Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Mil Hukuk & Danışmanlık

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
  • Anasayfa
  • Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davasının bizce Boşanma Avukatı tarafından açılması tavsiye olunmakla birlikte, Davanın kazanılması için olmazsa olmazlardan birisi de Sürecin tam yürütülmesidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2023?

Boşanma davasının bizce boşanma avukatı tarafından açılması tavsiye olunmakla birlikte davanın kazanılması için olmazsa olmazlardan birisi de sürecin tam yürütülmesidir. Özellikle boşanma avukatı tarafından çekişmeli boşanma davası mı yoksa anlaşmalı boşanma davası mı açılacak buna karar verilmelidir. Zira boşanma davasının eklerinin buna göre talep edilmesi gündeme gelecektir. Peki boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur? Bir avantaj sağlar mı bu kişiye? Cevabımız hayır olsa da önemli olan boşanma davasında kusur sayılan davranışların belirlenmesi olacaktır. Boşanma davası nasıl açılır şeklinde yaklaşımdan önce hangi boşanma davasının açılacağına karar verilmesi şarttır. Boşanma davasında önemli olan anlaşma yapılacaksa anlaşmalı boşanma, çekişmeli olacaksa çekişmeli boşanma davasının seçileceğidir. Anlaşmalı boşanma davası açılacak olması durumunda ortada çekişmeli bir boşanma davası olmayacağı için tabii ki de delil gösterilmesi ve de delillerin incelenmesine gerek yoktur. 

Zina sebebiyle boşanma davası açıldı diyelim. Boşanma davasında deliller nasıl kullanılacak boşanma davasında hakim neye dikkat edecek boşanma davasında ilk duruşmada ne olacak hepsini tam anlamıyla bilmek sonucun olumlu olmasını sağlamak amacıyla oldukça önemli olacaktır. 

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davasını kimin ilk açtığının bir önemi yoktur. Boşanma davasında, boşanma sebebi olarak göstermiş olduğun hususların karşı tarafın kusuruyla gerçekleştiğini ispatlamak gerekir. Yoksa davasını ilk açan her zaman davayı kazanırdı. Oysa karşı davaların da kazanıldığı ve ilk açılan davaların reddedildiği ile çokça karşılaşılmaktadır. 

Boşanma Davası İçin İlk Ne Yapılır?

Boşanma davasında ilk olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası mı yoksa özel boşanma sebepleriyle boşanma davası mı dava açılması gerek buna karar verilmelidir. Delillerin bir avukat vasıtasıyla kararlaştırılması ve düzenlenmesi oldukça önemlidir. Yoksa siz zina sebebiyle boşanma davası açacakken ortada zinayı ispat edebileceğiniz bir delilin olmadığı yönünde avukatınız kanaat etmiş ise güven sarsıcı hareket nedeniyle şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma davası açılabilir.

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında birlik temelinden sarsılmış olmalı, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenememeli, davacı eş tam kusurlu olmamalı, davalı eş kusursuz olmamalı, davalı eşin az da olsa kusuru bulunmalıdır. Boşanmaya karar verilebilmesi için az kusurlu olan eşin açılan boşanma davasına itiraz hakkı bulunmamalıdır. İtiraz hakkı olup da bu itiraz hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olmamalıdır. 

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebepleri Nelerdir?

Evlilik birliğinin sarsılması sebepleri kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Kanunda yer alan özel boşanma sebepleri haricinde genel boşanma sebepleri tek tek yer almadığından sizin kendinize has sebepleriniz olabilir. Ancak genel olarak ifade edecek olursak evlilik birliğinin sarsılması sebepleri eşin diğer eşe; duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, sosyal şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet uygulamasıdır. Eşe karşı küçültücü davranmak, baskıcı davranmak, güven sarsıcı davranmak, sevgisiz davranmak, hakaret edici davranmak, suçlayıcı davranmak, eşinden habersiz gebeliği sonlandırmak, eve bazı geceler gelmemek, hamilelikte yalnız bırakmak, hasta eşle ilgilenmemek, temizlikle ilgilenmemek, beden temizliğine dikkat etmemek, eşi hakkında dedikodu yapmak, eşinin anne babasını görmek istememek, çocuğu eşe göstermemek, eşe yalan söylemek hep duygusal şiddet örnekleridir.

Eşinden habersiz borç almak, çalışmamak, çalıştırmamak, zorla çalıştırmak, işten çıkarılmasını sağlamak, uygunsuz yerlerde çalıştırmak, ortak konut sağlamamak, evin elektrik ve suyunu kesmek, eşyaları başka bir yere taşımak, eve bakmamak, evin kirasını ödememek, eşin parasını gizlice almak, eşten habersiz kredi kartını kullanmak ekonomik şiddet örnekleridir. Cinsel ilişkiye yanaşmamak, cinsel suçlamada bulunmak, cinsel dedikodusunu yapmak, istenmeyen şekilde ilişki kurmak, zorla ilişki kurmak, ters cinsel ilişki istemek, yatakları ayırmak, cinsel tacizde bulunmak, cinsel tacize sessiz kalmak, başkasıyla sık sık görüşmek, tanımadık biriyle sık sık görülmek, başkasıyla el ele görülmek, whatsapptan başkalarıyla mesajlaşmak, internette kendini bekar olarak tanıtmak, olağan dışı telefon görüşmesi yapmak, olağan dışı fotoğraf çekilmek, eve başkasını almak, sadakatsizliğini açıklamak, başkasıyla cinsel ilişki kurmak cinsel sorunlar sebebiyle boşanma sebeplerine örnektir ve boşanmada cinsel şiddet olarak geçer. 

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapılmalı?

Tek celsede boşanma davası anlaşmalı boşanma davasının halk arasında nitelendirildiği durumdur. Boşanma davası çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlandığı için tek celsede boşanma davası olarak tanımlanır. Çünkü anlaşmalı boşanma davasında taraflar tek bir celsede anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemenin kabul etmesi ile boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma için tabii ki de eşlerin aralarında anlaşmış olmaları şarttır. 

Boşanma Davasından Feragat

Boşanma davasında feragat ettiğinizde eşinizin bunu davada onaylamasına gerek olmadığı gibi mahkemenin feragati kabul etmesine de kanunen bir zorunluluk yoktur. Feragat ile dava konusuz kalacak ve mahkeme davayı sonlandıracak karar verilmesine yer olmadığı kararı verecektir. Fakat burada özellikle feragat eden tarafın dikkat etmesi gereken durumlar mevcuttur. Çünkü taraflar feragatten sonra bir araya gelip de sonradan tekrar boşanma davası açtıklarında boşanma kararı verilebilmesi için feragat tarihinden sonra boşanmayı gerektiren yeni bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılacaktır. Feragatten sonra yeni bir olay gerçekleşmemişse feragat öncesi olaylara dayanılması mümkün olmayacaktır. Çünkü feragat, feragat tarihinden önceki olayların affedildiği karinesine yol açacaktır. 

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Verilmeyecek Durumlar

Boşanma davasında kadının mallarının alınması sırasında kocasına parasal katkıda bulunması maddi tazminat kapsamına girmeyecektir. Yine eşlerin evlilik birliği içinde alınan araca katkıları maddi tazminat gerektirmeyecektir. Evlilik birliğine emek vermek maddi tazminat kapsamında değildir. Yine eşlerin yoksulluğa düşeceklerinden bahisle maddi tazminat talepleri de mahkemece reddedilmelidir. Tarafların evlenmek için yapmış oldukları harcamalar da maddi tazminat kapsamında yer almaz. Çünkü medeni kanun 174 e göre belirlenecek maddi tazminatın mevcut veya beklenen menfaatlerin zedenlenmesine ilişkin olarak düzenlendiği unutulmamalıdır. 

Boşanmada Yetkili Mahkeme

Boşanma davasında yetki, davanın hangi mahkemede açılacağına ilişkindir. Yani İstanbul aile mahkemesi mi Ankara aile mahkemesinde mi açılacak buna karar verilir. Boşanma davasında eşlerin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olduğu gibi eşlerin son altı ay birlikte yaşadıkları yer mahkemesi de yetkili mahkeme olarak kanunda düzenlenmiştir. 

Boşanma Davasında Eşlerden Biri Gelmezse?

Boşanma davasını davayı açan tarafın takip etmesi şarttır. Davacı mazereti olmadan davaya gelmezse dava takipsiz kalır ve dosya kaldırılır. Üç ay içinde yenilenmezse dava açılmamış sayılacaktır. Davalı boşanma davasını takip etmezse dosya işlemden kaldırılmaz ancak hiçbir gerekçeyi bertaraf edemediğinden ve aksini ispatlayamadığından davasını kaybeder. Davacı eş, boşanma davasında eğer tazminat talep etmiş ve de davalı eşin kurulu olduğunu en azından kendisinden kusurlu olduğunu ispatlamışsa ve de tazminat talepleri medeni kanunun 174. Maddesindeki taleplere uyuyorsa davalı eş  tazminat yükümlüsü de olacaktır. Boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılabileceği gibi eşya davası da açılabilir ki bu dava ziynet alacağı davasıdır. Ancak boşanma davası ile birlikte açılan mal paylaşımı davasının görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesi şart olacaktır. Aynı durum ziynet alacağı davası için geçerli değildir. Aynı dava içinde karar verilebilir. 

Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma davasında öncelikle dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi davanın nerede hangi mahkemede açılacağıdır. Bunun hazırlanmasından sonra bakılması gereken bir durum da tabii ki de en önemli kısım boşanma dava dilekçesinde iddiaların sırayla gösterilmesi ile bu iddiaların hangi delillerle ispat edileceğidir. Tanıksa tanık deliline dayanılmalı tanık haricinde deliller varsa bunlar mahkemeye dilekçe eklerinde sunulmalıdır. Boşanma davalarının kaybedilmesinin en büyük nedenlerinden birisi iddia edilen vakıların yani boşanmaya yol açtığı söylenen olayların ispat edilememesinden kaynaklanmaktadır. Zira siz iddialarınızı ispat edemez yaşamış olduğunuz olayları bir türlü ortaya çıkartamazsanız ne yazık ki kaçınılmaz son gerçekleşecektir. 

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma avukatı Ankara kavramı boşanma davalarında uzman olan ve boşanma avukatı olarak tanınan avukatları belirtmek için kullanılan bir terimdir. Boşanma avukatı Ankara’da bulunan ve Ankara barosuna kayıtlı olan avukattır ancak bu diğer illerde boşanma davalarına giremeyeceği anlamına gelmez. Bundan dolayı İstanbul’da olan bir kişi boşanma davası açmak istiyor ve de avukat ile anlaşmak istiyorsa Ankara’da bulunan boşanma avukatı ile de anlaşabilmektedir. Buna yasal olarak herhangi bir engel yoktur.

1