İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ | Mil Hukuk & Danışmanlık

İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ

  • Anasayfa
  • İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ

İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ

Bilindiği ve önceki makalelerimizde de açıkladığımız üzere hukukumuzda iki tür fesih söz konusudur. Bunlar bildirimsiz yani derhal fesih ve bildirimli fesihtir. Bidirimli fesih yani fesih öneli verilerek yapılan ihbar sürelerine uyulmak suretiyle

İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ

İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ NELERDİR?

Bilindiği ve önceki makalelerimizde de açıkladığımız üzere hukukumuzda iki tür fesih söz konusudur. Bunlar bildirimsiz yani derhal fesih ve bildirimli fesihtir. Bidirimli fesih yani fesih öneli verilerek yapılan ihbar sürelerine uyulmak suretiyle fesih ise iş güvencesine tabi işçiler yönünden bildirimli fesih ile iş güvencesine tabi olmayan işçiler bakımından bildirimli fesih olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Burada iş güvencesine tabi olan işçiler bakımından yapılan feshe geçerli fesih denilmektedir. Belirsiz süreli iş ilişkilerinde feshin gerçekleştirilebilmesi bildirim önellerine uymak suretiyle meydana gelmektedir. Aksi takdirde bildirim sürelerine uyulmaması usulsuz fesih sonucunu doğuracak ve feshi gerçekleştiren tarafın diğer tarafa ihbar tazminatı ödemesini gerektirecektir.

İş Kanunu 17'de yer alan hükme aykırı olarak gerçekleştirilen bu fesih usulsüz bir fesihtir. Ayrıca yukarıda da değindiğimiz gibi fesih bildirimli olarak yapılabileceği gibi kanundaki koşulların gerçekleşmesi durumunda bildirimsiz olarak derhal de yapılabilir. Bu durumda bildirim öneli verilemeyeceğinden ötürü derhal yapılan feshin sonradan haksız olduğu ortaya çıkar ve haksız feshin sonuçları doğar ise bu durumda işveren bildirim önellerine uymuş olsa idi vermesi gereken ücreti ihbar tazminatı olarak vermek zorunda kalacaktır.

İlgili Etiketler:
1