Güvenlik Soruşturması Akrabadan Dolayı Olumsuz Gelir mi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması Akrabadan Dolayı Olumsuz Gelir mi

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması Akrabadan Dolayı Olumsuz Gelir mi

Güvenlik Soruşturması Akrabadan Dolayı Olumsuz Gelir mi

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine girerken, 657 sayılı kanuna tabi olup sivil memur olurken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru olurken, ister asker ister memur ister doktor ister öğretmen olurken kendi özel kanunlarına

Güvenlik Soruşturması Akrabadan Dolayı Olumsuz Gelir mi

Güvenlik Soruşturması Akrabadan Dolayı Olumsuz Gelir mi?

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine girerken, 657 sayılı kanuna tabi olup sivil memur olurken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru olurken, ister asker ister memur ister doktor ister öğretmen olurken kendi özel kanunlarına göre aranacak nitelikleri taşırken ayrıca güvenlik soruşturmasının da olumlu olması olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Bu yüzden kişi güvenlik soruşturamsından geçemezse ne yazık ki istediği mesleğe giremeyecek ve elenecektir. Bunun üstesinden gelmek için dava açmak açılacak davada ise gerekçeli savunmalarla mahkemeyi hukuki olarak ikna etmek gerekecektir. Tüm idare hukuku, idari yargı davaları uzmanlık gerektiren kendine özgü davalar olup güvenlik soruşturması davaları da bunlardan birisidir. Nitekim memuriyetten, askeriyeden ya da üniversiteden güvenlik soruşturması olumsuz olması gerekçesiyle ilişiği kesilen kişilerin geri dönüş ihtimali bu davaların kazanılmasına bağlıdır. Aşağıda sunmuş olduğumuz davada ise kişi anne, baba, kardeş ve eş haricinde dayısının yasa dışı faaliyetleri sebebiyle elenmiş ancak mahkemede yapılan gerekçeli savunmalar ile kurumuna dönüş yapmıştır. 

Güvenlik Soruşturması Akraba Emsal Karar

T.C.
ANKARA
17. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 
2019/...
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI)                                          : ...

VEKILI                                                              : AV. BILGEHAN UTKU
KARSI TARAF (DAVALI)                                 : JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI /ANKARA
VEKILI                                                              : AV.... 
ISTEMIN ÖZETI : Davacı tarafından, Jandarma Genel Komutanlıgı'nca gerçeklestirilen 2018/1 Sözlesmeli Uzman Erbas temin faaliyetleri kapsamında yaptıgı basvuru sonucu gerekli sartları tasımadıgından bahisle adaylık islemlerinin sonlandırılmasına iliskin islemin; Sözlesmeli Uzman Erbas kabul edilmesi için gereken bütün sartları ve nitelikleri tasıdıgı, dayısı hakkında yer alan istihbari bilgi esas alınmak suretiyle adaylık islemlerinin sonlandırılmasının hukuka aykırı oldugu iddia edilerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

Olayda, davacı hakkında Milli Istihbarat Teskilatı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü ve mahalli mülki idare amirleri tarafından yapılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu eld edilen bilgilerin Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması Degerlendirme Kurulu tarafından degerlendirilmesi sonucunda davacının durumunun ... 2019 tarihli toplantıda olumsuz olarak degerlendirildigi ve adaylık islemlerinin sonlandırıldıgı, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının olumsuz sonuçlanmasına gerekçe gösterilen bilgilerin incelenmesinden; "kendisi hakkında bilgi bulunmadıgı, dayısı ... hakkında FETÖ/PDY örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdigi, adına kayıtlı GSM hattı ile FETÖ/PDY mensupları ve müzahir sahıslarca kullanılan Bylock isimli uygulamanın kullanıldıgının degerlendirildigi, FETÖ/PDY sorusturmaları kapsamında tutuklandıgı, ... tarihinde tahliye edildigi" seklinde istihbari bilginin esas alındıgı görülmüstür. Uyusmazlıgın çözümlenebilmesi için Mahkememizin ...2019 tarihli ara kararıyla davacının kendisi ve 1. derece yakınları (anne, baba) ve kardesleri hakkında herhangi bir olumsuz istihbari bilgi bulunup bulunmadıgı Emniyet Genel Müdürlügü Güvenlik Dairesi Baskanlıgı, ... Il Emniyet Müdürlügü ve ... Cumhuriyet Bassavcılıgı'ndan sorulmus, gelen cevaplarda; davacı ve 1. derece yakınları hakkında herhangi bir olumsuz bilginin bulunmadıgı belirtilmistir. Bu durumda, davalı idarece dava dosyasına gönderilen bilgi ve belgelerde, davacının dayısı hakkında terör örgütü ile irtibatlı ve/veya iltisaklı kisiler arasında yer aldıgına iliskin istihbari bilginin, davacının dayısının 1. derece yakın akrabası olmaması ve Güvenlik Sorusturması ve Arsiv
Arastırması Yönetmeligi, Güvenlik Sorusturması Formunda belirtilen yakınlarından da bulunmaması, diger yandan, dayı adına iddia edilen istihbari bilginin davacıya olan etkisinin, irtibatının ve ilgisinin de arastırılmaması karsısında davacının bu durumdan sorumlu tutulmasının hukuken mümkün olamayacagı, ayrıca sadece bu olgudan hareketle davacının yakın çevresinin anılan terör örgütü ile iltisaklı oldugu sonucuna varılmasının da olanaklı olmadıgıyine dayısının FETÖ/PDY ile iltisaklı olmasının davacıya sirayetinin somut bilgi belgelerle ortaya konulmamıs oldugu hususları dikkate alındıgında, bu bilginin davacının güvenlik sorusturmasına olumsuz tesirinden söz etmenin mümkün olmadıgı degerlendirildiginden dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır. Öte yandan hukuka aykırılıgı belirlenen islemin davacının uzman erbas adaylıgının sonladırılmasına dair olması nedeniyle dava konusu islemde uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların dogabilecegi açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına...

İlgili Etiketler:
1