FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ | Mil Hukuk & Danışmanlık

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Fazla çalışma iş kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

İçindekiler

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Fazla çalışma iş kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade etmektedir. Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına belirlenecek tutarının yüzde 50 fazla tutarının ödenmesi suretiyle ödenmektedir. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 25 yükseltilmesi ile ödenmektedir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 275 saatten fazla olamaz. Bu süre işçilerin şahıslarına ilişkindir. Önemli olan bir noktaya değinmek gerekirse fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat yarım saatten fazla olan süreler ise bir saat olarak hesaplanır.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşulu ile bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret almak yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene yazılı olarak bildirmek şartıyla işverenin işin veya iş yerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin iş kanunundan kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz. Sağlıkları elvermeyen işçiler (raporla belirlenmiş olmak koşulu ile) ile 18 yaşın altındaki işçilere, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

Fazla çalışma veya fazla süreli çalışma yaptırılacak işçiden yazılı onay almak zorunludur. Zorunlu nedenlerin veya olağan üstü durumların varlığı durumunda yazılı onay almak zorunluluğu yoktur. İşveren bu yazılı onayı ya işçi ile iş akdinin imzalandığı sırada ya da sonradan bu ihtiyaç çıktığı sırada alır. Bu yazılı onay işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.

İlgili Etiketler:
1