Ankara İdare Mahkemesi Adresi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Ankara İdare Mahkemesi Adresi

  • Anasayfa
  • Ankara İdare Mahkemesi Adresi

Ankara İdare Mahkemesi Adresi

Ankara idare mahkemesi adresi Ankara'nın Çankaya İlçesinde Mustafa Kemal Mahallesinde bulunmaktadır. Açık adresi Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak No: 3 Çankaya / ANKARA'dır. Ankara idare mahkemesi idari davaların sonuca bağlanması için Ankara'da

Ankara İdare Mahkemesi Adresi

Ankara İdare Mahkemesi Adresi

Ankara idare mahkemesi adresi Ankara'nın Çankaya İlçesinde Mustafa Kemal Mahallesinde bulunmaktadır. Açık adresi Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak No: 3 Çankaya / ANKARA'dır. Ankara idare mahkemesi idari davaların sonuca bağlanması için Ankara'da açılmış idari davalarda görevli olan mahkemelerdir. 

Ankara İdare Mahkemesi Telefon Numaraları

Ankara idare mahkemelerine ulaşmak için öncelikle 0312 218 57 00 numaralı telefondan santral bağlatılıp aşağıdaki aranmak istenen mahkemelerin dahili numaralarını çevirebilirsiniz.

Ankara İdare Mahkemesi Telefon Rehberi 
             Mahkeme                    Dahili 1     Dahili 2
Ankara 1. İdare Mahkemesi    7201    7301
Ankara 2. İdare Mahkemesi    7202    7302
Ankara 3. İdare Mahkemesi    7203    7303
Ankara 4. İdare Mahkemesi    7204    7304
Ankara 5. İdare Mahkemesi    7205    7305
Ankara 6. İdare Mahkemesi    7206    7306
Ankara 7. İdare Mahkemesi    7207    7307
Ankara 8. İdare Mahkemesi    7208    7308
Ankara 9. İdare Mahkemesi    7209    7309
Ankara 10. İdare Mahkemesi    7210    7310
Ankara 11. İdare Mahkemesi    7211    7311
Ankara 12. İdare Mahkemesi    7212    7312
Ankara 13. İdare Mahkemesi    7213    7313
Ankara 14. İdare Mahkemesi    7214    7314
Ankara 15. İdare Mahkemesi    7215    7315
Ankara 16. İdare Mahkemesi    7216    7316
Ankara 17. İdare Mahkemesi    7217    7317
Ankara 18. İdare Mahkemesi    7218    7318
Ankara 19. İdare Mahkemesi    7219    7319
Ankara 20. İdare Mahkemesi    7220    7320
Ankara 21. İdare Mahkemesi    7221    7321
Ankara 22. İdare Mahkemesi    7222    7322
Ankara 23. İdare Mahkemesi    7223    7323
Ankara 24. İdare Mahkemesi    7224    7324
Ankara 25. İdare Mahkemesi    7225    7325
Ankara 26. İdare Mahkemesi    7226    7326
Ankara 27. İdare Mahkemesi    7227    7327
Ankara 28. İdare Mahkemesi    7228    7328
Ankara 29. İdare Mahkemesi    7229    7329
Ankara 30. İdare Mahkemesi    7230    7330
Ankara 31. İdare Mahkemesi    7231    7331

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Telefon

Ankara bölge idare mahkemesi telefon numaraları- ankarabim aşağıya çıkarılmıştır.

Birim Adı                        Telefon Numarası             Kat Numarası

1. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    14
2. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    13
3. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    12
4. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    11
5. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                     10
6. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                     9
7. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                     8
8. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                     7
9. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                     5
10. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                   5
11. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                   4
12. İdare Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                  4
1. Vergi Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    3
2. Vergi Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    3
3. Vergi Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    2
4. Vergi Dava Dairesi    +90 (312) 203 7100                    2

Ankara Bölge İdare Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Ankara bölge idare mahkemesine dava nasıl açılır sorusunun cevabı bakımından Bölge idare mahkemelerinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla dava açılamamaktadır. Bölge idare mahkemeleri istinaf mahkemeleri olup ilk derece idare mahkemesinin vermiş olduğu kararların istinaf incelemesine tabi tutulmalarında görevli mahkeme bölge idare mahkemeleridir. 

İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine gönderilir.

Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.

Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu halde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.

Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hallerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu durum uyarınca verilen kararları kesindir.

ankara 20. idare mahkemesi telefon, ankara 22.idare mahkemesi, ANKARA 5. İdare Mahkemesi Telefon, ankara bölge idare mahkemesi (istinaf), Ankara Bölge İdare Mahkemesi Yeni adresi, 15. İdare Mahkemesi ANKARA, ANKARA 2. Vergi Mahkemesi telefon, ankara 17. idare mahkemesi telefon, Ankara İdare Mahkemesi Adres, ankara 8. idare mahkemesi, Ankara 4. Vergi Mahkemesi hakkında bilgi almak için konunun uzmanı avukatlara danışabilirsiniz.

1