Evlilikte Psikolojik Şiddet - Sağlıklı Bir Gelecek İçin Adım Atın | Mil Hukuk

Evlilikte Psikolojik Şiddet

Evlilikte Psikolojik Şiddet

Sağlıklı Bir Evlilik için Psikolojik Şiddete Son Verin. Size Destek Olalım, Güç Birliğiyle Mutlu Bir Gelecek İnşa Edelim. Mil Hukuk Sizlerle!

Evlilikte Psikolojik Şiddet

Psikolojik Sorunlar Sebebiyle Boşanma Davası 

Evlilikte yaşanan sorunlar içerisinde güncel olarak en çok rastlanılanı psikolojik sorunlar da dediğimiz duygusal şiddettir. Nitekim eğitim durumu, mezhep, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evlilik içinde psikolojik sorunlar, psikolojik şiddet oldukça fazla yaşanmaktadır. Güncel araştırmalara göre psikolojik şiddetin eğitim durumu gözetmeksizin çoğu evlilikte yaşandığı şeklinde. Zira eşler eğitim durumları arttıkça fiziksel şiddetten uzaklaşsalar da psikolojik şiddet bakımından oldukça baskıcı davranışlar sergileyebiliyor. Bu yüzden psikolojik şiddet boşanma sebepleri arasında ilk sıralarda. Evlilikte Psikolojik sorunların mağduru eş, boşanma avukatı vasıtasıyla açacağı boşanma davasında bu psikolojik şiddet içerikli davranışları da ispat etmek zorunda. 

BUNU DA BİL; Çekişmeli boşanma davası hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki vidoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

Eşimden Psikolojik Şiddet Görüyorum Ne Yapmalıyım?

İlk olarak dile getirmek gerekir ki psikolojik şiddet evlilik birliğinde sistematik olarak devam eden ve eşi evlilik sürecinde artarak yıpratan bir davranış şekli. Yani psikolojik şiddet mağduru olan eş psikolojik sorunların tamamına tek bir seferde maruz kalmamakta.

Bu bakımdan psikolojik şiddet sebebiyle çekişmeli boşanma davası açmaya karar vermeden önce bu şiddetin giderilmesini sağlayacak hukuk dışı yöntemlere başvurmak sonuç getirmemiş ise ve de eş için artık bu çekilmez hale gelmiş ise boşanma davası açmak kaçınılmaz son olabilecektir. 

Psikolojik Şiddet Nasıl İspatlanır?

Boşanma davasında psikolojik şiddet de dahil olmak üzere tüm boşanma sebepleri her türlü delille ispatlanabilir. Boşanma davasında deliller ile ilgili tabii ki de en iyi ispat aracı tanıklardır. Psikolojik şiddetin somut olarak ortaya çıkartılması başka delillerle pek mümkün olmasa da WhatsApp yazışmaları da delil niteliğinde olabilir.

Örneğin eşine sürekli aşağılayıcı mesajlar yazarak küçük düşüren kocanın bu yazışmaları aleyhine delil olarak kullanılabilir. Yahut eşine sürekli hakaretamiz ifadeler kullanan, her zaman topluluk ve çocuklar önünde yüksek sesle azarlayıcı ve hor görücü bir tavırla seslenen eşin davranışı da tanık delili ile ispatlanabilir. 

Neler Psikolojik Şiddete Girer?

Psikolojik şiddet örnekleri; küçük düşürücü davranmak, hor görmek, kaba konuşmak, sürekli aşağılamak, bağırarak konuşmak, alaycı davranmak, üstten bakmak, beğenmemek, duygusal şiddet uygulamak gibi. Bunların biri veya birkaçından dolayı evlilik birliği içinde sorun yaşayan eş, bu durumları ispat etmek kaydıyla boşanma davasını boşanma avukatı vasıtasıyla açabilir.

Psikolojik şiddet, evliliği günden güne bitiren ve kişinin maneviyatını bitiren amiyane tabiri ile tahta kurusu gibidir. Bundan kurtulmanın yolu da düzelmeyeceği yönünde kanaate vardıktan sonra ne yazık ki boşanma davası açmaktan geçmektedir. 

Psikolojik Şiddete Karşı Ne Yapılmalı?

Psikolojik şiddete karşı evlilik birliği içinde tahammülü kalmamış eşler evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi sebebiyle boşanma davası açabilirler. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere psikolojik şiddet süreklilik arz eden sistematik olarak eş üzerinde baskı yapılması ile ortaya çıkan bir davranış türüdür. Psikolojik şiddet yaşayan eşler bu durumun giderilmesi için mücadele etmeliler, gerekirse psikolojik yardım aldıktan sonra son çare olarak boşanma davası açabilirler. Çünkü psikolojik şiddet uygulayan eş, ileride diğer eşin de psikolojisini bozacaktır. 

Aile İçi Şiddetin Cezası Ne Kadar?

Aile içi şiddet özellikle de kadına şiddet hiç tasvip edilmeyen bir durum olsa da yaşanmaması temenni edilse de ne yazık ki evliliklerin çoğunda aile içi şiddet yaşanmakta. Şiddet Türk ceza kanunumuzda kasten yaralama şeklinde ortaya konulmuş durumda. Bu şiddetin yani kasten yaralamanın eşe yahut çocuklara yönelik olarak yapılması durumunda kasten yaralama için verilecek ceza normal cezaya göre artmaktadır. 

Küfür Etmek Boşanma Sebebi midir?

Hakaret ya da küfür etmek tabii ki de psikolojik şiddetin duygusal şiddetin dışa vurum şekli olup boşanma sebebidir. Yaşadığınız evlilik süreci içinde eşinizden işittiğiniz hakaret içerikli ifadelerin bir kez gerçekleşmesi ile çokça rastlanması arasında hiçbir fark yoktur. Burada sizin için evliliği çekilmez hale getirip getirmediği önemlidir. Bunun da ispatlanması şarttır. Hakaret boşanma sebebi olduğu gibi aynı zamanda ceza kanunu bakımından suç da teşkil eder. Hakaret şikayete bağlı bir suçtur ve hakarete uğrayan eş, hakaret eden eş hakkında suç duyurusunda da bulunabilir. Daha doğru bir ifade ile şikayetçi olabilir.

Boşanmada Delil Yoksa Ne Olur?

Boşanma davasında iddiaların ispatlanması şarttır. İddia ispatlanamamışsa taleplerin hükme esas teşkil etmesi mümkün olmayacağından hakim boşanmaya karar vermeyecektir. Hakim boşanma davasında vicdani kanaatiyle tüm delilleri değerlendirir. Olguların gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler ve ona göre kararını verir. 

 

1