Sıralı Hizmet Garnizon Süresini Uzatma Temdit Talebi Reddi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sıralı Hizmet Garnizon Süresini Uzatma Temdit Talebi Reddi

  • Anasayfa
  • Sıralı Hizmet Garnizon Süresini Uzatma Temdit Talebi Reddi

Sıralı Hizmet Garnizon Süresini Uzatma Temdit Talebi Reddi

Sıralı hizmet garnizon süresinin uzatılması, temdit talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada; çocuğunun öğrenim durumu mazeretine binaen sıralı hizmet garnizon süresini uzatmak için yaptığı müracaatı kabul edilen askeri personelin

Sıralı Hizmet Garnizon Süresini Uzatma Temdit Talebi Reddi

Sıralı Hizmet Garnizon Süresini Uzatma Temdit Talebi Reddi

Sıralı hizmet garnizon süresinin uzatılması, temdit talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada; çocuğunun öğrenim durumu mazeretine binaen sıralı hizmet garnizon süresini uzatmak için yaptığı müracaatı kabul edilen askeri personelin (Jandarma Başçavuşun) atanmasını zorunlu kılan idari bir sebebin varlığı da ortaya konmadan, kabul gören mazeretiyle çelisecek sekilde il içi atamaya tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulasılmıstır.

Temdit Talebi Reddi Davası Nerede Açılır

Temdit talebi reddi davası bir idari işleme karşı açılan dava olduğundan idari işlemin iptali davalarının açılması gereken mahkeme olan idare mahkemelerinde açılır. Dava, işlemi gerçekleştiren kuruma karşı açılacaktır. Davalı, idari işlemi yapan kurum; davacı ise temdit talebi reddedilen personel olmalıdır. Davanın açılacağı yer ise temdit işleminin reddine sebebiyet veren idari işlemi yapan makamın bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır. 

Temdit Talebi Reddi Davası Ne Zaman Açılmalı

Temdit talebi reddi davası temdit talebinin reddinin personele tebliğini takip eden günden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Bu husus mahkemeler tarafından re'sen incelemeye alınacağından dolayı 60 gün sonra açılacak davalarda süre aşımından mütevellit usulden red kararı verilecektir.

AYİM KARARI

Davacı 28.06.2012 tarihinde Bingöl Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde kayıt altına alınan ve bu kanaldan AYİM’e ulasan dava dilekçesinde özetle; 2010 yılında Bingöl İl J.K.lığı emrine atandığını ve Ilıcalar J.Krk.K.lığı İd.İsl.Elm. olarak görevlendirildiğini, atandığı garnizonun hizmet süresinin 3 yıl olması nedeniyle esini ve çocuklarını beraberinde getirdiğini, çocuklarını da Ilıcalar Beldesinde bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kaydettirdiğini, ancak 2010 yılı Aralık ayında sıralı hizmet garnizonundan çıkarılacak personel arasında kendi isminin de bulunduğunu öğrenince, çocuklarının öğrenimlerinin kesintiye uğramaması için bir yıl temdit talep ettiğini, talebi uygun görüldüğünden aynı kadro görevini sürdürdüğünü, müteakiben 2012 yılında SHG’dan çıkması gerekirken, 7’nci sınıfta öğrenim gören kızının rehberlik ve danısmanlık öğretmeninin “kızının yeni bir okula uyum sağlamakta güçlük çekeceği ve bunun da basarısını düsüreceği” yönündeki tavsiyesi uyarınca 20.12.2011 tarihinde yeniden temdit talebinde bulunduğunu, bu talebinin de mazeretine binaen kabul edildiğini, ikinci temdit dilekçesinin kabul edilmesi üzerine Bingöl İl J.K.lığı Per.S.Md.lüğünde görevli J.Bçvs.H.K.nin kendisini telefonla aradığını ve 2 yıldır ihtisas dısında çalısması nedeniyle 2012 yılında il içinde ihtisasına uygun bir kadroya atanabileceğini, ama bunun da temdit talebindeki mazeretine ters düseceğini, bunu engellemek için ihtisası dısında çalısmaya devam etmek istediğine dair dilekçe vermesinin gerektiğini söylediğini ve bu görüsme doğrultusunda 03.04.2012 tarihli dilekçesini vererek trafik ihtisasında olmasına rağmen halihazır görevine devam etmek istediğini bildirdiğini, bu arada görev yaptığı Ilıcalar J.Krk.K.lığı emrinde görevli J.Kd.Çvs.M.G. hakkında, karakolda görevli J.Er A.G.nin ağabeyi tarafından BİMER’e sikayette bulunulduğunu, adı geçen erin ise kendisinin de bulunduğu bir ortamda, bahse konu sikayeti kendisinin isteği dısında ağabeyinin yazdığını ve ağabeyinin tanıdıkları vasıtasıyla İl J.K.Yrd. J.Yb.M.U.ya ulasarak ve onun telkinleriyle bu dilekçeyi gönderdiğini söylediğini, akabinde 2012 yılı Nisan ayı içinde konuyla ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında bu durumu tahkikat heyetine anlattığını, amacının J.Yb.M.U.yu kötülemek veya karalamak olmadığını, aksine adı geçen erin J.Yb.M.U.nun nüfuzundan faydalanma isteğini önlemek amacıyla bu ifadeyi verdiklerini, ancak ifade sonrasında İl J.K.lığı karargahında kendilerine karsı bir sertlik olustuğunu, iç güvenlik harekatındaki basarılı çalısmaları nedeniyle yurtdısı gezisi ile ödüllendirildiğini ve bu gezi sırasında 03.05.2012 tarihinde Bingöl İl J.K. J.Kur.Alb.Dr.H.C. tarafından karakollarının ziyaret edildiğini, bu ziyaret esnasında komutanının personelle bir toplantı yaptığını ve karakol personelinden bazılarının yakısıksız hal ve hareketler içinde olduğunu, bölgedeki kadınlarla iliski kurduklarını, bu durumun devam etmesi halinde tüm karakol personelinin atama göreceğini söylediğini, bu konusmadan yurtdısı gezisinden dönüsünde haberdar olduğunu, müteakiben 12.06.2012 tarihli il içi atama emriyle görev yerinin değistirildiğini ve Bingöl Karlıova İlçe J.K.lığı 3’üncü Trf.Tim.K.lığı Trf.Tim.Elm. kadrosuna atandığını, atamanın ceza amaçlı yapıldığını düsündüğünü, il jandarma komutanının konusmasından haberdar olan esinin ise, kadınlarla iliskiye girdiği için karakoldan atamasının çıkarıldığını düsünmeye basladığını ve esiyle bosanma noktasına geldiklerini, çocuğunun eğitim mazeretine binaen verdiği temdit dilekçesi kabul edilmisken, il içi atamaya tabi tutulmasının çeliskili olduğunu, ayrıca 09.02.2012 tarihinde katıldıkları bir operasyon ile bölücü terör örgütü mensuplarından 9’unun ölü, 2’sinin yaralı ve 1’inin de sağ olarak ele geçirildiğini, ölü ele geçirilen bir ve yaralı ele geçirilen bir örgüt mensubunun Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve bu olay nedeniyle diğer terör örgütü mensuplarının intikam yeminleri ettiklerinin bilindiğini, yapılan il içi atama ile Karlıova ilçesinde görev yapması gerekeceğinden, kısa sürede bölgede tanınıp terör örgütünün veya örgüte sempati duyan bölge halkının hedefi haline gelebileceğini, yapılan il içi atama islemiyle “asgari sayıda garnizon değistirme” ilkesine de uyulmadığını, zira 2013 yılında sıralı hizmet garnizonundan çıkacağını ve yeniden tayin göreceğini, Bingöl İl J.K.lığı emrinde görev yapan yaklasık 30-35 trafik ihtisaslı personelin ihtisası dısındaki görevlerde çalıstırıldığını, Bingöl Merkez İlçe J.K.lığı bünyesinde 2012 yılı itibariyle toplam 3 adet trafik ihtisasına ait kadro bosalmasına rağmen kendisinin bu kadrolara atanmayıp Karlıova ilçesine atanmasının, atamanın cezalandırma amacıyla yapıldığını gösterdiğini, islemin hukuka aykırı olduğunu beyanla, bahse konu il içi atama isleminin iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmistir.

Yürütmenin durdurulması talebi, AYİM Nöbetçi Dairesinin 29.08.2012 tarih ve 2012/66 Esas sayılı Kararı ile kabul edilmis ve dava konusu atama isleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmistir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Daha önce Kırsehir İl J.K.lığı Trf.Tim.K.lığı Trf.Tim.Elm. kadrosunda görevli iken, sıralı hizmet garnizon süresinin gelmesi nedeniyle J.Gn.K.lığının 2010 yılı genel atamalarıyla Bingöl İl J.K.lığı emrine atanan davacının, burada gerçeklestirilen ilk istihdam atama islemi ile Bingöl Mrk.İlçe J.K.lığı Ilıcalar Öz.Tip J.Krk.K.lığı İd.İsl.Elm. kadrosunda görevlendirildiği, bu görevi sürdürmekte iken 03.04.2012 tarihinde komutanlık önüne verdiği dilekçeyle idari müracaatta bulunduğu ve çocuklarının okul durumu nedeniyle 2012 yılı genel atama dönemi öncesinde temdit dilekçesi verdiğini belirterek, trafik tim elemanı ihtisasında olmasına karsın halihazırdaki görevine devam etmek istediğini bildirdiği, buna karsın dava konusu atama islemiyle Bingöl Karlıova İlçe J.K.lığı 3’üncü Trf.Tim.K.lığı Trf.Tim.Elm. kadrosuna atamasının gerçeklestirildiği ve bu islemin iptali amacıyla süresinde isbu davayı açtığı anlasılmaktadır. 

2803 sayılı Jandarma Teskilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 14’üncü maddesinin son fıkrası “…nokta ataması yapılmayıp İl Jandarma Komutanlıkları emrine atanan astsubay ve uzman jandarmalardan emniyet ve asayis görevi alacak olanların istihdam yerleri ve il içi yer değistirmeleri, İl Jandarma Komutanının teklifi üzerine Valinin onayı ile belirlenir.” hükmünü içermektedir.

Bu hüküm Jandarma Genel Komutanlığında görevli astsubay ve uzman jandarmaların il içi atamaya tabi tutulmalarının hukuki dayanağını olusturmaktadır. Keza 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun “Atamalar” baslıklı 19’uncu maddesinde de, İllerde görev yapmak üzere atanacak uzman jandarmaların iller emrine, diğerlerinin doğrudan görev yapacakları birlikleri emrine atanacakları, iller emrine atananların görev yerlerinin il jandarma alay komutanının teklifi ve valinin onayı ile belirleneceği, atamalarla ilgili diğer hususların ise yönetmelikte gösterileceği belirtilmektedir.

Kanunun 19’uncu maddesi uyarınca çıkartılmıs bulunan Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde ise, uzman jandarmaların atamalarının hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun sekilde ve garnizonlar arasında sıra ile yapılacağı, keza atamalar sırasında meslek programları, meslek içi eğitim esasları, kadro ihtiyacı, kendisinin, esinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları, terfi durumu, sınıf, brans ve ihtisasları, atanmak istekleri ve idari, asayis ve zaruri sebeplerin gözetileceği belirtilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesinde de, uzman jandarmalardan istekli olanların Yönerge ile belirlenen esaslar dahilinde bütün garnizonlarda, garnizon hizmet sürelerinden fazla kalabilecekleri, personelin temdit isteğinin kabul edilerek, garnizonda kalıs süresinin uzatılmasının, aynı birlik, kurum ve aynı görevde kalmasını gerektirmeyeceği, temdit istekleri uygun görülen personelden, uzatmayı müteakip birliklerin yer değistirmesinden dolayı yerleri değisen personel ile idari sebepler ile yerlerinin değistirilmesinde zaruret görülenlerin hiçbir hak iddia edemeyecekleri ifade edilmektedir.

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği ile Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan JGY:52-12 Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinin Dördüncü Bölüm 1/e maddesinin (1) numaralı alt bendinde de, birlik emrine atanan personelin birlik içerisindeki istihdam yerlerinin, hizmet ihtiyaçlarına göre, daha önceki hizmet safahatı, kurs durumu, ihtisası, es ve çocuklarının sağlık, is ve öğrenim durumu dikkate alınarak belirleneceği hükme bağlanmıstır.

Öte yandan; J.Gn.K.lığı Jandarma Astsubay ve Uzman Jandarma İhtisaslasma Yönergesi’nin Üçüncü Bölüm “Atama Esasları” baslıklı 2’nci
madde (c) fıkrası; “İhtisas kapsamındaki personel ihtisas kadrosu olmayan emniyet ve asayis, komando, sınır birlikleri dahil diğer birlik, karargah ve kurumlara da atandırılabilir.” hükmünü, Aynı Yönerge’nin Üçüncü Bölüm “İstihdam Esasları” baslıklı 3’üncü madde (a) ve (b) fıkraları da; “İhtisas kapsamında atanan jandarma astsubaylar ile uzman jandarmalar ihtisas ile ilgili kadro görev yerinde istihdam edilir.

Ancak; idari, asayis ve zaruri sebeplerle, J.Gn.K.lığınca görülecek lüzum üzerine, ihtisas kapsamındaki personel ihtisas kapsamı dısında ihtiyaç duyulan kadro görev yerlerinde istihdam edilebilir veya istihdam yeri değistirilebilir. / Kıstas fazlası olarak atandırılan personel, Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince, ardı ardına 3 yılı geçmemek sartı ile ihtisas kapsamı dısındaki görevlerde istihdam edilebilir.” hükmünü amirdir. 

Mevzuatta yer alan bu düzenlemelerden anlasıldığı üzere, TSK personelinin atamalarında gözetilecek temel esas, “hizmetin aksatılmadan yürütülmesi”dir. Yüklendiği kamu hizmetini sunma görevini istihdam ettiği personel vasıtasıyla yerine getiren idarenin, hizmetin aksamaması için personelini atamaya tabi tutması, hizmet ihtiyacı görülen veya herhangi bir nedenle bosalan kadrolara personel kaydırması zaten kaçınılmazdır. Ancak, atamalar konusunda idarenin sınırsız bir takdir yetkisi de yoktur. Atamalarda hukukun çizdiği sınırlar içinde kalınması, mevzuatın öngördüğü kısıtlama ve kurallara uyulması gerekmektedir.

Somut olayda da, davacının sıralı hizmet garnizon sırasının gelmesi nedeniyle 2010 yılında Bingöl garnizonuna atandığı ve 2011 yılı itibariyle sıralı hizmet garnizon süresini doldurduğu, ancak ailesini de beraberinde getiren ve çocuklarını Ilıcalar Beldesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kaydettiren davacının, 2011 yılına iliskin olarak temdit talebini bildirdiği ve talebi doğrultusunda garnizon kalıs süresinin 1 yıl uzatıldığı, müteakiben 2012 yılında sıralı hizmet garnizonundan çıkması gerekirken, 7’nci sınıfta öğrenim gören çocuğunun öğreniminin bölünmemesi amacıyla 2012 yılına iliskin olarak da temdit talep ettiği ve bu talebi de uygun görüldüğünden garnizon kalıs süresinin 1 yıl daha uzatıldığı, bilahare davacının 03.04.2012 tarihli dilekçe ile idari müracaatta bulunduğu ve trafik ihtisası sahibi olmasına rağmen temdit taleplerinin kabul edilmesi nedeniyle 2 yıldır ihtisası dısında görev yaptığını beyanla, ihtisas dısında görev yapmaya devam etmek istediğini bildirdiği, buna rağmen davalı idarece “davacının 2 yıldır ihtisas dısı kadroda çalıstığı” gerekçesiyle ve ihtisasına uygun sekilde Karlıova İlçe J.K.lığı 3’üncü Trf.Tim.K.lığı Trf.Tim.Elm. kadrosuna atamasının gerçeklestirildiği, oysa yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre ihtisas sahibi personelin azami 3 yıl süreyle ihtisası dısındaki kadrolarda görevlendirilmelerinin mümkün olduğu, her ne kadar Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği uyarınca sıralı hizmet garnizonundaki hizmet süresinin uzatılması için temdit talep eden personelin, bu talebinin kabulü halinde aynı birlik, kurum ve aynı görevde kalması zorunlu değilse de, yine aynı Yönetmelik hükmüne göre, bu durumdaki personelin ancak “uzatmayı müteakip birliğinin yer değistirmesi” veya “idari sebepler ile yerinin değistirilmesinde zaruret görülmesi” halinde farklı bir kadro görev yerine atanabileceği, oysa somut olayda sıralı hizmet garnizon hizmet süresine iliskin temdit talebi kabul gören davacının birliğinin yer değistirmediği ve davacının önceki görev yerinden alınmasını zorunlu kılan bir “idari sebep” de bulunmadığı, bu konuda idarece “bizzat il jandarma komutanı tarafından Ilıcalar J.Karakolunda yapılan kontrollerde, görev ve temsil etkinliğinin yeterli olmadığı değerlendirildiğinden, anılan J.Krk.K.lığında emniyet ve asayis hizmetlerinin istenilen seviyede yürütülmesini sağlamak, personelin görev etkinliğini artırmak maksadıyla 2 personelin il içi atamaya tabi tutulduğu” savunularak, davacının atamasını zorunlu kılan bir “idari sebebin” varlığı ileri sürülmekte ise de, dosyada bu savunmayı haklı kılacak ve atamayı gerektiren idari sebeplerin neler olduğunu gösterecek somut herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, aksine davacının bu görev sırasında aldığı takdirname ve ödüller dikkate alındığında, görev etkinliğini kaybettiğinin de söylenemeyeceği, tüm bu nedenlerle çocuğunun öğrenim durumu mazeretine binaen sıralı hizmet garnizon süresini uzatmak için yaptığı müracaatı kabul edilen davacının, idarece kabul gören mazeretiyle çelisecek sekilde il içi atamaya tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulasılmıstır.

Açıklanan nedenlerle; Hukuka aykırı bulunan il içi atama isleminin İPTALİNE,

1