İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ALAN UZMAN ÇAVUŞUN ATAMASI YAPILDI | Mil Hukuk & Danışmanlık

İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ALAN UZMAN ÇAVUŞUN ATAMASI YAPILDI
  • Anasayfa
  • İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ALAN UZMAN ÇAVUŞUN ATAMASI YAPILDI

İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ALAN UZMAN ÇAVUŞUN ATAMASI YAPILDI

Kararın Özeti: ... Komutanlığınca 2017 uzman erbaş temini kapsamında yapılan sınavın tüm aşamalarında başarılı olan davacı tarafından uzman erbaş yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde aranan nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle

İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ALAN UZMAN ÇAVUŞUN ATAMASI YAPILDI

İçindekiler

Kararın Özeti: ... Komutanlığınca 2017 uzman erbaş temini kapsamında yapılan sınavın tüm aşamalarında başarılı olan davacı tarafından uzman erbaş yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde aranan nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle dava açılmış ve ilk derece mahkemesi tarafından dava kabul edilerek idari işlem iptal edilmiş ve uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ALAN UZMAN ÇAVUŞUN ATAMASI YAPILDI

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/………….

KARAR NO : 2018/………….

KARAR TARİHİ :

KONU : İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

Uzman erbaş adayı olan davacı tarafından uzman erbaş yönetmeliğinde öngörülen koşulları taşımadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin davalı idare tarafından gerçekleştirilen işlem davacıya ………… tarihinde tebliğ edilmiş davacı tarafından ilgili işlemin iptali için dava açılmıştır. Davacının “tehdit” suçundan yargılandığı ve davalı idarece yapılan sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanan davacı hakkında tehdit suçu nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hiçbir hukuki sonuç doğurması mümkün olmadığından ve bu kapsamda atama yapılmasının önünde engel bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacının uzman erbaş olarak atanmasının uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gözetilerek davacının davasının kabulüne, davalı idarenin…………… sayılı işleminin iptaline…

şeklinde hüküm kurularak uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

İlgili Etiketler:
1