Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak | Mil Hukuk & Danışmanlık

Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak
  • Anasayfa
  • Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak

Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak

Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak disiplin suçunun cezası 7068 sayılı kanunda düzenlenmiştir. İlgili kanun Emniyet teşkilatında görev yapan polisler ve bekçiler ile jandarma genel komutanlığında görev yapan rütbeli personeller il

Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak

Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak

Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak disiplin suçunun cezası 7068 sayılı kanunda düzenlenmiştir. İlgili kanun Emniyet teşkilatında görev yapan polisler ve bekçiler ile jandarma genel komutanlığında görev yapan rütbeli personeller ile ilgili disiplin suçlarını ve cezalarını düzenlemektedir. 

Aşağıda yer verdiğimiz kararda kişi hakkında Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak disiplinsizliğini işlediğinden mütevellit davacıya Dört Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası verilmiş yapılan itarzlar reddedilerek ilgili disiplin cezası kesinleşmiştir. Süresinde açılan dava ile disiplin cezasının iptaline karar verilmiştir. Ayrıca maaştan yapılan kesintilerin de faiziyle birlikte iade edilmesine de hükmedilmiştir.

Görev Sırasında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak Mahkeme Kararı

T.C.
DIYARBAKIR
3. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO         : 
2019/...
KARAR NO         : 2020/...

DAVACI             : ...

VEKILI             : AV. BILGEHAN UTKU/ Av.Emre ASAN
            Eti Mah. Toros Sk. No:39/9 Çankaya/ANKARA

DAVALI             : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ

VEKILI             : AV.
            Emniyet Genel Müdürlügü Çankaya/ANKARA

DAVANIN ÖZETI :Diyarbakır ili, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından "Görev sırasında amir ve üstlerine saygısız davranmak" fiilini islediginden bahisle Emniyet Teskilatı Disiplin Tüzügü'nün 6/A-12. ve 15. maddeleri uyarınca "3 gün aylıktan kesme" cezası ile tecziye edilmesine iliskin Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü Polis Disiplin Kurulunun 19/02/2... tarih ve .../11 sayılı isleminin; Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü Koruma Sube Müdürlügü'nde okul müdürünün nöbet kulübelerine servis aracı ve personelin araçlarının nöbet noktalarına götürülemeyecegi yönündeki sözlü emri ardından, 11/11/... tarihinde Koruma Sube Müdürü R.G'nin kendisini nizamiyeden araçla aldırmak istemesi üzerine, verilen emir amir ve memur personel olmak üzere tüm okul personelini kapsadıgından araç içerisinde R.G'ye emrin verilis amacını ve uygulamasını sorma geregi duydugu, R.G'nin emrin kendisi ve diger müdürleri kapsamadıgını söylemesi üzerine bu konudaki tereddütlerini gidermek için açıklama istedigi, emrin neden sadece polis memurlarına yönelik oldugunu sorgulamasıyla Sube Müdürü'nün sinirlendigi, yeterli cevap alamadıgı gibi kendisinden baskı ve tehdit gördügü, sonrasında da konuya iliskin hakkında
tutanak tutuldugu, iddia edilenin aksine görev sırasında amir ve üstlerine saygısız davranmadıgı, sorusturmada taraflı davranılarak Koruma Sube Müdürü'nün asılsız iddiaları ile tutmus oldugu tutanak üzerine hüküm verildigi, somut delil niteligi tasıyan lehe tanık
ifadeleri dikkate alınmayarak islem tesis edildigi ileri sürülerek iptali ile islem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Davacı ile Koruma Sube Müdürü R.G arasındaki diyaloglara araç içerisinde bulunan polis memuru M.P ve S.D'nin sahit oldugu, davacının eyleminin "görev içinde ya da dısında amir ya da üstlerinin eylem ya da islemlerini elestirici nitelikte
söz söylemek ya da yazı yazmak" ve "görev sırasında amir ve üstlerine saygısız davranmak" fiilleri kapsamına girdigi, bu iki fiil içinde ayrı ayrı eylemine uyan disiplin cezası ile tecziye edildigi, dava konusu islemin usul ve mevzuata uygun oldugu belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA

Dava, Diyarbakır ili Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının "Görev sırasında amir ve üstlerine saygısız davranmak" fiilini islediginden bahisle Emniyet Teskilatı Disiplin Tüzügü'nün 6/A-12. maddesi ve aynı Tüzügün 15. maddesi geregince "3 gün aylıktan kesme" cezası ile tecziye edilmesine islemin iptali ve islem sebebiyle yoksun kalınan parasal hakların faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıstır. Emniyet Teskilatı Disiplin Tüzügü'nün 6. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin 12. alt bendinde; "Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak" fiili 4 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıstır. 15. maddesinde ise "Kararın verildigi güne kadar geçmis hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara ve Tüzükte gösterilen cezanın bir derece asagısı uygulanabilir." hükmüne yer verilmistir.

08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren ve emniyet teskilatı mensuplarına iliskin disiplin kurallarını yeniden düzenleyen 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Disiplin cezası verilecek fiiller" baslıklı 8. maddesi 4. fıkrasının a-7 alt bendinde "Görev sırasında amir veya üstelerine saygısız davranmak" fiilinin 4 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektirir", aynı Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasında "Kurumda geçmis hizmetleri sırasında çalısmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede degerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir." düzenlemesine yer verilmistir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır ili, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulunda Sube Müdürü R.Ç'nin nöbet bitiminde ikametine Koruma Subedeki resmi zırhlı araçla bırakmaya gidildigi esnada aracın soförü olan davacının araçta bulunan diger
polis memurları ile yasanan diyalog sırasında bu diyaloga konu olan "Koruma kulübelerinin yanına personelin sivil araçları ve zırhlı minibüs ile gitmemeleri ve araçlarını giriste bırakmaları" seklinde makamca verilen talimatla ilgili olarak davacı ile Müdür arasında geçen konusmalar üzerine davacı hakkında "Görev sırasında amir ve üstlerine saygısız davrandıgı, amir ve üstlerini elestirici mahiyete konusmalar yaptıgı" iddiaları üzerine baslatılan disiplin sorusturması sonucu düzenlenen 26/12/... tarihli disiplin sorusturma raporunda özetle; "10.11.... tarihinde A. Gaffar Okan PMYO'da nöbetçi müdür olan 4. Sınıf emniyet müdürü R.Ç'nin grup degisimini takip etmek ve zırh koruma servis aracının daha önceden verilen talimatlara uyup uymadıgını kontrol etmek için nöbet noktalarında bekledigini, saat 00:20 sıralarında genel servis aracına binince "neden içeriye geç geldiniz bir sorun mu var" diye sordugunu, bunun üzerine polis memuru davacının "aracın içeriye girmemesi konusunda emirleri oldugu için tereddüt ettigini, halı sahaya maç yapmak için okula gelenlerin araçları ile okuldan çıkıs yaptıklarını" söyledigi, müdürün de bu emrin sadece koruma sube müdürlügü personeline yönelik bir emir oldugunu söyledigi, araç seyir halindeyken polis memuru I.Ç'nin yeni noktalar açıldıgında aracın onları bırakmayacagını, pantolon ve paçaların çamur olacagını, degisimin de çok zaman alacagını beyan ettigi, R.Ç
Müdürün "Okul müdürünün suan için talimatının bu oldugunu, zaman içerisinde bir sıkıntı oldugunda onun da gereginin yapılacagını" söyledigi, bu esnada aracın sürücülügünü yapan davacının "ya müdürüm millet halı sahaya arabaları ile gidiyor, bize özel arabamız ile noktalara gitmek yok, bu ne biçim is, bu bize karsı art niyet" sözüne karsı Müdürün bunun müdürün takdiri oldugunu, art niyet olmadıgını düsündügünü, bu negatif konusmanın arabada bulunan polisleri olumsuz etkileyecegini söyledigi, davacının da "Bırak müdürüm beni bundan sonra soförlükten al" demesi üzerine Müdürün kendisiyle bu sekilde konusamayacagını, konusmalarına dikkat etmesi için uyardıgı, davacının da "Siz arabayı nizamiyeden içeriye haber merkezine getirtiyorsun, nöbetçi amirler de koruma aracı ile nöbet noktalarını dolanınca problem yok, bize gelince yasak bu da adalet mı? diyerek konusmaya devam ettigi, Müdürün "beni seninle aynı sekilde bir seviyede degerlendiremezsin, ben arabayı haber merkezinin önüne çagırabilirim ama sen noktaya araba ile gidemezsin"
demesi üzerine davacının "Sizinle benim ne farkım var, ben insanım, siz de insansın, bize gelince böyle mi" diye konusmaya devam ettigi, ardından Müdürün "bu sekilde konusmakla herkesi tahrik ediyorsun, böyle konusamazsın, biz emir neyse onu uygulamak zorundayız, saygısızlık etme" dedigi, davacının ise "Ne yani okul müdürü yatın hepinizi si....im dese yatıpta kendimizi mi si......cegiz" diye konustugu, yasanan bu olay nedeniyle "Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak" fiilini islediginden bahisle davacıya 4 ay kısa süreli durdurma cezası verilmesinin teklif edildigi, ancak geçmis sicil ve basarı durumu nedeniyle bir alt ceza uygulamasına gidilerek 3 günlük aylıktan kesim cezası verilmesine iliskin dava konusu islemin tesis edildigi anlasılmaktadır. Uyusmazlıkta; disiplin sorusturması kapsamında bilgisine basvurulan ve olay esnasında aynı araç içerisinde bulunan polis memurlarının ifadeleri incelendiginde; polis memuru I.Ç'nin; "R.Ç Müdüre yagmurlu havalarda zırhlı servis aracı ile degisimleri yapalım üzerimiz çamur olmasın demesi üzerine Müdürün de Müdürümüz böyle istiyor bir süre bu sekilde idare edelim dedigini, davacının araç kullandıgı esnada müdüre "Müdürüm madem bu araç nizamiyeden içeri girmeyecekse ögrenciler rahatsızlandıgında, nöbetçi müdür ve komiserlerin noktaları denetlemesi sırasında çagırdıgında, simdi siz çagırdınız içeri giriyor
nöbet degisimlerinde niye nizamiyeden içeri girmiyor" diye sordugunu, R.Ç Müdürün davacıya maksadını bildigini, soförlügü bırakmak istedigini, zaten bıraktıracagını söylemesiyle ortamın gerildigini, davacının müdür tarafından azarlandıgı, sen sus dendigi,
diger memurların yanında küçük düstügü için kızdıgını, müdürün de davacının konusmalarına sinirlendigi ancak ikili arasında herhangi bir küfürlü ya da asagılayıcı söz ve konusmanın geçmedigini" beyan ettigi, polis memuru H.Ö ifadesinde; "davacının araç seyir
halindeyken müdüre bir seyler sorup konusmak istedikçe müdürün davacıyı tersleyip sen sus provakatörlük yapıyorsun dedigi, hiçbir sekilde konusmasına izin vermedigi, davacının konusmaya kalktıgını müdürün tekrar sen sus demesi üzerine davacının müsaade edin
müdürüm biz de konusalım dedigini, müdürün konusma kardesim demesi üzerine davacının araç soförü olarak beni de ilgilendiriyor araç nizamiyeden girecek mi girmeyecek mi diye sordugunu, müdürün kesinlikle araç nizamiyeden girmeyecek dedigini, davacının az önce
siz çagırdınız girmeyecek araç içeri girdi, koruma personelini nöbet noktalarına götürmeyecek mi diye sordugu, müdürün siz ayrı, biz ayrı, müdür amirler çagırınca gireceksiniz dedigi, müdürün inerken davacıya seni defalarca uyardım görüsecegiz demesi üzerine davacının beni tehdit etmeyin ne yapıyorsanız yapın dedigi, araç içerisinde sert, kaba, küfür içeren bir konusmaya sahit olmadıgını", polis memuru M.P'nin ifadesinde; "R.Ç müdüre hitaben Diyarbakır kadrodan memur arkadaslar halı saha yanına arabalarını bırakıp park edebiliyorsa biz neden park etmeyelim dedigi, Müdürün bu konudaki emirleri hatırlatıp polemik yasamak istemedigini söyledigi, davacının biz üvey miyiz bize neden bu sekilde davranıyorlar diye ortaya konustugunu, Müdürün davacıya size üvey gibi davranmıyoruz, is arkadasıyız, birbirimizi kırmayalım dedigi, davacının biz insan degil miyiz biz neden giremiyoruz noktalara diye sakince sordugu, Müdürün polemige girmeyin emri uygulayın dedigi, davacının da "affedersiniz ama müdürüm okul müdür yatın hepinizi si ...cegim dese yatıp kendimizi mi si...cegiz dedigi, bu konusma sonrası araçta sessizlik oldugunu" beyan ettigi, polis memuru S.D'nin de H.Ö ile benzer nitelikli ifadelere yer verdigi görülmektedir.

Olayda; tanık ifadeleri bütün olarak degerlendirildiginde, sorusturma raporunda davacı tarafından sarf edildigi belirtilen sinkaflı cümleye yönelik olarak tanıklar M.P ve S.D tarafından bu husus dogrulanırken, tam tersi sekilde diger tanıklar H.Ö ve I.Ç tarafından
davacının sert, kaba, küfür içeren konusmasının olmadıgı yönünde beyanda bulunuldugu, davacının amir ve üstlerine karsı saygısız davrandıgı yönündeki iddiaların somut ve kesin sekilde ortaya konulamadıgı,"Koruma kulübelerinin yanına personelin sivil araçları ve zırhlı minibüs ile gitmemeleri ve araçlarını giriste bırakmaları" seklinde makamca verilen talimatın davacı tarafından tüm personele esit sekilde uygulanmadıgı düsünüldügünden araç içerisinde Müdür ile davacı arasında bu hususa iliskin geçen diyalogların elestiri mahiyetinde diyaloglar oldugu, davacının sübut bulan bu eylemi Emniyet Teskilatı Disiplin Tüzügü'nün 6/A-12 maddesinde yer verilen "Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak" fiili kapsamında bulunmadıgından, davacının alt ceza uygulamasıyla 3 gün aylıktan kesme cezası ile tecziyesi yolunda tesis edilen dava konusu islemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının hukuka aykırılıgı tespit edilen dava konusu islem nedeniyle yoksun kaldıgı parasal haklarının; Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca yasal faiziyle birlikte davalı idarece tazmini gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;
1-Dava konusu islemin iptaline, davacının dava konusu islem nedeniyle yoksun kaldıgı parasal haklarının tazmini istemi yönünden davanın kabulüne, islem nedeniyle davacının yoksun kaldıgı parasal haklarının dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,

1