Askerin Tutuklama Yetkisi Var Mı | Yakalanan Kişilere Ne Olur | Mil Hukuk & Danışmanlık

Askerin Tutuklama Yetkisi Var Mı

  • Anasayfa
  • Askerin Tutuklama Yetkisi Var Mı

Askerin Tutuklama Yetkisi Var Mı

Tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sıkıntı bulunan durumlarda; Cumhuriyet savcısına anında başvurma imkanı bulunmadığı zamanlarda, üstü, amiri, askeri karakol, devriye, nöbetçi, askerî inzibat ve kolluk göre

Askerin Tutuklama Yetkisi Var Mı

Tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sıkıntı bulunan durumlarda; Cumhuriyet savcısına anında başvurma imkanı bulunmadığı zamanlarda, üstü, amiri, askeri karakol, devriye, nöbetçi, askerî inzibat ve kolluk görevlisi asker şahsı yakalama yetkisini taşır.

Yakalanan Kişilere Ne Olur?

Yakalanan şahıs ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına anında bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır. Cumhuriyet savcısı, yakalanan şahsı serbest bırakmaz ise en yakın askerî karakollara ya da askeri makama ya da adli kolluk görevlilerine teslim edilmesine karar verir. Suçun Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu alanına giren suçlardan olması durumunda, yakalanan şahıs Cumhuriyet savcısının talimatı ile en hızlı şekilde adli kolluk kuvvetlerine teslim edilmektedir.

Asker şahısların gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda derhâl kıta komutanı veya askerî kurum amirine de haber verir.

Soruşturma izni, asgari tugay komutanı veya eşidi askerî kurum amiri (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) olmak üzere, asker şahsın görev yaptığı birlik komutanı veya askerî kurum amiri, bu şahısların yokluklarında ise vekilleri tarafından doğrudan verilmektedir. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi hariç, Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan asker şahıslar ile ilgili soruşturma izni Milli Savunma Bakanı tarafından verilmektedir. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni ise görev yeri dikkate alınarak ilgisine göre Genelkurmay Başkanının veya ilgili Kuvvet Komutanının teklifi üzerine veya resen Millî Savunma Bakanı tarafından verilir.

Bir askeri birlik ya da askeri kurumda geçici olarak görevlendirilen veya harekat komutasına verilen asker kişiler hakkında soruşturma izni, bu görevlerinin devamı süresince, geçici olarak görevlendirildikleri ya da harekât komutasına verildikleri askeri birlik ya da askeri kurumun bağlı bulunduğu soruşturma izni vermeye yetkili birlik komutanı ya da askerî kurum amiri tarafından verilir.

1