Askerde En Fazla Kaç Gün Ceza Verilir | Ceza Verilen Diğer Durumlar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Askerde En Fazla Kaç Gün Ceza Verilir

  • Anasayfa
  • Askerde En Fazla Kaç Gün Ceza Verilir

Askerde En Fazla Kaç Gün Ceza Verilir

tarafından verilmektedir. Hizmetten men edilme disiplin cezasını gerektiren eylem ve hal; aylıktan kesme ya da hizmet yerinin terk edilmesi cezalarını gerektiren durumları kapsamaktadır. Verilmiş olan disiplin cezası yedi günden daha az olmaması şart

Askerde En Fazla Kaç Gün Ceza Verilir

İçindekiler

Hizmetten men cezaları; disiplinsizlik yapan erbaş ve askerin, bozulan disiplinin tekrardan

kazandırılması amacı ile günlük hizmetten uzaklaştırılmaktadır. Bu cezalar disiplin kurulları

tarafından verilmektedir. Hizmetten men edilme disiplin cezasını gerektiren eylem ve hal; aylıktan kesme ya da hizmet yerinin terk edilmesi cezalarını gerektiren durumları kapsamaktadır. Verilmiş olan disiplin cezası yedi günden daha az olmaması şartı ile on beş güne kadar sürebilmektedir.

Statü olarak üst tarafta olan bir kişinin de disiplinsizlik teşkil eden fiil ya da tutumlarını herhangi bir biçimde öğrenmesi ile birlikte olayların araştırılması gerektiğine olanak gerekirse yazılı olarak bir soruşturmacı da görevlendirilir ya da şahsen bu da bir disiplin soruşturmasının yürütülmesinden kaynaklanmaktadır. Hizmetten men cezaları ya da seferberlik ya da savaş halinden disiplin kurulu tarafından oda hapis cezası verilmesini de gerektiren disiplinsizlik durumunda, erbaşların ve askerlerin olumlu hizmet ya da disiplin geçmişleri göz önüne alınarak disiplin amiri tarafından çok daha hafif bir ceza olan izin kullanmama ya da ilave hizmet yüklenmesi cezalarından biri verilmektedir.

Bu durumlarda, erbaşların ve askerlerin disiplin kuruluna gönderilmemektedir. İzin kullanmama disiplin cezalarını gerektiren eylemler ve haller; uyarmalar, kınamalar ve hizmet içinde kısmi süreli olan devam cezasını uygulatan disiplinsizlik hali ile nitelikli ve ağırlığı açısından benzer olan bir diğer fiilleri de kapsamaktadır.

Ceza Verilen Diğer Durumlar

Belirli istisnai durumlar dışında belli hal ile ilgili personellerin üst disiplin amiri tarafından da

disiplin soruşturmaları yapılmakta ve ceza verilmektedir. Bu durumlar:

  • Disiplinsiz olunması, daha ağır olan disiplin cezasının verilmesi maksadı ile kendine söylenen ya da kendi tarafından bu duruma gerek görülmüş olması
  • Disiplinsizlik durumunda kendi gözleri ile şahit olduğunda
  • Disiplinsizlik durumunda, resmi saygınlık ve makama karşı işlendiğinde
  • Disiplinsizlik durumu, yönetimin ve emirleri altında bulmuş olan çeşitli kıtanın, karargahın ve kurumların da bağlı olduğu birden fazla kişi tarafından işlendiğinde

Disiplin cezasına gerek olmadığı ya da disiplin cezasının verilmesi ve kurul yetkisizlik kararı verilebilmektedir.

1