Boşanma Davası: Ekonomik Gerçekler ve Mali Sonuçları | Mil Hukuk

Boşanma Davasının Mali Sonuçları Nelerdir?

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasının Mali Sonuçları Nelerdir?

Boşanma Davasının Mali Sonuçları Nelerdir?

Mali sonuçların neler olacağı; boşanma dilekçelerindeki taleplere bağlı olacaktır. Örneğin boşanma davasında tazminatlar ve nafakalar ile velayet boşanma davasının eki iken ziynet alacakları ya da mal paylaşımı ek değildir.

Boşanma Davasının Mali Sonuçları Nelerdir?

Boşanma Davasının Mali Sonuçları Nelerdir?

Boşanma davası bilindiği üzere anlaşmalı boşanma davası yahut çekişmeli boşanma davası şeklinde olabilir.

Anlaşmalı boşanmada boşanma avukatınızın hazırlayacağı protokol bakımından eşinizle boşanmada maddi tazminat, manevi tazminat ile yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve de velayet konusunda anlaşma varsa sözleşmeye eklenecektir. Zaten anlaşmalı boşanmada anlaşma varsa sorun olmayacağından asıl önemli olan şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli boşanma davasında ortaya çıkacaktır. İster özel boşanma sebebi olsun ister genel boşanma sebebi, mali sonuçların neler olacağı; boşanma dilekçelerindeki taleplere bağlı olacaktır. Örneğin boşanma davasında tazminatlar ve nafakalar ile velayet boşanma davasının eki iken ziynet alacakları ya da mal paylaşımı ek değildir. Bunlar için boşanma avukatınız ile ayrıntılı şekilde görüşmenizi tavsiye ederiz. 

Boşanma Davasında Borçlar Ne Olur?

Boşanma davasında eşler evlilik birliği bakımından edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olduklarından evlilik birliği içindeki borçlardan da ortak sorumludurlar. Bundan dolayı  boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülecek olan mal paylaşımı davasında eşlere düşen payı bulabilmek için öncelikle artık değer dediğimiz kısım bulunur.

Yani evlilikte edinilmiş mal varlığından toplam borçlar düşüldükten sonra kalan artık değer eşler arasında paylaştırılacaktır. Kısaca, evlilik birliğindeki borçlar da tasfiye sırasında toplam mal varlığından çıkartılacağı için ortak borçtur.

Boşanmada Mali Sonuçlardan Maddi Tazminat

Boşanmada mali sonuçlardan biri de maddi tazminattır. Ama unutmayın dilekçelerinizde buna dayanmanız şarttır. Talep etmezsen hakim kendiliğinden, sen haklıymışsın maddi kaybın varmış o zaman sana tazminat verelim gibi bir yaklaşım sergileyemez.

Hukukta her şey talep ve ispattır. Ayrıca sadece talep de yetmez ispat da şarttır. Boşanma davası talep ve ispat şartına bağlıdır. Boşanma davasında delillerin kuvvetli değilse, davanı kanıtlayamamışsan geçmiş olsun. Davanı kaybedersin. Bunun için kanunun aradığı şartları gerçekleştirmelisin maddi tazminat için. O da boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden mevcut ya da beklenen menfaatlerinin zedelenmiş olduğunu ispatlamandan geçecektir.

Mevcut ya da beklenen menfaatler ise, evli olarak kalmaya devam etmiş olsaydın ekonomik bakımdan içinde bulunacağın refah seviyesi olacaktır. Tabii ki bu da mahkeme tarafından yaptırılacak sosyo ekonomik durum araştırmadı ile olacaktır. 

Boşanmada Mali Sonuçlardan Manevi Tazminat

Boşanma davasının manevi sonuçları bakımından, boşanmaya sebep olan olaylar aynı zamanda kişilik haklarına da saldırı niteliğinde ise manevi tazminata hükmedilebilecektir. Örneğin zina sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim bu durumda kişilik haklarınız da zarara uğradığından manevi tazminat alabileceksiniz.

Yahut, hakaret de varsa boşanma sebepleri içinde bu durumda da manevi tazminata hükmedilebilecektir. Ama unutmayın siz talep etmişseniz. Yoksa yukarıda da değindiğimiz gibi hakim kendiliğinden, bak hakaret varmış zina varmış tamam o zaman tazminat vereyim diyemeyecektir. Boşanma davalarında profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. İşinizi sağlama alın ve bırakın davanızın tamamı profesyonel ellerde şekillensin.

Boşanmada Mali Sonuçlardan Ziynet Alacağı

Boşanma davasının mali sonucu talep varsa eğer ziynet alacaklarına da ilişkindir. Bu da evlilik sırasında düğünde takılan takılan takıların aynen ya da misli ile iadesini gerektirecektir. Tabii ki yine davada önemli olan ispattır. İspat ettiğin altınları, dava tarihi itibari ile değerine göre yapılacak hesaplamalara göre alabileceksiniz.
Ziynet Alacağında Örnek Bilirkişi Raporu

Boşanmada Mali Sonuçlar Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı davası boşanmanın eki niteliğinde olmayıp 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülecek olan mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da açılabilir.

Ancak boşanma davası ile açılsa dahi boşanma davasının kesinleşmesi beklenecektir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte kendiliğinden son bulacağı için kesinleşme şarttır. Yoksa kesinleşmeden, eşler hala evlidirler ve rejim devam etmektedir. Boşanma avukatınızın yönlendirmesine dikkat ediniz ve iddialarınızı ispatlamak, kanıtlamak için ona tüm hukuki delilleri veriniz. Süresi içinde mahkemeye verilmeyen delillerin hiçbir yararı olmayacağını da unutmayınız. Davanızın uzun sürmesine değil sonucuna odaklanınız ve kazanmak için hukuka aykırı delillerden de uzak durunuz. 

Boşandıktan Sonra Geriye Dönük Dava Açılabilir mi? 

Boşanmanın eki dediğimiz davalar; maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakasına ilişkindir. Bu talepler boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Aksi durumda zamanaşımına uğrar ve siz boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle manevi tazminat davası açamazsınız. Örneğin cinsel şiddet yahut fiziksel şiddet sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim.

Bu durumda fiziksel şiddet sebebiyle boşanmış olsanız dahi manevi tazminat istememiş iseniz ve boşanma davasının kesinleşmesinden sonra 1 yıl içinde manevi tazminat davası da açmadıysanız bu durumda boşanma davası sebebiyle manevi tazminat davanız zamanaşımına uğramış olacaktır.

1