Kardeşinin Okuduğu Üniversite Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Çavuş | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kardeşinin Okuduğu Üniversite Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Çavuş
  • Anasayfa
  • Kardeşinin Okuduğu Üniversite Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Çavuş

Kardeşinin Okuduğu Üniversite Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Çavuş

Kararın Özeti; uzman erbaş temini kapsamında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan davacının güvenlik soruşturması "kardeşinin okuduğu üniversite" sebebiyle olumsuz sonuçlandırılmış, atamanın yapılmamasına ilişkin idari işleme karşı davacı

Kardeşinin Okuduğu Üniversite Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Çavuş

İçindekiler

Kararın Özeti; uzman erbaş temini kapsamında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan davacının güvenlik soruşturması "kardeşinin okuduğu üniversite" sebebiyle olumsuz sonuçlandırılmış, atamanın yapılmamasına ilişkin idari işleme karşı davacı tarafından idari işlemin iptali davası açılmış, ilk derece mahkemesince idari işlem iptal edilmiş, sonrasında Bölge İdare Mahkemesinde de idari işlemin iptali kararı onaylanarak uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

Kardeşinin Okuduğu Üniversite Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Çavuş Emsal Karar

Ankara 15. İDARE MAHKEMESİ

Esas : 2017 / Karar : 2018 / Karar Tarihi :

Konu : İdari İşlemin İptali

İstemin Özeti : Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen 2017 Yılı Uzman Erbaş Temini kapsamında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle uzman erbaş olarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Anayasanın 38. maddesindeki ceza sorumluluğunun şahsi olduğu ilkesi göz önünde alındığında, atanmak için aranılan genel ve özel şartları taşıdığı açık olan, kişisel bir olumsuzluğu bulunmayan, açılmış bir kamu davası sonucunda tespit edilmiş bir suçu da bulunmayan davacının, KARDEŞİNİN OKUDUĞU ÜNİVERSİTE NEDENİYLE GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE, uzman erbaşlığa kabul edilmemesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali.... şeklinde kurulan hüküm sonucunda uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

İlgili Etiketler:
1