Narsistlik Boşanma Sebebi mi - İlişkinizi Değerlendirin ve Doğru Adımı Atın!

Narsistlik Boşanma Sebebi mi?

  • Anasayfa
  • Narsistlik Boşanma Sebebi mi?

Narsistlik Boşanma Sebebi mi?

İlişkinizdeki Sorunları Değerlendirin! Narsistlik Boşanmanın Ardındaki Gerçekleri Öğrenin ve Adım Atmanın Zamanı Geldiğini Fark Edin! - Mil Hukuk

Narsistlik Boşanma Sebebi mi?

Narsist Eşten Boşanma Davası

Boşanma davasında narsist eş, evliliği sonlandıran psikolojik etkenlerin var olduğunu bizlere göstermektedir. Güncel olarak boşanma sebebi olarak öne çıkan narsistlik çekişmeli boşanma davasının konusunu oluşturabilir. Narsist eşten boşanabilmek için öncelikli olarak iddiaların ispatlanması şart olacaktır. 

Eşinizin narsist bir kişiliğe sahip olduğunu ve size evlilikte psikolojik şiddet uyguladığını düşünüyorsanız ve bu durum sizin için artık evliliği yürütmede sıkıntılar çıkartıyor, evliliği çekilmez hale getiriyor ise ve de boşanmaya karar vermiş iseniz bunu boşanma avukatınıza açık bir şekilde anlatmanızı tavsiye ederiz.

Tabii ki de narsist eş davranışları yüzünden boşanma davası illa ki çekişmeli olacak diye bir kaide yok. Eşler aralarında anlaşmışlar ise anlaşmalı boşanma davası da açabilirler. 

Narsistlik Boşanma Sebebi mi?

Narsistlik; kişinin kendi ruhsal ve fiziksel bütünlüğüne duyduğu saygı olarak kısaca tanımlanabilir. Her insan az da olsa narsizt mizaca sahiptir. Ancak narsist davranışların aşırıya kaçması evlilik birliği içinde eşleri boşanmaya kadar götürebilir. Bundan dolayı eşin bu özelliği diğer eş üzerinde sirayet ederek psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet, duygusal şiddet olarak gün yüzüne çıkabilir.

Eşin ruhsal bu yapısı evlilik birliğini çekilmez hale getirdiği için tabii ki de diğer eş bakımından boşanma sebebidir. Kısaca açıklayacak olursak narsistlik boşanma sebebi olarak boşanma davalarında çokça karşılaşılan sebeplerdendir.

Narsist Eşi Nasıl İspat Ederim?

Narsist bir eşiniz var ve bu durum evlilik sürecinde sizi yıprattığından katlanılamaz, çekilemez boyutlara ulaşmış, psikolojik şiddet, duygusal şiddet, sosyal şiddet şeklinde ortaya çıkmaya başlamış ise ve de boşanmaya karar vermiş iseniz açacağınız boşanma davasında eşinizin size karşı narsist davranışlarını ispatlamanız şarttır. Eşinizin narsist olduğunu her türlü delille ispatlayabilirsiniz. Örneğin narsist eş her zaman küçük düşürücü tavırlarını ailenizin yanında sergileyebilir ve bunlar evliliğinizde tartışma sebebi yaratabilir. Bu olaylar sizin için çekilmez hale gelmiş ise aileniz tanık olarak dinlenebilir. Ya da narsist eş; komşularınızın yanında, arkadaşlarınızın yanında sizi sürekli aşağılıyorsa hakir görüyorsa, kendisini sizden üstün tutup "her şeyin iyisini ben bilirim", "ben senden daha üstünüm" şeklinde tutumlar sergiliyorsa bu hususların hepsinde komşularınız tanık olarak gösterilebilir. Tabii ki narsist davranışların gün yüzüne çıkması bazı davranış kalıplarının gerçekleşmesi ile olduğundan daha da somutlaşabilmektedir. Eşin narsistlik davranış kalıpları içinde diğerini hakir görmenin, küçük görmenin davranışsal olarak dışa vurum şekli hakaret olmasa da hakaretamiz ifadelerle, aşağılayıcı ifadelerle kendini göstermeye başlar. Narsist eşin tutum ve davranışları diğer eş için sosyal şiddet boyutuna varan durumları da ortaya çıkartabilir. Kendisini üstün gören eş, artık sizi yanında görmek istemediğinden arkadaş ortamlarında, düğünlerde ve sair sosyal ortamlarda diğer eşi dışlayarak onu yanında götürmeyerek sosyal şiddetini göstermeye başlar. Bunlar her somut aile birliği yaşayışında farklılıklar gösteren davranış kalıpları olduğundan, boşanmaya karar verir vermez profesyonel destek alarak boşanma avukatınıza durumu izah etmeniz son derece yararlı olacaktır.

Narsist eş, evlilik birliği içinde diğer eşi küçük görür. Onu aşağılar ve kendisiyle aşırı gurur duyar. Eşe yüksekten bakar. Özellikle ilerleyen evliliklerde hele ki çalışmayan kadınlar için bu küçük görme oldukça fazladır. Evliliğin ileriki aşamalarında eşi hakir görme, onu beğenmeme psikolojik olarak diğer eşi yorar ve artık evlilik kopma derecesine gelir. İşte bu yaşananların ispatlanması ise bu olayların meydana geldiği somut durumlara göre değişkenlik gösterecektir.

Örneğin narsist eşin kendisini üstün görüp eşini aşağılaması duygusal şiddet olarak tanımlanır ve bu aşağılamaya arkadaş, komşu, aile bireyleri tanıklık ediyorlarsa bu durumda iddia ispatlanmış olacaktır. Evlilik birliği dört duvar içinde yaşanan ve de çoğu olayın gün yüzüne çıkmadığı iki kişi arasındaki olayların yine iki kişi arasında kaldığı bir müessese olarak görülse de boşanmaya karar vermiş iseniz eşinizin bu davranışlarını bir şekilde ispatlamaya yönelik delil elde etmeniz tavsiye olunur. Konu ile ilgili bir boşanma avukatından hukuki destek almanız size faydalı olacaktır. 

BUNU DA BİL; Boşanma davasında karşı taraf boşanmak istemezse ne olur hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında Narsistlik Nasıl Ortaya Çıkar?

Boşanma davası öncesinde yaşanan ve eşin aşırı narsist olması sebebiyle diğer eş için artık evliliğin çekilmez hale geldiği ve de ortak hayatın sürdürülemeyeceği hususu diğer eşte meydana gelen tahammül seviyesinin bittiğinin işaretidir. Evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine yükümlülükleri bulunur. Bunlardan biri de evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamaktır. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Narsist eş, diğer eşin mutluluğunu baltamaya başlamış ise artık tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Bunun evlilik birliği içinde ortaya çıkış şekli narsist eşin sahip olduğu aşırı egonun diğer eş üzerinde yarattığı baskıcı tavırlar ile küçük görme davranışlarıdır. Narsist eş diğer eşi küçük görerek onu aşağılayarak duygusal şiddet uygulamaya başlar. Yine giyim kuşam, fiziksel özellikler bakımından hakir görülerek psikolojik şiddetin boyutu artar.

Arkadaş ortamlarında sosyal ortamlarda eş daima küçük düşürülür hatta sosyal yalnızlığa terk edilerek narsist eş diğer eşi yanında bulundurmak istemediğinden sosyal şiddet de meydana gelir. Bu en çok kadına şiddet boyutunda ortaya çıktığından dolayı narsistlik erkeklerde çok daha fazladır. Bu davranış kalıpları evlilik birliğini temelinden sarsıyor ve de ortak hayatı devam ettirmek eşten beklenmiyor ise bu durumda boşanmaya karar verilecektir. 

Narsist Eşten Boşanma Şartları Nelerdir?

Narsist eşten boşanma şartlarını maddeler halinde sıralayacak olursak;

  1. Öncelikle usule uygun bir boşanma davasının açılması gerekir.
  2. İkinci husus evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğu ispatlanmalıdır.
  3. Üçüncü olarak ise temelden sarsılma yetmeyip bu hususun ortak hayatı çekilmez kıldığı da ispatlanmalı ve hakimde kanaat uyandırılmalıdır. 
  4. Davayı açan taraf tam kusurlu olmamalıdır. 
  5. Narsist eşin bu psikolojik durumunun kusur olarak ortaya çıkartılması şarttır.
1