinin meslekten çıkartılabilmesi için bu fiilleri gerçekleştirirken yetkili olmaması gerekir. Uygulamada polis memurlarının POLNET adı verdiğimiz (Kişisel bilgilere dair sorgulamaların yapılması, GBT kayıt bilgisi, sanıklardan alınan ifadeler ve bunun gibi belirli istihbarat bilgilerine yalnızca bir şifre aracılığı ile ulaşım sağlanan sistem)

Sistem ile ulaşması mümkündür. Ancak bu sistemin her polis memuru tarafından kullanılabilmesi mümkün olmamakta, yetki verilen ve görevi dahilinde olan personelin kullanımına verilmektedir. Bu bakımdan polis memuru yahut jandarma genel Komutanlığında çalışan personelin Log kayıtlarına ulaşma bakımından yetkisiz olması şarttır. Nitekim jandarma genel Komutanlığı personeli de JEMUS adı verdiğimiz sorgulamayı yapabilmekti ve bu sorgu yaparken yetkisiz olduğu ortaya çıkmış ise meslekten çıkarma cezası ile tecziye edileceği kaçınılmaz olacaktır. (JEMUS’la birlikte güvenlik güçlerine kriptolu telsiz muhaberesinin yanı sıra, araç takibi, plâka tanıma, T.C. kimlik numarası ile kişi sorgulama ve plâka numarası ile araç sorgulama gibi birçok işlemi aynı anda yapma imkânları kazandırılmıştır. İleri teknoloji ürünlerle desteklenen proje, asayiş hizmetleri ve askerî operasyonların yanı sıra, doğal afetler ve toplumsal olaylara müdahalede kullanılabilmektedir.)

  • Kişinin hukuka aykırı olarak kayıtları ele geçirmiş olması şarttır:

kişi kendisine herhangi bir talimat verilmeden, herhangi bir sorgulama görevi verilmeden başına buyruk olarak hukuka aykırı bir şekilde bu verileri ele geçirmişse meslekten çıkarma cezası ile karşı karşıya gelebilecektir.

  • Elektronik ortamda yahut bilgisayar logların da kişisel verilerle ilgili sorgulama yapılması şarttır:

suçun maddi unsuru‘nun gerçekleşmesi açısından kişisel verilerin elektronik ortamda yahut bilgisayar logların da sorgulama yapılmak suretiyle elde edilmesi gerekmektedir. Elektronik ortam basit tanımıyla Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezgin elektronik araçlar, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri ifade eder.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

Log kaydı, bir sistemdeki olayların, saat, kullanıcı adı ve eylem cinsinden otomatik olarak kaydedilmesi işlemidir. Log kayıtlarının paylaşılması duyurulması: kişi yetkisiz olduğu halde ve hukuka aykırı olarak elektronik ortamda yahut bilgisayar logların da sorgulama yapmış ise ve bu elde ettiği bilgileri paylaşmış yahut yayın yoluyla duyurmuşsa meslekten çıkarma cezasını gerektirecek fiil gerçekleşmiş demektir. Log kayıtlarının değiştirilmesi yahut silinmesi: disiplinsizliğin gerçekleşmesi için kişinin yetkisiz olması ve hukuka aykırı olarak log kayıtlarına değiştirmesi yahut silmesi şart olacaktır.

Yukarıda görüleceği üzere bu suçun oluşabilmesi için birden çok farklı hareketin gerçekleşmiş olması şarttır. Yani bu suç yetkili olmayan ve hukuka aykırı bir şekilde elektronik ortamda yahut bilgisayar logların da kişisel verileri sorgulamak şeklinde gerçekleşebileceğini gibi yine bu şekilde elde edilen bilgilerin paylaşılması yahut yayın yoluyla duyurulması şeklinde de gerçekleşebilir. Ayrıca yine blok kayıtlarının değiştirilmesi yahut silinmesi şeklinde de suç işlenmiş olacak ve cezai yaptırımı gerçekleştirilecektir.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Ayrıca Suçtur

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme ceza kanunu bakımından da suç teşkil etmektedir. Nitekim Türk ceza kanunumuzun kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi yahut ele geçirmesi Türk ceza kanunda ayrı maddelerde düzenlenmiş olup hürriyeti bağlayıcı cezaların verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda jandarma genel Komutanlığı na bağlı personel yahut emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak çalışan kişinin hakkında Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçundan yapılan idaritaki kat haricinde bir de adli işlemlerle karşılaşacağı unutulmamalıdır. Nitekim Türk ceza kanunumuzda yer alan kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile verileri hukuka aykırı olarak verme yahut ele geçirme suçunda suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. İşbu sebeple 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri hakkında kanun meslekten çıkartma başlıklı maddesinde yer alanBilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme displin suçunun işlendiği ortaya çıkmış ise şikayet aranmadan personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmada başlatılabilecektir.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunda Disiplin Kurulu

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu 7068 sayılı kanunda düzenlenmiş olup yukarıda izah etmiş olduğumuz üzere hem polis memurları hem de jandarma genel Komutanlığı nda çalışan personel açısından meslekten çıkarma sebeplerinden bir tanesidir. Bu suç ile karşılaşan kişi hakkında meslekten çıkarma kararını gerektirdiğinden dolayı suçun öğrenilmesinden itibaren altı ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılması ve bu disiplin soruşturması sonrasında bir disiplin soruşturma raporu oluşturulması şarttır. Nitekim disiplin soruşturma raporu sonrasında kişinin savunması alınacak hatta sözlü savunma yapması amacıyla disiplin kuruluna çıkartılacaktır. 
Özellikle memur davalarına bakan avukatlar olarak disiplin kurullarında sözlü savunma yapılması ve profesyonel destek alınması kanımızca oldukça önemlidir. Zira disiplin kurulundan önce yapılacak yazılı savunma haricinde kişinin kendisini sözlü olarak disiplin kurulu önünde ifade etmesi oldukça önemlidir ve artık son savunmaların yapılması durumudur. Meslekten çıkarma cezası verildikten sonra kanunumuzda idari olarak buna itiraz hakkı bulunmadığından dolayı kararın yüksek disiplin kurulu tarafından bakan onayından sonra kişiye tebliğ edilmesi ile süresi içerisinde idari yargıda dava açılması gerekecekğinde artık yürütmenin elinden işlem çıkmış ve yargı denetimine muhtaç bir işlem haline gelmiş olacaktır. Bundan mütevellit kişiler savunmalarını yaparken savunma istem sürelerini disiplin , disiplin soruşturmasının bitiş tarihine, disiplin kurulunun başlama tarihine, disiplin kurulunun kararı sonrasında bakan onayının gerçekleştiği tarihi dikkat çekmeleri şarttır.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunda Zamanaşımı

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunda her suçta olduğu gibi meslekten çıkarmayı gerektiren suçlarda da disiplin şunun işlenmesinden itibaren iki yıl içinde ceza verilmezse ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır. 7068 sayılı kanunda iki tür zamanaşımı vardır. Bunlardan birincisi disiplin soruşturmasına başlama zamanaşımı, ikincisi ise disiplin cezası verme zamanaşımıdır. Disiplin soruşturmasına başlama zamanaşımı işlenen disiplin suçunun öğrenilmesi tarihinden itibaren başlarken disiplin cezası verme zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunda İptal Davası

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçu meslekten çıkarma cezasına gerektirdiğinden bu disiplin cezası ile tecziye edilmiş polis memurunun yahut jandarma genel Komutanlığı personelinin iptal davası açmaktan başka şansı yoktur. İptal davası idare Mahkemesi’nde açılan bir dava olup disiplin cezasının tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunda Yürütme Durdurma

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunda yürütme durdurma da yerine göre istenebilir. Bu hususta avukatınızın tecrübesine güvenmenizi tavsiye ederiz. Meslekten çıkarma işleminin iptali davasında yürütmeyi durdurma talep edilmiş ise mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına ilişkin olarak davacı tarafın aleyhine bir karar ise davacı taraf, davalı tarafın aleyhine bir karar ise davalı taraf kararın kendisine tebliğ inden itibaren yedi gün içerisinde bölge idare Mahkemesi nde yürütmenin durdurulması kararına ilişkin verilen karara itiraz edebilir. Bölge idare Mahkemesi tarafından yapılan inceleme neticesinde verilecek karar yürütmeyi durdurma ile ilgili kesin karar niteliğinde olacaktır.

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme Suçunda Parasal Haklar

Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Değiştirme Silme suçuna ilişkin verilen meslekten çıkarma kararına karşı açılan iptal davasında yoksun kalınan parasal haklar talep edilebileceği gibi davanın sonunda açılacak tam yargı davası ile de parasal haklar talep edilebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için yoksun kalınan parasal hakların iadesi başlıklı makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

7068 Sayılı Kanun Gereği Meslekten Çıkarma

7068 sayılı kanun gereği meslekten çıkarma hakkında ayrıntı için diğer makalelerimize göz atabileceğiniz gibi aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

Bilgisayar Loglarını Silme Suçu Danıştay Kararları

Jandarma Personelinin Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Suçu

"Dava dosyasının incelenmesinden; Kütahya İli, … İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı … Jandarma Karakol Komutanlığında sözleşmeli Jandarma uzman onbaşı olarak görev yapan davacı ve diğer bir kısım personel tarafından 28/10/2019 tarihinde karakolda bulunan kamera kayıt cihazından karakol komutanının havaya ateş açtığı görüntülerin cep telefonlarına kaydedilmesi olayıyla ilgili olarak davacı ve diğer personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturmanın selameti açısından davacının görevi başında bulunmasında sakınca görüldüğünden 15/11/2019 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, yapılan disiplin soruşturması sonucunda Kütahya Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulunun … tarihli ve E…., K…. sayılı kararıyla davacının, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8. maddesinin 6. fıkrasının (z) bendinin (aa) alt bendinde düzenlenen, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fiili ile (bb) alt bendinde yer alan "Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına vermek." fiilini işlediğinden bahisle hakkında ''Meslekten çıkarma cezası'' verilmesi teklifiyle dosyanın, anılan Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildiği, daha sonra 31/12/2019 tarihli işlemle, davacının görevden uzaklaştırılması ve hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edilmesi nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceğinden bahisle, 31/12/2019 tarihinde sona erecek olan sözleşmesinin 3269 sayılı Kanunun 12. maddesi, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13. maddesi ve J.Gn.K.lığı Uzman Erbaş Yönergesinin 6. Bölümü 4. maddesinin (b) fıkrası gereğince yenilenmemesine ilişkin dava konusu 31/12/2019 tarihli Kütahya İl Jandarma Komutanlığı işleminin tesis edilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT : 
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun "Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar" başlıklı 12. maddesinin 2. fıkrasında, "Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar, yedekte er kaynağına alınırlar." hükmüne yer verilmiş; 3. fıkrasında da, görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemlerin çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir.

20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Görevde başarısız olma, kendilerinden istifade edilmeme halleri ve sözleşmenin feshedilmesi sebepleri" başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında ise, "Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği (atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler) anlaşılan, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar yedekte er kaynağına alınır." yolunda düzenleme yapılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME : 
Yukarıda yer verilen 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12. maddesinde; görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedileceği hükme bağlanmış ve "görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri"nin neler olduğunun Yönetmelikle düzenleneceği belirtilerek idareye bu konuda takdir yetkisi tanınmıştır. 

Bu yetki çerçevesinde çıkarılan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 13. maddesinde ise; sözleşmenin feshedilme sebeplerinin sayma yoluyla belirlendiği ve personelin "kendisinden istifade edilememe" halinin; atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamama, aşırı derecede borçlanma ve mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeme olarak kurala bağlandığı görülmektedir.

Davacı tarafından, ek beyan dilekçesiyle dosyaya sunulan Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararıyla davacının meslekten çıkarma cezasının, yalnızca 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8. maddesinin 6. fıkrasının (z) bendinin (aa) alt bendinde düzenlenen, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." maddesi yönünden usul ve esastan mevzuata uygun bulunduğuna karar verildiği görülmüştür.

Bakılan davada; uyuşmazlık, doğrudan davacının meslekten çıkarılması ile sonuçlanan disiplin cezasına ilişkin uyuşmazlık olmamakla birlikte dava konusu sözleşmenin yenilenmemesi işleminin gerekçelerinden biri hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edilmesi olduğundan, bu işlemin de incelenmesi gerekmektedir. 

Dava dosyasında mevcut soruşturma raporu, tanık ifadeleri ve diğer bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının sadece tanık ifadelerine dayalı olarak disiplin cezası ile cezalandırıldığı, tanık ifadelerinin birbiriyle çelişkili olduğu, yalnızca Y. H. Ç.'nin davacının da görüntüleri cep telefonuna kayıt ettiğini söylediği, teknik olarak tespiti gereken bir konuda teknik inceleme yapılmadığı, Telekomünikasyon firmasından rahatlıkla öğrenilebilecek; görüntü paylaşılıp paylaşılmadığı, kimin tarafından paylaşıldığı hususlarının dahi tespit edilmediği anlaşılmaktadır.

Dava konusu sözleşmenin yenilenmemesi işleminin ikinci gerekçesi olarak gösterilen; görevden uzaklaştırıldığından kendisinden istifade edilemeyecek olması hususuna gelince; kamu görevlisi olan herkes hayatının bir döneminde haklı ya da haksız suç isnadına maruz kalması neticesinde görevden uzaklaştırılabilir. Hukukun evrensel ilkelerinden olan; masumiyet karinesi gereğince hakkında hüküm verilene kadar herkes masumdur. Kaldı ki, davacı hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri 15/11/2019 tarihinde alınmış, 31/12/2019 sözleşme süresinin bitiminde de yenilememe işlemi tesis edilmiş, dolayısıyla hizmetinden istifade edilememe hususuna yetecek kadar bir süre de geçmemiştir. Ayrıca dava konusu suç isnadıyla ilgili 23/01/2020 tarihinde … Cumhuriyet Başsavcılığının … nolu soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Bu durumda; davacının "kendisinden istifade edilemeyecek" personel olarak değerlendirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği sonucuna ulaşıldığından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki … İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
"  Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2021/4306 E.  ,  2021/6122 K.

Polis Memuru Bilgisayar Loglarında Kişisel Verileri Sorgulama Suçu

"Davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması esnasında yapılan araştırma neticesinde, N.B isimli şahsın K.B isimli şahsa vasi olarak atandığına dair bir kararın bulunmadığı, davacının gerek dava dilekçesinde, gerek soruşturma sırasında alınan ifade ve savunmasında, görevli bulunduğu polis merkezinde N.B isimli şahsa K.B isimli şahıs hakkında yapılan adli işlemleri gösterdiğini beyan ettiği ve davacının anılan eylemi gerçekleştirdiğinin tüm dosya kapsamından da anlaşıldığı, dolayısıyla davacının; polislik mesleğinin gerektirdiği görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edip, kendisine görevi nedeniyle verilen şifreyi hassasiyet göstererek, ancak görevi gereği bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kullanması gerekirken, böyle bir tutum ve davranış sergilemeyip kamu hizmeti dışında N.B isimli şahsa, K.B isimli şahıs hakkında bilgi vermek amacıyla kullanması sonucu kusurlu davrandığı açık olup, bu davranışının 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 6. fıkrasının (aa) bendinde yer alan "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek'' kapsamında olmadığı anlaşılmakla, suç ile ceza arasında adil bir dengenin bulunmadığı kanaatine varılmaktadır.
Bu durumda, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgeler ile dava konusu işlemin dayanağı olan soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden; davacının fiilinin 7068 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 6. fıkrasının (aa) bendi kapsamında olmadığı, davacının eylemine uyan ceza ile cezalandırılmadığı, fiil ile disiplin cezasının örtüşmediği, davacının fiili ile verilen ceza arasında orantılılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Bu itibarla, davanın reddi yönündeki Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU : 
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
" Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/16139 E.  ,  2021/3212 K.

LOG Kayıtlarında Suç İle Ceza Arasında Adil Denge Kararı

T.C.
DANIŞTAY
2. DAİRE
E. 2021/16139
K. 2021/3212
T. 7.10.2021 HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuç doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi, kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve
kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının, usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylem nedeniyle, eylemine uyan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir denge bulunması disiplin hukuku ilkelerinden olup, bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, ilgilinin olaydaki fonksiyonu ve suç kastının bulunup bulunmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususların da göz önüne alınması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, kamu görevlisinin işlediği disiplin suçu karşılığında niteliği itibarıyla o suç için öngörülenden daha ağır bir disiplin cezası ile cezalandırılması durumunda "eylemin ağırlığına göre cezalandırma" yani "orantılık ilkesi" ihlal edilecektir.

Olayda, davacının soruşturma sırasında verdiği ifade ve savunmasında; "N.B isimli şahsa K.B isimli şahsın vasisi olduğu gerekçesiyle ekip projesi üzerinden K.B hakkında yapılan işlemleri gösterdiğini, bu işlemlere ait detay, ifade veya başka bir belgeyi kesinlikle göstermediğini, çıktı almadığını, N.B veya başka bir kişiye bir evrak sureti vermediğini, N.B'ye K.B'nin vasisi olması nedeniyle hakkında yapılan işlemleri gösterdiğini, vasi kararının ilgili mahkemesinden temin edilebileceğini, ekip projesi
üzerinde sorgulama yapma yetkisinin grup amirliği bünyesinde mukayyit olarak çalıştığı için bulunduğunu, sorgulama yapmasının kimseyi ve kamuyu zarara uğratmadığını, bu konu ile ilgili adli soruşturmada herhangi bir suç oluşmadığı için hakkında takipsizlik kararı verildiğini" beyan ettiği görülmektedir. Davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması esnasında yapılan araştırma neticesinde, N.B isimli şahsın K.B isimli şahsa vasi olarak atandığına dair bir kararın bulunmadığı, davacının gerek dava dilekçesinde, gerek soruşturma sırasında alınan ifade ve savunmasında, görevli bulunduğu polis merkezinde N.B isimli şahsa K.B isimli şahıs hakkında yapılan adli işlemleri gösterdiğini beyan ettiği ve davacının anılan eylemi gerçekleştirdiğinin tüm dosya kapsamından da anlaşıldığı, dolayısıyla davacının; polislik mesleğinin gerektirdiği görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edip, kendisine görevi nedeniyle verilen şifreyi hassasiyet göstererek, ancak görevi gereği bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kullanması gerekirken, böyle bir tutum ve davranış sergilemeyip kamu hizmeti dışında N.B isimli şahsa, K.B isimli şahıs hakkında bilgi vermek amacıyla kullanması sonucu kusurlu davrandığı açık olup, bu davranışının 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 6. fıkrasının (aa) bendinde yer alan "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek'' kapsamında olmadığı anlaşılmakla, suç ile ceza arasında adil bir dengenin bulunmadığı kanaatine varılmaktadır. Bu durumda, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgeler ile dava konusu işlemin dayanağı olan soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden; davacının fiilinin 7068 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 6. fıkrasının (aa) bendi kapsamında olmadığı, davacının eylemine uyan ceza ile cezalandırılmadığı, fiil ile disiplin cezasının örtüşmediği, davacının fiili ile verilen ceza
arasında orantılılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. Bu itibarla, davanın reddi yönündeki Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

1